E-posta Telefon
0 | 5032
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2017
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

  Tez Adı: Algılanan liderlik tarzının üretkenlik karşıtı iş davranışlarının ortaya çıkmasındaki etkisinde örgüt kültürünün rolü: Lojistik endüstrisinde bir araştırma
 • Y

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2010
  Yüksek Lisans

  İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ/LOJİSTİK YÖNETİMİ VE ULAŞTIRMA (YL) (TEZSİZ) (İÖ)/

  Tez Adı:
 • L

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  1990 - 1996
  Lisans

  FEN FAKÜLTESİ/ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ PR./

  Tez Adı:
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2018
  Lisans

  AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

  Tez Adı:
 • L

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2018
  Lisans

  AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ/İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2017 Algılanan Liderlik Tarzının Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarının Ortaya Çıkmasındaki Etkisinde Örgüt Kültürünün Rolü Uluslararası DOĞAN ALPASLAN,DENİZ NEVİN Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research 10 52 http://sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi52_pdf/6iksisat_kamu_isletme/dogan_alpaslan.pdf
2020 Sosyal Medyada Ve Diğer Bazı Mecralarda Yayınlanan Reklamların Tüketiciler Üzerindeki Etkililiği ve Algılanışı Üzerine Bir Araştırma Uluslararası DOĞAN ALPASLAN, ÇEVİK İPEK FATMA OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches 16 32 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1015582
2018 Türkiye’deki lojistik merkezlerin ulaştırma bölgeleri ve taşıma altyapılarına göre irdelenmesi Uluslararası DOĞAN ALPASLAN JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR) 5 27 http://www.jshsr.org/Makaleler/1419307785_4220706_2018_5-27.ID706.20DOGAN_3144-3155.pdf
2021 The Effects of COVID-19 Pandemic on Business Areas and Post COVID-19 Management Trends Uluslararası DOĞAN ALPASLAN Turkish Studies - Social Sciences 16 1 https://turkishstudies.net/social?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=148b536d-c5ba-473d-8ae4-3fdd08ba1de0.pdf&key=47192
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 Yeni İpek Yolu ve Bir Kuşak Bir Yol Ekonomi Bölgesi Küresel Ticaret İçin Yeni Bir Çıkış Yolu Mu? Uluslararası DOĞAN ALPASLAN IKSAD 4. International Congress Of Social Sciences Erzurum 2019 https://9b2ad805-47ea-4bce-bd12-14720fbdbeeb.filesusr.com/ugd/614b1f_2a794fa414e646fab9787a644d4ff91d.pdf
2019 Türk Ulaştırma ve Lojistik Alanında Literatürel ve Sektörel Bazda Yerleşik Kavramsal Yanlışlar Uluslararası DOĞAN ALPASLAN 6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu www.asosyayinlari.com
2018 Iğdır İli Lojistik Sektörünün Yapısı ve SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi Uluslararası DOĞAN ALPASLAN 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_6dffdce8935c459db50a5a04d8e0058c.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Disiplinlerarası Güncel Çalışmalar Ulaştırma ve Lojistik Sektörü Ekseninde Ekonomik Gelişime Yönelik Stratejik Model: Kırşehir İli Örneği Bölüm(ler)
2015 Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Tümü
2020 21. Yüzyılda Örgütsel Davranışta 21 Güncel Yaklaşım Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Bölüm(ler)
2014 Kara Yolu Yük Taşımacılığı Tümü
2018 Liderlik, Örgüt Kültürü ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Tümü
2019 21 .Yüzyılda Liderlik Yaklaşımları Kuantum Liderlik Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2021 Türkiye'de organik tarım ürünlerinin yasal farkındalığı ile lojistik performansı üzerine bir araştırma ve model önerisi ÖZCAN DÖNMEZ Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 YÖNETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR Yüksek Lisans
2019-2020 LİDERLİK TEORİLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 Yönetim ve Organizasyon Lisans
2019-2020 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ-II Lisans
2019-2020 STRATEJİK YÖNETİM Lisans
2019-2020 Gümrük İşletme Lisans
2019-2020 TARIM İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON Yüksek Lisans
2019-2020 TARIM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM Yüksek Lisans
2019-2020 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ-I Lisans
2019-2020 ÜRETİM YÖNETİMİ Lisans
2019-2020 İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ Lisans
2019-2020 GENEL İŞLETME Lisans
2019-2020 TAŞIMACILIK VE ULUSLARARASI MEVZUATLAR Önlisans
2018-2019 YÖNETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR Yüksek Lisans
2018-2019 LİDERLİK TEORİLERİ Yüksek Lisans
2018-2019 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ-II Lisans
2018-2019 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Lisans
2018-2019 STRATEJİK YÖNETİM Lisans
2018-2019 ÜRETİM YÖNETİMİ Lisans
2018-2019 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ-I Lisans
2018-2019 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ-I Lisans
2018-2019 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Lisans
2017-2018 Taşıma Sistemleri Önlisans
2017-2018 Uluslararası Lojistik Mevzuatı Önlisans
2017-2018 Dış Ticaret İşlemleri Önlisans
2017-2018 Lojistik Bilgi Sistemleri Önlisans
2016-2017 Taşıma Sistemleri Önlisans
2016-2017 Lojistik Bilgi Sistemleri Önlisans
2017-2018 Performance and Quality Criteria in Logistics Lisans
2017-2018 Lojistik Maliyetleri Önlisans
2017-2018 Ulusal Lojistik Mevzuatı Önlisans
2015-2016 Tedarik Zinciri Yönetimi Önlisans
2015-2016 Lojistik Bilgi Sistemleri Önlisans
2016-2017 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Önlisans
2016-2017 İthalat-İhracat Uygulamaları Önlisans
2016-2017 Taşıma Modları ve Uluslararası Mevzuatlar Önlisans
2016-2017 Kombine Taşımacılık Önlisans
2016-2017 Genel İşletme Önlisans
2015-2016 Lojistik Uygulamaları Önlisans
2015-2016 Genel İşletme Önlisans
2015-2016 Kombine Taşımacılık Önlisans
2014-2015 Lojistik Uygulamaları Önlisans
2014-2015 Kombine Taşımacılık Önlisans
2014-2015 Taşıma Modları ve Uluslararası Mevzuatlar Önlisans
2014-2015 Fiziksel Dağıtım Kanalları ve Planlama Önlisans
2014-2015 Deniz Yolu Taşımacılığı ve Konteyner Sistemleri Önlisans
2014-2015 İthalat-İhracat Uygulamaları Önlisans
2013-2014 Depolama ve Envanter Yönetimi Önlisans
2013-2014 Tedarik Zinciri Yönetimi Önlisans
2013-2014 Lojistik Bilgi Sistemleri Önlisans
2013-2014 İthalat-İhracat Uygulamaları Önlisans
2013-2014 Terminal Planlaması ve Yönetimi Önlisans
2013-2014 Uluslararası Pazarlama Önlisans
2013-2014 Kombine Taşımacılık Önlisans
2013-2014 Lojistik Uygulamaları Önlisans
2013-2014 Uluslararası Ticaret Önlisans
2012-2013 Fiziksel Dağıtım Kanalları ve Planlama Önlisans
2012-2013 Tedarik Zinciri Kurma ve Yönetme Önlisans
2012-2013 Girişimcilik Önlisans
2012-2013 Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik Önlisans
2012-2013 Dış Ticaret İşlemleri Önlisans
2012-2013 Lojistik Bilgi Sistemleri Önlisans
2012-2013 Dış Ticaret İşlemleri Önlisans
2012-2013 Taşımacılık ve Uluslar arası Mevzuatlar Önlisans
2012-2013 Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans
2012-2013 Uluslararası Pazarlama Önlisans
2012-2013 Terminal Planlaması ve Yönetimi Önlisans
2012-2013 Mesleki Sorumluluk ve Etik Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2014 Program Başkanı İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2015