Email Phone
| 4647
Academic Links Social Links
 • B

  Bachelor Degree

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(TARİH)

 • M

  Master

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ) CUMHURİYET TARİHİ ANABİLİM DALI

 • D

  Doctorate

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ) CUMHURİYET TARİHİ ANABİLİM DALI

Articles Published in International Refereed Journals:

"1980-1983 Yılları Arasında Türkiye’de Basın Ve Sanat Hayatı" Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi/ Ataturk Unıversıty Journal Of Turkish Research Instıtute   Sayı:62-Yıl:2018.

 


Articles Published in National Refereed Journals:

---

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:

"12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin Sıkıyönetim Uygulamaları Ve Toplumu Denetleme Çabası", 19.Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler Ve Darbeler Sempozyumu 21-23 Mart / March 2018 Yozgat

"Adalet Partisi’nin Seçim Propagandaları Ve Seçim Vaatleri (1961-1969)" , International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, 27-29 April 2018, Lefkosa/Kıbrıs

"Mustafa İsmet İnönü’nün Koalisyon Hükümetleri ve Eğitim Politikası (1961-1965)"  International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, 27-29 April 2018, Lefkosa/Kıbrıs

 “1980-1983 yılları arasında Türkiye’nin Sosyal Yapısı”  Mayıs "4. Uluslar Arası Türk Şöleni" "4th International Turkish Festival"-2016, Erzurum

Birinci Dünya Savaşı’ndan Cumhuriyete Türkiye’de Muhafazakâr Bir Azınlık: “Malakanlar”  24-26 Ekim 2018 Mütarekeler Ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu, Kahramanmaraş/2018.

"Hatay’ın Anavatana Katılıma Sürecinde Taşnak Ve Hınçak Ermeni Terör Örgütlerinin Türklük Karşıtı Propagandaları Ve Türk Kamuoyunun Tepkisi" I.Uluslararası 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu 16-18 Ekim Iğdır/2019“


Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

National & International Books Written:

---


Chapters in National & International Books:

Kars Ve Güney Kafkasya Tarihi Yazıları, "Erken Cumhuriyet Döneminde Milli Kimliğin İnşa Süreci Ve Serhat Şehri Kars", İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2019, S.287-315.

Directed Doctoral Dissertations:

---


Directed Master Dissertations:

----

---

----

-----

----

---