E-posta Telefon
| 3320
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2018
  Doktora

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)/

  Tez Adı: Normobarik ortamda farklı hipoksik koşulların kassal kuvvet ve kassal dayanıklılık performansı üzerine etkisinin incelenmesi
 • Y

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2009
  Yüksek Lisans

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: 14-16 yaşları arasındaki erkek basketbolcu, futbolcu ve sedanterlerin bazı fiziksel, fizyolojik ve antropometrik özelliklerinin karşılaştırılması
 • L

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2006
  Lisans

  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2020 Healthy Nutrition Attitudes of Sports Science Students Uluslararası MALKOÇ NEDİM, YAŞAR ONUR MUTLU, TURGUT MURAT, KEREM MUSTAFA, KÖSE BEREKET, ATLI AHMET, SUNAY HAKAN Progress in Nutrition 22 3 https://mattioli1885journals.com/index.php/progressinnutrition/article/view/9480/8915
2021 The Effect of a Core Training Program Applied on Football Players on Some Performance Parameters Uluslararası ATLI AHMET Journal of Educational Issues 7 1 https://www.macrothink.org/journal/index.php/jei/article/view/18493/14449
2021 Investigation of the Effects of Different Warm-Up Protocols on Some Performance Parameters Ulusal AYDOĞDU MURAT, ATLI AHMET Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1877127
2016 Menstrual Döngünün Fazlarına Göre Sedanter Kadınlarda Anaerobik Güç Değerlerinin İncelenmesi Ulusal ARAS DİCLE, ARSLAN ERŞAN, ATLI AHMET, ŞAHİN FATMA NEŞE SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 14 2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/600577
2017 Futbolcularda Aerobik Yorgunluğun Dinamik Denge Performansına Etkisi Uluslararası GÜLER ÖZKAN, ATLI AHMET, ŞAHİN FATMA NEŞE, ERSÖZ GÜLFEM Journal of International Multidisciplinary Academic Rearches 4 2 http://www.joimar.com/archives.aspx
2021 Comparison of Certain Physical and Performance Parameters of Young Football Players Based on Positions Uluslararası ATLI AHMET Journal of Educational Issues 7 1 https://www.macrothink.org/journal/index.php/jei/article/view/18527/14503
2019 Effect of Different Music Tempos on Aerobic Performance and Recovery Uluslararası KÖSE BEREKET,ATLI AHMET Progress in Nutrition 21 4 https://www.mattioli1885journals.com/index.php/progressinnutrition/article/view/8880/8365
2019 Investigation of the Life Quality of Women in Ankara According to Their Participation in Physical Activitiy Uluslararası AYYILDIZ ERDEM,SUNAY HAKAN,KÖSE BEREKET,ATLI AHMET Acta Medica Mediterranea 35 6 https://www.actamedicamediterranea.com/archive/2019/medica-6/investigation-of-the-life-quality-of-women-in-ankara-according-to-their-participation-in-physical-activity/document
2017 Determination of Faculty of Sport Sciences Students’ Media Literacy Levels (Example of Ankara Province) Uluslararası ERDEVECİLER ÖVÜNÇ,UYAR YALÇIN,SUNAY HAKAN,ATLI AHMET IOSR Journal of Sports and Physical Education 4 5 https://www.iosrjournals.org/iosr-jspe/papers/Vol-4Issue5/I04055160.pdf
2021 Futbolcularda Statik Germe Egzersizlerinin Esneklik Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi Ulusal ATLI AHMET, AYDOĞDU MURAT, AYGAN OĞUZ SPORTIVE 4 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1589101
2020 Genç Futbolcularda Yüksek Şiddetli İnterval Antrenmanın Çeviklik Sürat ve Aerobik Performans Üzerine Etkisinin İncelenmesi Ulusal KÖSE BEREKET,ATLI AHMET Türkiye Spor Bilimleri Dergisi 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1174347
2022 İç Anadolu Bölgesindeki Profesyonel Futbolcuların İş Doyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi Ulusal UYAR YALÇIN, SUNAY HAKAN, ATLI AHMET SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 20 3 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2600594
2023 Genç Kick Boksçularda Kuru Kupa Uygulamasının Bazı Performans Parametreleri Üzerine Akut Etkisinin İncelenmesi Ulusal ATIŞ İNAN, YERLİKAYA GÖKHAN, CAN İBRAHİM, ATLI AHMET Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 6 2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3105318
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Genç Futbolcularda Uygulanan Tekrarlı Sprint Antrenman Programının Sürat ve Dikey Sıçrama Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi Uluslararası ATLI AHMET, GÜLER ÖZKAN, KÖSE BEREKET, TUNCEL OĞUZHAN Hareket ve Motor Kontrol Kongresi http://online.mmc-congress.org/hibrit/pdf/ozet-kitap.pdf
2021 Futbolcularda Uygulanan Fifa 11+ Isınma Protokolünün Bazı Performans Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi Uluslararası ATLI AHMET Hareket ve Motor Kontrol Kongresi http://online.mmc-congress.org/hibrit/pdf/ozet-kitap.pdf
2020 Genç Futbolcularda Dar Alan Oyun Formatının Çeviklik Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi Uluslararası ATLI AHMET, TUNCEL OĞUZHAN 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi http://www.sbk2020.org/pdf/2020_Kitap.pdf
2020 Investigation of the Effect of Different Recovery Times on Repeated Sprint Performance in Young Soccer Players Uluslararası ATLI AHMET 3. International Conference on Sports for All and Wellness http://isfaw2020.isfaw.org/public/documents/isfaw2020-tam-metin-kitabi.pdf
2020 Investigation of the Effect of Different Stretching Exercises on Speed and Agility Performance in Soccer Players Uluslararası ATLI AHMET,KÖSE BEREKET,TUNCEL OĞUZHAN 3. International Conference on Sports for All and Wellness http://isfaw2020.isfaw.org/public/documents/isfaw2020-tam-metin-kitabi.pdf
2020 Futbolcularda Isınmada Uygulanan Farklı Ön Yüklenmelerin Sprint Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi Uluslararası ATLI AHMET 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi http://www.sbk2020.org/pdf/2020_Kitap.pdf
2018 Normobarik Ortamda Farklı Hipoksik Koşulların Kassal Kuvvet ve Kassal Dayanıklılık Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi Uluslararası ATLI AHMET,ERSÖZ GÜLFEM 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi https://www.sporbilim.com/UserFiles/File/SBK2018(1).pdf
2017 İç Anadolu Bölgesindeki Profesyonel Futbolcuların İş Doyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi Uluslararası UYAR YALÇIN,SUNAY HAKAN,ATLI AHMET 15. Uluslararası Spor Bilimleri Konresi https://www.sporbilim.com/UserFiles/File/SBK2017.pdf
2017 D Vitamini ve Sportif Performans Uluslararası ATLI AHMET,ERSÖZ GÜLFEM,GÜLER ÖZKAN,KÖSE BEREKET Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi http://wcssr.org/2017/tr/
2017 Return of Postural Control to Baseline After Anaerobic and Aerobic Exercise Protocols in Women Soccer Players Uluslararası GÜLER ÖZKAN, ATLI AHMET, ERTETİK GÖKTUĞ, ERSÖZ GÜLFEM, ŞAHİN FATMA NEŞE International Conferance on Exercise, Sport Health
2017 Gen Dopingi ve Sportif Performans Uluslararası ATLI AHMET,ERSÖZ GÜLFEM Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi http://wcssr.org/2017/tr/
2017 14-16 Yaşları Arasındaki Erkek Basketbolcu, Futbolcu ve Sedanterlerin Bazı Fiziksel, Fizyolojik ve Antropometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması Uluslararası ATLI AHMET,KARACAN SELMA 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi https://www.sporbilim.com/UserFiles/File/SBK2017.pdf
2017 Functional Fitness Assessment of Turkish Seniors Uluslararası ŞAHİN FATMA NEŞE, GÜLER ÖZKAN, YAŞAR ONUR MUTLU, ATLI AHMET, ERTETİK GÖKTUĞ International Conference on Exercise, Sport Health
2017 Genç Futbolcularda 6 Haftalık Pliometrik Antrenman Programının Sürat Parametresi Üzerine Etkisi Uluslararası ATLI AHMET,GÜLÜ MEHMET,YAŞAR ONUR MUTLU,GÜLER ÖZKAN,KÖSE BEREKET Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi
2017 Farklı Yaş Gruplarındaki Futbolcuların Reaksiyon Zamanları ile Linear ve Lateral Yön Değiştirme Süreleri Arasındaki İlişki Uluslararası AKSEN CENGİZHAN PELİN,GÜLÜ MEHMET,ATLI AHMET Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi
2016 Effects of Aerobic Exercise Protocols on Balance Ability Uluslararası GÜLER ÖZKAN, ATLI AHMET, ŞAHİN FATMA NEŞE, ERSÖZ GÜLFEM The 10th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy http://icpespt2016.firat.edu.tr/sites/icpespt2016.firat.edu.tr/files/ICPESPT%202016%20%20BOOK%20OF%20ABSTRACTS%20%20%28YYYY6%20%29_0.pdf
2016 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi Uluslararası UYAR YALÇIN,SUNAY HAKAN,AKALAN CENGİZ,ERDEVECİLER ÖVÜNÇ,ATLI AHMET 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi https://www.sporbilim.com/UserFiles/File/14%20SPOR%20Bilim%20kongre%20book.pdf
2015 The Target Tendencies of Turkish National Wrestlers Uluslararası KÖSE BEREKET,ATLI AHMET International Balkan Sport Sciences Congress
2015 Determination of the Association Between Anaerobic Capacity, Agility and Balance in Healthy Young Adults Uluslararası KÖSE BEREKET,ATLI AHMET,AKALAN CENGİZ International Balkan and Sport Sciences Congress
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Spor Bilimlerinde Multidisipliner Araştırmalar-2 Post Aktivasyon Potansiyalizasyonu (PAP) Bölüm(ler)
2020 Spor Bilimlerinde Multidisipliner Araştırmalar-2 Cluster Setleme Yöntemi Bölüm(ler)
2020 Sporun Kavramsal Temelleri Fiziksel Aktivite Bölüm(ler)
2020 Sporun Kavramsal Temelleri-4 Dairesel (Circuit) Antrenman Bölüm(ler)
2020 Sporun Kavramsal Temelleri-4 Sürantrenman Bölüm(ler)
2021 Farklı Hipoksik Koşulların Kassal Kuvvet ve Kassal Dayanıklılık Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi Tümü
2020 Kuramdan Uygulamaya Antrenman Gen Tedavisinden Gen Dopingine Geçiş Bölüm(ler)
2023 14-16 Yaşları Arasındaki Erkek Basketbolcu, Futbolcu ve Sedanterlerin Bazı Fiziksel, Fizyolojik ve Antropometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2021 Farklı ısınma protokollerinin bazı performans parametreleri üzerine etkisinin incelenmesi MURAT AYDOĞDU Yüksek Lisans Tamamlandı
2023 Maksimal kuvvet antrenmanlarındaki farklı kasılma çeşitlerinin kas kuvveti ve kas hipertrofisi üzerine etkisinin incelenmesi MAHSUM MANKULİ Yüksek Lisans Devam Ediyor
2022 Badmintoncularda Isınmada Uygulanan Farklı Post Aktivasyon Potansiyalizasyon (PAP) Yüklenmelerinin Bazı Performans Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi OĞUZ AYGAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 6 haftalık pliometrik antrenmanların futsalcılarda bazı performans parametreleri üzerine etkisinin incelenmesi EROL AYDEMİR Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Egzersiz ve Hormonal Adaptasyon Doktora
2020-2021 Performans Sporu ve Doping Yüksek Lisans
2020-2021 Antrenman Bilgisi II Lisans
2020-2021 Futbol Uzmanlık I Lisans
2020-2021 Öğretmenlik Uygulaması Lisans
2020-2021 Kayak Lisans
2020-2021 Biyomotor Özellikler ve Antrenmana Adaptasyon Yüksek Lisans
2020-2021 Futbol Lisans
2020-2021 Egzersiz Fizyolojisi Lisans
2019-2020 Biyomotor Özellikler ve Antrenmana Adaptasyon Yüksek Lisans
2019-2020 Spor Kazalarından Korunma ve Rehabilitasyon Lisans
2019-2020 Dijital Okuryazarlık Lisans
2019-2020 Okul Deneyimi Lisans
2019-2020 Kayak Lisans
2019-2020 Futbol Lisans
2019-2020 Antrenman Bilgisi Lisans
2018-2019 Dijital Okuryazarlık Lisans
2018-2019 Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans
2019-2020 Egzersiz Fizyolojisi Lisans
2019-2020 Biyomotor Özellikler ve Antrenmana Adaptasyon Yüksek Lisans
2019-2020 Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans
2019-2020 Futbol Lisans
2019-2020 Antrenman Bilgisi I Lisans
2019-2020 Spor Fizyolojisi Lisans
2018-2019 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Lisans
2018-2019 Performans Sporu ve Doping Yüksek Lisans
2018-2019 Antrenman Bilgisi Lisans
2018-2019 Futbol Lisans
2018-2019 Yaşam Boyu Spor Lisans
2018-2019 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Lisans
2018-2019 Egzersiz Fizyolojisi Lisans
2022-2023 Egzersiz ve Hormonal Adaptasyon Doktora
2022-2023 Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans
2022-2023 Antrenman Bilgisi II Lisans
2022-2023 Futbol Uzmanlık III Lisans
2022-2023 Biyomotor Özellikler ve Antrenmana Adaptasyon Yüksek Lisans
2022-2023 Futbol Uzmanlık II Lisans
2022-2023 Antrenman Bilgisi I Lisans
2022-2023 Spor Fizyolojisi Lisans
2021-2022 İleri Egzersiz Fizyolojisi Doktora
2021-2022 Performans Sporu ve Doping Yüksek Lisans
2021-2022 Öğretmenlik Uygulaması II Lisans
2021-2022 Antrenman Bilgisi II Lisans
2021-2022 Biyomotor Özellikler ve Antrenmana Adaptasyon Yüksek Lisans
2021-2022 Futbol Uzmanlık III Lisans
2021-2022 Antrenman Bilgisi I Lisans
2021-2022 Spor Fizyolojisi Lisans
2021-2022 Öğretmenlik Uygulaması I Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: