E-posta Telefon
| 4694
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

 • Y

  Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi

 • D

  Doktora

  Atatürk Üniversitesi

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Kocaispir A. "Orta Asya (Türkistan) Neolitik Çağ Ceytun Kültürü: Seramik Geleneği".Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(2), 133-148, Temmuz  2017.

Kocaispir A.-Parlıtı U. 2020. “Kuzey Mezopotamya’dan Orta Asya’ya Uzanan Çok Bileşenli Kültürün İzleri: Halaf Kültürü”. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi- Journal of Turkish Researches Institute. 69, (Eylül-September 2020). 411-440.

Parlıtı, U , Kocai̇spi̇r, A . (2020). The East of East Anatolia from the Beginning of the 4th Millennium BC to the End of the 3rd Millennium BC: Van, Ağri, Iğdır - Internal Dynamics, External Stakeholders . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 24 (3) , 1209-1235.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Kocaispir A. "Neolitik Çağ’da Erzak Edinme Faaliyetleri; Ceytun Kültürü Örneği". İRTAD, Cilt 2, Sayı 3Sayfa 66 - 78, 2019.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

-


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

-

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

-


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

-

Yönetilen Doktora Tezleri:

-


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

-

1. Eskiçağ Tarihi ve Medeniyetleri 

BAP 2011-2012, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. “Neolitik Çağ Orta Asya Kültürlerinin İncelenmesi” - Proje Yürütücüsü

-

-

-