E-posta Telefon
0 | 0000
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2017
  Doktora

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)/

  Tez Adı: Süper lig Futbol takım taraftarlarının takımlarına yönelik psikolojik bağlılık düzeyleri ile fanatizm düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
 • Y

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2014
  Yüksek Lisans

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: 8-12 yaş grubu ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin performansla ilgili fiziksel uygunluklarının değerlendirilmesi
 • L

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011
  Lisans

  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Turkish Validity and Reliability Study of the Leisure Constraint Questionnaire Uluslararası Journal of Education and Learning 8 1
EVALUATION OF PRİMARY SCHOOL TEACHER’xxS GAME AND PHYSICAL ACTIVITIES CLASSROOM EXPECTATIONS Uluslararası European Journal of Physical Education and Sport Science 5 2
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OYUN KAVRAMINAİLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 78
LİSE ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİNGÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 81
EVALUATION OF COTERIE TEACHERS’ COMMITTEE ACCORDING TO THE VIEWS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS Uluslararası The Online Journal of Recreation and Sport 7 2
8-12 YAŞ GRUBU İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANSLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9 3
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Uluslararası Turkish Studies 12 29
EVALUATION OF PRE-SCHOOL TEACHERS` OPINIONS ON TEACHING WITH GAMES Uluslararası European Journal of Alternative Education Studies 2 1
THE EVALUATION OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF THE GAMES RELATED WITH HAZELNUT AND WALNUT IN THE HOPA REGION/DISTRICT, TURKEY Uluslararası european journal of physical education and sport science 3 12
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Personellerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 15.11.2017
ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası Uluslararası Herkes için Spor ve Wellness Kongresi 05.04.2018
Sınıf Öğretmenlerine Göre Oyunun Öğrenme Üzerinde Etkileri Uluslararası lV. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COGRAFYASINDA EGİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (TURKCESS 2018) 27.06.2018
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Gözünden Öğretmen Nitelikleri Uluslararası IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (TURKCESS 2018) 27.06.2018
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN FUTBOL TARAFTARI FANATİKLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Uluslararası 1. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ 26.04.2018
ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi 05.04.2018
FARKLI ŞEHİRLERDE OKUYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİNREKREASYONEL FİZİKSEL AKTİVİTELERE KATILIM ENGELLERİNİNKARŞILAŞTIRILMASI Uluslararası III. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU (ISMS) 10.11.2017
TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE LEISURE CONSTRAINTSCALE Uluslararası 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences 20.04.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Ritim Eğitim ve Dans Lisans
2019-2020 Sporda Yetenek Seçimi Yönlendirme Yüksek Lisans
2019-2020 Sporda Etik Ve Fair Play Yüksek Lisans
2019-2020 Hentbol Lisans
2019-2020 Özel Öğretim Yöntemleri I Lisans
2019-2020 Beden Eğitimi - Spor Öğrenme Öğretim yaklaşımları Lisans
2019-2020 Öğretim İlke ve Yöntemleri Lisans
2019-2020 Yüzme Lisans
2019-2020 Atletizm II Lisans
2019-2020 Hareket Eğitimi Lisans
2018-2019 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri Lisans
2018-2019 Atletizm Lisans
2018-2019 Özel Eğitim Lisans
2018-2019 Beden Eğitimi ve Sporda Ergonomi Lisans
2018-2019 Toplam Kalite Yönetimi Lisans
2018-2019 Hentbol Lisans
2017-2018 Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Lisans
2017-2018 Cimnastik Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Bölüm Başkanı BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2018 Bölüm Başkanı BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2018