E-posta Telefon
(0476) 223 00 10 | 4693
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  İstanbul Üniversitesi

 • Y

  Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi

 • D

  Doktora

  İstanbul Üniversitesi

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1.  ”Bir Sanayi Coğrafyası İncelemesi: Ford’un İstanbul’daki Montaj Fabrikası”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , Sayı 59, 2018

 2. ”Türkiye’de Otomotiv Sanayisinin Mekansal Dağılışı”, lnternational Journal of Geography and Geography Education , Sayı 38, 2018

 


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1: "The Role of Tourism in Urban Conservation: The Case of Manila, The Philippines", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, Sayı 41, 2020.    

2.  " Türkiye Otomotiv Sanayisinin Kuruluş ve İşleyişinde Etkili Olan Faktörler" Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 73, 2019.

3.   "Friedrich Parrot’un Ağrı Dağı Araştırma Keşif Gezisi”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, Sayı 38, 2019.

4.   "Filipinler’de Turizm Faaliyetlerinin Tarihsel Gelişimi”, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı 37, 2018

5.  ”Esenler’de Şehirsel Yenileme”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi,  Sayı 35, 2017  

6.  ”Dilucu Sınır Kapısı’nın Iğdır Şehri Üzerindeki Etkileri”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, Sayı 28, 2014

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. ”Tarım Alanından Rekreasyon Alanına: Iğdır Vali Yolu Caddesi”, 1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, 20.06.2019

2. ”Ağrı Dağı’na Yolculuk: Friedrich W. Parrot’un Keşif Gezisi”, 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 06.11.2018

3. Sea Tourısm in Albania”, 2nd International Balkan Annual Conference, The Balkans at a Crossroads: Evaluating Past, Reading Present, Imagining Future, 10.10.2012


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 

 

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

1. Yulu A., "The Population Distribution in Üsküdar", (Ed. Recep Efe, Turgut Tüzün Onay, Igor Sharuho, Emin Atasoy)Urban and Urbanization, St Kliment Ohridski University Press, Sofya,  2014, s.354-360.

2. Yulu, A., Ağrı Dağı'nda Dağcılık Turizmi ve Çevresel Etkileri", (Ed. Salih Birinci, Çağlar Kıvanç Kaymaz, Yusuf Kızılkan), Coğrafi Perspektifle Dağ ve Dağlık Alanlar, " Kriter Yayınevi, İstanbul, 2020, s.329-355.

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 1. Coğrafyaya Giriş
 2. Tarihi Coğrafya 
 3. Kültür Coğrafyası
 4. Bölgesel Coğrafya

 

1. "Iğdır'da Şehirsel Gelişme ve Mekansal Değişim", BAP Yüksek Lisans, Proje No:8801, Yönetici, 2012.

2. "Türkiye'de Otomotiv Sanayisinin Coğrafi Dağılışı, "BAP Doktora, Proje No: 42340, Araştırmacı, 2018.

3. "Akademide Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Öğretimi", Serhat Kalkınma Ajansı, Teknik Destek Programı, Proje Koordinatörü, 2020.

4. "Ağrı Dağı'nda (Yenidoğan Köyü) Kırsal Yoksulluğun Azaltılmasında Sürdürülebilir Turizmin Rolü" 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda Bölge Üçüncülüğü, Proje Danışmanı, 2020.

 

2211 - Yurt İçi Doktora Burs Programı, TÜBİTAK, 2014 

Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi (Müdür), Coğrafya (Bölüm Başkan Yardımcısı)