E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 7501
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2017
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ/KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

  Tez Adı: Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ilişkisi
 • Y

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2006
  Yüksek Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Soğuk savaş sonrası yeni Türk cumhuriyetleri üzerinde Türkiye-İran rekabeti
 • L

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  1998 - 2002
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2017 ULUSLARARASI TERÖRİZM VE IRA ÖRNEĞİ Uluslararası IĞDIR AKARAS ASLIHAN TURANSAM
2019 DAİMİ BİR ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ KURULMASI İÇİN YAŞANAN TARİHSEL SÜREÇ VE ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ Uluslararası IĞDIR AKARAS ASLIHAN Journal of International Social Research
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM SUÇU VE BU SUÇUN ERMENİ MESELESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası IĞDIR AKARAS ASLIHAN Uluslararası 20.yy.’ın ilk yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu
2019 Immigration and Poverty in Turkey Relations: A Literature Evaluation Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,IĞDIR AKARAS ASLIHAN 8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impactsof the Globalization and Liberalization” http://www.scfconferences.com/wp-content/uploads/2019/12/8TH-SCF-PROCEEDINGS-BOOK.pdf
2019 Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Yetkisi ve Rolü ve Buna İlişkin Değerlendirme Uluslararası IĞDIR AKARAS ASLIHAN 13. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU,KAYSEM 13
2018 Uluslararası Ceza Mahkemesinin kuruluş Süreci ve Genel Özellikleri Uluslararası IĞDIR AKARAS ASLIHAN Uluslararası İksad Iğdır Üniversitesi Kongresi
2011 GÜVENLİK KONSEYİNİN ULUSLARARASI HUKUK VE POLTİKADAKİ YETKİLERİNİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE ETKİSİ Uluslararası IĞDIR AKARAS ASLIHAN OKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ULUSLARARASI CEZALANDIRILABİLİRLİK SEMPOZYUMU
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 İnsani ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar BAĞIMSIZLIKLARININ İLK YILLARINDA TÜRKİYE’xxNİN SOVYETLER BİRLİĞİNDEN AYRILAN TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE İLİŞKİLERİ Bölüm(ler)
2020 Social Science THE COMPLEMENTARITY PRINCIPLE ACCORDING TO THEROME STATUTE AND THE IMPORTANCE OF THIS PRINCIPLE IN TERMS OF JUDICIAL POWER OFTHE ICC Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ Lisans
2021-2022 KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET Lisans
2021-2022 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Lisans
2021-2022 ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR Yüksek Lisans
2019-2020 uluslararası güç dengeleri Lisans
2019-2020 İnsan hakları ve demokrasi Lisans
2019-2020 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Lisans
2019-2020 ANAYASA HUKUKU Lisans
2019-2020 Uzmanlık alan dersi Yüksek Lisans
2019-2020 Borçlar Hukuku Önlisans
2019-2020 Siyaset Bilimi Lisans
2019-2020 Ticaret Hukuku Lisans
2019-2020 Hukuka Giriş Lisans
2019-2020 Yönetim Biilimi Lisans
2018-2019 İŞ HUKUKU Lisans
2018-2019 ANAYASA HUKUKU Lisans
2018-2019 YÖNETİM BİLİMİ Lisans
2018-2019 TİCARET HUKUKU Lisans
2017-2018 VERGİ HUKUKU Önlisans
2017-2018 TİCARET HUKUKU Önlisans
2017-2018 TEMEL HUKUK Önlisans
2015-2016 vergi hukuku Önlisans
2015-2016 ticaret hukuku Önlisans
2016-2017 kamu ve özel kesim yapısı ve ilişkileri Önlisans
2016-2017 iş ve sosyal güvenlik hukuku Önlisans
2016-2017 borçlar hukuku Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: