E-posta Telefon
| -
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  Damascus University

  2008 - 2012
  Doktora

  HADİS

  Tez Adı: مناهج البحث عن أحوال الرواة عند المحدثين
 • Y

  Damascus University

  2003 - 2007
  Yüksek Lisans

  HADİS

  Tez Adı: الدكتور نور الدين عتر وجهوده في علوم الحديث
 • L

  Damascus University

  1999 - 2003
  Lisans

  İLAHİYAT

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 Allah Resûlü ile Evlendiğinde Hz. Âişe’nin Yaşı Üzerine Hadis ve Târih Rivâyetleri Üzerine Bir Tetkik Uluslararası MUHAMMED ABDULAZİZ Hadis Tetkikleri Dergisi, (HTD) 16 1
2019 Historical Prophetic Sunnah Between Supporters And Deniers Uluslararası MUHAMMED ABDULAZİZ JOURNAL OF ISLAMIC & RELIGIOUS STUDIES 4 2 http://www.jirs.uoh.edu.pk/jirs/index.php?journal=JIRS&page=article&op=view&path%5B%5D=10.36476%2FJIRS.4%3A2.12.2019.14
2021 Correct Hadiths of the virtues of Sham; Critical study Uluslararası MUHAMMED ABDULAZİZ Rihan Journal 12 https://rjsp.org/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4/
2018 BUHÂRÎ'NİN ED-DU'AFÂ VE ED-DU'AFÂU'S-SAĞÎR ADLI ESERLERİNİN KARŞILAŞMATIRILMASI Ulusal MUHAMMED ABDULAZİZ Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 8
2020 SÜNNET’İN FAZLALIĞI MI, EKSİKLİĞİ Mİ? SÜNNET TEDVİNİNİN KAPSAYICILIĞI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA. Ulusal MUHAMMED ABDULAZİZ Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 1
2018 Cuhûdü Nûreddîn ‘Itr fî Hıdmeti’s-Sünneti’n-Nebeviyye Uluslararası MUHAMMED ABDULAZİZ Hadis Tetkikleri Dergisi, (HTD) 16 2
2021 Comparison of the narrations at (Ibn Hebban) based on his book (Al-Majroheen), and its effect in discovering of narrators's accuracy Uluslararası MUHAMMED ABDULAZİZ Rihan Journal 6 https://rjsp.org/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%83%d8%aa/
2012 Pioneering Role of Early Hadith Scholars' in Utilizing Scientific Research: Qualifying the Narrators As a Model Uluslararası MUHAMMED ABDULAZİZ

Incorrect syntax near 'rifah'. Unclosed quotation mark after the character string ''.

Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 2010'dan 2020'ye kadar Dergipark'ta Arapça olarak yayınlanan hadis makaleleri - Endüktif Analitik Çalışma Uluslararası MUHAMMED ABDULAZİZ cumhuriyet-doneminde-islami-ilimler-sempozyumu
2020 Hadisler ışığında doğru dindarlığın işaretleri Uluslararası MUHAMMED ABDULAZİZ İslam ve Yurum 4
2020 Diğer kaynaklara Sünneh karşılaştırmak; kavramsal çalışma (عرض السنة على المصادر الأخرى، دراسة مفاهيمية) Uluslararası MUHAMMED ABDULAZİZ Kavramlar ve Kuramlar Din Bilimleri
2017 المسجد الأقصى والتدنيس الصهيوني Al-Aqsa Mosque and zionists desecration Uluslararası MUHAMMED ABDULAZİZ Mercidabıktan günümüze 500 yılda orta doğu
2017 Türkiye’nin Gaziantep İlinde Suriyeli Multeciler İçin Yüksek Öğrenim Saha Araştırması Uluslararası MUHAMMED ABDULAZİZ Gerçekle umut arasındaki Suriyeli mülteciler
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2022 Menâhicü'l-Muhaddisîn fi’t-Tasnîf (مناهج المحدثين في التصنيف) Tümü
2022 Mevkifü'l-Muhaddisîn min Şubuhât Münkirî es-Sünne el-Mu‘âsırîn (Hadis ehlinin çağdaş sünnet inkarcılarının şüpheleri karşısındaki konumu) Tümü
2024 Türkiye'deki Dergipark Platformunda İslami İlimler Alanında Yayınlanan Arapça Makaleler Tümü
2023 العلامة المحدث الأستاذ الدكتور نور الدين عتر وجهوده في علوم الحديث El-ʻAllāmeh El-Muḥaddis El-Ustād El-Doktūr Nūrruddin ʻItr ve Cühüdühü Fī ʻUlūmul-ḥadis Tümü
2018 Hadisçilerin Raviler Hakkındaki araştırma yöntemleri teori ve uygulamas (Menahicu’l-bahs ‘en ahvâli’r-duvât ‘inde’l-muhaddisin ) (مناهج البحث عن أحوال الرواة عند المحدثين) Tümü
2023 Dirāsāt Fi Saḥiḥ El-İmām El-Buhāri دراسات في صحيح الإمام البخاري في الحديث والتفسير والعقيدة معالم الصنعة الحديثية في صحيح الإمام البخاري Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2019 Cuhûd Dr. Ahmed Farhat fî’d-dirâsâti’l-Kur’ân Eymen Hayrullah Yüksek Lisans Tamamlandı
2017 Muhammed El-Medenî(1200/1786)'nin "El-İthâfâtu's-Seniyye fi'l-Ahâdîsi'l-Kudsiyye" adlı eserinin tahkîki ABDULKADİR ABDULHAKİM ŞEĞĞALE Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2015-2016 Hadis Şerhleri Yüksek Lisans
2015-2016 Cerh ve Tadil Doktora
2018-2019 Hadis Günümüz Problemleri Lisans
2018-2019 Hadis Tankidi Lisans
2017-2018 Hadis 4 Lisans
2015-2016 Hadis Tarihi ve Üsulu 2 Lisans
2015-2016 Hadis Tarihi ve Üsulu 1 Lisans
2017-2018 Hadis 3 Lisans
2016-2017 Hadis 2 Lisans
2016-2017 Hadis 1 Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Hadis Tankidi
Hadis Günümüz Problemleri
Proje Adı Görev: Tür:
Türkiye'deki Dergipark Platformunda İslami İlimler Alanında Yayınlanan Arapça Makaleler Yürütücü Diğer (Uluslararası)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: