E-posta Telefon
05077238082 | 4230
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: İbn Teymiyye’xxde siyaset nazariyesi
 • Y

  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2014
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: El-Câhız’xxın imamet anlayışı
 • L

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  1999 - 2003
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 İbn Teymiyye’nin İmamet Teorisinde Yöneticinin Tayini Problemi Ulusal ERYİĞİT ADEM IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2 12
2021 Hanbelî Geleneği Teşbihden Arındırma Girişimi: Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî’nin İtirazları Uluslararası ERYİĞİT ADEM Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 3 http://www.beytulhikme.org/Makaleler/1910653280_10_Eryigit_(1191-1220).pdf
2021 KADÎM KOZMOLOJİK DELİLLER KARŞISINDA KADİM VE MODERN BİR DELİL OLARAK GAYE VE NİZAM DELİLİ Ulusal ERYİĞİT ADEM Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 27 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1841883
2021 Seyfüddîn Âmidî’nin Tekfir’e Bakışı Ulusal ERYİĞİT ADEM Kader 19 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1707841
2021 COVID-19 SÜRECİNDE İNANÇ VE İBADET COVİD-19 PANDEMİSİNİN MÜSLÜMANLARIN İNANÇ VE GÜNLÜK İSLAMÎ YAŞANTILARINA ETKİSİ Ulusal ERYİĞİT ADEM, BAŞAK MEHMET ALİ Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences 0 53 https://sobider.com/index.jsp?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=59b94991-fd08-437e-bc79-66de0497472a.pdf&key=52039
2020 Şiî-Sünnî İmamet Tartışmalarında Hz. Aişe (Hillî-İbn Teymiyye Örneği) Ulusal ERYİĞİT ADEM Turkish Journal of Shiite Studies-Şiîlik Araştırmaları 2 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1172860
2019 Mûtezilî Düşünür el-Câhız Ve Eserleri Ulusal ERYİĞİT ADEM Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 15 http://ifder.igdir.edu.tr/Makaleler/787797560_02_Eryigit_(31-50).pdf
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Ehl-i Hadîsin Ehl-i Bid'at Algısı; İbnü'l-Bennâ el-Bağdâdî Örneği Uluslararası ERYİĞİT ADEM SADAB 9th International Conference on Social Researcher and Behavioral Sciences https://sadabsempozyum.org/sadabantalya/wp-content/uploads/2021/08/International-9-th-SADAB-Conference_-Proceeding-Books-2021-1-1.pdf
2019 İnsan Fiillerinin Yaratılması Sorunu Üzerine Bir İnceleme Uluslararası ERYİĞİT ADEM III: Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads//files/tam-metinler-bildiri-kitabi-bilimveyaratilis2019.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 Mûtezile İmamet Düşüncesinde Osmanî Tavır, Cahızın İmamet Teorisi Tümü
2021 Zemahşerî'de Akıl-Vahiy İlişkisi Tümü
2020 Müslümanların Engizisyonu - 2 Ölümcül Kovuşturmalar-Mihneler KASIM ER-RESSÎ Bölüm(ler)
2020 EYYÛBÎLER'DE İLİM, KÜLTÜR VE SANAT EYYÛBÎLERİN EŞARÎLİĞİN YAYGINLAŞMASINA ETKİSİ Bölüm(ler)
2020 İbn Teymiyye'nin Siyaset Düşüncesi ve Cihat Doktrini Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2020 Muallaka şiirlerinde kadın algısı NESLİHAN BOZ Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Selefî Âlim Abdullah el-Herevî'nin kelam eleştirisi HÜSNÜ ÇELİK Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Fahreddin er-Râzî'nin imamet anlayışı HASAN MUSAB ÇETİN Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Mezhepsel farklılıklar ve birlikte yaşama pratiği "Iğdır örneği" SABAHATTİN TEKİN Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Günümüz Kelam Problemleri Lisans
2019-2020 Türk Kelamcıları Lisans
2020-2021 İslam Mezhepleri Tarihi Lisans
2020-2021 EŞARİLİK Doktora
2020-2021 SELEFİLİK Doktora
2019-2020 İslam Mezhpleri Tarihine Giriş Yüksek Lisans
2019-2020 İlk Dönem Kelam Metinleri Yüksek Lisans
2019-2020 ARAPÇA (MUAHDESE) Lisans
2019-2020 SİSTEMATİK KELAM Lisans
2016-2017 Sistematik Kelam Lisans
2017-2018 Sistematik Kelam Lisans
2016-2017 Tarih Felsefesi Lisans
2016-2017 İslamda Bilim Tarihi Lisans
2016-2017 Arapça (Metin) Lisans
2014-2015 Arapça (Muahdese) Lisans
2012-2013 Arapça (Muhadese) Lisans
2013-2014 Arapça (Metin) Lisans
2018-2019 İslam Kelamında Uluhiyet Yüksek Lisans
2018-2019 Yeniçağ Kelam Çalışmaları Yüksek Lisans
2018-2019 Klasik İslam Mezhepleri Tarihi Yüksek Lisans
2018-2019 Sistematik Kelam Lisans
2018-2019 İslam Mezhepleri Tarihi Lisans
2012-2013 Arapça Muhadese Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Fakülte Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Enstitü Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018
2018 Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018
2020 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2014 Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2016