E-posta Telefon
| 4202
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  1996 - 2001
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
 • D

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2016
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (DR)/

  Tez Adı: EYYÛBÎ SULTANI I. MELİK ÂDİL DÖNEMİNİN SİYASÎ TARİHİ (589-615/1193-1218)
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2006
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAMİ BİLİMLER (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Kur’xxan tarihi etrafındaki düşünceler
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
NUREDDİN ZENGİ’NİN, SALAHADDİN EYYUBİ ELİYLE GERÇEKLEŞEN HAYALLERİ Uluslararası Journal of Islamicjerusalem Studies 18 3
RECİ OLAYI’NDA ESİR DÜŞENLERİN İSLÂM TARİHİNDEKİ ÖRNEKLİKLERİ Uluslararası IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 16 3
SAİD NURSÎ’NİN ESERLERİ IŞIĞINDA ERMENİ MESELESİ: VAN ÖRNEĞİ Uluslararası IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 12
ÇOCUK EĞİTİMİ/TERBİYESİ’NDE NEBEVÎ METOD Uluslararası IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 11
MEHMET AKİF’İN ÂSIM’IN NESLİ PROJESİNE İLHAM KAYNAĞI OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN SAHABE: ÂSIM B. SÂBİT’İN PORTRESİ Ulusal IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 10
EYYÛBÎ AİLESİNİN İLK DÖNEM TARİHLERİ Ulusal IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 7
EYYÛBÎLERDE SULTAN SALÂHADDÎN SONRASI İKTİDAR MÜCADELELERİ (589-598/1193-1202) Ulusal İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 4
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
HZ. ÖMER’İN YENİ FETHEDİLEN TOPRAKLARA YÖNELİK UYGULADIĞI TOPRAK REJİMİ Uluslararası ULUSLARARASI HZ. ÖMER SEMPOZYUMU 02.11.2017
SALÂHADDÎN’İN HAÇLILARLA KUDÜS FETHİNDEN ÖNCEKİ İLİŞKİSİ Uluslararası II. INTERNATIONAL IGDIR SYMPOSIUM 09.10.2017
MEHMET AKİF ERSOY’UN İSLAM GENÇLİĞİNE MODEL OLARAK SUNDUĞU NESL-İ ÂSIM’IN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ Uluslararası ULUSLARARASI İSLÂM VE MODEL SEMPOZYUMU 26.04.2018
HAKKÂRİ EMÎRLERİNDEN FAKÎH İSÂ EL-HAKKÂRÎ’NİN PORTRESİ Uluslararası 1. ULURARASI ZAP HAVZASI ULEMASI SEMPOZYUMU 27.04.2018
ZULMÜN ATEŞİNE ODUN TAŞIYAN KADIN: ÜMMÜ CEMİL Uluslararası ULUSLARARASI İSLAM VE KADIN ÇALIŞTAYI 09.06.2018
BÜYÜK ISLAHATÇI ABDULLAH B. YASİN’İN MUTASAVVIF MURABITLAR HAREKETİNİN İNŞASINDAKİ ROLÜ VE DAVET METODU Uluslararası 2. ULUSLARARASI AHMED-İ HANİ SEMPOZYUMU ”İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İNSAN” 28.09.2018
Salahaddin’s Relation to the Crusaders before the Conquest of Jerusalem Uluslararası SEMPOZYUM 09.10.2017
HADİSLER IŞIĞINDA SÜTTEN KESİLİNCEYE KADAR ÇOCUĞUN BAKIM VE EĞİTİMİNDE EBEVEYNE DÜŞEN GÖREVLER Uluslararası ULUSLARARASI ÇALIŞTAY
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 SELÂHADDÎN EYYÛBÎ VE DÖNEMİ SELÂHADDÎN EYYÛB’xxÎ’xxNİN HAÇLILARLA MÜCADELESİ Bölüm(ler)
2019 KURULUŞ VE YÜKSELİŞ DÖNEMİNDE EYYÛBÎLER (MELİK ÂDİL DÖNEMİ) Tümü
2019 İLAHİYAT ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ MUAWIYA B. EBÎ SUFYAN VE TASARRUFATUHU’xxL-LETÎ INTEKADAHA AL-HASAN AL-BASRÎ Bölüm(ler)
2019 Keşf-i Kaîmden Vaz-ı Cedîde İSLAM BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ EYYÛBÎ MEDRESELERİ İLE GÜNÜMÜZ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU MEDRESELERİNİN EĞİTİM MATERYALİ AÇISINDAN MUKAYESESİ Bölüm(ler)
2018 KUR’AN TARİHİNE YÖNELTİLEN BAZI ŞÜPHELERE REDDİYE Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2019 İmâm Ebû Hanife'nin siyâsî yönünün incelenmesi SİNAN KASAP Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2015-2016 SİYER Lisans
2019-2020 MUHADESE Hazırlık
2018-2019 MUHADESE Hazırlık
2018-2019 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ II Doktora
2019-2020 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ I Doktora
2018-2019 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ I Doktora
2019-2020 SELÇUKLU MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ I Yüksek Lisans
2019-2020 İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ I Yüksek Lisans
2017-2018 SİYER Lisans
2016-2017 İSLAM TARİHİ I Lisans
2013-2014 SİYER Lisans
2015-2016 İSLAM TARİHİ I Lisans
2014-2015 İSLAM TARİHİ I Lisans
2018-2019 SİYER Lisans
2016-2017 SİYER Lisans
2019-2020 SİYER Lisans
2014-2015 SİYER Lisans
2017-2018 İslam Tarihi I Lisans
2017-2018 Klasik İslam Mezhepleri Tarihi Yüksek Lisans
2017-2018 tasavvuf tarihine giriş II Yüksek Lisans
2017-2018 tasavvuf tarihine giriş I Yüksek Lisans
2017-2018 tasavvuf ekolleri Yüksek Lisans
2017-2018 siyer Lisans
2017-2018 muhadese Hazırlık
2017-2018 nahiv Hazırlık
2013-2014 İSLAM TARİHİ I Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARASI EYYUBİLER SEMPOZYUMU Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Yabancı Diller Birim Koordinatörü İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2018 Dekan Yardımcısı İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2018 Fakülte Kurulu Üyeliği İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2016 Erasmus Koordinatörü İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2017
2016 Yabancı Diller Birim Koordinatörü İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2017
2017 Bölüm Başkanı İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2016 Dekan Yardımcısı İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2017