E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 4687
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  İstanbul Üniversitesi-İngiliz dili ve edeb.

 • Y

  Yüksek Lisans

  Ankara Üniversitesi-İngiliz dili ve edeb.

 • D

  Doktora

  Ankara Üniversitesi-İngiliz dili ve edeb.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1. “Kozmik Bir İkililik: D.H. Lawrence’ın Aşık Kadınlar Romanında Androjini”, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 55/2, Ankara 2015, s. 219-235

2. “The Man and The Boy On the Road: A Postmodern Reading of The Road by Cormac McCarthy”, Ankara Üniversitesi Sosyal   Bilimler Dergisi, 7/1, Ankara 2016, s. 164-176

3. “Fall of Miss Julie and Rise of Jean: A Stylistic Look on the Power Relations of August Strindberg’s Miss Julie”, Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi, 167/1, Ankara Ocak-Haziran 2016

4.A Silent Resistance: Objectification and a Clash of Empowerment in Doris Lessing’s  “A Woman on a Roof”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 58, Sayı 1, 2018

5-“Lost in Adaptation:  The Case For The ‘Great’ The Great Gatsby”. The Esse Messenger. Vol. 28-2 Winter 2019/Theme: The Book-to-film Debate

6--“Somerset Maugham’ın Şeytanın Kurbanları ve Inez Baranay’ın  Kaplanla Yan Yana Romanlarında Doğu-Batı Dikotomisi” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12/67, Aralık 2019 s. 143-150.

7-"Color, Chaos and Matisse: The Cleaning Lady’s ‘Work of Art’ in A.S. Byatt’s “Art Work”",Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Haziran/June 2020 – 37(1), s. 186-194. doi:10.32600/huefd. 645892 


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1-“Lost in Adaptation: Why the ‘Great’ Great Gatsby Never Makes a Great Movie? Başkent Üniversitesi Scott Fitzgerald Konferansı 7-8 Mayıs 2015, Ankara, Türkiye.

2-"A Silent Resistance: Objectification and A Clash of Empowerment in Doris Lesing's 'A Woman on a Roof' Çankaya Üniversitesi 11th International Idea Conference: English Studies 12-14 Nisan 2017, Ankara, Türkiye.

3-"Aura in a Reproduction: A Challenge to Walter Benjamin’s False Dilemma Through Stanley Kubrick’s A Clockwork Orange" 15th International Conference on New Directions in the Humanities  5-7 Temmuz 2017, Londra, İngiltere

4-"Art's Labour Found: The Cleaning Lady's Secret Work of Art in A.S.Byatt's 'Art Work'". 2nd Comparative Literary and Cultural Studies Symposium “Labour”. Yaşar Üniversitesi. 3-4 Mayıos 2018, İzmir, Türkiye

5-"Van Gogh and His Speaking Pictures: An Ekphrastic Encounter in A.S.Byatt's Still Life" 13th International Idea Conference, Gaziantep Üniversitesi 24-26 Nisan 2019, Gaziantep, Türkiye

6-"Unsettling but Creative: From Liminality to Laminations in A.S. Byatt's Babel Tower". Bakea 6th International Western Cultural and Literary Studies Symposium. Kayseri Erciyes Üniversitesi. 20-22 Kasım 2019, Kayseri, Türkiye

7-"Medussa and Matisse: A Pictorial Model of Myth and Art in A.S.Byatt's 'Medusa's Ankles'".Myth and Art Re-visited Conference. The National and Kapodistrian University of Athens.18-19 ARALIK 2019, Atina, Yunanistan.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

Kitap çevirisi-Bay Doğru (Mr-Right Swipe), Ricki Schultz. Martı Yayınları, 2019.


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Looking At ‘Still Life’ And Ekphrasis Through Van Gogh’s Speaking Pictures In A.S. Byatt’s Still Life-English Studies in the 21st Century-Cambridge Scholars Publishing.01/05/2020. 262-277.

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

İngiliz Edebiyatına Giriş

İleri Yazma Becerileri I

İleri Yazma Becerileri II

 

1- BAP- Yürütücü- When Culture Meets Art: Multiculturalism and History through an Analysis of Paintings with an Ekphrastic Eye in Salman Rushdie's 'The Moor's Last Sigh'- 2020- devam ediyor

2.Salto-Youth training-(Transnational Training and Cooperation Activity) ”Youth Path in Labor Market”, a project hosted by Hellenic National Agency for Erasmus/Youth, ATHENS, 20.04.2015 -24.04.2015

3. Salto-Youth training ”Speak up Step up”, European youth work empowering young people’s democratic values and active citizenship, BERLIN, 16.10.2017 -18.10.2017

4. Salto-Youth training -”A Seed to Grow”, Youthpass Certificate for a Learning Mobility Project, MARRAKECH, 08.02.2017 -14.02.2017

Parma Üniversitesi, İtalya- Erasmus Subat-Agustos 2014

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek - K107 Staff Training 13-17 Mayıs 2019

Iğdır University, Social Sciences Journal, member of editorial board, 2015

Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanı, Fen-Edebiyat Fakültesi Erasmus Koordinatörü, Çift Anadal Yandal Koordinatörü