E-posta Telefon
| 3137
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2015
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİK (DR)/

  Tez Adı: Yeni floresan esaslı azokaliks[4]arenlerin sentezi ve ab-initio yöntemi ile özelliklerinin incelenmesi
 • Y

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2005
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİK (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: OSL yöntemiyle Laodikeia antik kentinin merkezi hamamının kilise kısmının absis bölümünün yaşının tayini
 • L

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

  1996 - 2000
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/FİZİK PR. (İÖ)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2017 A Combined Experimental and DFT Investigation of Disazo Dye Having Pyrazole Skeleton Uluslararası ŞENER NESRİN, BAYRAKDAR ALPASLAN, KART HASAN HÜSEYİN, ŞENER İZZET JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1129 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022286016310304
2014 Synthesis, Crystal Structure and Ab Initio/Dft Calculations of A Derivative Of Dithiophosphonates Uluslararası KARAKUŞ MEHMET, SOLAK SAMET, HÖKELEK TUNCER, DAL HAKAN, BAYRAKDAR ALPASLAN, ÖZDEMİR KART SEVGİ, KARABACAK MEHMET, KART HASAN HÜSEYİN SPECTROCHIMICA ACTA PART A: MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 122 http://dx.doi.org/10.1016/j.saa.2013.11.094
2015 Synthesis and Characterization of Three Novel Schiff Base Compounds: Experimental and Theoretical Study Uluslararası TUNAY TAŞLI PINAR, BAYRAKDAR ALPASLAN, ÖZEN KARAKUŞ ÖZLEM, KART HASAN HÜSEYİN, KOÇ YELİZ OPTICS AND SPECTROSCOPY 119 3 http://dx.doi.org/10.1134/s0030400x15090222
2015 Synthesis and DFT Calculation of A Novel 5,17-Di(2-Antracenylazo)-25,27-Di(Ethoxycarbonylmethoxy)-26,28-Dihydroxycalix[4]Arene Uluslararası BAYRAKDAR ALPASLAN, KART HASAN HÜSEYİN, ELÇİN SERKAN, DELİGÖZ HASALETTİN, KARABACAK MEHMET SPECTROCHIMICA ACTA PART A: MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 136 http://dx.doi.org/10.1016/j.saa.2014.09.074
2016 New Coumarin-Based Disperse Disazo Dyes: Synthesis, Spectroscopic Properties and Theoretical Calculations Uluslararası YILDIRIM FATİ, DEMİRÇALI AYKUT, KARCI FİKRET, BAYRAKDAR ALPASLAN, TUNAY TAŞLI PINAR, KART HASAN HÜSEYİN JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 223 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167732216305372
2015 Synthesis and Investigation of The Properties of Novel Azocalix[4]Arenes Uluslararası KART HASAN HÜSEYİN, BAYRAKDAR ALPASLAN, ELÇİN SERKAN, DELİGÖZ HASALETTİN, KARABACAK MEHMET SPECTROCHIMICA ACTA, PART A: MOLECULAR and BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 146 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386142515002061
2015 The Synthesis and Characterization of Azocalix[4]Arene Based Chemosensors and Investigation of Their Properties Uluslararası ELÇİN SERKAN, KOYUNDERELİ ÇILGI GÜLBANU, BAYRAKDAR ALPASLAN, DELİGÖZ HASALETTİN SPECTROCHIMICA ACTA, PART A: MOLECULAR and BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 142 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386142515001080
2019 Electronic and Thermodynamic Properties of a Derivative of Dithiophosphonates Ulusal BAYRAKDAR ALPASLAN JOURNAL OF THE INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 9 2 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/718762
2023 LC/MS/MS Phenolic Profile, Antioxidant Capacity, Angiotensin‐Converting Enzyme (ACE) and Glutathione S Transferase (GST) Inhibitory Properties of Ultrasound‐Assisted Propolis Extracts Uluslararası ARAS ABDÜLMELİK,KORKMAZ TUĞBA,BAYRAKDAR ALPASLAN CHEMISTRY AND BIODIVERSITY 20 4 http://dx.doi.org/10.1002/cbdv.202300049
2022 Synthesis, spectroscopic (FT-IR and NMR), DFT and molecular docking studies of ethyl 1-(3-nitrophenyl)-5-phenyl-3-((4-(trifluoromethyl)phenyl)carbamoyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate Uluslararası BAYRAKDAR ALPASLAN, MERT SAMET, KASIMOĞULLARI RAHMİ, BANGARU SATHYA, MANIVANNAN PRASATH RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 48 https://link.springer.com/article/10.1007/s11164-022-04681-1
2022 The Role of Bax/Bcl-2 and Nrf2-Keap-1 Signaling Pathways in Mediating the Protective Effect of Boric Acid on Acrylamide-Induced Acute Liver Injury in Rats Uluslararası CENGİZ MUSTAFA, AYHANCİ ADNAN, AKKEMİK EBRU, ŞAHİN İLKNUR, GÜR FATMA, BAYRAKDAR ALPASLAN, PEKER CENGİZ BETÜL, MUSMUL AHMET, GÜR BAHRİ LIFE SCIENCES 307 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320522005641
2023 2-(2-Bromo-5-Florofenil)-7-Metoksi-3-Nitro-2H-Tiyokromen Molekülünün Kimyasal Aktivitesi, Hirshfeld Yüzey Analizi ve Moleküler Kenetleme Çalışmaları Ulusal BAYRAKDAR ALPASLAN JOURNAL OF THE INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 13 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/75886/1206903
2024 Synthesis, molecular docking analysis, drug‐likeness evaluation, and inhibition potency of new pyrazole‐3,4‐dicarboxamides incorporating sulfonamide moiety as carbonic anhydrase inhibitors Uluslararası ÖZKUL ŞÜHEDA,TUNCA EKREM,MERT SAMET,BAYRAKDAR ALPASLAN,KASIMOĞULLARI RAHMİ Journal of Biochemical and Molecular Toxicology 38 http://dx.doi.org/10.1002/jbt.23704
2024 Investigation of the Structural and Electronic Properties of the Novel Synthesized Methyl 2-(2-oxo-2H-chromen-4-ylamino) benzoate Compound by DFT Method and Evaluation of its Anti-Leishmania Agent Potential by Molecular Docking Study Ulusal BAYRAKDAR ALPASLAN JOURNAL OF THE INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 14 1 http://dx.doi.org/10.21597/jist.1377134
2023 Alternations in Interleukin-1β and Nuclear Factor Kappa Beta Activity (NF-Kb) in Rat Liver Due to the Co-Exposure of Cadmium and Arsenic: Protective Role Of Curcumin Uluslararası CENGİZ MUSTAFA, GÜR BAHRİ, VEJSELOVA SEZER CANAN, PEKER CENGİZ BETÜL, GÜR FATMA, BAYRAKDAR ALPASLAN, AYHANCİ ADNAN ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY 102 http://dx.doi.org/10.1016/j.etap.2023.104218
2023 Quantum Computational, Structural Characterization, Hirshfeld Surface, Electronic Properties and Molecular Docking Studies on N-(2,3,5,6-Tetra­Fluoropyridin-4-yl) Formamide Uluslararası BAYRAKDAR ALPASLAN IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION 42 8 https://www.ijcce.ac.ir/article_701365_341183132a75d8476916cf974b423168.pdf
2024 Spectroscopic, DFT Investigation And Active Site Analysis Of 2,2-Diphenyl-1,3-Propanediol Against Estrogen Receptor EPR Gamma Uluslararası BAYRAKDAR ALPASLAN, MAGUDEESWARAN SIVANANDAM, MANIVANNAN PRASATH, BANGARU SATHYA RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 50 http://dx.doi.org/10.1007/s11164-023-05219-9
2023 A Novel Inhibitor Study on Peroxidase Activity in The Presence of Caffeic Acid: An In Vitro and In Silico Mechanism Research Uluslararası BAYRAKDAR ALPASLAN, TÜRKHAN AYŞE, KAYA ELİF DUYGU, GÜR BAHRİ FOOD BIOSCIENCE 56 http://dx.doi.org/10.1016/j.fbio.2023.103230
2024 Quantum chemical characterization and molecular docking analysis of Hydroxychloroquine on noble Metal-Loaded silica nano Composites: Implications for COVID-19 drug discovery Uluslararası Nithiyanandham T.,G.F. Nivetha,Vetrivelan V.,BAYRAKDAR ALPASLAN,Muthu S.,MANIVANNAN PRASATH RESULTS in CHEMISTRY https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211715624001656
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2024 Investigation of Chemical Reactivity of Plantago Major Flavonoids by HOMO-LUMO Molecular Orbital Analysis Method Uluslararası BAYRAKDAR ALPASLAN, KELEŞ İSMAİL 4th International Conference on Innovative Academic Studies
2024 Structural, Electrochemical And Molecular Docking Studies on N-(4-Hydroxybenzyl)Acetone Thiosemicarbazone: A Potential Bioactıve Material Uluslararası BAYRAKDAR ALPASLAN 3. INTERNATIONAL WORLD SCIENCE AND RESEARCH CONGRESS
2023 DFT, Molecular Docking, Molecular Dynamics Studies of (E,E)-3-Methyl-2,5-bis(4-methylbenzylidene)cyclopentano Uluslararası BAYRAKDAR ALPASLAN 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH
2023 1,2-Bis(3,5-Difluorophenyl)Ethane-1,2-Dione: Synthesis, Structural Characterization, Hirshfeld Surface Analysis And Theoretical Studies Uluslararası BAYRAKDAR ALPASLAN, ALKAŞ CENK 5. INTERNATIONAL ANATOLIAN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
2021 Investigation of Structural and Electronic Properties of Bromineazocalix[4]arene Molecule Using DFT Method Uluslararası BAYRAKDAR ALPASLAN 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE on LIGHT and LIGHT-BASED TECHNOLOGIES (ICLLT)
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2022 BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II YENİ İLAÇ TASARIMLARINDA FLORLANMIŞ BİLEŞİKLERİN KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMLERİ İLE OLAN PROTEİN-LİGAND ETKİLEŞİMLERİ Bölüm(ler)
2022 NEW DEVELOPMENTS IN SCİENCE AND MATHEMATİCS QUANTUM COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF 3-ETHOXYPHENYL BORONIC ACID AND 4-ETHOXYPHENYL BORONIC ACID Bölüm(ler)
2022 BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II OPTİK UYARMALI LÜMİNESANS TABANLI KİŞİSEL ve MEDİKAL DOZİMETRİ UYGULAMALARI Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2024 Yeni Pirozol Bileşiklerinin Teorik Olarak İncelenmesi ve Biyoaktivite Potansiyelinin Değerlendirilmesi CENK ALKAŞ Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Gözlük Camları Önlisans
2020-2021 Gözlük Camları ve Montajı I Önlisans
2020-2021 Gözlük Camlarının Montajı II Önlisans
2020-2021 Optisyenlik I Önlisans
2020-2021 Girişimcilik Önlisans
2020-2021 Klasik Mekanik Yüksek Lisans
2020-2021 Fizik II Lisans
2020-2021 Fizik I Lisans
2020-2021 Optisyenlik II Önlisans
2021-2022 UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans
2021-2022 GÖZLÜK CAMLARININ MONTAJI - II Önlisans
2021-2022 OPTİSYENLİK - II Önlisans
2021-2022 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Önlisans
2023-2024 OPTİSYENLİK - III Önlisans
2023-2024 OPTİSYENLİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ Önlisans
2023-2024 RADYASYON ALANLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Yüksek Lisans
2022-2023 KARİYER PLANLAMA Önlisans
2022-2023 OPTİSYENLİK - II Önlisans
2022-2023 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Önlisans
2021-2022 UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK Önlisans
2021-2022 OPTİSYENLİK - III Önlisans
2021-2022 GÖZLÜK CAMLARINI MONTAJI - I Önlisans
2020-2021 GÖZLÜK CAMLARININ MONTAJI - III Önlisans
2022-2023 GİRİŞİMCİLİK Önlisans
2022-2023 GÖZLÜK CAMLARINI MONTAJI - I Önlisans
2022-2023 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİ KULLANIMI Önlisans
2023-2024 Optisyenlik II Önlisans
2023-2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans
2023-2024 FİZİK Lisans
2022-2023 TEMEL FİZİK Önlisans
2021-2022 KLASİK MEKANİK Yüksek Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Seramidaz inhibisyonu aracılı proapoptotik ve antimetastatik etkinin insan over kanseri hücrelerinde araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
YENİ FLORESAN ESASLI AZOKALİKS 4 ARENLERİN SENTEZİ VE AB INITIO YÖNTEMİ İLE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: