E-posta Telefon
- | 4243
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2015
  Yüksek Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Arap gramerinde ’xxavâmil geleneği
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2016 -
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: Arap Grameri Literatüründe Sa’xxleb ve el-Mecalis’xxi
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2013
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
EBU’L-ABBÂS SA‘LEB’İN “EL-MECÂLİS” ADLI ESERİNDE KÛFE DİL EKOLÜ İLE İLGİLİ KULLANDIĞI KAVRAMLAR Ulusal Iğdır İlahiyat Fakültesi Dergisi 15
Abdulkahir el-Cürcani ve İlmi Kişiliği Ulusal Iğdır İlahiyat Fakültesi Dergisi 1
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
İSLAM DİNİNİN ANLAŞILMASINDA ARAP DİLİNİN ÖNEMİ VE ROLÜ Uluslararası Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu 15.10.2018
SELAHADDİN EYYUBİ’xxNİN DANIŞMANLARINDAN EDEBİYATÇI ÜSAME B. MÜNKIZ (HAYATI, ESERLERİ VE İLMİ KİŞİLİĞİ) Uluslararası ULUSLARARASI SELAHADDİN EYYUBİ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU 20.04.2019
Arap Gramer İlmi (Nahiv) Uluslararası Iğdır Uluslararası Din Bilimleri Çalıştayı 30.12.2017
GÜNÜMÜZDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRLERİVE BU ŞİDDETİ ORTADAN KALDIRMADA DİNİN ROLÜ:HZ. MUHAMMED (S.A.V)’İN SÖZ VE DAVRANIŞ-LARI ÖZELİNDE Uluslararası Çalıştay 09.06.2018
MODERN ARAP ŞİİRİNDE BİR KADIN OLARAK ”NAZİK EL-MELAİKE” Uluslararası ÇALIŞTAY 09.06.2018
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Klasik Arapça Metinler Yüksek Lisans
2019-2020 Belağat I Yüksek Lisans
2019-2020 Belağat II Lisans
2019-2020 Nahiv Lisans
2019-2020 Sarf Lisans
2018-2019 Sarf Lisans
2018-2019 Nahiv Lisans
2018-2019 Sarf Lisans
2017-2018 Sarf Lisans
2017-2018 Nahiv Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: