• D

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  1996 - 2006
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (DR)/

  Tez Adı: Türkiye’de siyaset biliminin gelişimi ve bir Türk siyaset bilimcisi olarak Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya
 • Y

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  1989 - 1992
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Türkiye’de yönetimi yeniden düzenleme çalışmaları çok partili dönem (1945-1963)
 • L

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  1985 - 1989
  Lisans

  SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ/

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
SAİD NURSİ’NİN KAMU DÜZENİNE VE ASAYİŞE KATKISI AÇISINDAN MÜSBET HAREKET ANLAYIŞININ ÖNEMİ Uluslararası Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi 3 6
Türkiye’xxde Güvenlik Hizmeti Olarak Özel ve Gönüllü Güvenlik Ulusal POLİS BİLİMLERİ DERGİSİ 5 2
Türkiye’xxde Meslekleşme Olgusu Olarak Özel Güvenlik Hizmeti Ulusal polis ve sosyal bilimler dergisi 3 2
Hukuk Devleti Kavramı ve Türkiye’de Geişimi Ulusal KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 4 1-2
Türk Anayasalarında Kadın Hakları ve Gelişimi Ulusal MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 6 11
Türklerde Hukuk Devleti Anlayışının Tatihsel Gelişimi Ulusal MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 9 19
Türkiye’de Kırsaldan Kente Göç ve Güvenlik İlişkisi Uluslararası ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 2 4
Terör Örgütlerinin İdeoji Unsuru Olarak Kullandığı Bazı Dinî Kavramlar Uluslararası ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 1 1 HAZİRAN 2014
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Sosyal Darvinizm ve Said Nursi’nin Eserlerinde Sosyal Darwinizm Betimlemeleri Uluslararası III. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ 24-26 Ekim 2019, Iğdır 24.10.2019
Bir Milis Kuvveti Lideri Olarak Said Nursi’nin Doğu Anadolu’da Rus ve Ermeni Saldırılarına Karşı Mücadelesi Uluslararası HOCA AHMET YESEVİ 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 6-8 ARALIK 2019 Erzurum - TÜRKİYE 06.12.2019
Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarında İnsan Hakları Eğitimi Uluslararası 13. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM13) 18.04.2019
Fetullahçı Terör Örgütünde ‘Kainat İmamı’ Metaforu Uluslararası UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11-12 Nisan 2019 Iğdır Üniversitesi 11.04.2019
Farklı Bakış Açılarından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Gerçeği Uluslararası Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkiler Medya ve Demokrasi 26.10.2017
İslamda Hicret Kavramı ve Fetullahçı Terör Örgütü Tarafından İstismarı Uluslararası Iğdır I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 6-7 Kasım 2018 06.11.2018
İki Resim, İki Davranış ve Arkasında Yatan Sosyo Kültürel Sebepler Uluslararası Göç Mültecilik ve İnsanlık Uluslararası Sempozyumu, Kartepe Zirvesi 2018 26.10.2018
İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Gaziantep Uygulaması Ulusal YERELLEŞME / MERKEZİLEŞME TARTIŞMALARI 9. KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI 7-8-9 mAYIS 2015 07.05.2015
Bir Halkla İlişkiler Uygulaması Olarak Toplum Destekli Polislik Modeli Ulusal II. HALKLA İŞİŞKİLER SEMPOZYUMU: 21. Yüzyılda Halkla İlişkilerde Yeni Yönelimler, Sorunlar ve Çözümler 27-28 Nisan 2006 27.04.2006
Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Türk Polis Teşkilatına Yansıması Ulusal 5. KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU: Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları 13.05.2010
Özel Güvenlikte Meslek Etiği Ulusal 3. ULUSAL ÖZEL GÜVENLİK SEMPOZYUMU 1-2 MART 2013 GAZİANTEP ”Tüm Boyutlarıyla Özel Güvenlik” BİLDİRİLER KİTABI 01.03.2013
Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Yerelleşme Perspektifinde İç Güvenlik Hizmetlerine Bir Bakış Ulusal 01-02 Ekim 2012 II. BÖLGESEL SORUNLAR VE TÜRKİYE SEMPOZYUMU ”Yönetim-Ticaret-Siyaset” BİLDİRİLERİ KİTABI 01.10.2012
Özel Güvenlik Eğitim Hizmetlerinin Eğitim Örgütlenmesi ve Sorunları Ulusal II. ULUSAL ÖZEL GÜVENLİK SEMPOZYUMU: TÜRKİYE’xxDE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI 03.12.2005
Kent Güvenliğini Sağlamada Kentsel Yönetim Sisteminin Etkisi: Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Örneği Ulusal Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar 8. KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI 11.05.2013
Polis Temel Eğitiminde Öğrenme Sitillerinin kullanılması Ulusal POLİS EĞİTİMİNDE MODERN UYGULAMALAR 06.04.2011
AB Sürecinde Temel Hak ve Özgürlüklerin 1982 Anayasa Değişikliklerine Yansıması Ulusal VII. KAMU YÖNETİMİ FORMU: KÜRESELLEŞME KARŞISINDA KAMU YÖNETİMİ 08.10.2009
Polis Meslek Yüksek Okullarında İnsan Hakları Eğitiminin Değerlendirilmesi Ulusal Polis Eğitim Programlarının Toplumsal Temalleri ve Çağdaş Gelişmeler Sempozyumu 27.04.2009
Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinin Polislik Kişiliğine Uyarlanabilirliği Ulusal 21. YÜZYILDA POLİSİN EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 25.10.2000
Polis Adaylarının Mesleğe Yönelme Eğilimlerinde Toplumsal Köken Faktörünün Rolü: Elazığ Zülfü Ağar Polis Okulu Örneği Ulusal 21. YÜZYILDA POLİSİN EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 25-27 EKİM 2000 DEDEMAN OTELİ ANKARA 25.10.2000
Polis Okulu Öğrencilerinin Toplumsal Kökenleri: Elazığ Zülfü Ağar Polis Okulu Örneği Ulusal 21. YÜZYILDA POLİSİN EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 25.10.2000
İlköğretim Okullarında Okul-Aile Birliğinin Güvenlik Yönetimine Katılması Uluslararası GÜVENLİ ÇEVRE - GÜVENLİ OKUL 2. UluslararasıRisk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu 24.04.2010
Uluslararası Sistem ve Terör Uluslararası I. Milletlerarası Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Güvenlik ve Huzur Sempozyumu Bildiriler 27-28-29 Mart 2000 Elazığ 27.03.2000
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2018 FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ GERÇEĞİ (Tez dışı Alanımla İlgili kitap) Tümü
2019 Selâhaddîn Eyyûbi ve Dönemi, Selâhaddîn Eyyûbî’yi Liderliğe Götüren Motivasyon: İttihad-I İslâm Düşüncesi Bölüm(ler)
2017 DEMOKRATİK POLİSLİK VE İNSAN HAKLARI Tümü
1994 TÜRKİYE’DE YÖNETİMİ YENİDEN DÜZENLEME ÇALIŞMALARI ÇOK PARTİLİ DÖNEM (1945-1963) (Yüksek Lisans Tezimden Üretilmiştir) Tümü
2008 BÖLGESEL SORUNLAR VE TÜRKİYE, SORUNLAR- TEHDİTLER-FIRSATLAR Prof.Dr. Tarık Zafer Tunaya’xxnın Eserlerinde Prens Sabattin’in Adem-i Merkeziyet Fikri Üzerine Bir Araştırma Bölüm(ler)
2012 İNSAN HAKLARI KAVRAM, TARİHÇE, KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ (Tez Dışı Alanımla İlgili) Tümü
2013 KURAMDAN UYGULAMAYA YEREL YÖNETİMLER VE KENTSEL POLİTİKALAR Kent Güvanliğini Sağlamada Kentsel Güvenlik Yönetim Sisteminin Etkisi: Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Örneği Bölüm(ler)
2014 TÜRKİYE’DE SİYASET BİLİMİNİN GELİŞİMİ VE TARIK ZAFER TUNAYA (Doktora Tezimden Üretilmiştir) Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2013 Türkiye'de kırsaldan kente göç ve güvenlik ilişkisi: 1980-2010 MEHMET ÖZDEMİR Yüksek Lisans Tamamlandı
2015 Halkla ilişkiler bağlamında esnafın polise yönelik algısı: Şahinbey ilçesi örneği MURTAZA KARAKUZULAR Yüksek Lisans Tamamlandı
2015 Güvenlik yönetimi açısından özel güvenliğin önleyici yetkileri BAYRAM KARAKURT Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Acil Durum Yönetimi Yüksek Lisans
2019-2020 Toplumsal Duyarlılık Projesi - I Lisans
2019-2020 Ceza Hukuku ve CMK Önlisans
2019-2020 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet Önlisans
2019-2020 Anayasa Hukuk Bilgisi Önlisans
2019-2020 İdari Yargı Önlisans
2018-2019 Eğitim Bilimine Giriş Lisans
2018-2019 Demokrasi ve İnsan Hakları Önlisans
2018-2019 Devlet Güvenliği ve Terörle Mücadele Önlisans
2018-2019 Kamu Yönetimi Lisans
2018-2019 iletişim Lisans
2018-2019 Eğitim Psikolojisi Lisans
2018-2019 Acil Durum Yönetimi Yüksek Lisans
2018-2019 Suç Sosyolojisi Önlisans
2018-2019 Siyaset Bilimine Giriş Lisans
2015-2016 DİSİPLİN HUKUKU (P. Akademisi GPMYO) Önlisans
2014-2015 DEVLETİN İDARİ YAPISI VE GÜVENLİĞİ Önlisans
2014-2015 SOSYOLOJİ Önlisans
2014-2015 İNSAN HAKLARI Önlisans
2017-2018 HALKLA İLİŞKİLER (Iğdır Üniversitesi İİBF) Lisans
2016-2017 DEMOKRATİK POLİSLİK, İNSAN HAKLARI VE POLİS HALK İLİŞKİLERİ (Gaziantep POMEM) Önlisans
2015-2016 DEVLETİN İDARİ YAPISI VE GÜVENLİĞİ (P. Akademisi GPMYO) Önlisans
2015-2016 SOSYOLOJİ (P. Akademisi GPMYO) Önlisans
2015-2016 İNSAN HAKLARI (P. Akademisi GPMYO) Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Eğitim Komisyonu Üyeliği REKTÖRLÜK
2019 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2020
2019 Fakülte Kurulu Üyeliği İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2018 Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2019 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2018 Kalite Kurulu Üyeliği REKTÖRLÜK
2018 ÜNİP Ortak Proje Komisyonu Başkanlığı REKTÖRLÜK
2018 Dekan Yardımcısı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ