E-posta Telefon
0 | 5079
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • Y

  İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2008
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EKONOMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Optimal monetary policy under different wage and price contracts
 • D

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2016
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

  Tez Adı: Örgütlerde mekansal bağımlılık ve yeni mekansal yolların gelişmesinde etkili olan değişkenlerin analizi: Finans merkezlerinde bir araştırma
 • L

  IŞIK ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2006
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
The Ways Creating New Paths for Financial Organizations within the Frameworks of Spatial Dependency Uluslararası European Journal of Economics and Business Studies 4 1
MEASURING THE EFFECT OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING TECHNIQUES ON MAKING INVESTMENT DECISIONS OF SMEs: EASTERN ANATOLIAN CASE Ulusal İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 37
RİSK TOLERANS TUTUMUNUN KÜLTÜRLERARASI FARKLILIKLARI VE BENZERLİKLERİ: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA Ulusal Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 9 17
Gençlerin Siyasal Katılımı: Şırnak Örneği Ulusal Gençlik Araştırmaları Dergisi 6 14
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Competitiveness of Istanbul Finance Center Uluslararası 12th International Strategic Management Conference 28.10.2016
IASSESSMENT OF FACTORS AFFECTING FINANCIAL PERFORMANCE OF TOURISM COMPANIES IN BIST BY MEANS OF DATA MINING ALGORITHMS IN FINANCIAL RATIOS Uluslararası 2nd International West Asia Congress of Tourism Research 27.09.2018
The Ways of Creating New Paths for Financial Organizations within the Framework of Spatial Dependency Uluslararası ICSS XIV 14th International Conference on Social Sciences 02.03.2018
Yeni Bir KOSGEB Girişimcilik Destek Modeli Önerisi: Iğdır İli Örneği Uluslararası Iğdır 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 06.11.2018
Y ve M Kuşaklarının İnternet Girişimciliği Niyetlerinin Ölçülmesi: Iğdır Üniversitesi Örneği Uluslararası Iğdır 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 06.11.2018
The Effect of Strategic Management Accounting Techniques on Investment Decisions of Smes in Erzurum Uluslararası 2nd InternatIonal SympoSIum on HumanItIeS and SocIal ScIence 04.08.2018
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Pandemi Sonrası Yeni Dünya Düzeninde Teknoloji Yönetimi ve İnsani Dijitalizasyon Yeni Paradigmada Şirketlerin Yönetimi: Dijirati Olmak Ya Da Olmamak! Bölüm(ler)
2019 İşletmecilikte Yeni Trend ve Seçilmiş Konular Geleneksel ve İslami Girişimciliğe İlişkin Kuramsal Bir Değerlendirme Nobel Ödülü Alan İktisatçilarin Bibliyometrik Analizi Bölüm(ler)
2019 3rd International Thematic Monograph: Modern management tools and economy of tourism sector of the present era Assessment Of Factors Affecting Financial Performance of Tourism Companies in BIST By Means Of Data Mining Algorıthms in Financial Ratios Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2019-2020 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans
2019-2020 Bilgi Yönetimi Lisans
2019-2020 Ekonometrik Analiz II Lisans
2019-2020 Sosyal Bilimlerde Matematik II Lisans
2019-2020 Tarımsal Organizasyonlar Lisans
2019-2020 E-İşletmecilik Lisans
2019-2020 İşletme İlkeleri Lisans
2019-2020 Çağdaş Yönetim Teknikleri Lisans
2019-2020 SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK I Lisans
2019-2020 PROJE YÖNETİMİ Lisans
2019-2020 EKONOMETRİK ANALİZ I Lisans
2018-2019 TİCARİ MATEMATİK Önlisans
2018-2019 MESLEKİ İNGİLİZCE V Lisans
2018-2019 MESLEKİ İNGİLİZCE III Lisans
2018-2019 MESLEKİ İNGİLİZCE I Lisans
2018-2019 PROJE YÖNETİMİ Lisans
2018-2019 SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK Lisans
2018-2019 EKONOMETRİK ANALİZ I Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
”Suriyeli Mültecilerin Entegrasyonu” Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ
Pamuk Yetiştiriciliği ve Yan Ürünlerinin Belirlenmesi Yürütücü Kalkınma Bakanlığı
Güney Marmara Bölgesi Bölgesel Gelişme Planı 2010-2013 Projesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Samsun MEDİKUM Mevcut Durum Analizi ve Medikal İhtisas OSB Fizibilite Raporu Uzman DİĞER
İSPARK Kurumsal Yeniden Yapılanma Stratejik Analizi Projesi Uzman DİĞER
Türkiye Ar Ge ve İnovasyon Stratejileri Raporu Uzman DİĞER
Demirci İlçesi Halıcılık Sektörü Kümelenme Analizi Projesi Uzman DİĞER
Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Hazırlama Projesi Uzman DİĞER
TR 52 Bölgesi Turizm Sektörü Stratejik Planı Uzman DİĞER
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2017 Dekan Yardımcısı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017