E-posta Telefon
| 4694
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2020
  Doktora

  TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/ESKİÇAĞ TARİHİ (DR)/

  Tez Adı: Anav kültürü ve ön Asya kültürleriyle etkileşimi
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2012
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ESKİÇAĞ TARİHİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Orta Asya’xxnın Neolitik Çağı Ceytun kültürü
 • L

  Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi

  2000 - 2005
  Lisans

  Fen Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2020 Kuzey Mezopotamya’dan Orta Asya’ya Uzanan Çok Bileşenli Kültürün İzleri: Halaf Kültürü Uluslararası KOCAİSPİR AHMET, PARLITI UMUT Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 69
2019 Neolitik Çağ’da Erzak Edinme Faaliyetleri; Ceytun Kültürü Örneği Ulusal KOCAİSPİR AHMET İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi 2 3 https://asosindex.com.tr/index.jsp?modul=articles-page&journal-id=651&article-id=32554
2020 The East of East Anatolia from the Beginning of the 4th Millennium BC to the End of the 3rd Millennium BC: Van, Ağri, Iğdır - Internal Dynamics, External Stakeholders Uluslararası PARLITI UMUT, KOCAİSPİR AHMET Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 3
2021 The Magnificent Urartian Fortress On The Southern Slope Of Munzur Mountains (Tunceli): Kurmizak Uluslararası PARLITI UMUT, KOCAİSPİR AHMET, ÖNCEL Kenan Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/igdirsosbilder/issue/64336/945747
2017 Orta Asya (Türkistan) Neolitik Çağ Ceytun Kültürü: Seramik Geleneği Uluslararası KOCAİSPİR AHMET Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 7 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/30252/327100
2022 Main Factors Affecting the Settlement of Eastern Anatolia from the Beginning to the End of the Bronze Age Uluslararası PARLITI UMUT, KOCAİSPİR AHMET Journal of the Human and Social Sciences Researchers http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.1135574
2022 The Problem of Associating Elaziğ Korucutepe Elite Burial Chambers with Kurgan Tombs Uluslararası KOCAİSPİR AHMET, YÜCEL ÇAĞATAY PHASELIS: Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi 1 http://journal.phaselis.org/wp-content/uploads/2022/08/Pha.22008-2.pdf
2022 DOĞU ANADOLU’DA MÖ 2. BİNYIL BAŞINDA ORTAYA ÇIKAN KURGAN MEZARLAR VE KURGAN HALKLAR SORUNU Uluslararası PARLITI UMUT, KOCAİSPİR AHMET Bingol Universitesi http://dx.doi.org/10.29029/busbed.1114829
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 Urartu’nun Kuzeydoğu Anadolu’ya Ulaşımında Yol Ağı Sorunsalı Uluslararası KOCAİSPİR AHMET, PARLITI UMUT ETÜ, I. Uluslararası Yol Sempozyumu https://drive.google.com/file/d/1Gpq5UBLbjg5sNn-8zJ0jSwerX2D4883A/view
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Eskiçağ Mezopotamya-Mısır Tarihi Mısır'da Arkaik ve Hanedanlıklar Öncesi Dönem Bölüm(ler)
2022 Geçmişten Geleceğe Küçük Asya-Anadolu Arslantepe Royal Tomb and its Significance at the Convergence of Anatolia’s Complex Cultural Heritage Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyetleri IV Lisans
2020-2021 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyetleri III Lisans
2020-2021 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyetleri II Lisans
2020-2021 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyetleri I Lisans
2022-2023 Demir Çağında Anadolu Yüksek Lisans
2022-2023 Anadolu'da Kalkolitik ve Tunç Çağları Yüksek Lisans
2022-2023 Anadolu Prehistoryası Yüksek Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
NEOLİTİK ÇAĞ ORTA ASYA KÜLTÜRLERİNİN İNCELENMESİ Araştırmacı BAP
2022-Erzurum İli, Hınıs İlçesindeki "3.Bin Yıl Merkezlerinin (Kura-Aras) Yerleşim Arkeolojisi ve Bölgeler Arası İlişkiler Açısından İncelenmesi" Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: