aliihsan-sekertekin.jpg

Doç. Dr.

Aliihsan ŞEKERTEKİNE-posta Telefon
04762230010 | 3713
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2018
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ (DR)/

  Tez Adı: Aktif mikrodalga uydu görüntü verileri kullanılarak toprak neminin belirlenmesi
 • Y

  BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2013
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Uzaktan algılama verileri ile bölgesel çevre etkilerinin belirlenmesi: Zonguldak örneği
 • L

  ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2010
  Lisans

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (5 YILLIK)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2019 Potential of global thresholding methods for the identification of surface water resources using Sentinel-2 satellite imagery and normalized difference water index Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN Journal of Applied Remote Sensing 13 04 https://www.spiedigitallibrary.org/journals/journal-of-applied-remote-sensing/volume-13/issue-04/044507/Potential-of-global-thresholding-methods-for-the-identification-of-surface/10.1117/1.JRS.13.044507.full
2020 Land Surface Temperature Retrieval from Landsat 5, 7, and 8 over Rural Areas: Assessment of Different Retrieval Algorithms and Emissivity Models and Toolbox Implementation Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, Bonafoni Stefania Remote Sensing 12 2 https://www.mdpi.com/2072-4292/12/2/294
2019 Işınım Transferi Denklemi Baz Alınarak Yer Yüzey Sıcaklığının Landsat-8 Uydu Verileri ile Haritalanması Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 3 https://dergipark.org.tr/en/pub/akufemubid/issue/51083/559576
2020 Albedo Retrieval From Sentinel-2 by New Narrow-to-Broadband Conversion Coefficients Uluslararası Bonafoni Stefania,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 17 9 https://ieeexplore.ieee.org/document/8974188/
2020 Sensitivity Analysis and Validation of Daytime and Nighttime Land Surface Temperature Retrievals from Landsat 8 Using Different Algorithms and Emissivity Models Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, Bonafoni Stefania Remote Sensing 12 17 https://www.mdpi.com/2072-4292/12/17/2776
2020 ALOS-2 and Sentinel-1 SAR data sensitivity analysis to surface soil moisture over bare and vegetated agricultural fields Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, MARANGOZ AYCAN MURAT, ABDİKAN SAYGIN COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE 171 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169919321763
2020 Modeling Diurnal Land Surface Temperature on a Local Scale of an Arid Environment Using Artificial Neural Network (ANN) and Time Series of Landsat-8 Derived Spectral Indexes Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, ARSLAN NİYAZİ, BİLGİLİ MEHMET JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS 206 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364682620301437
2019 Validation of Physical Radiative Transfer Equation-Based Land Surface Temperature Using Landsat 8 Satellite Imagery and SURFRAD In-situ Measurements Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS 196 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364682619304304
2020 Pre-seismic ionospheric anomalies and spatio-temporal analyses of MODIS Land surface temperature and aerosols associated with Sep, 24 2013 Pakistan Earthquake Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,İNYURT SAMED,YAPRAK SERVET JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS 200 215 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1364682620300377
2018 Soil Moisture Mapping Using Sentinel-1A Synthetic Aperture Radar Data Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,ABDİKAN SAYGIN International Journal of Environment and Geoinformatics 5 2 http://dergipark.gov.tr/doi/10.30897/ijegeo.425606
2015 Uzaktan Algılama Teknolojisi ve Uydu Görüntüleri Yardımıyla Önemli Çevresel Su ve Kara Yüzeyi Etkilerin Gözlemlenmesi Ulusal ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MARANGOZ AYCAN MURAT Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 5 2 http://fbd.beun.edu.tr/index.php/zkufbd/issue/archive
2014 Açık Maden İşletmeciliği Uygulamalarında Elipsoidal Yükseklik Farklarından Ortometrik Yükseklik Belirleme Üzerine Deneysel Araştırma Ulusal AKÇIN HAKAN,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi 6 3
2019 Modeling and predicting seasonal ionospheric variations in Turkey using artificial neural network (ANN) Uluslararası İNYURT SAMED,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN Astrophysics and Space Science 364 4 http://link.springer.com/10.1007/s10509-019-3545-9
2019 Monitoring thermal anomaly and radiative heat flux using thermal infrared satellite imagery – A case study at Tuzla geothermal region Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,ARSLAN NİYAZİ GEOTHERMICS 78 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0375650518302529
2019 Application of Long Short-Term Memory neural network model for the reconstruction of MODIS Land Surface Temperature images Uluslararası ARSLAN NİYAZİ,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS 194 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1364682619302937
2022 Toprak neminin yarı kurak alanlarda çok zamanlı RADARSAT-2 verileri ile incelenmesi Ulusal MADENOĞLU SEVİNÇ, ÖZCAN Hesna, PEKER Murat Remzi, PINAR MELİS ÖZGE, AKGÜL Suat, KEÇECİ MEHMET, TUNÇAY TÜLAY, SEÇMEN Mahmut Hilmi, ÜSTÜNER MUSTAFA, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN Journal of Geodesy and Geoinformation 9 1 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1404472
2019 Zonguldak Metropolitan Alanındaki Arazi Kullanımı Arazi Örtüsünün Yer Yüzey Sıcaklığına Etkisi Ulusal ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT Geomatik 4 2 http://dergipark.org.tr/doi/10.29128/geomatik.497051
2018 The acquisition of impervious surface area from LANDSAT 8 satellite sensor data using urban indices: a comparative analysis Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,ABDİKAN SAYGIN,MARANGOZ AYCAN MURAT Environmental Monitoring and Assessment 190 7 http://link.springer.com/10.1007/s10661-018-6767-3
2020 Ionospheric TEC forecasting using Gaussian Process Regression (GPR) and Multiple Linear Regression (MLR) in Turkey Uluslararası İNYURT SAMED,Kashani Mahsa Hasanpour,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 365 6 https://link.springer.com/article/10.1007/s10509-020-03817-2
2021 Google Earth Engine based spatio-temporal analysis of air pollutants before and during the first wave COVID-19 outbreak over Turkey via remote sensing Uluslararası Ghasempour Fatemeh, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, KUTOĞLU ŞENOL HAKAN Journal of Cleaner Production 319 http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128599
2017 An Erdas Imagine Model to Extract Urban Indices Using Landsat 8 Satellite Imagery Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT International Journal of Scientific Technology Research 6 1 http://www.ijstr.org/final-print/jan2017/An-Erdas-Imagine-Model-To-Extract-Urban-Indices-Using-Landsat-8-Satellite-Imagery.pdf
2022 Burned Area Detection Using Multi-Sensor SAR, Optical, and Thermal Data in Mediterranean Pine Forest Uluslararası ABDİKAN SAYGIN, BAYIK ÇAĞLAR, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ, Karimzadeh Sadra, Matsuoka Masashi, BALIK ŞANLI FUSUN Forests 13 2 https://www.mdpi.com/1999-4907/13/2/347
2015 Evaluation of spatio-temporal variability in Land Surface Temperature: A case study of Zonguldak, Turkey Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KAYA ŞİNASİ Environmental Monitoring and Assessment 188 1 http://dx.doi.org/10.1007/s10661-015-5032-2
2021 Investigation of Possible MODIS AOD Anomalies as Earthquake Precursors for Global Earthquakes Uluslararası KUTOĞLU ŞENOL HAKAN, Ghasempour Fatemeh, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN Advances in Space Research 68 http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.2021.06.036
2021 Short-term air temperature prediction by adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) and long short-term memory (LSTM) network Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, BİLGİLİ MEHMET, ARSLAN NİYAZİ, YILDIRIM ALPER, ÇELEBİ KERİMCAN, ÖZBEK ARİF Meteorology and Atmospheric Physics 133 http://dx.doi.org/10.1007/s00703-021-00791-4
2021 A Survey on Global Thresholding Methods for Mapping Open Water Body Using Sentinel-2 Satellite Imagery and Normalized Difference Water Index Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN Archives of Computational Methods in Engineering 28 http://dx.doi.org/10.1007/s11831-020-09416-2
2021 Atmospheric, ionospheric and earth-related variations associated with the 11th August 2012 earthquakes, Ahar, Iran Uluslararası Mohamed Emad K., Gahalaut Vineet K., ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, İNYURT SAMED Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 216 http://dx.doi.org/10.1016/j.jastp.2021.105595
2021 Simulation of future land surface temperature distribution and evaluating surface urban heat island based on impervious surface area Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, Zadbagher Elaheh Ecological Indicators 122 http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107230
2022 Application of Long Short-Term Memory (LSTM) Neural Network Based on Deep Learning for Electricity Energy Consumption Forecasting Uluslararası BİLGİLİ MEHMET, ARSLAN NİYAZİ, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, YAŞAR ABDULKADİR TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES 30 1 https://journals.tubitak.gov.tr/elektrik/issues/elk-22-30-1/elk-30-1-10-2011-14.pdf
2019 Sensitivity Analysis of Multi-Temporal Sentinel-1 SAR Parameters to Crop Height and Canopy Coverage Uluslararası Nasirzadehdizaji Rouhollah,BALIK ŞANLI FUSUN,ABDİKAN SAYGIN,ÇAKIR ZİYADİN,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,ÜSTÜNER MUSTAFA Applied Sciences-Basel 9 4 http://www.mdpi.com/2076-3417/9/4/655
2022 Surface soil moisture estimation using dual-Polarimetric Stokes parameters and backscattering coefficient Uluslararası Elkharrouba Elhoucaine, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, Fathi Jamila, Tounsi Yassine, Bioud Hamid, Nassim Abdelkrim Remote Sensing Applications: Society and Environment 26 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352938522000453
2021 Prediction of 10-min, hourly, and daily atmospheric air temperature: comparison of LSTM, ANFIS-FCM, and ARMA Uluslararası ÖZBEK ARİF, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, BİLGİLİ MEHMET, ARSLAN NİYAZİ Arabian Journal of Geosciences 14 http://dx.doi.org/10.1007/s12517-021-06982-y
2022 Machine learning based wildfire susceptibility mapping using remotely sensed fire data and GIS: A case study of Adana and Mersin provinces, Turkey Uluslararası İBAN MUZAFFER CAN, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN Ecological Informatics 69 http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoinf.2022.101647
2022 Prediction of MODIS land surface temperature using new hybrid models based on spatial interpolation techniques and deep learning models Uluslararası KARTAL SERKAN, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN Environmental Science and Pollution Research http://dx.doi.org/10.1007/s11356-022-20572-9
2022 Assessment of Spatio-Temporal Changes in Water Surface Extents and Lake Surface Temperatures Using Google Earth Engine for Lakes Region, Türkiye Uluslararası ALBARQOUNI MOHAMMED M. Y., YAĞMUR NUR, BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN ISPRS International Journal of Geo-Information 11 7 http://dx.doi.org/10.3390/ijgi11070407
2023 Machine Learning Approaches for One-Day Ahead Soil Temperature Forecasting Uluslararası BİLGİLİ MEHMET, ÜNAL ŞABAN, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, GÜRLEK CAHİT Journal of Agricultural Sciences 29 1 http://dx.doi.org/10.15832/ankutbd.997567
2023 Integration of multiple earthquakes precursors before large earthquakes: A case study of 25 April 2015 in Nepal Uluslararası Ghamry Essam, Mohamed Emad K., ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, Fathy Adel Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 242 http://dx.doi.org/10.1016/j.jastp.2022.105982
2023 Surface soil moisture estimation from multi-frequency SAR images using ANN and experimental data on a semi-arid environment region in Konya, Turkey Uluslararası ABDİKAN SAYGIN, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, MADENOĞLU SEVİNÇ, Ozcan Hesna, Peker Murat, PINAR MELİS ÖZGE, Koc Ali, Akgul Suat, Secmen Hilmi, Kececi Mehmet, TUNÇAY TÜLAY, BALIK ŞANLI FUSUN Soil and Tillage Research 228 http://dx.doi.org/10.1016/j.still.2023.105646
2023 A comparative analysis of SLR, MLR, ANN, XGBoost and CNN for crop height estimation of sunflower using Sentinel-1 and Sentinel-2 Uluslararası ABDİKAN SAYGIN, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, NARİN ÖMER GÖKBERK, DELEN AHMET, BALIK ŞANLI FUSUN Advances in Space Research 71 7 http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.2022.11.046
2023 Comparison and evaluation of machine learning approaches for estimating heat index map in Türkiye Uluslararası TÜMSE SERGEN, BİLGİLİ MEHMET, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, ÜNAL ŞABAN, ŞAHİN BEŞİR Neural Computing and Applications http://dx.doi.org/10.1007/s00521-023-08578-x
2023 Identifying and Monitoring Gardens in Urban Areas Using Aerial and Satellite Imagery Uluslararası Aliabad Fahime Arabi, Malmiri Hamidreza Ghafarian, Sarsangi Alireza, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, Ghaderpour Ebrahim Remote Sensing 15 16 https://doi.org/10.3390/rs15164053
2024 Next-level vegetation health index forecasting: A ConvLSTM study using MODIS Time Series Uluslararası KARTAL SERKAN, İBAN MUZAFFER CAN, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN Environmental Science and Pollution Research http://dx.doi.org/10.1007/s11356-024-32430-x
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2023 How Landsat 9 is Superior to Landsat 8: Comparative Assessment of Land Use Land Cover Classification and Land Surface Temperature Uluslararası Ghasempour Fatemeh, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, KUTOĞLU ŞENOL HAKAN The international GeoSpatial Conference 2022 https://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/X-4-W1-2022/221/2023/
2023 Yüzey Kentsel Isı Adası Analizinde Landsat 8 ve Landsat 9 Görüntülerinin Karşılaştırılması Ulusal YILDIZ MİTAT CAN, ÇALLI RÜŞTÜ, ÖZDEMİR EMİRHAN, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN TUFUAB XII. Teknik Sempozyumu
2023 LONG-TERM (2012-2022) SPATIOTEMPORAL MODIS-DERIVED AEROSOL OPTICAL DEPTH ANALYSIS OF IĞDIR CITY, TÜRKİYE Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, Ghasempour Fatemeh, KUTOĞLU ŞENOL HAKAN GEOBALCANICA 2023
2022 SENTINEL-2 TABANLI ALBEDO TAHMİNİ İÇİN YENİ DÖNÜŞÜM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ VE DOĞRULUK ANALİZİ Ulusal Bonafoni Stefania, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN VIII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2022)
2022 A MODIFIED DEEP LEARNING APPROACH FOR RECONSTRUCTION OF MODIS LST PRODUCT Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, KARTAL SERKAN, Liu Qi, Bonafoni Stefania GIS Ostrava 2022 – Earth Observation for Smart City and Smart Region https://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2022/proceedings/index.html
2021 COHERENCE and BACKSCATTER BASED CROPLAND MAPPING USING MULTI-TEMPORAL SENTINEL-1 with DYNAMIC TIME WARPING Uluslararası NARİN ÖMER GÖKBERK, ABDİKAN SAYGIN, BAYIK ÇAĞLAR, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, DELEN AHMET, BALIK ŞANLI FUSUN XXIV ISPRS Congress https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLIII-B5-2021/37/2021/
2021 YIELD ESTIMATION OF SUNFLOWER PLANT WITH CNN AND ANN USING SENTINEL-2 Uluslararası NARİN ÖMER GÖKBERK, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, ABDİKAN SAYGIN, BALIK ŞANLI FUSUN, GÜLLÜ MEVLÜT SCA2021 https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLVI-4-W5-2021/385/2021/
2019 The Use Of Sentinel-2 Satellite Data in Examining The Relationship Between Yield And Vegetation Indices For Sunflower Plant Uluslararası NARİN ÖMER GÖKBERK,ABDİKAN SAYGIN,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,DELEN AHMET,BALIK ŞANLI FÜSUN International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG-2019)
2019 Use of Thermal Infrared Remote Sensing in Geothermal Exploration Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,ARSLAN NİYAZİ 2nd International Congress on Geographical Education (ICGE/UCEK-2019)
2019 Discovering the Changes in Land Surface Temperature Caused by the Conversion of Agricultural Lands to Residential and Urban Use Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,ARSLAN NİYAZİ 2019 9th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST) https://ieeexplore.ieee.org/document/8767894
2019 SENTINEL-2 UYDUSUNUN AYÇİÇEĞİ BİTKİSİNİ İZLEMEDEKİ PERFORMANS ANALİZİ Ulusal NARİN ÖMER GÖKBERK,ABDİKAN SAYGIN,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,DELEN AHMET,BALIK ŞANLI FUSUN TUFUAB X. Teknik Sempozyumu http://tufuab2019.aksaray.edu.tr/wp-content/uploads/2019/06/tam_metin_kitap.pdf
2019 Building a Geospatial Model in GIS Environment for Automated Retrieval of Satellite-Based Land Surface Temperature Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN 2nd International Congress on Geographical Education (ICGE/UCEK-2019)
2018 GECE VE GÜNDÜZ YER YÜZEY SICAKLIĞI GÖRÜNTÜLERİ İLE YÜZEY ISI ADASI ANALİZİ Ulusal ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,ÇİÇEKLİ SEVİM YASEMİN,ARSLAN NİYAZİ Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2018 (UZAL-CBS 2018)
2018 Backscatter analysis using multi-temporal Sentinel-1 SAR data for Crop growth of Maize in Konya Basin, Turkey Uluslararası ABDİKAN SAYGIN,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,ÜSTÜNER MUSTAFA,BALIK ŞANLI FUSUN,Nasirzadehdizaji Rouhollah ISPRS Technical Commission III Symposium on ”Developments, Technologies and applications in Remote Sensing” https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-3/9/2018/isprs-archives-XLII-3-9-2018.pdf
2018 ADANA SEYHAN BARAJ GÖLÜ ALANININ MEVSİMSEL DEĞİŞİMİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ANALİZİ Ulusal ARSLAN NİYAZİ,ÇİÇEKLİ SEVİM YASEMİN,DÖNMEZ CENK,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2018 (UZAL-CBS 2018)
2018 Comparison of Pixel and Object-Based Classification Methods in Wetlands Using Sentinel-2 Data Uluslararası ÇİÇEKLİ SEVİM YASEMİN,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,ARSLAN NİYAZİ,DÖNMEZ CENK 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018)
2018 Index-Based Identification of Surface Water Resources Using Sentinel-2 Satellite Imagery Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,ÇİÇEKLİ SEVİM YASEMİN,ARSLAN NİYAZİ 2018 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT) https://ieeexplore.ieee.org/document/8567062/
2017 An Investigation on the Accuracy of Classification Results for Tree Species in Forest Areas Using Pixel and Object-Based Classification Methods Uluslararası BIYIKLI DUYGU,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT 1st Engineers of Future – International Student Symposium – EFIS2017 http://efis2017.beun.edu.tr/dosyalar/2017/10/tek/proceeding-book-2017.pdf
2017 ANALYSIS OF LAND USE/LAND COVER CLASSIFICATION RESULTS DERIVED FROM SENTINEL-2 IMAGE Uluslararası MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,AKÇIN HAKAN The 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference – SGEM 2017 https://sgemworld.at/sgemlib/spip.php?article9407
2017 Geoid Determination by Combination of Evaluated GNSS PPP Data with Online Internet Services and Levelling Data in 3-D Earth Science Applications Uluslararası AKÇIN HAKAN,İNYURT SAMED,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences (ISGGG2017)
2017 Pixel-based Classification Analysis of Land Use Land Cover Using Sentinel-2 and Landsat-8 Data Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,AKÇIN HAKAN 4th International Workshop on Geoinformation Science: GeoAdvances 2017
2017 A Research Proposal Concerning Investigation of the Effects of Artificial Water Constructions on Humidity and Land Surface Temperature (LST): A Case Study of Afyonkarahisar Uluslararası Gökdemir Nurullah,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT 1st Engineers of Future – International Student Symposium – EFIS2017 http://efis2017.beun.edu.tr/dosyalar/2017/10/tek/proceeding-book-2017.pdf
2017 Urban Development Analysis of Zonguldak City by Remote Sensing Technologies Uluslararası YILMAZ Süleyman,MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,ORUÇ MURAT 1st Engineers of Future – International Student Symposium – EFIS2017 http://efis2017.beun.edu.tr/dosyalar/2017/10/tek/proceeding-book-2017.pdf
2017 Land Surface Temperature Image Retrival Using Landsat 8 Satellite Imagery Uluslararası GÜMÜŞ Rabia,AKDOĞAN Oğuzhan,KOÇ Sena,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT 1st Engineers of Future – International Student Symposium – EFIS2017 http://efis2017.beun.edu.tr/dosyalar/2017/10/tek/proceeding-book-2017.pdf
2017 Landsat 8 Derived Land Surface Temperature (LST) and Its Relation to Land Use Land Cover Map (LULC) Uluslararası AKDOĞAN OĞUZHAN,GÜMÜŞ RABİA,KOÇ SENA,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences (ISGGG2017)
2017 Examination of Forest Destruction Caused by the Production of IIA Group Mines of Türkiye Using Sentinel-2 Satellite Imagery Uluslararası AKÇIN HAKAN, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, MARANGOZ AYCAN MURAT International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences (ISGGG2017)
2017 Extraction of Surface Water Resources Using Remote Sensing Indices and Landsat 8 Data Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,AKÇIN HAKAN International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences (ISGGG2017)
2017 Investigation of Geological Formations in terms of Land Use Land Cover (LULC) Map Extracted Using Sentinel-2 Image Uluslararası MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,AKÇIN HAKAN,BACAK GÜRKAN International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences (ISGGG2017)
2017 Investigation of WEB Based PPP GNSS Service Measurement in GIS Applications Uluslararası İNYURT SAMED,AKÇIN HAKAN,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences (ISGGG2017)
2016 The Surface Heat Island Effect of Urbanization Spatial Temporal Analysis Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,KAYA ŞİNASİ 4th International Geography Symposium, 23
2016 Investigating Sedimentologic Water Pollution Due to Coal in Black Sea By Geostatistical Modelling of Thermal Satellite Images Uluslararası AKÇIN HAKAN,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN 4th International Geography Symposium
2016 Zonguldak İli Kilimli İlçesi ve Termik Santral Bölgesinin Zamansal Değişiminin Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi Uluslararası USTAOĞLU Mustafa,MARANGOZ AYCAN MURAT,ORUÇ MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN 4th International Geography Symposium
2016 Nesne Tabanlı Sınıflandırma Teknikleri İle Zonguldak İli Merkezine Ait 125 Yıllık Kıyı Şeridi Analizi Uluslararası MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,ORUÇ MURAT,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR 4th International Geography Symposium
2016 Coastal Evaluation of 125 Year Zonguldak City Region Using Object Based Image Analysis Uluslararası MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR The 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO – SGEM 2016
2016 Monitoring the Surface Heat Island SHI Effects of Industrial Enterprises Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KAYA ŞİNASİ,MARANGOZ AYCAN MURAT XXIII ISPRS Congress
2016 Sürdürülebilir Havza Yönetimi İçin Kömüre Dayalı Kirliliğin Landsat 8 Görüntüleri Ve Jeoistatistiksel Analizlerle Zamansal İncelenmesi Ulusal AKÇIN HAKAN,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN UZAL-CBS 2016
2016 Preliminary Results of Estimating Soil Moisture over Bare Soil Using Full Polarimetric ALOS 2 Data Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,ABDİKAN SAYGIN,ESETLİLİ MUSTAFA TOLGA 3rd International GeoAdvances Workshop http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-2-W1/index.html
2015 ANALYSING THE EFFECTS OF DIFFERENT LAND COVER TYPES ON LAND SURFACE TEMPERATURE USING SATELLITE DATA Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KAYA ŞİNASİ,MARANGOZ AYCAN MURAT 2015 International Conference on Sensors Models in Remote Sensing Photogrammetry http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-1-W5/index.html
2015 Endüstriyel Alanlarda Risk Haritalarının Oluşturulması Ulusal AKÇIN HAKAN,UZUN AHMET GÖKHAN,ATALAY CAN,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
2015 Uzaktan Algılama Teknikleri İle Zonguldak İli Kentsel Gelişiminin İzlenmesi ve Alternatif Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi Ulusal YILMAZ SULEYMAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,ORUÇ MURAT,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu
2015 Uydu Verileri ile Arazi Örtüsündeki Yer Yüzey Sıcaklığı Değişimlerinin Analizi Zonguldak Örneği Türkiye Ulusal ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KAYA ŞİNASİ,MARANGOZ AYCAN MURAT 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
2015 Uydu Görüntüleri Kullanarak Ilısu Barajı İnşaatının Zamansal Değişiminin İzlenmesi ve Rezervuar Kamulaştırma Sınırı İçerisinde Kalan Detayların Çıkarımı Ulusal ÖZEN MİHRAÇ,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,ORUÇ MURAT 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
2014 Investigation Of Temporal Changes Of Urban Details Using Object Based Image Analysis Uluslararası MARANGOZ AYCAN MURAT,ORUÇ MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN The 5th GEOBIA Conference
2014 The Examination of Geologic Formations In Terms Of Land Cover and Land Surface Temperature LST By Using Landsat Images A Case Study of Zonguldak Turkey Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,ORUÇ MURAT,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,Keskin Çıtıroğlu Hülya The 5th GEOBIA Conference
2014 Temporal Analysis And Environmental Effects Of Ash Dam Construction Of Çatalağzi Thermoelectric Power Plant ÇATES Uluslararası GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,ORUÇ MURAT,MARANGOZ AYCAN MURAT The 5th GEOBIA Conference
2014 Açık İşletme Madenciliği Uygulamalarında GNSS ölçülerinden Yükseklik Farklarının Geometrik Nivelman Ölçmelerinden Yükseklik Farkları Yerine Kullanımı Üzerine Deneysel Bir Araştırma Ulusal AKÇIN HAKAN,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN 7. Ulusal Mühendislik ölçmeleri Sempozyumu
2014 Distributed GIS for Smart Cities ArcGIS for Sustainable Society Ulusal Bhattacharya Devanjan,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MEKİK ÇETİN 19. Esri Kullanıcıları Konferansı
2014 Analysing Regional Land Surface Temperature Changes by Satellite Data A Case Study of Zonguldak Turkey Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KAYA ŞİNASİ,MARANGOZ AYCAN MURAT AGU Fall Meeting 2014
2013 Investigating Local Climate Change Effects of Thermal Power Plants By Remote Sensing A case study of Zonguldak Turkey Uluslararası ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KAYA ŞİNASİ Environmental Health 2013 Science and Policy to Protect Future Generations
2013 Uzaktan Algılama Verileri Yardımıyla Yer Yüzey Sıcaklığının Belirlenmesi Ulusal ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KAYA ŞİNASİ 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 Theoretical Investigations and Applied Studies in Engineering Mapping of Surface Water Resources: A Comparative Analysis of Eight Image Classification Methods Bölüm(ler)
2019 Theoretical Investigations and Applied Studies in Engineering Development of a Geospatial Model for Automated Retrieval of Land Surface Temperature from Landsat 8 Satellite Imagery Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2020 Yapay su yapılarının yer yüzey sıcaklığı değişimine olan etkilerinin meteorolojik veriler ve uydu görüntüleri ile araştırılması: Afyonkarahisar örneği NURULLAH GÖKDEMİR Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Monitoring of air pollution change via satellite observation including the COVID-19 pandemic duration over Turkey FATEMEH GHASEMPOUR Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 MMB117 Temel Bilgi Teknolojileri Lisans
2018-2019 MMB117 Temel Bilgi Teknolojileri Lisans
2018-2019 CKZ117 Matematik 1 Lisans
2019-2020 CKZ109 Temel Bilgi Teknolojileri Lisans
2018-2019 MMB101 Mühendisler İçin Matematik 1 Lisans
2018-2019 CKZ109 Temel Bilgi Teknolojileri Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Developing a Built-Up Index for Automated Extraction of Built-Up Areas Using Worldview Satellite Imagery Yürütücü Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar
Yüzey Isı Adası Etkisinin Zamansal Analizi: Ceyhan/Adana Örneği Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Landsat 8 Uydu Verisi Kullanarak Yer Yüzey Sıcaklığı ve Arazi Kullanımı Arazi Örtüsü Arasındaki İlişkinin Araştırılması Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Kaya Düşmesi ve Heyelan gibi Ani Gelişen Doğal Afetlere Müdahalede AB Mesleki Eğitimi Araştırmacı Avrupa Birliği
TTK Üzülmez Bölgesinde Üretim Yapılan Kömür Damarlarının Yıkanabilirlik Özellikleri ve Kullanım Açısından Değerlendirilmesi. Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Uzaktan Algılama Teknikleri İle Zonguldak İli Şehirsel Gelişiminin İzlenmesi ve Alternatif Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Fotogrametrik Temel Planlarının Üretilmesi (BUSKİ M5) Projesi Kontrol ve Müşavirliği Uzman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Tarihi ve Kültürel Mirasın 3 Boyutlu Dökümantasyonunda İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı: Ceyhan Kurtkulağı Kervansarayı Örneği Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Karaman İli Ermenek İlçesi Pamuklu Köyü Mevkii Sicil 1260 Ruhsat Numaralı ERMENEK CENNE LİNYİT KÖMÜR İŞL LTD ŞTİ Sahasının 3212 Sayılı Maden Kanunu Hüküm ve Yönetmelikleri Gereğince Tanzim Edilen 10 Yıllık Temdit İşletme Projesi Araştırmacı Özel Kuruluşlar
Radar Uydu Verisi Kullanılarak Toprak Neminin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Uydu Görüntüleri Kullanarak Ilısu Barajı İnşaatının Zamansal Değişiminin İzlenmesi ve Rezervuar Kamulaştırma Sınırı İçerisinde Kalan Detayların Çıkarımı Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Fotogrametrik Temel Planlarının Üretilmesi (BUSKİ M5) Projesi Kontrol ve Müşavirliği Yardımcı Personel Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
2010 Lisans Birincilik Derecesi BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Kurum Durum
Bülent Ecevit Üniversitesi Halk Oyunları Kulübü Danışman
Batı Karadeniz Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2022 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ