Email Phone
0476 223 0040 | 7913
Academic Links Social Links
 • M

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2010
  Master

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Blogların Öğretim Amaçlı Kullanımı Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2015
  Doctorate

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR)/

  Tez Adı: ZEKÂ OYUNLARININ TÜRKÇE ve MATEMATİKDERSLERİNDE KULLANILMASI ve ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • B

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2007
  Bachelor Degree

  EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Sanal Dünyalarda Kullanılan Öğretim Stratejileri Yöntemleri ve Teknikleri National e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 2
The Effects of Mind Games in Math and Turkish Courses on the Achievements and Perceived Problem-Solving Skills of Secondary School Students International BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY 50 3
Investigating the Concerns of First-Time Distance Education Instructors International International Review of Research in Open and Distributed Learning 20 5
Examination of Different Reading Strategies with Eye Tracking Measures in Paragraph Questions International Hacettepe University Journal of Education 35 1
Blog-enhanced ICT courses: Examining their effects on prospective teachers’ ICT competencies and perceptions International Computers Education 58 3
Mistakes encountered in manuscripts on education and their effects on journal rejections International Scientometrics 98 3
Challenges Faced by Project Competition Participants and Recommended Solutions International Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri 13 2
Öğretmen Eğitiminde Teknolojinin Etkin Kullanımı Öğretim Elemanları ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri National Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi 1 3
Paper Title Scope: Event Name: Year:
An Examination of a Flipped Classroom Practice in Terms of Seven Principles for Good Practice in Undergraduate Education International International Open Distance Learning Conference 14.11.2019
Yenilenen İlk ve Ortaöğretim Programlarındaki Teknoloji Entegrasyonu Yansımalarının İncelenmesi International 27th International Conference on Educational Sciences, ICES-UEBK 2018 18.04.2018
Training Design for the Instructors Lecturing First-Time via Distance Education International 2nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies 12.12.2018
Using blogs weblogs in higher education Toys or tools International VIII. International Educational Technology Conference 15.06.2008
Öğretim Teknolojilerinin Öğretmen Eğitiminde Kullanımı Öğretim Elemanlarının Görüşleri International VIII. International Educational Technology Conference 15.06.2008
Blogların Öğretmen Adaylarının Algıları Bilişim Teknolojileri Yeterliklerine Etkileri International 3rd International Computer Instructional Technologies Symposium 07.10.2009
Proje ve beceri yarışmalarında Katılımcıların karşılaştığı zorluklar International 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu 04.10.2012
Yüz Yüze Öğretimden Uzaktan Öğretime Geçişte Öğretim Elemanlarının Rol Değişimleri International IETC 25.05.2011
Etkileşimli tahtalarla ilgili öğretmen ve öğrenci tutumlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi International 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 28.05.2015
Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Tutumları Erzurum Örneği International 7th International Computer Instructional Technologies Symposium 06.06.2013
Integrating Mind Games into Language and Mathematics Courses A Case Study International “Accelerate Learning: Racing into the Future” (AECT) 03.11.2015
İşitme Engelli Öğrencilerin Eğitiminde Yardımcı Teknolojiler 2003 2013 Dönemi Makalelerin İçerik Analizi International 1st International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium 26.06.2013
Zekâ Oyunlarının Türkçe ve Matematik derslerinde kullanılması Bir Durum Çalışması International Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi (International Play and Toy Congress) 07.05.2015
Akıl oyunlarının Matematik ve Türkçe derslerinde kullanılması geliştirme süreci ve öğretmen öğrenci görüşleri International XVIII. Akademik Bilişim Konferansı 30.01.2016
Öğretmen Görüşlerine Göre İşitme Engelliler Eğitiminde Karşılaşılan Zorluklar Ve Çözüm Önerileri Erzurum Örneği International I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (Ith Eurasian Educational Research Congress) 24.04.2014
İngilizce’nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretim Teknolojileri Uygulamalarına Yönelik Tasarım İlkelerinin ve Etkinlik Örneklerinin Geliştirilmesi International Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu 27.10.2017
Sınıf içi teknoloji entegrasyon düzeyi belirleme yaklaşımlarının incelenmesi: Etkileşimli tahta örneği International 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 11.05.2017
Paragraf Sorusu Çözerken Soru Kökünden Başlamak Etkili mi? Göz İzleme Ölçümleriyle Doğrulama Çalışması International 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 24.05.2017
Sanal Dünyalarda Kullanılan Öğretim Stratejileri, Yöntemleri ve Teknikleri International IInd International Eurasian Educational Research Congress 08.06.2015
Zekâ Oyunlarının Türkçe ve Matematik Derslerinde Kullanılmasının Ortaokul öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Akademik Başarılarına ve Derse Katılımlarına Etkisi International 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS) 16.05.2016
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2016 Masaüstü Yayıncılık Görsel Hazırlama Bölüm(ler)
2016 Araştırma Yöntem ve Teknikleri II Nitel Araştırmada Veri Toplama Bölüm(ler)
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
2018-2019 İş Sağlığı ve Güvenliğinde İstatistik Bachelor Degree
2018-2019 Temel Bilgi Teknolojileri 2 Bachelor Degree
2018-2019 Temel Bilgi Teknolojileri 1 Bachelor Degree
2018-2019 Özel Öğretim Yöntemleri Bachelor Degree
2009-2010 Bilgisayar Ağları ve İletişim Bachelor Degree
2016-2017 Bilgisayar 2 Bachelor Degree
2017-2018 Bilgisayar 1 Bachelor Degree
2017-2018 İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Bachelor Degree
2014-2015 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2 Bachelor Degree
2015-2016 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 Bachelor Degree
2011-2012 Özel Öğretim Yöntemleri 2 Bachelor Degree
2012-2013 Eğitimde Bilişim Teknolojileri 2 Bachelor Degree
2013-2014 Eğitimde Bilişim Teknolojileri 2 Bachelor Degree
2010-2011 Bilgisayar Ağları ve İletişim Bachelor Degree
2012-2013 Eğitimde Bilişim Teknolojileri 1 Bachelor Degree
2013-2014 Eğitimde Bilişim Teknolojileri 1 Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
Yeni İngilizce Öğretim Programına Yönelik Teknoloji Destekli Öğretim Etkinliklerinin Tasarlanması ve Uygulanması Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Yeni İngilizce Öğretim Programına Yönelik Teknoloji Destekli Öğretim Etkinliklerinin Tasarlanması Ve Uygulanmas Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Etkin öğretim için teknoloji kullanımı: 5. Yılda 2011’e Atatürk üniversitesinde mevcut durum, beklentiler öneriler Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Zekâ Oyunlarının Eğitime Entegrasyonu ve Değerlendirilmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Blogların Bir Karma Öğrenme Ortamı Olarak Öğretmen Eğitimine Entegrasyonu Araştırmacı BAP
Atatürk üniversitesi blog Servisinin Kurularak yaygınlaştırılması Araştırmacı BAP
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date:
2018 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Distance Education Application and Research Center
2018 Bölüm Başkanı Faculty of Engineering