E-posta Telefon
| 5078
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2016
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (DR)/

  Tez Adı: Eyyûbî Sultanı I. Melik Adil döneminin siyasî tarihi 89589-615/1193-1218
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2006
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAMİ BİLİMLER (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Kur'an tarihi etrafındaki düşünceler
 • L

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  1996 - 2001
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 Recî' Olayı'nda Esir Düşenlerin İslâm Tarihindeki Örneklikleri Ulusal OFLAZ ABDULHALİM Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 http://sosbilder.igdir.edu.tr/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=16
2020 Ensâr'ın İktidar Taleplerinin Reddi Bağlamında Hilâfetin Kureyşliliği Problematiği Ulusal OFLAZ ABDULHALİM Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 http://dx.doi.org/10.34085/buifd.697999
2017 Çocuk Eğitimi/Terbiyesi'nde Nebevî Metod Ulusal OFLAZ ABDULHALİM Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 http://sosbilder.igdir.edu.tr/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=11
2016 Eyyûbî Ailesinin İlk Dönem Tarihleri Ulusal OFLAZ ABDULHALİM Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7
2018 The dreams of Nur al-Din Zengi fulfilled by Salah al-Din al-Ayoubi Uluslararası OFLAZ ABDULHALİM Journal of Islamicjerusalem Studies 18 3 http://dx.doi.org/10.31456/beytulmakdis.502624
2017 Said Nursî'nin Eserleri Işığında Ermeni Meselesi: Van Örneği Ulusal OFLAZ ABDULHALİM Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 http://sosbilder.igdir.edu.tr/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=12
2020 Ebû Leheb ve Hz. Peygamber ile Olan Münasebetleri Uluslararası OFLAZ ABDULHALİM Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 24 1 http://dx.doi.org/10.18505/cuid.685277
2017 Mehmet Akif’in Âsım’ın Nesli Projesine İlham Kaynağı Olduğu Düşünülen Sahabe: Âsım b. Sâbit’in Portresi Ulusal OFLAZ ABDULHALİM Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10
2015 Eyyûbîlerde Sultan Salâhaddîn Sonrası İktidar Mücadeleleri (589-598/1193-1202) Uluslararası OFLAZ ABDULHALİM İlahiyat Araştırmaları Dergisi 4
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 EL-BÎMÂRİSTÂNÂTÜ'N-NÛRİYYE FÎ HALEB VE DIMAŞK VE DEVRUHA Fİ'N-NAHDATİ'L-İLMİYYE Uluslararası ALKHALIL AHMAD, OFLAZ ABDULHALİM ED-DEVLETÜ'N-NÛRİYYE BEYNE'T-TEKVÎN VE'N-NÜHÛD
2018 BÜYÜK ISLAHATÇI ABDULLAH B. YASİN’İN MUTASAVVIF MURABITLAR HAREKETİNİN İNŞASINDAKİ ROLÜ VE DAVET METODU Uluslararası OFLAZ ABDULHALİM 2. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMU ”İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İNSAN” https://www.agri.edu.tr/upload/anasayfa/2-uluslararasi-ahmedihani-sempozyumu.pdf
2018 HAKKÂRİ EMÎRLERİNDEN FAKÎH İSÂ EL-HAKKÂRÎ’NİN PORTRESİ Uluslararası OFLAZ ABDULHALİM 1. ULUSLARASI ZAP HAVZASI ULEMASI SEMPOZYUMU
2018 MEHMET AKİF ERSOY’UN İSLAM GENÇLİĞİNE MODEL OLARAK SUNDUĞU NESL-İ ÂSIM’IN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ Uluslararası OFLAZ ABDULHALİM ULUSLARARASI İSLÂM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU http://www.ksu.edu.tr/depo/duyuru_belge/UluslararasC4B120C4B0slam20ve20Model20C4B0nsan20Sempozyumu20Cilt-120(1)_1810241547472480.pdf
2016 HADİSLER IŞIĞINDA SÜTTEN KESİLİNCEYE KADAR ÇOCUĞUN BAKIM VE EĞİTİMİNDE EBEVEYNE DÜŞEN GÖREVLER Uluslararası OFLAZ ABDULHALİM ULUSLARARASI AİLE İÇİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 SELÂHADDÎN EYYÛBÎ VE DÖNEMİ SELÂHADDÎN EYYÛBÎ'NİN HAÇLILARLA MÜCADELESİ Bölüm(ler)
2020 EYYÛBÎLER: SİYASİ TARİH MELİK MUAZZAM TÛRÂNŞÂH DÖNEMİ (647-648/1249-1250) Bölüm(ler)
2019 İLAHİYAT ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ MUAWIYA B. EBÎ SUFYAN VE TASARRUFATUHU’L-LETÎ INTEKADAHA AL-HASAN AL-BASRÎ Bölüm(ler)
2019 Keşf-i Kadîmden Vaz-ı Cedîde İSLÂM BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ EYYÛBÎ MEDRESELERİ İLE GÜNÜMÜZ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU MEDRESELERİNİN EĞİTİM MATERYALİ AÇISINDAN MUKAYESESİ Bölüm(ler)
2019 KURULUŞ VE YÜKSELİŞ DÖNEMİNDE EYYÛBÎLER (MELİK ÂDİL DÖNEMİ) Tümü
2020 EYYÛBÎLER: SİYASİ TARİH ŞECERETÜDDÜR DÖNEMİ VE MISIR EYYÛBÎLERİNİN SONU (649-655/1250-1257) Bölüm(ler)
2021 HUMUS EYYÛBÎLERİ SİYASÎ TARİHİ Tümü
2018 KUR’AN TARİHİNE YÖNELTİLEN BAZI ŞÜPHELERE REDDİYE Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2019 İmâm Ebû Hanife'nin siyâsî yönünün incelenmesi SİNAN KASAP Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 FÂTIMÎ HALİFELERİNDEN AZÎZ-BİLLÂH DÖNEMİ (365-386/975-996) GÜLSÜM CEYLAN Yüksek Lisans Devam Ediyor
2021 XI. asırdan XV. asrın sonuna kadar Sürmeli Çukuru DİLAN ÇAM TÜRKAN Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ TARİHİ-I Yüksek Lisans
2020-2021 SELÇUKLU MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ-II Yüksek Lisans
2020-2021 SELÇUKLU MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ-I Yüksek Lisans
2019-2020 İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ TARİHİ-II Yüksek Lisans
2019-2020 İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ TARİHİ-I Yüksek Lisans
2019-2020 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ-II Doktora
2019-2020 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ-I Doktora
2019-2020 SELÇUKLU MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ-II Yüksek Lisans
2019-2020 SELÇUKLU MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ-I Yüksek Lisans
2018-2019 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ-II Doktora
2018-2019 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ-I Doktora
2021-2022 İSLAM TARİHİ II (I. ve II. Öğretim) Lisans
2021-2022 SİYER (I. ve II. ÖĞRETİM) Lisans
2020-2021 SİYER (I. ve II. ÖĞRETİM) Lisans
2020-2021 İSLAM TARİHİ II (I. ve II. Öğretim) Lisans
2020-2021 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (II. Öğretim) Lisans
2020-2021 İSLAM TARİHİ I (I. ve II. Öğretim) Lisans
2020-2021 İSLAM MEDENİYET TARİHİ ((I. ve II. Öğretim)) Lisans
2019-2020 SİYER (I. ve II. ÖĞRETİM) Lisans
2019-2020 İSLAM TARİHİ I (I. ve II. Öğretim) Lisans
2018-2019 SİYER (I. ve II. ÖĞRETİM) Lisans
2018-2019 İSLAM TARİHİ II (I. ve II. Öğretim) Lisans
2018-2019 OSMANLI TÜRKÇESİ-I (I. Öğretim) Lisans
2018-2019 TARİH FELSEFESİ (I. Öğretim) Lisans
2018-2019 İSLAM TARİHİ I (I. ve II. Öğretim) Lisans
2017-2018 İSLAM SANATLARI VE ESTETİĞİ (II. Öğretim) Lisans
2017-2018 TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ (II. ÖĞREETİM) Lisans
2017-2018 SİYER VE KAYNAKLARI (I. ve II. ÖĞRETİM) Lisans
2017-2018 İSLAM TARİHİ II (I. Öğretim) Lisans
2017-2018 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (I. ve II. Öğretim) Lisans
2017-2018 SİYER (I. ve II. ÖĞRETİM) Lisans
2017-2018 İSLAM TARİHİ I (I. ve II. Öğretim) Lisans
2016-2017 SİYER (I. ve II. ÖĞRETİM) Lisans
2016-2017 SİYER VE KAYNAKLARI (I. ve II. ÖĞRETİM) Lisans
2016-2017 TASAVVUF TARİHİ VE FELSEFESİ-I (I. ÖĞRETİM) Lisans
2016-2017 İSLAM TARİHİ I (I. ve II. Öğretim) Lisans
2015-2016 SİYER (I. ve II. ÖĞRETİM) Lisans
2015-2016 FARSÇA (I. Öğretim) Lisans
2015-2016 İSLAM TARİHİ III (II. Öğretim) Lisans
2015-2016 İSLAM TARİHİ II (I. ve II. Öğretim) Lisans
2015-2016 İSLAM TARİHİ I (I. ve II. Öğretim) Lisans
2014-2015 SİYER (I. ve II. ÖĞRETİM) Lisans
2014-2015 HADİS-I (I. ÖĞRETİM) Lisans
2014-2015 İSLAM TARİHİ III (II. Öğretim) Lisans
2014-2015 İSLAM BİLİM TARİHİ (II. ÖĞRETİM) Lisans
2014-2015 TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ (I. ÖĞREETİM) Lisans
2014-2015 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ (I. ve II. Öğretim) Lisans
2014-2015 İSLAM TARİHİ II (I. ve II. Öğretim) Lisans
2014-2015 İSLAM TARİHİ I (I. ve II. Öğretim) Lisans
2013-2014 YABANCI DİL IV ((I. Öğretim)) Lisans
2013-2014 İSLAM MEDENİYET TARİHİ ((I. ve II. Öğretim)) Lisans
2013-2014 İSLAM TARİHİ II ((I. Öğretim)) Lisans
2013-2014 İSLAM TARİHİ I (I. ve II. Öğretim) Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Yabancı Diller Birim Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2018 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021
2018 Fakülte Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2016 Erasmus Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2016 Yabancı Diller Birim Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2017 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2016 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017