E-posta Telefon
| 4694
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2020
  Doktora

  TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/ESKİÇAĞ TARİHİ (DR)/

  Tez Adı: Anav kültürü ve ön Asya kültürleriyle etkileşimi
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2012
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ESKİÇAĞ TARİHİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Orta Asya’xxnın Neolitik Çağı Ceytun kültürü
 • L

  Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi

  2000 - 2005
  Lisans

  Fen Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2020 Kuzey Mezopotamya’dan Orta Asya’ya Uzanan Çok Bileşenli Kültürün İzleri: Halaf Kültürü Uluslararası KOCAİSPİR AHMET, PARLITI UMUT Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 69
2019 Neolitik Çağ’da Erzak Edinme Faaliyetleri; Ceytun Kültürü Örneği Ulusal KOCAİSPİR AHMET İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi 2 3 https://asosindex.com.tr/index.jsp?modul=articles-page&journal-id=651&article-id=32554
2020 The East of East Anatolia from the Beginning of the 4th Millennium BC to the End of the 3rd Millennium BC: Van, Ağri, Iğdır - Internal Dynamics, External Stakeholders Uluslararası PARLITI UMUT, KOCAİSPİR AHMET Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 3
2021 The Magnificent Urartian Fortress On The Southern Slope Of Munzur Mountains (Tunceli): Kurmizak Uluslararası PARLITI UMUT, KOCAİSPİR AHMET, ÖNCEL Kenan Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/igdirsosbilder/issue/64336/945747
2017 Orta Asya (Türkistan) Neolitik Çağ Ceytun Kültürü: Seramik Geleneği Uluslararası KOCAİSPİR AHMET Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 7 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/30252/327100
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Eskiçağ Mezopotamya-Mısır Tarihi Mısır'da Arkaik ve Hanedanlıklar Öncesi Dönem Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyetleri IV Lisans
2020-2021 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyetleri III Lisans
2020-2021 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyetleri II Lisans
2020-2021 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyetleri I Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
NEOLİTİK ÇAĞ ORTA ASYA KÜLTÜRLERİNİN İNCELENMESİ Araştırmacı BAP
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: