E-posta Telefon
+90.476.226 13 14 | 4235
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2009
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: Mâturidi’xxnin Mu’xxtezile eleştirisi (Ebu’xxl-Kasım el-Ka’xxbî el-Belhî bağlamında)
 • Y

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  1999 - 2001
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Oşi ve Emali kasidesi
 • Y

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2019
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/AVRASYA ARAŞTIRMALARI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: SSCB’xxnin orta Asya’xxdaki demografik stratejisi ve etkileri
 • L

  Osh State University

  1994 - 1999
  Lisans

  İlahiyat

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2015 Sovyet Rejiminin Müslümanlar Üzerindeki İnanç Ahlak ve Aile Politikası Ulusal MUSAHAN ALİ YILDIZ Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi-İLTED 44
2016 İslam İtikadi Açısından Dinler Arası Diyalog un Eleştirisi Uluslararası MUSAHAN ALİ YILDIZ Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 42 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi42_pdf/7ilahiyat/musahan_aliyildiz.pdf
2016 Müslüman Düşüncesinde Musibet Rahmet İlişkisi Ulusal MUSAHAN ALİ YILDIZ EKEV Akademi Dergisi 66
2013 The Role Of Maturidi In The Islamic Culture Of Central Asia Uluslararası MUSAHAN ALİ YILDIZ International Journal Of Science, Commerce and Humanities 1 3
2004 Diyarimiz Allomasi Sirojiddin Al Oşiy Diyarımız âlimi Siracettin Oşi Ulusal Musahanov Yuldus,MUSAHAN ALİ YILDIZ

Incorrect syntax near 'daki'. Unclosed quotation mark after the character string ''.

Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Orta Asya'da Tedavi ile İlgili Çeşitli Hurafelerin Din ile İlişkilendirilmesi ve Din Alimlerinden Şifa Beklentileri Uluslararası MUSAHAN ALİ YILDIZ Uluslararası Din ve Medeniyet-I Sempozyumu (Din ve Sağlık)-Elazığ Üniversitesi http://ilahiyatf.firat.edu.tr/tr/news-detail/11943
2021 Mutezile'nin Orta Asya Temsilcisi: Ebu'l-Kasım el-Ka'bi el Belhi Uluslararası MUSAHAN ALİ YILDIZ Uluslararası Sempozyum: Orta Asya'dan Anadolu'ya İslami İlimler: Şehirler, Alimler, Eserler, Meseleler-Karabük Üniversitesi
2021 Orta Asya'da Sünnet Algısı ve Günümüzdeki Bazı Değişimlerin Teostratejik Tahlili Uluslararası MUSAHAN ALİ YILDIZ Uluslararası: "Günümüzde İslami İlimler Algısı Sempozyumu I: Sünnet Algısı"-Bayburt Üniversitesi https://www.youtube.com/watch?v=Qib9Ib82xMw&ab_channel=Bayburt%C4%B0lahiyatBayburt%C4%B0lahiyat
2021 İmom Moturidiyning Mo'taziliya Maktabiga Raddiyalari-Buhara/Özbekistan Uluslararası MUSAHAN ALİ YILDIZ Uluslar Arası Seminer-Özbekistan
2021 Orta Asya Örneğinde Radikal Dini Örgütlerin Medya Faaliyetleri, Etkileri ve Sonuçları Uluslararası MUSAHAN ALİ YILDIZ Uluslararası Din ve Medya Sempozyumu-Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2021 İnançsız ve İnanç Temelli Ahlakın Bireysel ve Toplumsal Davranışlara Etkisi Uluslararası MUSAHAN ALİ YILDIZ Uluslar Arası Din, Düşünce ve Ahlak Sempozyumu-Van YYÜ Üniversitesi https://www.youtube.com/c/vanyyuilahiyat
2019 Orta Asya İslam Medeniyetinde Maturidi’nin Rolü Uluslararası MUSAHAN ALİ YILDIZ Bişkek/Kırgızistan-Orta Asya İslam Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları Sempozyumu/İnternational Sempozium The Contributions Of Muslim Scholars of Central Asia to the Islamic Civilization http://www.manas.edu.kg/index.php/ilahiyat-etkinlikleri/4184-orta-asya-alimlerinin-islam-medeniyetine-katk%C4%B1lar%C4%B1-konulu-sempozyum-d%C3%BCzenleniyor-2
2016 Iğdır da Din Eğitimi ve Eğitimciler Arasındaki Koordinasyon Eksikliklerinin Giderilmesi Ulusal MUSAHAN ALİ YILDIZ Iğdır'da Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri Çalıştayı
2016 Çocuk Eğitiminde Giybetin Olumsuz Etkileri Uluslararası MUSAHAN ALİ YILDIZ Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi "Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı"
2014 İnançsız ama Ahlaklı Birey Toplum Yaratma Çabası Sovyetler Birliği Örneği Ulusal MUSAHAN ALİ YILDIZ XIX. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı-İnanç ve Ahlak Sempozyumu (Adana)
2012 Orta Asya İslam Medeniyetinde Mâturidi nin Rolü Uluslararası MUSAHAN ALİ YILDIZ I. Uluslar Arası Kültür ve Toplum Kongresi-Ankara
2012 Sovyetler Birliği Döneminde ve Sonrasında Orta Asya Medreseleri Uluslararası MUSAHAN ALİ YILDIZ Uluslar Arası "Medreseler ve İlahiyat Kavşağında İslami İlimler" Sempozyumu-Bingöl Üniversitesi
2008 Özbek Türkçesinde Hitabet Kültürü ve Bilinmeyen Yönleri Uluslararası Musahanov Yuldus,MUSAHAN ALİ YILDIZ VI. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı-Ankara
2005 Mâveraünnehir Ulusal Musahanov Yuldus,MUSAHAN ALİ YILDIZ Gazi Üniversitesi I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu-Ankara
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2016 Rahmeti İlahiye Kapsamında Gayri Müslimler İçin Cennet Meselesi Tümü
2019 Siracettin Oşi ve Emali Kasidesi Tümü
2016 İmam A zam Ebu Hanife ve Beş Eserinin Tercümesi Tümü
2020 Maturidi’nin Mutezile Eleştirisi (Ebu’l-Kasım El-Ka’bi El-Belhi Bağlamında) Tümü
2021 Tanrı Arayışında Adil Olmak Tümü
2021 İslam'ın Akılcıları: Mutezili Öncüler Ebu Bekir er-Razi Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2014 El-Câhız'ın imamet anlayışı ADEM ERYİĞİT Yüksek Lisans Tamamlandı
2017 İslam kelamında kadının peygamberliğinin imkanı MUSTAFA KARATAY Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Cahız'ın bilgiye yaklaşımı ESHAT KUMURBAY Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Caferilik'­te Ahiret İnancı BAHAR DURAR Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Çağdaş Kelamda Yenilik Arayışları Doktora
2020-2021 İslam Kelamında Uluhiyet II Doktora
2020-2021 İslam Kelamında Nubuvvet II Yüksek Lisans
2020-2021 Kelam Metodolojisi Doktora
2020-2021 Kelam Metodolojisi Yüksek Lisans
2020-2021 Kelam Tarihi Doktora
2020-2021 İlk Dönem Kelam Metinleri Doktora
2020-2021 İlk Dönem Kelam Metinleri Yüksek Lisans
2020-2021 Çağdaş Kelamda Yenilik Arayışları Yüksek Lisans
2020-2021 Maturidi Kelamı Yüksek Lisans
2020-2021 Kelam Tarihi Yüksek Lisans
2020-2021 Kelami Ekoller Yüksek Lisans
2020-2021 Kelam Tarihi Lisans
2020-2021 İslam İnanç Esasları Lisans
2019-2020 Kelam Tarihi Lisans
2019-2020 İslam Kelamında Uluhiyet I Yüksek Lisans
2019-2020 İslam Kelamında Nübuvvet I Yüksek Lisans
2019-2020 İslam Kelamında Nübuvvet I Doktora
2019-2020 İslam Kelamında Uluhiyyet I Doktora
2019-2020 Sistematik Kelam II Lisans
2019-2020 İslam İnanç Esasları Lisans
2018-2019 Kelam Tarihi Yüksek Lisans
2018-2019 İlk Dönem Kelam Metinleri Doktora
2018-2019 Maturidi Kelamı Doktora
2018-2019 Çağdaş Kelamda Yenilik Arayışları Doktora
2018-2019 Kelami Ekoller Doktora
2018-2019 Sistematik Kelam I Yüksek Lisans
2018-2019 İslam Kelamında Nübuvvet II Yüksek Lisans
2018-2019 Sünnetin Dindeki Yeri Lisans
2018-2019 İlk Dönem Kelam Metinleri Yüksek Lisans
2018-2019 Maturidi Kelamı Yüksek Lisans
2018-2019 Kelam Metodlojisi Doktora
2018-2019 Eşarilik Mezhebi Doktora
2018-2019 Çağdaş Şiilik Doktora
2018-2019 Mutezile Ekolü Doktora
2018-2019 Şia İnanç Esasları Lisans
2018-2019 Türk Kelamcıları Lisans
2018-2019 Kelam Tarihi Lisans
2018-2019 İslam İnanç Esasları Lisans
2018-2019 Yeni İlmi Kelam Çalışmaları Yüksek Lisans
2017-2018 Sistematik Kelam I Yüksek Lisans
2017-2018 İslam Kelamında Nübuvvet I Yüksek Lisans
2017-2018 İlk Dönem Kelam Metinleri Yüksek Lisans
2017-2018 Kelam Metodolojisi Yüksek Lisans
2017-2018 Kelam Tarihi Yüksek Lisans
2017-2018 Sistematik Kelam I Lisans
2017-2018 Kelam Metodolojisi Lisans
2017-2018 İslam İnanç Esasları Lisans
2016-2017 Sistematik Kelam I Yüksek Lisans
2016-2017 İslam Kelamında Nubüvvet I Yüksek Lisans
2016-2017 İlk Dönem Kelam Metinleri Yüksek Lisans
2016-2017 Kelam Tarihi Yüksek Lisans
2016-2017 Kelam Metodolojisi Yüksek Lisans
2016-2017 Sistematik Kelam II Lisans
2016-2017 Kelam Metodolojisi Lisans
2016-2017 İslam Mezhepleri Tarihi I Lisans
2016-2017 İslam İnanç Esasları Lisans
2015-2016 Mâturidi Kelamı Yüksek Lisans
2015-2016 Çağdaş Kelamda Yenilik Arayışları Yüksek Lisans
2015-2016 İlk Dönem Kelam Metinleri Yüksek Lisans
2015-2016 Kelam Metodolojisi Yüksek Lisans
2015-2016 Yeniçağ Kelam Çalışmaları Yüksek Lisans
2015-2016 Sistematik Kelam I Yüksek Lisans
2015-2016 İslam Kelamında Uluhiyet II Yüksek Lisans
2015-2016 İslam Kelamında Nubüvvet II Yüksek Lisans
2015-2016 Kelamî Ekoller Yüksek Lisans
2015-2016 Kelam Tarihi Yüksek Lisans
2013-2014 İslam Kelamında Uluhiyet II Yüksek Lisans
2013-2014 İslam Kelamında Nubüvvet II Yüksek Lisans
2013-2014 Mâturidi Kelamı Yüksek Lisans
2013-2014 Yeniçağ Kelam Çalışmaları Yüksek Lisans
2013-2014 Sistematik Kelam I Yüksek Lisans
2013-2014 Kelamî Ekoller Yüksek Lisans
2013-2014 Kelam Tarihi Yüksek Lisans
2013-2014 Kelam Metodolojisi Yüksek Lisans
2015-2016 Yabancı Dil IV Lisans
2015-2016 Sistematik Kelam II Lisans
2015-2016 Bilgisayara Giriş Lisans
2015-2016 Sistematik Kelam I Lisans
2014-2015 Yabancı Dil IV Lisans
2014-2015 Türk İslam Sanatları Tarihi Lisans
2014-2015 Dinler Arası Diyalog Lisans
2014-2015 Sistematik Kelam I Lisans
2014-2015 Bilgisayara Giriş Lisans
2014-2015 Sistematik Kelam II Lisans
2013-2014 İslam Tarihi II Lisans
2013-2014 Dinler Arası Diyalog Lisans
2013-2014 Kelam Tarihi Lisans
2013-2014 Arap Dili ve Belagati Lisans
2013-2014 Bilgisayara Giriş Lisans
2013-2014 Kelam Metodolojisi Lisans
2012-2013 İslam Mezhepleri Tarihi Lisans
2012-2013 Türk Din Musikisi Lisans
2012-2013 Dinler Arası Diyalog Lisans
2012-2013 Kelam Tarihi Lisans
2012-2013 Arapça Yazılı Anlatım Hazırlık
2012-2013 Arapça Muhadese Hazırlık
2012-2013 Kelam Metodolojisi Lisans
2011-2012 Sistematik Kelam I Lisans
2021-2022 Maturidi Kelamı Doktora
2021-2022 Kelam Tarihi Yüksek Lisans
2021-2022 İslam İnanç Esasları Lisans
2021-2022 Kelam Metodolojisi Yüksek Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2012 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2012 Bölüm Başkan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014
2014 Formasyon Eğitimi Yürütme Kurulu Üyesi IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2014 Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu Üyesi IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2014 Dış İlişkiler Danışma Kurulu Üyesi IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2014 Fakülte Dış İlişkiler Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2016 Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2012 Fakülte Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2012 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017