E-posta Telefon
+90.476.226 13 14 | 4201
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • Y

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  1999 - 2001
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Oşi ve Emali kasidesi
 • D

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2009
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: Mâturidi’xxnin Mu’xxtezile eleştirisi (Ebu’xxl-Kasım el-Ka’xxbî el-Belhî bağlamında)
 • L

  Osh State University

  1994 - 1999
  Lisans

  İlahiyat

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Müslüman Düşüncesinde Musibet Rahmet İlişkisi Ulusal EKEV Akademi Dergisi 66
İslam İtikadında Kutsal ın Sınırı Ulusal E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 8 2
Mâveraünnehir Bölgesinde Mûtezile Mâturidi Etkileşimi Ulusal Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 1
Sovyet Rejiminin Müslümanlar Üzerindeki İnanç Ahlak ve Aile Politikası Ulusal Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi-İLTED 44
İslam İtikadi Açısından Dinler Arası Diyalog un Eleştirisi Uluslararası Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 42
Diyarimiz Allomasi Sirojiddin Al Oşiy Diyarımız âlimi Siracettin Oşi Ulusal
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Orta Asya İslam Medeniyetinde Maturidi’xxnin Rolü Uluslararası Orta Asya İslam Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları Sempozyumu/İnternational Sempozium The Contributions Of Muslim Scholars of Central Asia to the Islamic Civilization 07.06.2019
Çocuk Eğitiminde Giybetin Olumsuz Etkileri Uluslararası Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi "Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı" 10.12.2016
Iğdır da Din Eğitimi ve Eğitimciler Arasındaki Koordinasyon Eksikliklerinin Giderilmesi Ulusal Iğdır'da Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri Çalıştayı 16.01.2016
Sovyetler Birliği Döneminde ve Sonrasında Orta Asya Medreseleri Uluslararası Uluslar Arası "Medreseler ve İlahiyat Kavşağında İslami İlimler" Sempozyumu 29.06.2012
Orta Asya İslam Medeniyetinde Mâturidi nin Rolü Uluslararası I. Uluslar Arası Kültür ve Toplum Kongresi 28.06.2012
Özbek Türkçesinde Hitabet Kültürü ve Bilinmeyen Yönleri Uluslararası VI. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı 20.10.2008
Mâveraünnehir Ulusal Gazi Üniversitesi I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu 11.05.2005
İnançsız ama Ahlaklı Birey Toplum Yaratma Çabası Sovyetler Birliği Örneği Ulusal XIX. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı-İnanç ve Ahlak Sempozyumu (Adana) 16.05.2014
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 Siracettin Oşi ve Emali Kasidesi Tümü
2016 Rahmeti İlahiye Kapsamında Gayri Müslimler İçin Cennet Meselesi Tümü
2016 İmam A zam Ebu Hanife ve Beş Eserinin Tercümesi Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2014 El-Câhız'ın imamet anlayışı ADEM ERYİĞİT Yüksek Lisans Tamamlandı
2017 İslam kelamında kadının peygamberliğinin imkanı MUSTAFA KARATAY Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Cahız'ın bilgiye yaklaşımı ESHAT KUMURBAY Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Fahruddin er-Razi'de Tevhid Anlayışı RIDVAN ÇELİK Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Kelam Tarihi Lisans
2019-2020 İslam Kelamında Uluhiyet I Yüksek Lisans
2019-2020 İslam Kelamında Nübuvvet I Yüksek Lisans
2019-2020 İslam Kelamında Nübuvvet I Doktora
2019-2020 İslam Kelamında Uluhiyyet I Doktora
2019-2020 Sistematik Kelam II Lisans
2019-2020 İslam İnanç Esasları Lisans
2018-2019 Kelam Tarihi Yüksek Lisans
2018-2019 İlk Dönem Kelam Metinleri Doktora
2018-2019 Maturidi Kelamı Doktora
2018-2019 Çağdaş Kelamda Yenilik Arayışları Doktora
2018-2019 Kelami Ekoller Doktora
2018-2019 Sistematik Kelam I Yüksek Lisans
2018-2019 İslam Kelamında Nübuvvet II Yüksek Lisans
2018-2019 Sünnetin Dindeki Yeri Lisans
2018-2019 İlk Dönem Kelam Metinleri Yüksek Lisans
2018-2019 Maturidi Kelamı Yüksek Lisans
2018-2019 Kelam Metodlojisi Doktora
2018-2019 Eşarilik Mezhebi Doktora
2018-2019 Çağdaş Şiilik Doktora
2018-2019 Mutezile Ekolü Doktora
2018-2019 Şia İnanç Esasları Lisans
2018-2019 Türk Kelamcıları Lisans
2018-2019 Kelam Tarihi Lisans
2018-2019 İslam İnanç Esasları Lisans
2018-2019 Yeni İlmi Kelam Çalışmaları Yüksek Lisans
2017-2018 Sistematik Kelam I Yüksek Lisans
2017-2018 İslam Kelamında Nübuvvet I Yüksek Lisans
2017-2018 İlk Dönem Kelam Metinleri Yüksek Lisans
2017-2018 Kelam Metodolojisi Yüksek Lisans
2017-2018 Kelam Tarihi Yüksek Lisans
2017-2018 Sistematik Kelam I Lisans
2017-2018 Kelam Metodolojisi Lisans
2017-2018 İslam İnanç Esasları Lisans
2016-2017 Sistematik Kelam I Yüksek Lisans
2016-2017 İslam Kelamında Nubüvvet I Yüksek Lisans
2016-2017 İlk Dönem Kelam Metinleri Yüksek Lisans
2016-2017 Kelam Tarihi Yüksek Lisans
2016-2017 Kelam Metodolojisi Yüksek Lisans
2016-2017 Sistematik Kelam II Lisans
2016-2017 Kelam Metodolojisi Lisans
2016-2017 İslam Mezhepleri Tarihi I Lisans
2016-2017 İslam İnanç Esasları Lisans
2015-2016 Mâturidi Kelamı Yüksek Lisans
2015-2016 Çağdaş Kelamda Yenilik Arayışları Yüksek Lisans
2015-2016 İlk Dönem Kelam Metinleri Yüksek Lisans
2015-2016 Kelam Metodolojisi Yüksek Lisans
2015-2016 Yeniçağ Kelam Çalışmaları Yüksek Lisans
2015-2016 Sistematik Kelam I Yüksek Lisans
2015-2016 İslam Kelamında Uluhiyet II Yüksek Lisans
2015-2016 İslam Kelamında Nubüvvet II Yüksek Lisans
2015-2016 Kelamî Ekoller Yüksek Lisans
2015-2016 Kelam Tarihi Yüksek Lisans
2013-2014 İslam Kelamında Uluhiyet II Yüksek Lisans
2013-2014 İslam Kelamında Nubüvvet II Yüksek Lisans
2013-2014 Mâturidi Kelamı Yüksek Lisans
2013-2014 Yeniçağ Kelam Çalışmaları Yüksek Lisans
2013-2014 Sistematik Kelam I Yüksek Lisans
2013-2014 Kelamî Ekoller Yüksek Lisans
2013-2014 Kelam Tarihi Yüksek Lisans
2013-2014 Kelam Metodolojisi Yüksek Lisans
2015-2016 Yabancı Dil IV Lisans
2015-2016 Sistematik Kelam II Lisans
2015-2016 Bilgisayara Giriş Lisans
2015-2016 Sistematik Kelam I Lisans
2014-2015 Yabancı Dil IV Lisans
2014-2015 Türk İslam Sanatları Tarihi Lisans
2014-2015 Dinler Arası Diyalog Lisans
2014-2015 Sistematik Kelam I Lisans
2014-2015 Bilgisayara Giriş Lisans
2014-2015 Sistematik Kelam II Lisans
2013-2014 İslam Tarihi II Lisans
2013-2014 Dinler Arası Diyalog Lisans
2013-2014 Kelam Tarihi Lisans
2013-2014 Arap Dili ve Belagati Lisans
2013-2014 Bilgisayara Giriş Lisans
2013-2014 Kelam Metodolojisi Lisans
2012-2013 İslam Mezhepleri Tarihi Lisans
2012-2013 Türk Din Musikisi Lisans
2012-2013 Dinler Arası Diyalog Lisans
2012-2013 Kelam Tarihi Lisans
2012-2013 Arapça Yazılı Anlatım Hazırlık
2012-2013 Arapça Muhadese Hazırlık
2012-2013 Kelam Metodolojisi Lisans
2011-2012 Sistematik Kelam I Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Uluslar Arası Aile İçi Eğitim Sempozyumu Proje Koordinatör Yrd. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2012 Dekan Yardımcısı İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2017
2012 Bölüm Başkan Yardımcısı İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014
2014 Formasyon Eğitimi Yürütme Kurulu Üyesi REKTÖRLÜK 2017
2014 Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu Üyesi REKTÖRLÜK 2017
2014 Dış İlişkiler Danışma Kurulu Üyesi REKTÖRLÜK 2017
2014 Fakülte Dış İlişkiler Koordinatörü İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2017
2016 Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017
2012 Fakülte Kurulu Üyeliği İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2017
2012 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2017