aybek-yigit.webp

Dr. Öğr. Üye.

Aybek YiğitE-posta Telefon
04762230010 | 6015
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2021
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (DR)/

  Tez Adı:
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2014
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Lactobasillus brevis mikroorganizmasının çoğalma kinetiğinin cyy (cevap yüzeyi yönemi) ile incelenmesi
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2009
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2017 Van Gölü Suyunun İyon Karakterizasyonuyla SuKalitesinin Belirlenmesi Uluslararası YİĞİT AYBEK,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ÖZTÜRK DİLARA,ÖZTÜRK ERHAN,ALPASLAN DUYGU,ŞAHAN TEKİN,AKTAŞ NAHİT Journal of the Institute of Science and Technology 7 4
2021 Design, Synthesis and Antimicrobial Activities of New Carbon Nanotubes Derivatives Ulusal YİĞİT AYBEK, MENGEŞ NURETTİN, ALMA MEHMET HAKKI, AKINAY YÜKSEL Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 2 http://dx.doi.org/10.21597/jist.869281
2021 Nanotube\u2010Boramidic Acid Derivative for Dopamine Sensing Uluslararası YİĞİT AYBEK, TALAY PINAR PINAR, AKINAY YÜKSEL, ALMA MEHMET HAKKI, MENGEŞ NURETTİN ChemistrySelect 6 24 http://dx.doi.org/10.1002/slct.202101316
2013 Lactobacillus Brevis Mikroorganizmasının Çoğalma Kinetiğinin Cevap Yüzeyi Yöntemi ile İncelenmesi Uluslararası YİĞİT AYBEK, AKTAŞ NAHİT, ŞAHAN TEKİN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 18 https://dergipark.org.tr/en/pub/yyufbed/issue/21968/235865
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 Modification of Graphene Oxide With Cyanuric Chloride and İnvestigation of Their Antimicrobial Activities Uluslararası YİĞİT AYBEK, ALMA MEHMET HAKKI, MENGEŞ NURETTİN 10.ULUSLAR ARASI İLAÇ KONGRESİ KEMER ANTALYA Yer : ANTALYA, TÜRKİYE https://ilackongresi.org/
2017 Investigation of Physical and Chemical Properties of Drinking Water of Igdir University Sehit Bülent Yurtseven Campus Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA,ÖZTÜRK ERHAN,YİĞİT AYBEK,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ALTIKAT AYSUN 3rd International Conference Onscience, Ecology And Technology (ICONSETE’2017)
2017 The Effect of Tuzluca Salt Cave on Iğdır Apricot Uluslararası YİĞİT AYBEK,ALMA MEHMET HAKKI,ÖZTÜRK ERHAN,GÜRBÜZ RAMAZAN II.International Iğdır Symposium
2017 The Trace Element and Ion Analyzes of Tuzluca Salt Cave Uluslararası ÖZTÜRK ERHAN,ALMA MEHMET HAKKI,YİĞİT AYBEK II.International Iğdır Symposium
2017 Pirolün Lakton Halkası ile Reaksiyonunun Teorik Olarak İncelenmesi Ulusal YİĞİT AYBEK, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN, MENGEŞ NURETTİN, TAN UYGUN MELTEM 3.Hesaplamalı Kimya Kongresi
2017 Pirol halkasının C-2 karbonu Üzerinden Sübstitüe Edilmesi için Çevreci ve Ekonomik Metotların Geliştirilmesi Ulusal YİĞİT AYBEK, TAN UYGUN MELTEM, MENGEŞ NURETTİN 29.ULUSAL KİMYA KONGRESİ
2017 Diyadin Jeotermal Sularinin İyonik Karakterizasyonu Uluslararası YİĞİT AYBEK, TURHAN ZEYNEP, ALTIKAT AYSUN, BİNGÜL ZÜLEYHA, ÖZTÜRK ERHAN IV.İmcofe International Multidisciplinary Congress of Eurasian
2017 Bazı Triazin Türevlerinin Korozyon İnhibitörü Olarak DFT Yöntemiyle Etkinliklerinin Belirlenmesi Uluslararası TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ÖZTÜRK ERHAN,YİĞİT AYBEK International Multidisciplinary Congress Of Eurasia https://www.imcofe.org/2017/roma/Download/imcofe_V7.pdf
2017 DİYADİN(AĞRI) JEOTERMAL SULARININ ESER ELEMENT ANALİZLERİ Uluslararası ÖZTÜRK ERHAN, YİĞİT AYBEK, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN, ALTIKAT AYSUN, REÇBER ZÜLEYHA IV.İmcofe International Multidisciplinary Congress of Eurasian
2017 Domestic Wastewater Treatment: Bulent Yurtseven Campus Example Uluslararası ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ÖZTÜRK ERHAN,YİĞİT AYBEK,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN 3rd International Conference Onscience, Ecology And Technology (ICONSETE’2017)
2017 Pirolün Lakton Halkası İle Reaksiyonunun İncelenmesi:İndolizin İskeleti İçin Yeni Bir Sentetik Tasarım Uluslararası YİĞİT AYBEK, TAN MELTEM, MENGEŞ NURETTİN Uluslararası Katılımlı 5.ilaç Etkin Madde Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Modern nano teknolojinin laboratuvar ve biyosensör uygulamaları Doktora
2021-2022 Organik tarımda modern nano teknolojinin laboratuvar uygulama laboratuvarı Doktora
2021-2022 GENEL KİMYA Doktora
2021-2022 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Doktora
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Bursiyer Kalkınma Bakanlığı
Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Altyapısının Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı
YENİ TÜR KARBON NANO TÜP MALZEMELERİNİN ELDESİ, KARAKTERİZASYONU VE UYGULAMA ALANLARININ BELİRLENMESİ Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Organik moleküllerle modifiye edilen karbon nano tüplerin tasarımı, eldesi, karakterizasyonu ve antimikrobiyal özelliklerinin incelenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Lactobacillus Brevis Mayasının Çoğalma Koşullarının Cevap Yüzey Yöntemi ile Optimizasyonu Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Hesaplamalı Kimya Laboratuvarı Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: