• D

  University of Delaware

  2015 - 2020
  Doktora

  Political Science and International Relations

  Tez Adı: Understanding the Change in Intelligence: An Institutional Framework
 • Y

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Stratejik İstihbarat ve Türk Dış Politikasına Etkisi
 • L

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011
  Lisans

  NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Understanding the Obama Administration’s Syria Policy Uluslararası ATEŞ AHMET Manas Journal of Social Studies 10 2 2021 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1492826
The Transformation of Russian Intelligence Community After The Cold War (1991-1993) Uluslararası ATEŞ AHMET Karadeniz Arastirmalari Merkezi 17 66 2020 http://www.karamdergisi.com/DergiTamDetay.aspx?ID=1529
Current Challenges and Trends in Intelligence Uluslararası ATEŞ AHMET Güvenlik Bilimleri Dergisi 9 1 2020 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.28956/gbd.736153
Will Russia be a Threat to China? Sino-Russian Energy Relations via Energy Weapon Model Uluslararası ATEŞ AHMET,ERKAN ANIL ÇAĞLAR INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES 10 36 2019 http://www.ijoess.com/Makaleler/1176772113_3.20431-44520anc4b1l20c3a7ac49flar20erkan.pdf
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
SHARING SECRETS: Intelligence Cooperation Efforts of The European Union Uluslararası ATEŞ AHMET, ERKAN ANIL ÇAĞLAR 1. Uluslararası Küreselleşme ve Güvenlik Kongresi 20.02.2021 https://b3b7dd1a-d8cb-4579-8cfc-f21897e0f1ee.filesusr.com/ugd/6dc816_da170d209a8344caa158d5be87263acc.pdf
Çin’in Enerji Güvenliğinde Orta Asya’nın Kilit Rolü Uluslararası ERKAN ANIL ÇAĞLAR, ATEŞ AHMET IĞDIR ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 14.04.2021 https://d78ea76a-1faa-490b-96df-3833ce6eddb7.filesusr.com/ugd/614b1f_330d2c7bacc244ffb0283cae433aea03.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 TÜRK SİYASAL HAYATINDA GÜNCEL SORUNLAR Lisans
2020-2021 ULUSLARARASI GÜÇ DENGELERİ Lisans
2020-2021 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Lisans
2019-2020 Toplumsal Duyarlilik Projesi Lisans
2019-2020 Yonetim Bilimi Lisans
2019-2020 Idare Hukuku Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: