E-posta Telefon
| 4352
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • Y

  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2014
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: El-Câhız’xxın imamet anlayışı
 • D

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: İbn Teymiyye’xxde siyaset nazariyesi
 • L

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  1999 - 2003
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Şiî-Sünnî İmamet Tartışmalarında Hz. Ayse (Hillî-İbn Teymiyye) Ulusal Turkish Journal of Shiite Studies-Şiîlik Araştırmaları
Mûtezilî Düşünür el-Câhız Ve Eserleri Ulusal Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13
İbn Teymiyye’nin İmamet Teorisinde Yöneticinin Tayini Problemi Ulusal IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
İnsan Fiillerinin Yaratılması Sorunu Üzerine Bir İnceleme Uluslararası III: Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi 24.11.2019
Devru’xxş-Şebâbi’xx-Türkî fî Nahdati’xxl-Ümme Uluslararası Devru’xxş-Şebâb fî Nahdati’xxl-Ümme 23.04.2014
Zarûrati’xxl-Vahdeti ve’xxl-İttifâki li’xxl-Müslimîn Uluslararası Vahdetü’l-Ümmeti’l-İslamiyyeti beyne’l-Vâgi’ ve’l-Me’mûl 22.02.2014
Eyyûbîlerin Eş’arî Kelam Anlayışının Yaygınlaşmasına Etkisi Uluslararası Uluslararası Eyyubiler Sempozymu 20.04.2019
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 Mûtezile İmamet Düşüncesinde Osmanî Tavır, Cahzı’xxın İmamet Teorisi Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2020 Muallaka Şiirlerinde Kadın Algısı NESLİHAN BOZ Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 İslam Mezhpleri Tarihine Giriş Yüksek Lisans
2019-2020 İlk Dönem Kelam Metinleri Yüksek Lisans
2019-2020 ARAPÇA (MUAHDESE) Lisans
2019-2020 SİSTEMATİK KELAM Lisans
2016-2017 Sistematik Kelam Lisans
2017-2018 Sistematik Kelam Lisans
2016-2017 Tarih Felsefesi Lisans
2016-2017 İslamda Bilim Tarihi Lisans
2016-2017 Arapça (Metin) Lisans
2014-2015 Arapça (Muahdese) Lisans
2012-2013 Arapça (Muhadese) Lisans
2013-2014 Arapça (Metin) Lisans
2018-2019 İslam Kelamında Uluhiyet Yüksek Lisans
2018-2019 Yeniçağ Kelam Çalışmaları Yüksek Lisans
2018-2019 Klasik İslam Mezhepleri Tarihi Yüksek Lisans
2018-2019 Sistematik Kelam Lisans
2018-2019 İslam Mezhepleri Tarihi Lisans
2012-2013 Arapça Muhadese Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Enstitü Müdür Yardımcısı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2019
2014 Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2016