E-posta Telefon
0 | 5079
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2016
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

  Tez Adı: Örgütlerde mekansal bağımlılık ve yeni mekansal yolların gelişmesinde etkili olan değişkenlerin analizi: Finans merkezlerinde bir araştırma
 • Y

  İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2008
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EKONOMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Optimal monetary policy under different wage and price contracts
 • L

  IŞIK ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2006
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2020 MEASURING THE EFFECT OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING TECHNIQUES ON MAKING INVESTMENT DECISIONS OF SMEs: EASTERN ANATOLIAN CASE Ulusal ALTIN AYAZ YUSUF,AKGÜN LEYLA,KASIMOĞLU MURAT İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 37 https://ticaret.edu.tr/uploads/dosyalar/215/37.pdf
2019 RİSK TOLERANS TUTUMUNUN KÜLTÜRLERARASI FARKLILIKLARI VE BENZERLİKLERİ: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA Ulusal ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,AKGÜN LEYLA,ALTIN AYAZ YUSUF Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 9 17
2018 Gençlerin Siyasal Katılımı: Şırnak Örneği Ulusal ALTIN EMEL,KASIMOĞLU MURAT Gençlik Araştırmaları Dergisi 6 14
2018 The Ways Creating New Paths for Financial Organizations within the Frameworks of Spatial Dependency Uluslararası KASIMOĞLU MURAT,KÜÇÜKÇOLAK RECEP ALİ,ALTIN EMEL European Journal of Economics and Business Studies 4 1
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2018 Assessment of Factors Affecting Financial Performance of Tourism Companies in BIST By Means of Data Mining Algorithms in Financial Ratios Uluslararası ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,ALTIN AYAZ YUSUF,AKGÜN LEYLA,EYDURAN ECEVİT 2nd International West Asia Congress of Tourism Research http://iwact.org/upload/file/2019-01-03-iwact-2018-abstracts-15c2dfe8cba0d5.pdf
2018 The Effect of Strategic Management Accounting Techniques on Investment Decisions of Smes in Erzurum Uluslararası AKGÜN LEYLA,ALTIN EMEL,AYKOL SELİN 2nd InternatIonal SympoSIum on HumanItIeS and SocIal ScIence
2018 Y ve M Kuşaklarının İnternet Girişimciliği Niyetlerinin Ölçülmesi: Iğdır Üniversitesi Örneği Uluslararası İNCE ERCAN,ALTIN Emel Iğdır 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
2018 Yeni Bir KOSGEB Girişimcilik Destek Modeli Önerisi: Iğdır İli Örneği Uluslararası Sarıcan Tolga,İNCE ERCAN,ALTIN Emel Iğdır 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
2018 Assessment of Factors Affecting Financial Performance of Tourism Companies in Bist by Means of Data Mining Algorithms in Financial Ratios Uluslararası ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,ALTIN EMEL,AKGÜN LEYLA,EYDURAN ECEVİT International West Asia Congress of Tourism Research
2018 The Ways of Creating New Paths for Financial Organizations within the Framework of Spatial Dependency Uluslararası KASIMOĞLU MURAT,KÜÇÜKÇOLAK RECEP ALİ,ALTIN E ICSS XIV 14th International Conference on Social Sciences
2016 Competitiveness of Istanbul Finance Center Uluslararası Göre Zeynep Sema,KASIMOĞLU MURAT,ALTIN EMEL 12th International Strategic Management Conference https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816316135
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 İşletmecilikte Yeni Trend ve Seçilmiş Konular Geleneksel ve İslami Girişimciliğe İlişkin Kuramsal Bir Değerlendirme Nobel Ödülü Alan İktisatçilarin Bibliyometrik Analizi Bölüm(ler)
2020 Sektörlerin ve Mesleklerin Geleceği Dijital Çağda Yükselen Yeni Bir Meslek: DDU Bölüm(ler)
2020 Pandemi Sonrası Yeni Dünya Düzeninde Teknoloji Yönetimi ve İnsani Dijitalizasyon Yeni Paradigmada Şirketlerin Yönetimi: Dijirati Olmak Ya Da Olmamak! Bölüm(ler)
2018 3rd INTERNATIONAL THEMATIC MONOGRAPH: MODERN MANAGEMENT TOOLS AND ECONOMY OF TOURISM SECTOR IN PRESENT ERA Assessment of Factors Affecting Financial Performance of Tourism Companies in BIST By Means of Data Mining Algorithms in Financial Ratios Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
TR 52 Bölgesi Turizm Sektörü Stratejik Planı Uzman DİĞER
İSPARK Kurumsal Yeniden Yapılanma Stratejik Analizi Projesi Uzman DİĞER
Samsun MEDİKUM Mevcut Durum Analizi ve Medikal İhtisas OSB Fizibilite Raporu Uzman DİĞER
Türkiye Ar Ge ve İnovasyon Stratejileri Raporu Uzman DİĞER
Güney Marmara Bölgesi Bölgesel Gelişme Planı 2010-2013 Projesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
”Suriyeli Mültecilerin Entegrasyonu” Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ
Iğdır İli Hastalıklar Haritası Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Pamuk Yetiştiriciliği ve Yan Ürünlerinin Belirlenmesi Yürütücü Kalkınma Bakanlığı
Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Hazırlama Projesi Uzman DİĞER
Demirci İlçesi Halıcılık Sektörü Kümelenme Analizi Projesi Uzman DİĞER
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2017 Dekan Yardımcısı ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 2017