E-posta Telefon
5054003366 | 4605
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • B

  Girne Amerikan Üniversitesi

  2012 - 2016
  Bütünleşik Doktora

  YENİ TÜRK DİLİ

  Tez Adı: Rahat'ü-Nüfüs
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1991 - 1995
  Lisans

  KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Edebiyatlar Arası Etkileşim ve Bu Bağlamda Dilin Temel Rolü Uluslararası ADIGÜZEL AHMET Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 26 2021 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1360520011_36-Ahmet%20Ad%c4%b1g%c3%bczel.pdf
XVI. YÜZYIL TÜRKÇESİ ESERLERİNDEN RÂHATU’NNÜFÛS’TA ESKİ TÜRKÇE İZLER Uluslararası ADIGÜZEL AHMET Turkish Studies 13 12 2018 https://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=1799698541_1Ad%C4%B1g%C3%BCzelAhmet-tde-1-18.pdf&key=21268
RÂHATU’N-NÜFÛS’TA YER ALAN ASLÎ FİİLLERİN YARDIMCI FİİL OLARAK KULLANILMASI Uluslararası ADIGÜZEL AHMET Turkish Studies 12 5 2017 https://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=494891172_1Ad%C4%B1g%C3%BCzelAhmet-tde-1-10.pdf&key=20086
BÂHNÂMEYE BİR BAKIŞ VE GELİBOLULU MUSTAFA ALÎ’NİN BÂHNÂMESİ Uluslararası ADIGÜZEL AHMET Turkish Studies 10 8 2015 https://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=249785553_15Ad%C4%B1g%C3%BCzelAhmet-tde_S-299-322.pdf&key=18604
RÂHATU’N-NÜFUS'TA CİNSEL SAĞLIK İLE İLGİLİ TERİMLER Uluslararası ADIGÜZEL AHMET Turkish Studies 11 4 2016 https://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=1140274873_2Ad%C4%B1g%C3%BCzelAhmet-tde-19-66.pdf&key=19242
Edebi Eleştiriler Dergisi Uluslararası ADIGÜZEL AHMET Edebi Eleştiriler Dergisi 4 2 2020 https://dergipark.org.tr/tr/pub/eeder/issue/57479/800465
HAMZA-NÂME ADLI ESERİN 72. CİLDİ’NDE TÜRK DİL TARİHÎNİN GELİŞİM SEYRÎ Uluslararası ADIGÜZEL AHMET Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 1 2021 https://dergipark.org.tr/tr/pub/aicusbed/issue/61279/781752
Kemalettin Kamu’nun Hayatı, Sanatı, Şahsiyeti ve Hicret Şiirinin Tahlili Uluslararası ADIGÜZEL AHMET TURKISH STUDIES 8 9 2013 https://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=search_go
DÜNYADA VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE AĞIZ ÇALIŞMALARI VE YÖNTEMLER Uluslararası ADIGÜZEL AHMET TURKISH STUDIES 8 9 2013 https://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=1982941080_032Ad%C4%B1g%C3%BCzel%20Ahmet-2-arm-387-401.pdf&key=16454
Yaşamların Özü Olan Mevsimsel Bahâr Zemininde Ulusal Bahâr Uluslararası ADIGÜZEL AHMET TURKISH STUDIES 8 8 2013 https://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=1823194986_097Ad%C4%B1g%C3%BCzel%20Ahmet-1-sos-1575-1586.pdf&key=16426
Doğu Batı Algısında Attilâ Uluslararası ADIGÜZEL AHMET TURKISH STUDIES 8 5 2013 https://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=1145834339_01Ad%C4%B1g%C3%BCzel%20Ahmet%20trh-1-29.pdf&key=16427
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendinin Rüyaları” Hikâyesinde Söz Dizimi Uluslararası ADIGÜZEL AHMET Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 9 22 2020 http://www.dedekorkutdergisi.com/DergiTamDetay.aspx?ID=345
Hamza-nâme’nin 72. Cildi’nde Yer Alan Fiilimsiler Uluslararası ADIGÜZEL AHMET http://dx.doi.org/10.29228/cukar.44126 6 2 2020 https://cukar.org/?mod=tammetin&makaleadi=&key=44126
HAMZA-NĀME’NİN 72. CİLDİ’NDE İŞLENEN DEYİMLER ve DİĞER HALK DEYİŞLERİ Uluslararası ADIGÜZEL AHMET TURAN SAM 12 46 2020 https://www.turansam.org/TURAN-SAM_46.pdf
TÜRKÇE İLK TE’LİF BÂH-NÂME’DE NESİR ÜSLUBU Uluslararası ADIGÜZEL AHMET DİL ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 13 27 2020 http://www.dilarastirmalari.com/
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
AĞRIDAĞI EFSANESİ ROMANI’NDA ÜSLUP Uluslararası ADIGÜZEL AHMET Rimar Congress I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Çağdaş Araştırmalar Kongresi 06.11.2020 www.rimarcongress.com
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Ağrı Akademik Makaleler III AĞRI DAĞI EFSANESİ’NDE KULLANILAN İKİLEMELER Bölüm(ler)
2020 Ağrı Akademik Makaleler III AĞRI DAĞI EFSANESİ’NDE İŞLENEN DEYİMLER Bölüm(ler)
2020 Bâh-nâme (Cinsel Sağlık) Terimleri Sözlüğü Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Eski Türkçe lI Lisans
2020-2021 Çağdaş Türk Lehçeleri II Lisans
2020-2021 Eski Anadolu Türkçesi II Lisans
2020-2021 Turkiye Türkçesi IV Lisans
2020-2021 Turkiye Türkçesi II Lisans
2020-2021 Eski Anadolu Türkçesi I Yüksek Lisans
2019-2020 Türkçe Hazırlık
2019-2020 Türkçe Hazırlık
2020-2021 Ağız Çalışmaları I Yüksek Lisans
2020-2021 Eski Anadolu Türkçesi I Lisans
2020-2021 Çağdaş Türk Lehçeleri I Lisans
2020-2021 Eski Türkçe l Lisans
2020-2021 Türkiye Türkçesi lll Lisans
2020-2021 Turkiye Türkçesi I Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: