E-posta Telefon
4677 | 4677
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2016
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)/

  Tez Adı: Postmodern Türk romanında ironi
 • Y

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2012
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Servet-i Fünûn romanında mekân
 • L

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2008
  Lisans

  AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2020 POSTMODERN EDEBİYAT-GELENEK İLİŞKİSİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ Uluslararası TUĞLUK ABDULHAKİM Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 16 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1370442
2018 TURGUT UYAR’IN ŞİİRLERİNDE GARİP ETKİSİ Uluslararası TUĞLUK ABDULHAKİM The Journal of Social Sciences 32 32 http://www.sobider.com/DergiTamDetay.aspx?ID=4714
2015 SÜLEYMAN NAZİF'İN HİCİVDEKİ USTALIĞI BEAU SHERİF'İN BOŞ HERİF'E DÖNÜŞÜMÜ (İNCELEME METİN) Ulusal TUĞLUK ABDULHAKİM HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/85315
2017 KILLARI YOLUNMUŞ MAYMUN ROMANINDA DRAMATİK İRONİ Uluslararası TUĞLUK ABDULHAKİM Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 18 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/386310
2017 MİTHAT CEMAL KUNTAY IN NEFÂİS-İ EDEBİYYE ADLI ANTOLOJİSİ Uluslararası TUĞLUK ABDULHAKİM HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi 8 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/356194
2018 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ E-ARŞİVİNDE YER ALAN ALİ NİHAD TARLAN EVRAKLARI Uluslararası TUĞLUK ABDULHAKİM HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature) 10 http://dergipark.gov.tr/doi/10.28981/hikmet.502893
2015 TEVFİK FİKRET İ ANLAMA KANONUNUN DIŞINA ÇIKMAK TEVFİK FİKRET İN ŞİİRLERİNDE SOSYAL FARKINDALIKLAR Uluslararası TUĞLUK ABDULHAKİM ASOS JOURNAL (AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ) 11 http://www.asosjournal.com/Makaleler/1103216073_596%20Abdulhakim%20TU%C4%9ELUK.pdf
2018 BENİM ADIM KIRMIZI ROMANINDA ROMANTİK İRONİ Uluslararası TUĞLUK ABDULHAKİM Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 61 http://sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi61_pdf/1dil_edebiyat/tugluk_abdulhakim.pdf
2017 Bir Mahremiyet Mekânı Olarak Servet-i Fünûn Romanında ’Oda’ Uluslararası TUĞLUK ABDULHAKİM Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 54 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi54_pdf/1dil_edebiyat/tugluk_abdulhakim.pdf
2017 Mekân Hikâyeleri Uluslararası TUĞLUK ABDULHAKİM Mecmua 4 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/396034
2016 SÜLEYMAN NAZİF'İN KALEMİNDEN BİR SİLSİLE-İ MAKÂLÂT GARB EDEBİYATININ EDEBİYATIMIZA TESİRİ (İNCELEME METİN) Ulusal TUĞLUK ABDULHAKİM Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 http://www.e-dusbed.com/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=2016-1
2015 TÜRK EDEBİYATI'NDA MELÂL'E ÂŞİNA BİR ÖN SÖZ ÖRNEĞİ İSAK FERERA'NIN ÂŞİNA SESLER MUKADDİMESİ Ulusal TUĞLUK ABDULHAKİM DÜSBED (DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ) 14 http://www.e-dusbed.com/Makaleler/181608919_08-abdulhakim20tuC49Fluk.pdf
2018 EBÜZZİYA TEVFİK’İN “MERHÛM NÂMIK KEMÂL BEY” ADLI ESERİ (İNCELEME-METİN) Uluslararası TUĞLUK ABDULHAKİM TÜRKİYAT MECMUASI 28 1 http://dergipark.gov.tr/doi/10.18345/iuturkiyat.437796
2013 Amaç ve Beklenti Karşısında Karşılaştırmalı Edebiyatın Tanı(m)sal Krizine İlişkin Birtakım Tartışmalı Saptamalar Uluslararası TUĞLUK ABDULHAKİM Journal of Turkish Studies 8 http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=5258
2020 Abdülhak Hâmid’in Himayesinde Çıkan Bir Dergi: Asrî Türkiye Mecmûası Uluslararası TUĞLUK ABDULHAKİM Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi 7 1 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.16985/mtad.752873
2020 Tahrîb-i Harâbât’ta İstihza Ulusal TUĞLUK ABDULHAKİM Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 4 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.18026/cbayarsos.670186
2020 Divan Şiirini Merkeze Alan Bir Gazete: Nâbî Ulusal TUĞLUK ABDULHAKİM RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 21 http://dergi.rumelide.com/file/download/1065233805/2020-21-21--tugluk--a--divan-siirini-merkeze-alan-bir-gazete--n-b----a-newspaper-focusing-on-divan-poetry--n-b.pdf
2020 MAKBER ve MEZARLIK ŞİİRLERİNDE ÖLÜM VE ÖTESİ Ulusal TUĞLUK ABDULHAKİM Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 3 2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1424681
2010 Mustafa Kutlu nun Mavi Kuş unda Mekânın Poetiği Uluslararası TUĞLUK ABDULHAKİM Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 28 http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s28/tugluk.pdf
2020 Nihâl Atsızın Unutulmuş Bir Şiiri: Liseli Kız Ulusal TUĞLUK ABDULHAKİM Dergâh 370
2018 Güzide Bir Jüri Önünde Sunulan Eser: Mehmet Kaplan’ın Namık Kemal Hayatı ve Eserleri Adlı Doktora Tezi Ulusal TUĞLUK ABDULHAKİM Türk Dili 114 793 http://www.tdk.gov.tr/images/18_Abdulhakim20TUC49ELUK20_20GC3BCzide20Bir20JC3BCri20C396nC3BCnde20Sunulan20Eser.pdf
2017 İroni Nedir? Uluslararası TUĞLUK ABDULHAKİM İdil Sanat ve Dil Dergisi 6
2010 OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE EDEBİYAT VE TOPLUM KİTAP TANITIMI Uluslararası TUĞLUK ABDULHAKİM DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 2 1 http://www.e-dusbed.com/Makaleler/1966113829_tuC49Fluk.pdf
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2018 22 TEMMUZ 1928 TARİHLİ DİYARBEKİR GAZETESİ’NİN GÖZÜYLE DİYARBEKİR Uluslararası TUĞLUK ABDULHAKİM Cumhuriyet Dönemi Diyarbakır Sempozyumu
2018 Şerafettin Yaltkaya’nın ’Firdevs-âşiyân Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i Mübâreklerini Ziyâretde’ Adlı Manzumesi Üzerine Bir İnceleme Uluslararası TUĞLUK ABDULHAKİM I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu
2018 DİYARBEKİRLİ ALİ EMÎRÎ EFENDİNİN VEFATININ ARDINDAN YAZILANLAR Uluslararası TUĞLUK ABDULHAKİM ULUSLARARASI DİYARBAKIR TARİH TOPLUM EKONOMİ KONGRESİ
2018 Bir Sultan II. Abdülhamid Medhiyesi: Florinalı Nazım’ın Mehâmid-i Hamidiyyesi Uluslararası TUĞLUK ABDULHAKİM Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve DönemiUluslararası Kongresi
2017 TAHRÎB-İ HARÂBÂT’TA İSTİHZÂ Uluslararası TUĞLUK ABDULHAKİM IV. YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ http://www.sbe.yildiz.edu.tr/images/files/IV_20YC4B1ldC4B1z20Sosyal20Bilimler20Kongresi20Ozet20KitabC4B1.pdf
2017 Mithat Cemal Kuntay’ın Nefais-i Edebiyye Adlı Antolojisi Üzerine Bir İnceleme Uluslararası TUĞLUK ABDULHAKİM ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLGİ ŞÖLENİ
2015 Süleyman Nazif'in Şerif Paşa'yı Hicvettiği Boş Herif Adlı Eser Üzerine Bir İnceleme Ulusal TUĞLUK ABDULHAKİM Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu
2010 Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şiirlerinde Kurgusal Mekân Uluslararası TUĞLUK ABDULHAKİM ULUSLARARASI CAHİT SITKI TARANCI SEMPOZYUMU
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Eleştiri Kuramları ve Metin Tahlilleri Arketipçi Eleştiri Bölüm(ler)
2020 ŞAİR-İ A’ZAM VE ZEKERİYA RIZA’NIN ŞAİR-İ AZAM’I Tümü
2020 SONSUZA UZANAN SES: ÖMER SEYFETTİN ÖMER SEYFETTİN’İN ÖLÜMÜNÜN GAZETE VE MECMUALARDAKİ YANSIMALARI Bölüm(ler)
2021 Mekteb-i Sultânîden Yüzelliliklerin Eşiğine Midillili Mehmed Zîver Bey (Hayatı-Edebî Şahsiyeti-Yazıları) Tümü
2019 İRONİ VE ROMAN Tümü
2015 Ölümünün 100 Yılında Tevfik Fikret Tevfik Fikret'i Anlama Kanonunun Dışına Çıkmak: Fikret'in Şiirinde Sosyal Farkındalıklar Bölüm(ler)
2018 Avrupa Macerasının Erken Dönem Bir Örneği: Avrupa’da Bir Cevelan Yirmisekiz Çelebi Mehmed İle Ahmet Midhat Efendi Arasında Bir Avrupa Mukayesesi Bölüm(ler)
2019 TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ Fevziye Abdullah Tansel, Hasan Asaf, Mehmet Gönenç, Şerafettin Yaltkaya, Zekeriya Rıza (Gökaytaç) Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2020 Mustafa Kutlu'nun Hikâyelerinde İroni GÜL IŞIK Yüksek Lisans Devam Ediyor
2020 Ali Canip Yöntem'in Kaleminden Şair ve Yazarlar SEMRA ERDEM Yüksek Lisans Devam Ediyor
2020 Mektuplarından Hareketle Beşerî ve Edebî Yönleriyle Namık Kemal EMİNE KESKİN Yüksek Lisans Devam Ediyor
2021 Vakit Gazetesinin Edebiyat ve Kültür Yazıları Bakımından İncelenmesi (1 Ocak 1929-1 Ocak 1932) BARIŞ TEMEL Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Yeni Türk Edebiyatı I Lisans
2020-2021 Edebiyat ve Süreli Yayınlar Lisans
2020-2021 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği Yüksek Lisans
2020-2021 Servet-i Fünûn Şiiri Yüksek Lisans
2019-2020 Yeni Türk Edebiyatı II Lisans
2019-2020 Edebiyat Toplulukları II Yüksek Lisans
2019-2020 MEKÂNIN POETİKASI Yüksek Lisans
2019-2020 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 Edebiyat Toplulukları I Yüksek Lisans
2019-2020 Yeni Türk Edebiyatı I Lisans
2015-2016 TÖMER DERSLERİ (Okuma, Yazma, Dinleme) Lisans
2018-2019 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Lisans
2018-2019 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Lisans
2017-2018 Edebi Akımlar Lisans
2017-2018 Karşılaştırmalı Türk Edebiyatı Lisans
2017-2018 Tanzimat Dönemi Edebi Metinleri Lisans
2017-2018 Yeni Türk Edebiyatı Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Postmodern Türk Romanında İroni Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
DÖRT MEVSİM EDEBİYAT ÇALIŞTAYI Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
SAİD PAŞA VE SÜLEYMAN NAZİF ÇALIŞTAYI Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2021 Enstitü Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2021 Bölüm Başkan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2019 Bölüm Başkan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2018 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019