Email Phone
5414708018 | 4449
Academic Links Social Links
 • M

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1999 - 2002
  Master

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Çinko iyonlarının sıvı membran prosesleriyle giderimi
 • B

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 1998
  Bachelor Degree

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı:
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2009
  Doctorate

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: Elektrokoagülasyon ile Deri Sanayi Atıksularının Arıtılması
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
The Importance of Bicycles for Transportation and Bicycle Path Recommendationsfor Erzurum Technical University Campus National Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 1
Kerozende Di-2-etilhekzil Fosforik Asit İçeren Bulk Sıvı MembranlaÇinko İyonlarının Taşınımına Karıştırma Hızının Etkisi International Journal of the Institute of Science and Technology 8 4
Evsel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Tarımsal Sulamada Kullanılabilirliği International Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 4
Demiryollarından Kaynaklanan Çevresel Gürültü ve Erzurum İli Örneği International Journal of The Institute of Science and Technology 4 4
Biosorption of zinc (ii) from aqueous solutions by nonliving lichen biomass of xanthoria parietina (l.) th. fr. International Environmental Engineering and Management Journal 15 12
The effects of current density and phosphate concentration on phosphate removal from wastewater by electrocoagulation using aluminum and iron plate electrodes International Separation and Purification Technology 52 2
Türkiye de Pestisit Kullanımı ve Çevreye Olan Etkileri National Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40 2
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Medical Waste Management in Iğdır International ICANAS 20194th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES 19.06.2019
Wastewater Resources and Treatment: Example of Iğdır International ICANAS 20194th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES 19.06.2019
Determination of The Characteristics of Iğdır City’s Solid Waste Landfill Leachate International International Engineering and Science Symposium 2019 20.06.2019
The Effect of Stone Crushing-Screening Plant on Air Pollution International International Engineering and Science Symposium 2019 20.06.2019
Liken Kullanılarak Çinko İyonlarının Biyosorpsiyon Yöntemi ile Giderimi 10 13 Eylül 2007 Malatya National VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 10.09.2007
Wastewater Management of Iğdır International International Congress of Climate Change: Sustainability on Health, Agriculture, Food and Livestock Policies 03.09.2018
Investigation of Environmental Impacts of Biological Urban Wastewater Treatment Plants International International Congress of Climate Change: Sustainability on Health, Agriculture, Food and Livestock Policies 03.09.2018
Domestıc Wastewater Treatment: Bulent Yurtseven Campus Example International 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology 14.08.2017
Environmental effect of Quarry and Control International IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 07.12.2018
Packaging waste management in Iğdır International IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 07.12.2018
Solid waste mangement in Iğdır International I. International Congress on Multidisciplinary 06.11.2018
Coil pipe productioon from plastic packaging wastes International I. International Iğdır Congress on multidisciplinary 06.11.2018
Cadmium ions transport through bulk liquid membrane containing di-2-ethylhexyl phosphoric acid (D2EHPA) in kerosene International I. International Iğdır Congress on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Environmental Urbanization: Examples and Suggestions about Campus Design. International II.International Iğdır Symposium 09.11.2017
Environmental Permit and License In Turkey International II.International Iğdır Symposium 09.11.2017
Ionic Characterization of Diyadin Geothermal Waters. International International Multidisciplinary Congress Of Eurasia 23.08.2017
Trace Element Analysis of Diyadin(Ağrı) Geothermal Waters International International Multidisciplinary Congress Of Eurasia 23.08.2017
Determination of DFT method Activities of Some Triazine Derivatives as Corrosion Inhibitors International International Multidisciplinary Congress Of Eurasia 23.08.2017
Investigatıon of Physical and Chemical Properties of Drinking Water in Iğdır University Bulent Yurtseven Campus International 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology 14.08.2017
Energy potential of Erzurum and The Environmental Effects of Solar Energy International International Taşköprü Pompeiopolis Science, Culture, Research Symposium 10.04.2017
Energy Sources and Environmental Impacts International International Taşköprü Pompeiopolis Science, Culture, Research Symposium 10.04.2017
Iğdır İli Katı Atık Problemi ve Çözüm Önerileri National Ulusal Katı Atık Yönetim Kongresi 29.05.2013
Erzurum İli Tıbbi Atık Yönetimi National Ulusal Katı Atık Yönetim Kongresi 29.05.2013
Van İli Katı Atık Yönetimi National Ulusal Katı Atık Yönetim Kongresi 29.05.2013
Erzurum Katı Atık Deponi Sahası Sızıntı Sularının Karakteristiğinin Belirlenmesi National Ulusal Katı Atık Yönetim Kongresi 29.05.2013
Erzurum ili Hava Kirleticilerinin 1996 2008 Yıllarındaki Değişimlerinin İncelenmesi National Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu 2008 22.10.2008
Kalsiyum Aljinat Bilyeleri ile Sulu Çözeltilerden Çinko Adsorpsiyonu Üzerine Bilyelerin Fizikokimyasal Özelliklerinin Etkisi National Su Tüketimi Arıtma Yeniden Kullanım Sempozyumu 03.09.2008
Hava Kirliliğinin Erzurum İli Tarihi Eserler Üzerine Etkileri National İTÜ 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu EKK 11.06.2008
Elektrokoagülasyon Metodu ile Sulardan Fosfat Giderimi Üzerine Sistem Parametrelerinin Etkinlik Sıralamasının Belirlenmesi National İTÜ 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu EKK 11.06.2008
Kalsiyum Aljinat Bilyeleri ile Çinko İyonlarının Adsorpsiyonu National İTÜ 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu EKK 11.06.2008
Atatürk Üniversitesi İçme Suyu Temini Karakteristiği ve Dezenfeksiyonu National Çevre Sorunları Sempozyumu 14.05.2008
Erzurum İli Şehir Merkezindeki Hava Kirleticilerin Zamansal ve Bölgesel Değişimi National Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli 14.05.2008
Erzurum İli Hava Kirliliğini Etkileyen Faktörler National Çevre Sorunları Sempozyumu 14.05.2008
Erzurum daki Yeraltısuyu Kirlilik Profili National 15. Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu 14.11.2007
Hümik Maddeler İçeren Suların Arıtım Metodları National VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 10.09.2007
Fosfat Gideriminde Başlangıç Konsantrasyonunun Sistem Değişkenleri Üzerine Etkisi National VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 10.09.2007
Yüksek Konsantrasyonda Hümik Maddeler İçeren Suların Elektrokoagülasyon Metodu ile Arıtılması National VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 10.09.2007
Su ve Atıksu Arıtımında Elektrokoagülasyon National Ulusal Çevre Sempozyumu 18.04.2007
Deri Sanayinin Atıksularının Karakteristik Özellikleri ve Elektrokoagülasyon Metodu ile Arıtılabilirliği National Ulusal Çevre Sempozyumu 18.04.2007
Aktif Karbon Kullanarak Atıksulardan Fenol Giderimi National I. Ulusal Çevre Kongresi 13.10.2004
Fındık Kabuklarından Aktif Karbon Üretimi ve Atıksulardan Fosfat Giderimi National I. Ulusal Çevre Kongresi 13.10.2004
Sıvı Membran Sistemi Kullanılarak Nitrit İyonlarının TOACl ile Taşınımında Karıştırma Hızının Etkisi National İTÜ 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu EKK 02.06.2004
Sıvı Membran Teknolojisiyle Atıksulardan Çinko İyonlarının Giderilmesi Üzerine Karıştırma Hızının Etkisi National Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV 09.10.2003
Çinko İyonlarının Sıvı Membran Prosesiyle Çift Yönlü Taşınımı National Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV 09.10.2003
Hegzadesil Trimetil Amonyum Klorür ile Sıvı Ortamlardan Nitrat İyonlarının Giderilmesi National Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV 09.10.2003
Urban Solid Waste Management in Municipalities The Case of Erzurum Metropolitan Municipality International 2nd International Conference on Science, Ecology and Technology-2016 (ICONSETE’2016) 14.10.2016
Negative Impacts Of Air Pollution On Historic Cultural Structures International International Energy&Engıneering Conference-UEMK 2016 13.10.2016
Environmental Impact Assessment Of Dairy Sector International 1st International Black Sea Congress On Environmental Sciences (IBCESS) 31.08.2016
Renewable Energy Sources of TRA2 regıon Igdır Kars Ardahan and Agrı for Sustainable Development International International Energy&Engıneering Conference-UEMK 2016 13.10.2016
Negative Effect of e Waste on Environmental Health and Recycling International 1st International Black Sea Congress On Environmental Sciences (IBCESS) 31.08.2016
Energy Production From Organic Waste International 1st International Black Sea Congress On Environmental Sciences (IBCESS) 31.08.2016
Air Pollution Problem in Erzurum City During 2014 2015 International 2nd ICSAE 2015 International Conference on Sustainable Agriculture and Environment 30.09.2015
The Knowledge Level of The Rural Population About The Environmental Issues Erzurum City Centre Districts Case Yakutiye Palandöken and Aziziye International 2nd ICSAE 2015 International Conference on Sustainable Agriculture and Environment 30.09.2015
Solid Waste Management in Erzurum International International Conference on Civil and Environmental Engineering 20.05.2015
Analysis of SO2 and PM Concentrations with Artificial Neural Network A Case Study of Erzurum City Center International International Conference on Civil and Environmental Engineering 20.05.2015
Heavy Metal Removal by Biosorption International ”, 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Problems and Solutions-MESAEP 07.10.2009
Use of Pesticides in Turkey and Its Effects on Environment International ”, 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Problems and Solutions-MESAEP 07.10.2009
Using Bioremediation Technics for Removing Toxic Organic Compounds International 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Problems and Solutions-MESAEP 07.10.2009
Treability of Landfill Leachate by Electrochemical Oxidatıon International 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Problems and Solutions-MESAEP 07.10.2009
The environmental effects and treatment methods of leather industry wastewater International 1st International Leather Engineers Symposium “Leather Industry–Environment ad Progressive Technologies 29.04.2009
The impact of small scale instruction projects in Turkey s health safety and environmental policy statement International 6th European Conference on Ecological Restoration-SER2008 08.09.2008
Acid rain in Turkey International 6th European Conference on Ecological Restoration, SER-2008 08.09.2008
Ecological changes in Manyas bird paradise International 6th European Conference on Ecological Restoration-SER2008 08.09.2008
The effects of Chernobyl accident on Turkey International 6th European Conference on Ecological Restoration, SER-2008 08.09.2008
A study interested in water of Erzurum city International BIES'08 Blacksea International Environmental Symposium 25.08.2008
The effect of initial metal ion concentration on adsorption of zinc II ions from aqueous solutions by fly ash International BIES'08 Blacksea International Environmental Symposium 25.08.2008
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2019 Çevre Politikaları Türkiye’de Çevre Yönetimi ve Çevre Mevzuatı Bölüm(ler)
2019 Bitkilerin Ekonomik Önemine Genel Bir Bakış Fitoremediasyon Bölüm(ler)
2019 Bitkilerin Ekonomik Önemine Genel Bir Bakış Biyosorpsiyon ve Atıksulardan Ağır Metal Giderimi Bölüm(ler)
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
YEŞİL ÇAY ATIKLARI İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN ADSORPSİYON YÖNTEMİ İLE AĞIR METAL GİDERİMİ ESMİHAN ARZU GÜNEŞ Master Continuing
PEYNİRALTI SUYU İŞLEME TESİSİ ATIKSULARININ ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITILMASI MEHMET YETER Master Continuing
2020 IĞDIR İLİ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI SIZINTI SULARININ ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ SUNA YANIK Master Continuing
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 ELELKTROKOAGÜLASYON İLE ATIKSULARIN ARITILMASI Master
2019-2020 SU VE ATIKSU ARITIMINDA ADSORPSİYON VE BİYOSORPSİYON PROSESLERİ Master
2019-2020 PROJE (SÜRE) YÖNETİMİ Master
2019-2020 HİDROGRAFYA Bachelor Degree
2019-2020 SAYISAL YÖNTEMLER Bachelor Degree
2018-2019 İleri Çevre Kimyası Master
2018-2019 Su ve Atıksu Arıtımında Kimyasal Yöntemler Master
2018-2019 Mühendislik Termodinamiği Bachelor Degree
2018-2019 Mühendislik Matematiği Bachelor Degree
2018-2019 Su ve Atıksu Arıtımında Adsorpsiyon ve Biyosorpsiyon Prosesleri Master
2018-2019 Proje (Süre) Yönetimi Master
2018-2019 Akarsularda Ssedimantasyon Hareketi Master
2018-2019 Su Temini ve Çevre Sağlığı Bachelor Degree
2018-2019 Sayısal Yöntemler Bachelor Degree
2017-2018 ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI Master
2017-2018 SU KAYNAKLI ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ Master
2017-2018 KAMU ALTYAPI PROJELERİNİN YÖNETİMİ Master
2017-2018 HİDROLOJİ Bachelor Degree
2017-2018 YAPI STATİĞİ II Bachelor Degree
2017-2018 KÜTLE VE ENERJİ DENKLİKLERİ Bachelor Degree
2017-2018 PROJE (SÜRE) YÖNETİMİ Master
2017-2018 AKARSULARDA SEDİMENTASYON HAREKETİ Master
2017-2018 SAYISAL YÖNTEMLER Bachelor Degree
2017-2018 YAPI STATİĞİ I Bachelor Degree
2017-2018 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Bachelor Degree
2017-2018 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Bachelor Degree
2016-2017 KÜTLE VE ENERJİ HAREKETLERİ Bachelor Degree
2005-2006 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II Bachelor Degree
2005-2006 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I Bachelor Degree
2004-2005 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II Bachelor Degree
2004-2005 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I Bachelor Degree
2003-2004 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II Bachelor Degree
2003-2004 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I Bachelor Degree
2006-2007 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI II Bachelor Degree
2006-2007 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI I Bachelor Degree
2007-2008 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI II Bachelor Degree
2007-2008 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI I Bachelor Degree
2002-2003 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI I Bachelor Degree
2002-2003 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLERİ LABORATUVARI II Bachelor Degree
2002-2003 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLERİ LABORATUVARI I Bachelor Degree
2002-2003 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI II Bachelor Degree
2008-2009 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I Bachelor Degree
2008-2009 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI II Bachelor Degree
2008-2009 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI I Bachelor Degree
2008-2009 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I Bachelor Degree
2016-2017 PROJE (SÜRE) YÖNETİMİ Master
2016-2017 AKARSULARDA SEDİMANTASYON HAREKETİ Master
2015-2016 ÇEVRE VE MEVZUAT Associate
2015-2016 KATI ATIKLAR Associate
2015-2016 KÜTLE VE ENERJİ DENKLİKLERİ Bachelor Degree
2016-2017 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Bachelor Degree
2005-2006 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI II Bachelor Degree
2005-2006 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI I Bachelor Degree
2004-2005 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI II Bachelor Degree
2002-2003 FİZİKOKİMYA LABORATUVARI Bachelor Degree
2004-2005 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI I Bachelor Degree
2003-2004 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI I Bachelor Degree
2003-2004 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI II Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
Iğdır İlinde İçme Suyu Tüketiminde Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İli Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Sularının Elektrokimyasal Oksidasyon Yöntemi İle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İli Kentsel Atıksularının Aras Nehri Su Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Havzası Yeraltı Suyollarının Bilgisayar Destekli Modellemesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Arıtılmış Evsel Atıksularının Yeniden Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Suveren Mahallesi İçme Suyunun Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Elektrokoagülasyon Metodu ile Deri Sanayi Atıksularının Arıtılması Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Elektrokoagülasyon ile Peyniraltı Atıksularının Arıtılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Elektrokoagülasyon İle Deri Sanayii Atıksularının Arıtılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date:
2017 Komisyon Üyeliği Faculty of Engineering 2019
2018 Kalite Kurulu Üyeliği Faculty of Engineering
2015 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Faculty of Engineering
2016 Dekan Yardımcısı Faculty of Engineering 2017
2015 Bölüm Başkanı Faculty of Engineering