E-posta Telefon
0 476 223 00 10 | 4062
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  1997 - 2004
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOTEKNOLOJİ (DR)/

  Tez Adı: Lakkaz enzimi ile bazı toksik klorofenolik bileşiklerin detoksifikasyonu
 • Y

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  1993 - 1997
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOTEKNOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Kraft selüloz hamurunun biyolojik deklorinasyonu
 • L

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  1989 - 1993
  Lisans

  FEN FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 İç Batı Anadolu Üç Ahlat Türünün Antimikrobiyal Etkilerinin Belirlenmesi Ulusal KORCAN SAFİYE ELİF, KAYHAN RUKİYE, ÜNAL ARZU, JAHAN ISRAT Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 2021 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/62252
2019 AMİLAZ ENZİMİNİN YERLİ ÜRETİM POTANSİYELİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Uluslararası ÜNAL ARZU, MALKOÇ SEMRA, OCAK İJLAL, KORCAN SAFİYE ELİF INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATIC, ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES 9 3 https://www.ejons.co.uk/DergiArama.aspx?Y=1&Turu=False&Kelime=Arzu%20%C3%9CNAL
1998 Optimization of Enzymatic Chlorine Removal from Kraft Pulp Uluslararası ÜNAL ARZU,Kolankaya Nazif Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 61 1 http://link.springer.com/10.1007/s001289900723
2001 Dechlorination of Bleached Kraft Pulp by Laccase Enzyme Produced from Some White Rot Fungi Uluslararası ÜNAL ARZU,Kolankaya Nazif Turkish Journal of Biology 25 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbtkbiology/issue/11744/140172
2021 ENZYMATIC DETOXIFICATION OF THE 4-CHLOROPHENOL COMPOUND Uluslararası ÜNAL ARZU FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 30 06 https://www.prt-parlar.de/download_feb_2021/
2001 Reaction kinetics for laccase catalyzed polymerization of 1 naphthol Uluslararası AKTAŞ NAHİT,Çiçek Hasan,ÜNAL ARZU,KİBARER AYŞE GÜNAY,Kolankaya Nazif,Tanyolaç Abdurrahman Bioresource Technology 80 1 http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960852401000633
2010 Enhancement with inducers of lacasse production by some strains and application of enzyme to dechlorination of 2 4 5 trichlorophenol Uluslararası Gedikli Serap,AYTAR ÇELİK PINAR,ÜNAL ARZU,YAMAÇ MUSTAFA,ÇABUK AHMET,Kolankaya Nazif Electronic Journal of Biotechnology 13 6 http://www.ejbiotechnology.cl/content/vol13/issue6/full/9/index.html
2009 Trametes versicolor biyokütlesi ile Reaktif Red 198 Boyarmaddesinin Biyosorpsiyonu Ulusal Güngörmedi Gökhan,Şaşmaz Samet,AYTAR ÇELİK PINAR,Gedikli Serap,ÜNAL ARZU,ÇABUK AHMET,Kolankaya Nazif Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 22 2 http://mmfdergi.ogu.edu.tr/mmfdrg/2009-2/15.pdf
2009 Trametes versicolor Lakkazı ile Pentaklorofenol ve2 6 Diklorofenol den Klor Uzaklaştırılması Ulusal Tabak Özge,Gedikli Serap,AYTAR ÇELİK PINAR,ÜNAL ARZU,ÇABUK AHMET,Kolankaya Nazif Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi 7 3 http://www.mikrobiyoloji.org/TR/Genel/DosyaGoster.aspx?DIL=1&BELGEANAH=2999&DOSYAISIM=702090203.pdf
2015 Production of amylase from some thermophilic Aspergillus species and optimization of its culture medium and enzyme activity Uluslararası ÜNAL ARZU African Journal of Biotechnology 14 47 http://academicjournals.org/journal/AJB/article-abstract/597D5E256424
2010 New fungal biomasses for cyanide biodegradation Uluslararası Özel Yasemin Kevser,Gedikli Serap,AYTAR ÇELİK PINAR,ÜNAL ARZU,YAMAÇ MUSTAFA,ÇABUK AHMET,Kolankaya Nazif Journal of Bioscience and Bioengineering 110 4 http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1389172310001465
2010 Lakkaz Enzimi ile Kot Boyar Maddesinin Dekolorizasyonu Ulusal Gedikli Serap,AYTAR ÇELİK PINAR,ÇABUK AHMET,ÜNAL ARZU,Kolankaya Nazif Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 1 1 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/aubtdc/article/view/1066000074/1066000039
2012 Trametes versicolor Ham Lakkazı ile 2 Klorofenolden Klor Uzaklaştırılması Ulusal Akbulut Merve,AYTAR ÇELİK PINAR,Gedikli Serap,ÜNAL ARZU,ÇABUK AHMET,Kolankaya Nazif Sigma Mühendislik ve Fen Bilimler Dergisi 30 1 http://www.ytusigmadergisi.com/pdfs/376.pdf
2013 Determination of Optimum Immobilization Conditions ofTrametes versicolor Laccase with Sodium Alginate Beads Ulusal ÜNAL ARZU,Kolankaya Nazif IUFS Journal of Biology 72 2 http://www.journals.istanbul.edu.tr/iufsjb/article/view/5000017570/5000017862
2011 Dechlorınatıon Of 2 4 6 Trıchlorophenol By Free And Immobılızed Laccase From Trametes versicolor In A Lab Scale Bıoreactor Ulusal ÜNAL ARZU,ÇABUK AHMET,Kolankaya Nazif Anadolu University Journal of Science & Technology-C: Life Sciences & Biotechnology 1 2
2004 Chlorine Removal from pp DDT by Laccase Enyzme Produced from Trametes versicolor Ulusal ÜNAL ARZU,Kolankaya Nazif Turkish Electronic Journal of Biotechnology 2 http://www.biyotekder.hacettepe.edu.tr/c.pdf
2011 Desulphurization of some low rank Turkish lignites with crude laccase produced from Trametes versicolor ATCC 200801 Uluslararası AYTAR ÇELİK PINAR,Gedikli Serap,ŞAM MESUT,ÜNAL ARZU,ÇABUK AHMET,Kolankaya Nazif,Yürüm Alp Fuel Processing Technology 92 1 http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378382010002870
2006 Biodegradation of Cyanide by a White Rot Fungus Trametes versicolor Uluslararası ÇABUK AHMET,ÜNAL ARZU,Kolankaya Nazif Biotechnology Letters 28 16 http://link.springer.com/10.1007/s10529-006-9090-y
2018 Pleurotus ostreatus (jacq.) P.Kumm.’ da ürün elde etme süresi ve miktarı üzerine bazı yerel bitkisel atıkların etkisiThe effect of some local agricultural wastes over the yield duration and amount on the culture of Pleurotus ostreatus (jacq. P.) Kumm. Ulusal ÜNAL ARZU,YEŞİL ÖMER FARUK,MALKOÇ SEMRA,YILDIZ ABDUNNASIR Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 1 http://dufed.org/upload/sayi/16/icindekiler_1527518791.pdf
2011 Decolorization Potential of Some Reactive Dyes with Crude Laccase and Laccase Mediated System Uluslararası Şaşmaz Samet,Gedikli Serap,AYTAR ÇELİK PINAR,Gökhan Güngörmedi,ÇABUK AHMET,HÜR EVRİM,ÜNAL ARZU,Kolankaya Nazif Applied Biochemistry and Biotechnology 163 3 http://link.springer.com/10.1007/s12010-010-9043-8
2019 Isolation, Macroscopic, Microscopic Identification, DNA Sequencing and Bioinformatic Assessments of Native Fungi for the Production of Native Alpha-Amylase Enzyme Uluslararası ÜNAL ARZU,MALKOÇ SEMRA,OCAK İJLAL,KORCAN SAFİYE ELİF Journal of the Institute of Science and Technology 9 http://dergipark.org.tr/doi/10.21597/jist.542215
2020 Development of Enzymatic Microtoxicity Test for the Toxicity Assay of Chlorophenolic Compounds Uluslararası ÜNAL ARZU Asian Journal of Biology 9 2 http://www.journalajob.com/index.php/AJOB/article/view/30083/56445
2020 GIDA VE TARIM İÇİN MİKROORGANİZMA GENETİK KAYNAKLARININ BİYOEKONOMİDEKİ ÖNEMİ Uluslararası ÜNAL ARZU Journal of Agriculture 3 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1180036
2020 Fatty acid methyl ester analysis of Aspergillus fumigatus isolated from fruit pulps for biodiesel production using GC-MS spectrometry Uluslararası AŞÇI FERRUH,AYDIN BÜŞRA,UYSAL AKKUŞ GÜLDEREN,ÜNAL ARZU,ERDOĞMUŞ SEVİM FEYZA,KORCAN SAFİYE ELİF,JAHAN ISRAT Bioengineered 11 1 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21655979.2020.1739379
2019 Yerli Alfa-Amilaz Enzimi Üretimi İçin Yerli Fungus İzolasyonu, Makroskobik, Mikroskobik Tanımlaması, DNA Dizi Analizi ve Biyoinformatik Değerlendirmeler Uluslararası ÜNAL ARZU,MALKOÇ SEMRA,OCAK İJLAL,KORCAN SAFİYE ELİF Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 3 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/47916/542215
2003 Selüloz Hamuru Üreten SEKA Fabrikası Atıksuyunun Arıtımı Ulusal ÜNAL ARZU,Kolankaya Nazif Türk Sucul Yaşam Dergisi 1 1
2019 DNA SEQUENCE ANALYSIS OF NATIVE TRICHODERMA LONGIBRACHIATUM AND PRODUCTION OF BIOTECHNOLOGICAL FUNGAL SILVER NANOPARTICLE Uluslararası KAHRAMAN TUĞBA,ÜNAL ARZU,OCAK İJLAL,KORCAN SAFİYE ELİF International Journal onMathematic, Engineering and Natural Sciences(EJONS) 12 https://www.ejons.co.uk/DergiTamDetay.aspx?ID=170&Detay=Ozet
2016 Kinetic Modeling of Enzymatic Dechlorination of 2,4,6-Trichlorophenol with Laccase Enzyme obtained from white rot fungus Trametes versicolor Uluslararası ÜNAL ARZU,Kolankaya Nazif,Tanyolaç Abdurrahman Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology 4 3 http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/article/view/598/280
2021 A Research on Industrial Biotechnology Studies in Turkey Uluslararası ÜNAL ARZU United International Journal for Research and Technology 2 12 https://uijrt.com/indexing
2022 Potential of fungal thermostable alpha amylase enzyme isolated from Hot springs of Central Anatolia (Turkey) in wheat bread quality Uluslararası ÜNAL ARZU, SEİS SUBAŞI Asiye, MALKOÇ SEMRA, OCAK İJLAL, KORCAN SAFİYE ELİF, YETİLMEZER Elif, YURDUGÜL SEYHUN, YAMAN HÜLYA, ŞANAL Turgay, KEÇELİ ALAETTİN Food Bioscience 45 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212429221006179
2022 A Comparative Study and Quantitative Characterization of Hydrachna Globosa, Hydryphantes Dispar and Limnesia Fulgida (Acari, Hydrachnidia) Species through Spectrophotometric Techniques Uluslararası AŞÇI FERRUH, ÜNAL ARZU Open Access Journal of Mycology & Mycological Sciences 5 1 https://medwinpublishers.com/OAJMMS/a-comparative-study-and-quantitative-characterization-of-hydrachna-globosa-hydryphantes-dispar-and-limnesia-fulgida-acari-hydrachnidia-species-through-spectrophotometric-techniques.pdf
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 FUNGAL KAYNAKLI EKSTRASELLÜLER GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN (Ag NP) SENTEZİ Uluslararası KAHRAMAN TUĞBA,KORCAN SAFİYE ELİF,OCAK İJLAL,ÜNAL ARZU UMTEB 6. ULUSLARARASIMESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
2019 Uşak Sanayi Bölgesi Tekstil Atık Suyundan Dekolorizasyon Yapabilen Bacıllus Türlerinin İzolasyonu ve Karakterizasyonu Uluslararası çitekçi kübra,KORCAN SAFİYE ELİF,ÜNAL ARZU,kayhan rukiye UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
2019 A Study on Biotechnology and Biodiversity Activities in Turkey Uluslararası ÜNAL ARZU,HÜRKAN KAAN,AYDIN ADNAN,KORCAN SAFİYE ELİF 1st İnternational Congress on Medical Sciences and Biotechnology
2018 Üniversite Araştırma Merkezi Mevzuat Deneyimleri Ulusal ÜNAL ARZU Türkiye’de Enzim Üretimi ve Ticarileşme Sorunları
2016 Türkiye de ve Dünyada Biyoteknoloji Ulusal ÜNAL ARZU Biyoteknoloji ve Genetik Çeşitlilik Paneli
2016 Determination of Optimum Medium for Production of Fungal Amylase for Enhancing the Quality of Bread Uluslararası ÜNAL ARZU,MALKOÇ SEMRA,KORCAN SAFİYE ELİF 15th International Cereal and Bread Congress
2015 Halofilik Mikroorganizmalardaki Dioksijenaz Enzimlerinin Spektrofotometrik Yöntem Kullanılarak Zamana Bağlı Değişiminin Belirlenmesi Ulusal ERDOĞMUŞ SEVİM FEYZA,KORCAN SAFİYE ELİF,GÜVEN KIYMET,MALKOÇ SEMRA,ÜNAL ARZU Ekoloji 2015 Sempozyumu
2015 Effects of Beneficial Microorganisms on Plant Development Through Biotechnological Processes Uluslararası ÜNAL ARZU,Efeoğlu Banu 2nd International Plant Breeding Congress&EUCARPIA-Oil and Protein Crops Section Conference
2014 Lyophilization Methods in Conservation of Culture Collection Uluslararası Bıyık Eda,Ayaz Kübra,ÜNAL ARZU 3rd Internatıonal Congress of Molecular Biology and Biotechnology Congress
2014 Biotechnology Genetic Resources and Bio Economy Related Activıties in Turkey Uluslararası ÜNAL ARZU,Çalışkan Mikail,Şahin Mevlüt,Bıyık Eda,Kolankaya Nazif 3rd Internatıonal Congress of Molecular Biology and Biotechnology Congress
2013 A New Approach for Plant Breeders Proteomic Studies Uluslararası ÜNAL ARZU International Plant Breeding Congress
2013 Türkiye de GDO Mevzuatı Ulusal ÜNAL ARZU 22. Ulusal Farmakoloji Kongrei
2009 Lakkaz ve Lakkaz Aracılı Sistemler Kullanılarak Bazı Boyarmaddelerin Dekolorizasyonu Ulusal Şaşmaz Samet,Gedikli Serap,AYTAR ÇELİK PINAR,Güngörmedi Gökhan,ÇABUK AHMET,ÜNAL ARZU,Kolankaya Nazif XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi
2009 Çeşitli Makrofungus İzolatlarının Lakkaz Üretim Yetenekleri Açısından Değerlendirilmesi ve Lakkaz Aktivitesinin İyileştirilmesi Ulusal Özel Yasemin Kevser,Gedikli Serap,AYTAR ÇELİK PINAR,ÜNAL ARZU,ÇABUK AHMET,Kolankaya Nazif XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi
2009 Trametes versicolor dan Elde Edilen Lakkaz ile Düşük Kaliteli Linyit Kömürlerinden Kükürt Uzaklaştırılması Ulusal AYTAR ÇELİK PINAR,Gedikli Serap,ŞAM MESUT,ÜNAL ARZU,ÇABUK AHMET,Kolankaya Nazif XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi
2009 Beyaz Çürükçül Funguslar ile Siyanür İçeren Atıksuyun İyileştirilmesi Ulusal Özel Yasemin,Cin Merve,Gedikli Serap,AYTAR ÇELİK PINAR,ÇABUK AHMET,ÜNAL ARZU,Kolankaya Nazif IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
2009 Trametes versicolor dan Elde Edilen Lakkaz Enzimi ile Klorofenolik Bileşiklerin Deklorinasyonu Ulusal Tabak Özge,AYTAR ÇELİK PINAR,Gedikli Serap,ÜNAL ARZU,ÇABUK AHMET,Kolankaya Nazif IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
2009 Çeşitli Makrofungus İzolatlarının Siyanür Yıkım Yeteneklerinin Araştırılması Ulusal Gedikli Serap,AYTAR ÇELİK PINAR,ÜNAL ARZU,YAMAÇ MUSTAFA,ÇABUK AHMET,Kolankaya Nazif XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi
2008 Biyoyakıtların Biyoekenomideki Önemi ve Türkiye Perspektifi Ulusal ÜNAL ARZU Ülkesel Tahıl Sempozyumu
2007 Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Politikaları Ulusal Eser Vehbi,ÜNAL ARZU,Güner Birgül 6. Ankara Biyoteknoloji Günleri konferansı
2007 Biyoyakıtların Biyoekonomideki Yeri ve Önemi Ulusal Kolankaya Nazif,Eser Vehbi,ÜNAL ARZU Biyoyakıtlar ve Biyoyakıt Teknolojileri Sempozyumu
2007 Laccase Activity of White Rot Fungi Strains from Turkey Uluslararası YAMAÇ MUSTAFA,ÇABUK AHMET,Kolankaya Nazif,ÜNAL ARZU XV Congress of European Mycologist
2006 Biyoteknoloji Sosyoekonomik Etkiler Ulusal Kolankaya Nazif,ÜNAL ARZU Biyoteknoloji Yüzyılı ve Türkiye Kongresi
2003 Sodyum Alginata Lakkaz İmmobilizasyonunun Optimizasyonu Ulusal ÜNAL ARZU,Kolankaya Nazif XIII. Biyoteknoloji Kongresi
2003 Application of Lignolytic Systems for Bioremediational Purposes Uluslararası Kolankaya Nazif,ÜNAL ARZU,ARISOY MÜNEVVER,ŞAM MESUT Microbiologia Balkanica2003
2002 Chlorine Removal from 2 4 6 Trichlorophenol and pp DDT Using Laccase Enzyme Uluslararası ÜNAL ARZU,Kolankaya Nazif The Third International Congress Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology
2001 Organoklorlu Fenolik Bileşiklerin Enzimatik Deklorinasyon ile Detoksifikasyonu Ulusal ÜNAL ARZU,Kolankaya Nazif XII. Biyoteknoloji Kongresi
2001 Kraft Selüloz Hamurunun Enzimatik Ağartımı Ulusal ŞAM MESUT,ÜNAL ARZU,Candan Dilek,TUNALI YAĞMUR,Çiçek Hasan,Kolankaya Nazif XII. Biyoteknoloji Kongresi
1998 Beyaz Çürükçül Fungusların Bazı Çevre Sorunlarının Çözümlenmesindeki Yeri ve Önemi Ulusal Kolankaya Nazif,SAĞLAM NECDET,ÜNAL ARZU,ÜNYAYAR ALİ,ARISOY MÜNEVVER,Gök Ayşe Suzan,ERGENE AYSUN,ÇAĞATAY İFAKAT TÜLAY,Sadri Fateme Çevre Biyoteknolojisi Dergisi
1997 Kraft Selüloz Hamurunun Enzimik Deklorinasyonu Ulusal ÜNAL ARZU,Kolankaya Nazif 10. KÜKEM Kongresi
1997 Enzymic Dechlorination of The Kraft Pulp Uluslararası ÜNAL ARZU,Kolankaya Nazif 8th European Congress on Biotechnology 70th Event of the European Federation of Biotechnology konferansı
1996 Selüloz ve Kağıt Endüstrisi Atıksı Kirliliği Ulusal Kolankaya Nazif,ÜNAL ARZU Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Su Kirliliği Hizmetiçi Eğitim Semineri
1996 Ksilolitik Funguslarda Ksilanaz Aktivitesi Taranması Ulusal SEYİS BİLKAY IŞIL,ERGENE AYSUN,ÜNAL ARZU,AKSÖZ NİLÜFER XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi
1996 Kraft Atıksuyunun Konvansiyonel Tip Biyolojik Oksidasyon Tesisinde Arıtımının Değerlendirilmesi Ulusal ÜNAL ARZU,Kolankaya Nazif XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi
1994 Beyaz Çürükçül Funguslarla Kömürün Biyosolubilizasyonu Ulusal Kolankaya Nazif,ERGENE AYSUN,ÇAĞATAY İFAKAT TÜLAY,ÜNAL ARZU,TAŞKIN KEMAL MELİK XII. Ulusal Biyoloji Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Gıda Biyoteknolojisi Bilgi Temelli Biyoekonomi Ağı ve Türkiye'deki Uygulamalar Bölüm(ler)
2020 Tarımsal ve Endüstriyel Biyoteknoloji Uygulamaları - Biyoekonomi Endüstriyel Biyoteknoloji Uygulamaları ve Biyoekonomi Bölüm(ler)
2021 Mühendislik Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar Biyomühendislik ve Biyoteknoloji Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar: Mikroorganizmaların Hücresel Konumu ve Özellikleri Bölüm(ler)
2021 Fen Bilimleri ve Matematikte Akademik Araştırma ve Değerlendirmeler TEMEL BİLİMLERDE MİKROBİYOLOJİ’NİN ÖNEMİ Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Mardin Kızıltepe Yöresinde Ekimi Yapılan Yerli Makarnalık Buğdayın (Sorgül: Triticum durum) DNA Barkodlaması Aydın Aydın Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 GDO ve BİYOGÜVENLİK MEVZUATI (YL) Yüksek Lisans
2020-2021 DANIŞMANLIK (YL) Yüksek Lisans
2020-2021 UZMANLIK ALAN DERSİ (YL) Yüksek Lisans
2020-2021 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ (YL) Yüksek Lisans
2020-2021 ENZİM VE MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ (YL) Yüksek Lisans
2020-2021 BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOEKONOMİ UYGULAMALARI (YL) Yüksek Lisans
2020-2021 BİYOÇEŞİTLİLİK VE GENETİK KAYNAKLAR (YL) Yüksek Lisans
2020-2021 GDO’LU GIDALARI BELİRLEME YÖNTEMLERİ (Lisans) Lisans
2019-2020 DANIŞMANLIK (YL) Yüksek Lisans
2019-2020 UZMANLIK ALAN DERSİ (YL) Yüksek Lisans
2019-2020 ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI (YL) Yüksek Lisans
2019-2020 BOTANİK (LİSANS) Lisans
2018-2019 BİYOÇEŞİTLİLİK VE GENETİK KAYNAKLAR (DR) Doktora
2018-2019 BİYOÇEŞİTLİLİK VE GENETİK KAYNAKLAR (YL) Yüksek Lisans
2018-2019 ENZİM VE MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ Doktora
2018-2019 ENZİM VE MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ (YL) Yüksek Lisans
2018-2019 BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOEKONOMİ UYGULAMALARI (DR) Doktora
2018-2019 BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOEKONOMİ UYGULAMALARI (YL) Yüksek Lisans
2018-2019 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİDE SON GELİŞMELER (DR) Yüksek Lisans
2018-2019 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİDE SON GELİŞMELER (YL) Yüksek Lisans
2018-2019 ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI (DR) Doktora
2018-2019 ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI (YL) Yüksek Lisans
2019-2020 MİKROBİYOLOJİ (LİSANS) Lisans
2018-2019 BOTANİK (LİSANS) Lisans
2012-2013 BİYOGÜVENLİK VE BİYOÇEŞİTLİLİK POLİTİKALARI (YL) Yüksek Lisans
2012-2013 ULUSAL-ULUSLARARASI BİYOGÜVENLİK MEVZUATI VE BİYOTEKNOLOJİ POLİTİKALARI (DR) Doktora
2003-2004 MİKROPSAL TEKNOLOJİ LAB. (Lisans) Lisans
2002-2003 MİKROPSAL TEKNOLOJİ LAB. (Lisans) Lisans
2001-2002 MİKROPSAL TEKNOLOJİ LAB. (Lisans) Lisans
2000-2001 MİKROPSAL TEKNOLOJİ LAB. (Lisans) Lisans
2003-2004 BAKTERİ FİZYOLOJİSİ LAB (Lisans) Lisans
2002-2003 BAKTERİ FİZYOLOJİSİ LAB (Lisans) Lisans
2001-2002 BAKTERİ FİZYOLOJİSİ LAB (Lisans) Lisans
2000-2001 BAKTERİ FİZYOLOJİSİ LAB (Lisans) Lisans
2003-2004 GENEL MİKROBİYOLOJİ LAB I-II (Lisans) Lisans
2002-2003 GENEL MİKROBİYOLOJİ LAB I-II (Lisans) Lisans
2001-2002 GENEL MİKROBİYOLOJİ LAB I-II (Lisans) Lisans
2000-2001 GENEL MİKROBİYOLOJİ LAB I-II (Lisans) Lisans
2019-2020 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİDE SON GELİŞMELER (YL) Yüksek Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Biyoteknolojik Süreçler Kullanılarak Ekmek Kalitesinin Artırılmasında Termal Kaynaklı Yerli Fungal Amilaz Enziminin Kullanım Potansiyelinin Araştırılması Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
BM UNEP GEF Projesi - Mainstreaming biodiversity conservation and sustainable use for improved humannutrition and wellbeing Uzman Diğer (Uluslararası)
Kalkınma Bakanlığı Çevre Sektörü - Biyogüvenlik Araştırma ve Geliştirme Projesi Uzman Kalkınma Bakanlığı
TÜBİTAK 2223 D Projesi İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Türk Alman İşbirliği Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ
GEF / UNEP - Development of the National Biosafety Framework for Turkey (Türkiye Ulusal Yardımcı Personel Diğer (Uluslararası)
Mardin Yöresinde Ekimi Yapılan Yerel Makarnalık Buğdayın (Sorgül: Triticum durum L.) Toplanması ve DNA Barkodlaması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Türkiye Milli Botanik Bahçesi Bitki Genetik Kaynakları Yönetimi Projesi Danışman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Ticari Kayısı Çeşitlerinde Yeni Bir Genetik Doğrulama Yaklaşımı: Yüksek Çözünürlüklü Erime Yöntemi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kalkınma Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Sektörü Proje Desteği Yürütücü Kalkınma Bakanlığı
Mardin, Diyarbakır, Şırnak Yöresinde Ekimi Yapılan Yerel Makarnalık Buğdayın (Sorgül: Triticum durum L.) Toplanması ve DNA Barkodlaması Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
1998 ICGEB Grant Ödülü ICGEB (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology) Çalışma Ödülü
2001 Poster İkincilik Ödülü Biyoteknoloji Derneği Diğer
2007 Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü
2013 Plaket Ödülü BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Çalışma Ödülü
2014 Plaket Ödülü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Çalışma Ödülü
2016 Plaket Ödülü UŞAK ÜNİVERSİTESİ Çalışma Ödülü
2018 Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü Çalışma Ödülü GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Hizmet Ödülleri
1998 Teşvik ödülü TÜBİTAK Teşvik Ödülleri
2001 Teşvik ödülü Teşvik Ödülleri
2021 Plaket Ödülü Çalışma Ödülü Uluslararası Katılımlı 7. Türkiye Tohumculuk Kongresi
Kurum Durum
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Üye
Biyogüvenlik ve Biyoekonomi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Biyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Kalite Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Fakülte Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2010 Başkan Yardımcısı DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.)
2012 Koordinatör DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.)
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2013 Birim Başkanı DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.)
2011 Şube Müdürü Koordinatör DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.)