E-posta Telefon
| 4352
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: İbn Teymiyye’xxde siyaset nazariyesi
 • Y

  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2014
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: El-Câhız’xxın imamet anlayışı
 • L

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  1999 - 2003
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Şiî-Sünnî İmamet Tartışmalarında Hz. Ayse (Hillî-İbn Teymiyye) Ulusal ERYİĞİT ADEM Turkish Journal of Shiite Studies-Şiîlik Araştırmaları
Mûtezilî Düşünür el-Câhız Ve Eserleri Ulusal ERYİĞİT ADEM Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13
İbn Teymiyye’nin İmamet Teorisinde Yöneticinin Tayini Problemi Ulusal ERYİĞİT ADEM IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2018
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
İnsan Fiillerinin Yaratılması Sorunu Üzerine Bir İnceleme Uluslararası ERYİĞİT ADEM III: Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi 24.11.2019 http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads//files/tam-metinler-bildiri-kitabi-bilimveyaratilis2019.pdf
Devru’xxş-Şebâbi’xx-Türkî fî Nahdati’xxl-Ümme Uluslararası ERYİĞİT ADEM Devru’xxş-Şebâb fî Nahdati’xxl-Ümme 23.04.2014
Zarûrati’xxl-Vahdeti ve’xxl-İttifâki li’xxl-Müslimîn Uluslararası ERYİĞİT ADEM Vahdetü’l-Ümmeti’l-İslamiyyeti beyne’l-Vâgi’ ve’l-Me’mûl 22.02.2014
Eyyûbîlerin Eş’arî Kelam Anlayışının Yaygınlaşmasına Etkisi Uluslararası ERYİĞİT ADEM Uluslararası Eyyubiler Sempozymu 20.04.2019
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Müslümanların Engizisyonu - 2 Ölümcül Kovuşturmalar-Mihneler KASIM ER-RESSÎ Bölüm(ler)
2020 İbn Teymiyye'nin Siyaset Düşüncesi ve Cihat Doktrini Tümü
2020 EYYÛBÎLER'DE İLİM, KÜLTÜR VE SANAT EYYÛBÎLERİN EŞARÎLİĞİN YAYGINLAŞMASINA ETKİSİ Bölüm(ler)
2019 Mûtezile İmamet Düşüncesinde Osmanî Tavır, Cahzı’xxın İmamet Teorisi Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2020 Muallaka Şiirlerinde Kadın Algısı NESLİHAN BOZ Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 İslam Mezhpleri Tarihine Giriş Yüksek Lisans
2019-2020 İlk Dönem Kelam Metinleri Yüksek Lisans
2019-2020 ARAPÇA (MUAHDESE) Lisans
2019-2020 SİSTEMATİK KELAM Lisans
2016-2017 Sistematik Kelam Lisans
2017-2018 Sistematik Kelam Lisans
2016-2017 Tarih Felsefesi Lisans
2016-2017 İslamda Bilim Tarihi Lisans
2016-2017 Arapça (Metin) Lisans
2014-2015 Arapça (Muahdese) Lisans
2012-2013 Arapça (Muhadese) Lisans
2013-2014 Arapça (Metin) Lisans
2018-2019 İslam Kelamında Uluhiyet Yüksek Lisans
2018-2019 Yeniçağ Kelam Çalışmaları Yüksek Lisans
2018-2019 Klasik İslam Mezhepleri Tarihi Yüksek Lisans
2018-2019 Sistematik Kelam Lisans
2018-2019 İslam Mezhepleri Tarihi Lisans
2012-2013 Arapça Muhadese Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Enstitü Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2014 Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2016