E-posta Telefon
05334883040 | 5050
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

  1995 - 1998
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

  Tez Adı: Politik pazarlama ve Kahramanmaraş örneği
 • Y

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

  1989 - 1993
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Adana ili üniversite yurt öğrencilerinin gıda tüketim harcamalarının yapısı ve sorunları
 • L

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

  1986 - 1989
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM EKONOMİSİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
İşletmelerin Pazarlama Faaliyetlerinde İnternet Kullanma Eğilimleri Ulusal TAN AHMET,BAYDAŞ ABDULVAHAP,NURULLAH AKSEN KSÜ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ 7 2 2004
Türkiye’de Dijital Politik Pazarlama Uluslararası TAN AHMET,ARMUTÇU BARIŞ Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalışmaları Dergisi 2 1 2020 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1290113
POLİTİK TUTUNDURMA FAALİYETLERİNİN SEÇMENLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ Uluslararası Taşdemir Merve,TAN AHMET Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 12 23 2020 https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilisiibfakademik/issue/57929
Destinasyonlarda Mültecilere Yönelik Algıların Davranışsal Niyete Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Ulusal SÜRME METİN,TAN AHMET Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 4 2020 https://www.tutad.org/2020/vol4_issue4_article16_fulltext.pdf
HASTALARIN BELİRSİZLİK ALGISININ MEMNUNİYET VE SADAKATLE İLİŞKİSİ VEHİZMETİN ŞEKLİ VE HASTANE TÜRÜNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (GAZİANTEP ÖRNEĞİ) Uluslararası BOZKURT İBRAHİM,TAN AHMET ULUSLARARASI SAĞLIK YÖNETİMİ VE STRATEJİLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ 6 1 2020 http://static.dergipark.org.tr/article-download/2180/e277/e8e6/5ea92e9ebb58c.pdf?
Algılanan Hizmet Kalitesinin Katılım ve Mevduat Bankalarında Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi Uluslararası TAN AHMET,İĞDE MEDET,ÇELİK TARIK ZİYAD,BUĞAN MEHMET FATİH International Journal of AcademicValue Studies 2 5 2016 https://pdfs.semanticscholar.org/e676/0fd4dca8f527aebc33f5295c65dcd5a8168f.pdf
DİNDARLIĞIN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ VE MODANINDÜZENLEYİCİ ROLÜ Uluslararası BİLGİN MERVE,TAN AHMET IDEA STUDIES Journal 6 24 2020 file:///D:/2021/DoC3A7entlik/DoC3A7PDF/MAKALELER/DC4B0NDARLIC49EIN20SATIN20ALMA20DAVRANIC59EINA20ETKC4B0SC4B020VE20MODANIN.pdf
GAZİANTEP İLİNİN MARKALAŞMA SÜRECİNDEÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TUTUMU Uluslararası KILIÇ RABİA BEGÜM,TAN AHMET JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 6 33 2020 http://www.journalofsocial.com/DergiTamDetay.aspx?ID=453Detay=Ozet
Siyasal İletişim Araçlarının Oy Verme Davranışı Üzerindeki Etkisi:2017 Referandumu Üzerine Bir Araştırma Uluslararası ÇOLAKOĞLU EMRE,TAN AHMET Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 13 3 2018 file:///C:/Users/kariyer20topluluC49Fu/Desktop/ATAN/2018/DoC3A7entlik/DoC3A7PDF/Refernadum20Makale20Osman20Gazi.pdf
Tüketicilerin Kozmetik Ürün Ambalajlarına Yönelik Tutumlarının Demografik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi Ulusal KILINÇ YILMAZ ESMA,TAN AHMET,SÜRME METİN PARADOKS EKONOMI, SOSYOLOJI VE POLITIKA DERGISI 14 1 2018
Gaziantep’te Bulunan Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Foursquare Yorumlarının Değerlendirilmesi Ulusal GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,TAN AHMET,SÜRME METİN,AKMAZ ABDULLAH Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 12 23 2019 http://www.pazarlama.org.tr/dergi/index.php?menu_v=son_sayi
Seçmen Özelliklerinin Oy Verme Davranışı Üzerindeki Etkileri Ulusal TAN AHMET,BAYDAŞ ABDULVAHAP Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 13 2017 http://sosbilder.igdir.edu.tr/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=13
SİYASİ PARTİLERİN MARKA KONUMLANDIRMA FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA: GAZİANTEP ÖRNEĞİ Ulusal DEMİRAĞ BÜLENT,TAN AHMET BUSINESS MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL 5 4 2017 http://www.bmij.org/index.php/1/article/view/145
PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMEYEETKİSİ: GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİNDE BİRARAŞTIRMA Ulusal YILMAZ CAFER,TAN AHMET Türk İdare Dergisi 1 486 2018
POLİTİK PAZARLAMADA KULLANILAN KELİMELERİN DÜNYA GÖRÜŞLERİNİ YANSITMA AÇISINDAN FARKLILIK OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Ulusal TAN AHMET Business Management Studies: An International Journal 5 3 2017
Gıda Tüketim Modellerinde Yapısal Değişmeler Ulusal KAŞOĞLU AHMET NURİ,TAN AHMET PAZARLAMA DÜNYASI 68 1998
Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Harcamalarının Yapısı Üzerine Bir Saha Araştırma Ulusal TAN AHMET,AKPINAR METİN GÖKSEL,KAŞOĞLU AHMET NURİ PAZARLAMA DÜNYASI 70 1998
Üniversite Öğrencilerinin Reklamcılığa Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma Ulusal TAN AHMET,AKPINAR METİN GÖKSEL,BAYDAŞ ABDULVAHAP,ŞİRİN AHMET PAZARLAMA DÜNYASI 73 1999
Dinlenme Tesislerinde Hizmet Pazarlaması ve Müşteri Tatmini Ulusal TAN AHMET PAZARLAMA DÜNYASI 2004/5 2004
Otobüs Firmaları İyi Hizmet Pazarlayabiliyorlar mı Ulusal TAN AHMET,BEKTAŞ FAZİLET PAZARLAMA DÜNYASI 93 2002
Politik Pazarlama Uygulamalarına Farklı Bir Bakış Ulusal TAN AHMET PAZARLAMA DÜNYASI 75 1999
Algılanan Hizmet Kalitesinin Katılım ve MevduatBankalarında Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri SadakatiÜzerine Etkisi Uluslararası TAN AHMET,İĞDE MEDET,ÇELİK TARIK ZİYAD,BUĞAN MEHMET FATİH International Journal of Academic Value Studies 2 4 2016
The Relation between Consumer and Brand Personality Example of yemeksepeti com Uluslararası TAN AHMET,ÇOLAKOĞLU EMRE,ÖZTOSUN EMRE International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 6 12 2016
The Effect Of Customer Relationship Management Upon Consumer Preferences An Empirical Study In Banks Uluslararası BAYDAŞ ABDULVAHAP,CAMUKA SEMRA,TAN AHMET Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST) 3 5 2016
Politik Pazarlama Aracı Olarak Seçmenlerin Politik Güven Algılarının İncelenmesi Üzerine Bir Saha Araştırması Ulusal TAN AHMET Business Management Studies:An international Journal 5 1 2017 http://www.bmij.org/index.php/1/article/view/80
Tüketici Davranışı Olarak Gaziantep’te Piknik (Sahre) Kültürü Üzerine Bir Saha Araştırması Uluslararası TAN AHMET,Karakış Sultan International Journal of Academic Value Studies 3 12 2017 http://www.javstudies.com/Makaleler/700672840_11.20Ahmet20TAN20-20Sultan20KARAKIC59E_136-150.pdf
Türkiye’de Hazır Kahve Satın Alma ve Tüketim Alışkanlıkları Ulusal TAN AHMET,HOCAOĞLU ERSAN Gaziantep Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 4 2017
EĞLENCE PAZARLAMASI: “PARK ANTEP ÖRNEĞİ Uluslararası TAN AHMET,ÖZELBİSTAN DAMLA International Journal of Academic Value Studies 4 18 2018 http://www.javstudies.com/Makaleler/590175736_18.20ID582.20Ahmet20TAN_213-229.pdf
Üniversite Öğrencilerinin Gıda Tüketim Harcamalarının Yapısı ve Sorunları Ulusal TAN AHMET,AKDEMİR ŞİNASİ PAZARLAMA DÜNYASI 64 1997
Politik Pazarlama Uygulamalarına Farklı Bir Bakış:Siyasi Partiler Örneği Ulusal AKDOĞAN MEHMET ŞÜKRÜ,TAN AHMET PAZARLAMA DÜNYASI 77 1999
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
POLİTİCAL MARKETİNG APPLİCATİON ON FACTORS AFFECTİNG TURKEY'S VOTER ATTİTUDE Uluslararası TAN AHMET,ERBAĞCI EBRU CANSU,YILMAZ EMRAH SITKI 7th İnternational political Marketing Conferancess 20.09.2013
TÜKETİCİLERİN ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLERE KARŞI TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası ÖZYURT HATİCE KÜBRA,TAN AHMET,TAN MUHAMMED FURKAN 4. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 07.08.2020 https://d397b70a-dbdf-4a9f-b3af-66ce20541d9e.filesusr.com/ugd/614b1f_c912bf8daef84e5f96ead604af696e78.pdf
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MUTLULUK VE İYİMSERLİKDÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası EKİNCİ ESMA GÖNÜL,TAN AHMET 4. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 07.08.2020 https://d397b70a-dbdf-4a9f-b3af-66ce20541d9e.filesusr.com/ugd/614b1f_c912bf8daef84e5f96ead604af696e78.pdf
THE ATTITUDE OF UNIVERCITY STUDENTS IN THE BRANDING PROCESS OF GAZIANTEP Uluslararası KILIÇ RABİA BEGÜM,TAN AHMET THE ECONOMICS RESEARCH AND FINANCIAL MARKETS CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION 15.10.2020 file:///C:/Users/User/Downloads/IERFM2020-OCC88zet-Bildiri-KitabC4B120(1).pdf
Gaziantep’te Bulunan Yiyecek-İçecek İşletmelerinin İmajının Değerlendirilmesi: Foursquare Örneği Uluslararası GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,TAN AHMET,SÜRME METİN,AKMAZ ABDULLAH VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 14.04.2017
Hastaların Belirsizlik Algısının Memnuniyet ve Sadakat İle İlişkisi Ve Hizmetin Şekli Ve Hastane Türüne Göre Karşılaştırılması (Gaziantep Örneği). Ulusal BOZKURT İBRAHİM,TAN AHMET 4. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu 18.04.2019 http://www.liosplatform.com/e-kitap/
SİYASAL İLETİŞİM ARAÇLARININ SEÇMEN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 2017 REFERANDUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ulusal ÇOLAKOĞLU EMRE,TAN AHMET 3. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPUZYOMU 12.04.2018
HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ SADAKATİ İLE İLİŞKİSİNİN SİGORTA SEKTÖRÜNDE İNCELENMESİ GAZİANTEP’TE BİR UYGULAMA Ulusal GÜN ÖKKEŞ,TAN AHMET 3. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYOMU 12.04.2018
Yükseköğreti̇m Kurumlarinda Pazarlama İ̇leti̇şi̇mi̇ Faali̇yetleri̇ni̇n Öğrenci̇ Terci̇hleri̇Üzeri̇ndeki̇ Rolü Uluslararası DURUR ERHAN,TAN AHMET II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi 04.05.2018
KAHRAMANMARAŞ İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KIRMIZI BİBER İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA SORUNLARI Ulusal TAN AHMET,FAZİLET BEKTAŞ,MECBURE ASLAN 6.ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ 17.10.2001
TÜKETİCİLERİN KOZMETİK ÜRÜN AMBALAJLARINA YÖNELİKTUTUMLARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖREDEĞERLENDİRİLMESİ Ulusal Yılmazkılınç Esma,TAN AHMET,SÜRME METİN 2. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU 20.04.2017
SEÇMEN ÖZELLİKLERİNİN OY VERME DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Uluslararası TAN AHMET,BAYDAŞ ABDULVAHAP ENSCON 2017 25.03.2017 http://enscon.org/wp-content/uploads/ENSCON17-ABSTRACT.pdf
YAŞANAN EKONOMİK KRİZİN TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ulusal TAN AHMET,FAZİLET BEKTAŞ,MECBURE ASLAN 7.ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ 20.06.2002
TÜKETİCİLER VE ÇEVRE BİLİNCİ Ulusal BAYDAŞ ABDULVAHAP,TAN AHMET,BEDESTENCİ HALİL ÇETİN 5.Ulusal Pazarlama Kongresi 16.11.2000
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 TURİZM ALANINDAHALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNE YÖNELİKNİTEL BİR ÇALIŞMA Tümü
2002 İlke ve Uygulamalarıyla Politik Pazarlama Tümü
2002 POLİTİKADA NİYE KAYBEDİYORLAR NASIL KAZANIRLAR Tümü
2015 ÇAĞDAŞ PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR Politik Pazarlama (6.Bölüm) Bölüm(ler)
2017 DEMOKRASİ İÇİN POLİTİK PAZARLAMA Tümü
2019 İşletmecilikte Yeni Trend ve Seçilmiş Konular Tüketim Olgusuna Sosyolojik Bir Bakış Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2015 Hazır kahve satın alma ve tüketim alışkanlıkları: Türkiye'deki tüketicilere yönelik bir uygulama ERSAN HOCAOĞLU Yüksek Lisans Tamamlandı
2016 Politik pazarlama uygulamalarına bakış açılarının belirlenmesi üzerine bir araştırma RONY MALLA Yüksek Lisans Tamamlandı
2016 Tüketici davranışı olarak Gaziantep'te piknik (Sahre) kültürü üzerine bir saha araştırması SULTAN KARAKIŞ Yüksek Lisans Tamamlandı
2017 Siyasal pazarlama uygulayıcıları olarak siyasi partilerin marka konumlandırma faaliyetleri üzerine bir uygulama: Gaziantep örneği BÜLENT DEMİRAĞ Yüksek Lisans Tamamlandı
2017 Eğlence pazarlaması: "Parkantep örneği" DAMLA ÖZELBİSTAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati ile ilişkisinin sigorta sektöründe incelenmesi; Gaziantep'te bir uygulama ÖKKEŞ GÜN Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Politik pazarlama araçlarından tutundurma faaliyetlerinin seçmen özellikleri bakımından incelenmesi: Gaziantep örneği MERVE TAŞDEMİR Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Politik pazarlamada Recep Tayyip Erdoğan'nın liderlik algısının seçmenlerin demografik özellikleri açısından incelenmesi ARZU TANRIÖVER Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Yerel yönetimlerde psikolojik güçlendirme-örgütsel özdeşleşme ilişkisi: Gaziantep'te bir araştırma CAFER YILMAZ Doktora Tamamlandı
2018 Yükseköğretim kurumlarında pazarlama iletişimi faaliyetlerinin öğrenci tercihleri üzerindeki rolü, TRC1 bölgesi uygulaması ERHAN DURUR Doktora Tamamlandı
2019 Oy verme davranışının kuşak teorisi ve politik pazarlama çerçevesinde incelenmesi: 2017 referandumu üzerine bir araştırma EMİNE NURCİHAN KESKİN Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Destinasyonlarda mültecilere yönelik algıların destinasyona yönelik kişilik, imaj, tutum memnuniyet ve davranışsal niyete etkisi METİN SÜRME Doktora Tamamlandı
2019 Sağlık hizmetlerinde asimetrik bilgi ve belirsizlik algısı ile müşteri memnuniyeti ve sadakati arasındaki ilişki üzerine güven düzeyinin ılımlaştırıcı etkisi İBRAHİM BOZKURT Doktora Tamamlandı
2019 Pazarlama iletişimi perspektifinden Gaziantep ilindeki öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen faktörlerin analizi SEDA NUR ACAR Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin kişinin girişimcilik eğilimi üzerine etkisi: Gaziantep ili örneği NURDAN ÖZTEMEL VAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Marka deneyimi, kişiliği, aşkı, memnuniyeti ve sadakati arasındaki ilişkinin destinasyon markası kapsamında incelenmesi: Gaziantep üzerine bir araştırma EMRE ÇOLAKOĞLU Doktora Tamamlandı
2020 Endüstri 4.0'ın rekabet stratejileri ve pazar performansı ilişkisindeki aracı rolü: Gaziantep makine halısı üreticileri örneği TARIK ZİYAD ÇELİK Doktora Tamamlandı
2020 Gaziantep ilinin marka özelliklerine yönelik üniversite öğrencilerinin algılarının analizi RABİA BEGÜM KILIÇ Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Dindarlığın satın alma davranışına etkisi ve modanın düzenleyici rolü MERVE BİLGİN Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Gaziantep'teki beyaz eşya sektörüne ilişkin tüketici karar verme tarzlarının demografik özelliklere göre analizi KÜBRA SAYIN Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Satış sonrası müşteri hizmetlerinin müşterilerin marka bağlılıkları üzerindeki etkisi: Otomotiv sektöründe bir uygulama NURGISA BEKTURGAN Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 SEÇMEN DAVRANIŞLARI Yüksek Lisans
2020-2021 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Yüksek Lisans
2020-2021 TÜRK SİYASAL HAYATINDA GÜNCEL SORUNLAR Yüksek Lisans
2020-2021 HALKLA İLİŞKİLER Lisans
2020-2021 PAZARLAMA YÖNETİMİ Lisans
2019-2020 PAZARLAMA KURAMI Doktora
2019-2020 POLİTİK PAZARLAMA Yüksek Lisans
2019-2020 HİZMET PAZARLAMASI Lisans
2019-2020 MARKA YÖNETİMİ Lisans
2018-2019 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Lisans
2017-2018 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Doktora
2018-2019 STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Doktora
2018-2019 PAZARLAMA KURAMI Doktora
2017-2018 PAZARLAMA KURAMI Doktora
2016-2017 PAZARLAMA KURAMI Doktora
2015-2016 PAZARLAMA KURAMI Doktora
2014-2015 PAZARLAMA KURAMI Doktora
2018-2019 MARKA YÖNETİMİ Lisans
2017-2018 MARKA YÖNETİMİ Lisans
2016-2017 MARKA YÖNETİMİ Lisans
2017-2018 TASARIM YÖNETİMİ Lisans
2014-2015 TASARIM YÖNETİMİ Lisans
2013-2014 TASARIM YÖNETİMİ Lisans
2018-2019 SİYASAL REKLAMCILIK Lisans
2017-2018 SİYASAL REKLAMCILIK Lisans
2018-2019 PAZARLAMA İLETİŞİMİ Lisans
2017-2018 PAZARLAMA İLETİŞİMİ Lisans
2016-2017 PAZARLAMA İLETİŞİMİ Lisans
2015-2016 PAZARLAMA İLETİŞİMİ Lisans
2018-2019 HİZMET PAZARLAMASI Yüksek Lisans
2017-2018 HİZMET PAZARLAMASI Yüksek Lisans
2016-2017 HİZMET PAZARLAMASI Yüksek Lisans
2014-2015 HİZMET PAZARLAMASI Yüksek Lisans
2016-2017 GİRİŞİMCİLİK Lisans
2015-2016 GİRİŞİMCİLİK Lisans
2018-2019 POLİTİK PAZARLAMA Yüksek Lisans
2017-2018 POLİTİK PAZARLAMA Yüksek Lisans
2016-2017 POLİTİK PAZARLAMA Yüksek Lisans
2016-2017 SİYASAL REKLAMCILIK Lisans
2015-2016 TASARIM YÖNETİMİ Lisans
2015-2016 POLİTİK PAZARLAMA Yüksek Lisans
2015-2016 SİYASAL REKLAMCILIK Lisans
2015-2016 HİZMET PAZARLAMASI Yüksek Lisans
2014-2015 POLİTİK PAZARLAMA Yüksek Lisans
2014-2015 SİYASAL REKLAMCILIK Lisans
2014-2015 GİRİŞİMCİLİK Lisans
2014-2015 PAZARLAMA İLKELERİ Lisans
2013-2014 HİZMET PAZARLAMASI Yüksek Lisans
2013-2014 GİRİŞİMCİLİK Lisans
2013-2014 SİYASAL REKLAMCILIK Lisans
2013-2014 POLİTİK PAZARLAMA Yüksek Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Kahramanmaraş İlinde Tarımsal Yapı ve Sorunlarının Belirlenmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Yaşanan Ekonomik Krizin Tüketicilerin Ekonomik Faaliyetleri üzerine Etkisi Araştırması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Türkiye de Şehirlerarası Taşımacılık Yapan Sürücülerin Sosyal ve Ekonomik Durumlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
PAZARLAMA VE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2021 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2021 Kalite Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2021 TEKNOKENT Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2021 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2013 İntörn Takip Kurulu Başkanı GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2016
2013 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2016
2014 Bölüm Başkanı GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2016