E-posta Telefon
| 4629
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 • Y

  Yüksek Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi/Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

 • D

  Doktora

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Uysal Bozaslan, S., Çağlar, A. (2017), "Divan Şiirinde Sipend/Üzerlik", Asos Journal (The Journal of Academic Social Science), pp.269-288.

Çağlar, A. (2019), "Üsküplü Atâ ve Türkçe Divanı'na Dair", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 63, ss.52-71.

Çağlar, A. (2019), “Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn Mesnevisinde Sosyal Hayat”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 22, İstanbul, s.171-260.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Çağlar, A., “Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn Mesnevisinde Sosyal Hayatın Panoraması”, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 31 Ocak-03 Şubat 2018, Kayseri.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Çağlar, A., Türk Edebiyatı Bağlamlı Dizin Projesi (TEBDİZ), Üsküplü Atâ Dîvânı, (Devam Ediyor).