E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 7617
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • Y

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2012
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Bazı 4-(3-metoksi-4-asetoksi)benzilidenamino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on türevlerinin sentezi ve in-vitro antioksidan özelliklerinin incelenmesi
 • L

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2005
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR./

  Tez Adı:
 • D

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2016
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (DR)/

  Tez Adı: Türkiye’xxde yetişen endemik (Nepeta nuda subsp. lydiae) bitkisine ait farklı ekstrelerin antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi ve fenolik bileşik içeriklerinin ile analizi
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Determination of anticancer properties and inhibitory effects of some metabolic enzymes including acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, alpha glycosidase of some compounds with molecular docking study Uluslararası JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE DYNAMICS
Evaluation of antioxidant capacity of endemic plant iMarrubium astracanicum/i subsp i. macrodon/i : Identification of its phenolic contents by using HPLC-MS/MS/title Uluslararası Natural Product Research 33 13
Evaluation of antioxidant capacity of endemic plant Marrubium astracanicum subsp macrodon : Identification of its phenolic contents by using HPLC-MS/MS Uluslararası NATURAL PRODUCT RESEARCH 33 13
Spectroscopic and Structural Characterization, Enzyme Inhibitions, and Antioxidant Effects of New Ru(II) and Ni(II) Complexes of Schiff Base Uluslararası CHEMISTRY BIODIVERSITY 16 8
Phytochemical content, antioxidant activity, and enzyme inhibition effect of Salvia eriophora Boiss. amp Kotschy against acetylcholinesterase, α-amylase, butyrylcholinesterase, and α-glycosidase enzymes Uluslararası JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY 43 3
Phytochemical Content, Antidiabetic, Anticholinergic, and Antioxidant Activities of Endemic Lecokia cretica Extracts Uluslararası CHEMISTRY BIODIVERSITY 16 10
Identification of Bioactive Polyphenolic Compounds and Assessment of Antioxidant Activity of Origanum acutidens Uluslararası International Letters of Natural Sciences
Synthesis and antimicrobial studies of some new [2-methoxy-4-(3-alkyl/ary)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one-4-yl)-azomethinphenyl] acetates with their antioxidant activities Uluslararası Journal of Chemical and Pharmaceutical Research
Assessment of Antimicrobial and Antioxidant Activities of Nepeta trachonitica: Analysis of Its Phenolic Compounds Using HPLC-MS/MS Uluslararası Scientia Pharmaceutica 85 2
UHPLC-ESI-MS/MS analyses for quantification of phenolic compounds of Nepeta nuda subsp. Lydiae Uluslararası Journal of Applied Pharmaceutical Science
Determination of antioxidant potential of Nepeta nuda subsp. lydiae Uluslararası Analytical Chemistry Letters
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Anthemis kotschyana Boiss. var. discoidea BİTKİSİNİN ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİNBELİRLENMESİEVALUATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY of Anthemis kotschyana Boiss. var. discoidea Uluslararası 5. ULUSLARARASI ISPECMÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ 20.12.2019
Evaluation of antioxidant activity of Anthemis kotschyana Boiss. var. discoidea (Anthemis kotschyana Boiss. var. discoidea bitkisinin antioksidan aktivitesinin belirlenmesi) Uluslararası ISPEC 5th International Conference on Engineering Natural Sciences 20.12.2019
Two Important Questions In Existential Thought How Much Of Life Can Neo-Darwinism Explain? To What Stage Can Design Thinking Extend To Understanding Viability? Uluslararası 3rd International Creation Congress in The Light of Sciences 24.10.2019
Antimicrobial Activity of Water and Ethanol Extracts of Marrubium astracanicum subsp. macrodon and Origanum accudents Uluslararası IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
LC-MS/MS analyses of organic compounds of some natural plants Uluslararası EurasianSciEnTech 2018 22.11.2018
Antioxidant properties of Phryna ortegioides Uluslararası EurasianSciEnTech 2018 22.11.2018
Evaluation of in vitro antioxidant activities of some natural plants Uluslararası EurasianSciEnTech 2018 22.11.2018
Antimicrobial activity of water and ethanol extracts of Marrubium astracanicum subsp. macrodon and Origanum accudents Uluslararası Iğdır International Conference On Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Phenolic content analysis of some natural Nepeta species by using HPLC Uluslararası Iğdır International Conference On Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Serbest radikaller ve antioksidanlara dair bir derleme Uluslararası Iğdır International Conference On Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 General Chemistry Lab Lisans
2019-2020 General Chemistry Lisans
2018-2019 Biyolojik Risk Etmenleri Yüksek Lisans
2018-2019 Kimyasal Risk Etmenleri Yüksek Lisans
2018-2019 Genel Kimya Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
TÜRKİYE’DE YETİŞEN ENDEMİK Nepeta nuda subsp. lydiae BİTKİSİNE AİT FARKLI EKSTRELERİN ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ VE FENOLİK BİLEŞİK İÇERİKLERİNİN LC-MS/MS İLE ANALİZİ Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Enstitü Müdür Yardımcısı SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019
2018 Bölüm Başkanı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2019