E-posta Telefon
(0476) 223 00 10 | 0000
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2020
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (DR)/

  Tez Adı: Mısır'daki askeri darbeler ve Arap Baharı'nın Müslüman Kardeşler ve demokrasi üzerine etkileri
 • Y

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2014
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: İsmet İnönü Dönemi Türkiyesinin iç ve dış politikasına genel bir bakış (1938-1950)
 • L

  DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2010
  Lisans

  İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 Türk Milliyetçiliği İdeolojisinin Gelişim Süreci Ve Küreselleşmenin Türk Milliyetçiliği Üzerindeki Etkileri Uluslararası UGAN Ahmet Ali The Journal of Social Sciences 5 22 http://dx.doi.org/10.16990/sobider.4102
2021 The Impact of Covid-19 on the Economy of Selected Asian Countries Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT, KOCA ZAFER, UGAN Ahmet Ali Studies of Applied Economies, 39 10 http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5736
2017 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kadınların Temsiliyet Oranı ve Siyasi Partilerdeki Yeri Uluslararası UGAN Ahmet Ali Kesit Akademi 3 9 http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1193
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 NAHDA HAREKETİ: ARAP BAHARI ÖNCESİ VE SONRASI Uluslararası UGAN AHMET ALİ ISPEC 10. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ https://www.ispecongress.org/_files/ugd/d0a9b7_2d5bc3ca85e642dba1c512d08cb25b8c.pdf
2021 Covid 19 İle Mücadelede Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Değerlendirme: Almanya, İtalya, Türkiye ve İran Karşılaştırması Uluslararası ÜÇER SUNAR Pürlen, UGAN Ahmet Ali IV. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA'2021) http://tr.isepa.org/wp-content/uploads/2021/11/ISEPA-21-Bildiri-%C3%96zetleri-Kitab%C4%B1.pdf
2021 The Arab State, Where The Arab Spring Is Not Effectıve, The Kingdom of Morocco: The Cause And The Results Uluslararası UGAN Ahmet Ali 4. Uluslararası Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Kongresi https://67e1f91f-453a-4735-8ce3-5d29875896ba.filesusr.com/ugd/d0a9b7_f44815a5ae574d50a0285e7289343c31.pdf
2021 Türk Dünyasında Stratejik İşbirliği: Türk Konseyi (Türk Keneşi) Uluslararası UGAN Ahmet Ali 19. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi https://www.turkkongre.com/
2021 Şanghay İşbirliği Örgütü Avrupa Birliği’nin Alternatifi Mi? Türkiye Örneği Uluslararası UGAN Ahmet Ali Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 18) https://kayfor18.kmu.edu.tr/userfiles/files/KAYFOR%2018%20B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0%20%C3%96ZETLER%C4%B0%20K%C4%B0TABI.pdf
2021 Terörü Meşrulaştırma Çabası Olarak “Dini Motifli Terörizm”: Boko Haram Örneği Uluslararası UGAN Ahmet Ali 20. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 20) http://admin.inonu.edu.tr/application/ModuleAnnouncement/2967/08-12-2021_041809295.pdf
2021 Arap Baharı Sonrası Vekâlet Savaşları: Libya Örneği Uluslararası UGAN Ahmet Ali 4. SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ https://ircongress.org/wp-content/uploads/POLIR2021-Ozet-Kitapcigi.pdf
2020 Türk Siyasal Hayatının İlk Siyasi Partisinin Darbe Girişimi: Fedailer Cemiyeti/Kuleli Vak’ası. Uluslararası UGAN Ahmet Ali 18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (UTDSBK) https://www.turkkongre.com/
2020 Mısır’da Koronavirüsün (Covid-19) Abdülfettah El-Sisi Rejimine Etkisi. Uluslararası UGAN Ahmet Ali International Conference on Covid-19 Studies https://tr.covid19conference.org/_files/ugd/614b1f_b80648cb87ae4bb5b38a2c3b048f8211.pdf
2019 Liyakat İlkesinin Uygulanmasında Bir İstisna: “İstisnai Memurluk.” Uluslararası YILDIZ ÖZSALMANLI AYŞE, UGAN Ahmet Ali 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi (ICOESS) http://semp.ijoess.com/upload/96c48b9a-088d-4808-934c-8401d845083d.pdf
2019 Kamu Diplomasisinde Yeni Eğilimler (İnanç Diplomasisi Örneği) Uluslararası YILDIZ ÖZSALMANLI AYŞE, UGAN Ahmet Ali 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi (ICOESS) http://semp.ijoess.com/upload/96c48b9a-088d-4808-934c-8401d845083d.pdf
2018 Alevilik ve Türkiye Birlik Partisi Uluslararası UGAN Ahmet Ali 4. Uluslararası Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Sempozyumu (Asos Congress) http://kayit.asoscongress.com/files/asos2018alanya/2018_Sosyal_Be%C5%9Feri_ve_%C4%B0dari_Bilimler_Tam_Metin_Kitab%C4%B1.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ: Süreç Yapı Tartışmalar 1808’den Çok Partili Hayata Demokratik Süreç Bölüm(ler)
2021 COVID-19 PANDEMİSİNİN SOSYAL BİLİMLERDEKİ YANSIMALARI Ülkelerin Covıd-19 İle Mücadele Stratejileri: Almanya Ve Türkiye Örneği Bölüm(ler)
2021 POSTMODERN KAMU YÖNETİMİ: Kavramlar, Teoriler, Yaklaşımlar Siyasal Liberalizm, Demokrasi ve Postmodernizm: Kamu Yönetiminde Postmodern İzler Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 HUKUKA GİRİŞ Lisans
2021-2022 SİYASET BİLİMİ Lisans
2021-2022 ANAYASA HUKUKU Lisans
2021-2022 MESLEKİ YABANCI DİL Önlisans
2021-2022 YEREL YÖNETİM VE SOSYAL HİZMET Lisans
2021-2022 İDARE HUKUKU Lisans
2021-2022 TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI Lisans
2021-2022 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Lisans
2021-2022 KAMU YÖNETİMİ Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
ANAYASA HUKUKU
SİYASET BİLİMİ
KAMU YÖNETİMİ
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2021 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2022 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2022 Fakülte Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ