ahmet-dinc.webp

Dr. Öğr. Üye.

Ahmet DİNÇE-posta Telefon
+90.476.226 13 14 | 3375
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2018
  Doktora

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)/

  Tez Adı: Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki sosyalleşme ve psikolojik sermaye düzeyleri
 • Y

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Futbol hakemlerinin klasmanlarına göre mesleki yeterliliklerinin değerlendirilmesi: 10. Bölge örneği
 • L

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2009
  Lisans

  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ/SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 EXAMINATION OF VIEWS OF SPORTS SCIENCES STUDENTS STUDYING IN BORDER PROVINCES REGARDING SUSTAINABILITY IN SPORTS Uluslararası Dinç Ahmet, Demirci Eşref, Çam Orhan, Sünbül Dilan International Journal of Life science and Pharma Research (IJLPR) www.ijlpr.com
2021 Spor Bilimleri Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı ve Sağlıklı Beslenme Tutumlarının İncelenmesi (Iğdır İli Örneği) Ulusal DİNÇ AHMET Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 25 http://sosbilder.igdir.edu.tr/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=25
2018 Spor Masajı Ulusal GÜRKAN ALPER CENK,DALBUDAK İBRAHİM,BAKIR BAHTİYAR,DİNÇ AHMET,Ali Gazwan Kerim Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 1 http://dergipark.gov.tr/igdirsbd/issue/42047/501060
2018 SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uluslararası GÜRKAN ALPER CENK,YILDIZ MEHMET,DİNÇ AHMET,ÇALIŞKAN GÖKHAN Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 84
2020 DETERMINING THE ATTITUDES OF STUDENTS STUDYING AT IĞDIRUNIVERSITY TOWARDS SPORTS Ulusal DİNÇ AHMET,tenik fetullah,kalem müge,başgöl ömer,aksaray şahin Iğdır üniversitesi spor bilimleri dergisi 3 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1316772
2018 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPOR YAPMA ALIŞKANLIKLARI İLE NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası GÜRKAN ALPER CENK,YILDIZ MEHMET,ÇALIŞKAN GÖKHAN,DİNÇ AHMET ASOS
2018 SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uluslararası GÜRKAN ALPER CENK,YILDIZ MEHMET,DİNÇ AHMET,ÇALIŞKAN GÖKHAN Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
2019 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Sosyalleşme Ve Psikolojik Sermaye Düzeyleri Uluslararası DİNÇ AHMET,ÖZBEK OĞUZ Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi 5 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/useeabd
2021 The Relationship Between Social Media Addiction and Career Stress of Sports Science Students Uluslararası YURDADÖN ERGÜN, DİNÇ AHMET Pakistan Journal of Medical and Health Sciences 15 3 https://pjmhsonline.com/index.php?route=product/product&path=16655_16673_16676&product_id=10198
2020 The Examination of Occupational Ethical Principles and Psychological Capital Levels of Physical Education Teachers Uluslararası DİNÇ AHMET International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP) 9 10 http://www.ijaep.com/index.php/IJAE/issue/view/36
2020 Investigating the relationship between ethical values and career awareness of Iğdir University sports science students Uluslararası DİNÇ AHMET African Educational Research Journal 8 2 http://www.netjournals.org/z_AERJ_S_20_040.html
2018 Examination of Stress States and Lifestyle Habits of Academic and Administrative Personnel Holding Office at Universities Uluslararası VAR LEVENT,DİNÇ AHMET International Journal of Higher Education 7 6 http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/article/view/14565
2018 Üniversite Öğrencilerinin Spor Yapma Alışkanlıkları ile Narsistik Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Uluslararası GÜRKAN ALPER CENK,YILDIZ MEHMET,ÇALIŞKAN GÖKHAN,DİNÇ AHMET Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 85
2017 Futbol Hakemlerinin Klasmanlarına GöreMesleki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi(10. Bölge Örneği) Uluslararası DİNÇ AHMET,İRİ RÜÇHAN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 3 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1446743409_makale20620sayC4B120132020Ah.20DinC3A720pdf.pdf
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ) Uluslararası DİNÇ AHMET 2. ULUSLARARASI HALİÇ MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ https://www.izdas.org/halic
2021 SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER ENDİŞELERİNE DAİR GÖRÜŞLERİ Uluslararası DİNÇ AHMET 2. ULUSLARARASI HALİÇ MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ https://www.izdas.org/books
2021 Spor Bilimleri Öğrencilerinin Kariyer Farkındalık Düzeyleri (Iğdır İli Örneği) Uluslararası DİNÇ AHMET BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES https://2dc40e33-085f-40e0-8172-9a1f898c1942.filesusr.com/ugd/614b1f_cc04fb49113b42f7ab52383b6630aa14.pdf
2021 Spor Bilimleri Öğrencilerinin Kariyer Streslerine Yönelik Görüşleri (Iğdır İli Örneği) Uluslararası DİNÇ AHMET IV Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon Kongresi https://kongre.akademikiletisim.com/files/ispes2021/ispes4_ozet_kitapcigi.pdf
2021 Spor Bilimleri Öğrencilerinin Sosyal Medya Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Iğdır İli Örneği) Uluslararası DİNÇ AHMET 5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE https://d397b70a-dbdf-4a9f-b3af-66ce20541d9e.filesusr.com/ugd/614b1f_0e265446b5284e479257aeedf6a4ed51.pdf
2019 SPORT IN THE AXIS OF CREATION Uluslararası DİNÇ AHMET III. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDAYARATILIŞ KONGRESİ http://www.igdir.edu.tr/Duyuru/iii-uluslararasi-bilimler-isiginda-yaratilis-kongresi-tam-metin-bildiri-kitabi-yayinlandi
2018 Iğdır İlinin Sportif Yeterlilik Düzeyinin İncelenmesi Uluslararası DİNÇ AHMET,GÜRKAN ALPER CENK,VAR LEVENT Iğdır 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi
2018 IĞDIR İLİNİN SPORTİF YETERLİLİK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ Uluslararası DİNÇ AHMET,GÜRKAN ALPER CENK,VAR LEVENT Iğdır 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_b31e929e97e24635be4c219fdfb8ad2c.pdf
2018 The Vegetarian Athlete Diet Uluslararası BULUT MENEKŞE,DİNÇ AHMET,ÇAVUŞ MUSTAFA,CEYLAN MEHMET MURAT UGAP
2018 Futbol Kulüplerinde Sürdürülebilir Liderlik Analizi Uluslararası DİNÇ AHMET,GÜRKAN ALPER CENK,ÇALIŞKAN GÖKHAN,TÜRKOĞLU ÇAĞLAR Iğdır 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi
2018 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SOSYALLEŞME VE PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYLERİ Uluslararası DİNÇ AHMET,ÖZBEK OĞUZ 16. uluslararası spor bilimleri kongresi
2017 Situation Analysis of Present Sport Systems of Iğdır and Solution Suggestions Uluslararası DİNÇ AHMET,SAYIN TEMUR CANAN II. INTERNATİONAL IĞDIR SYMPOSİUM http://sempozyum.igdir.edu.tr/C3B6zet-kitapC3A7C4B1C49FC4B1
2016 Futbol Hakemlerinin Klasmanlarına Göre Mesleki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi Uluslararası DİNÇ AHMET,İRİ RÜÇHAN 14.SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/2016sbd.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Sporun Yönetimi ve Psiko-Sosyal Boyutları KORONAVİRÜSÜN (COVID-19) SPOR ENDÜSTRİSİNE ETKİSİ Bölüm(ler)
2020 ETİK VE İNSANİ DEĞERLER Sağlıklı Hayat Bölüm(ler)
2021 BİLİMSEL SPOR 3 SPOR YÖNETİMİNDE İLETİŞİM Bölüm(ler)
2021 SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI TÜRK FUTBOLUNUN TEMEL SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (YÖNETİMSEL BAKIŞ) Bölüm(ler)
2016 Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu Avukat Hasan Aydın Tansu Armağanı Din ve Spor Bölüm(ler)
2018 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Sosyalleşme Ve Psikolojik Sermaye Düzeyleri Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2021 Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerininduygusal zekâ ve problem çözme düzeyleri EŞREF DEMİRCİ Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin akademik erteleme düzeyleri ile akıllı telefon bağımllığına yönelik görüşlerinin incelenmesi (Serhat illeri örneği) ORHAN ÇAM Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 GENÇLİK MERKEZLERİNDE SPORTİF FAALİYETLERE KATILAN BİREYLERİN HİZMET ALGISI VE YAŞAM TATMİNİ DÜZEYLERİ (SERHAT İLLERİ ÖRNEĞİ). ŞAHİN AKSARAY Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Kalite Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 Enstitü Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021
2019 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2018 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020