aydin-eryilmaz.jpg

Dr. Öğr. Üye.

AYDIN ERYILMAZE-posta Telefon
05469197570 | 3043
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  University of Tehran

  2014 - 2018
  Doktora

  Fars Dili ve Edebiyatı

  Tez Adı: بررس ي تصح حٕ وسخ دريصٔ محمذ د کَ
 • Y

  University of Tehran

  2012 - 2014
  Yüksek Lisans

  FARS DİLİ VE EDEBİYATI

  Tez Adı:
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 مقلدی هنرمند و نوجویی پیشگام ;دهکی قزوینی Uluslararası ERYILMAZ AYDIN بهار ادب 0 42 Www.bahareadab.com
2022 İran'da Çocuk Şiirinin Tarihçesi Uluslararası ERYILMAZ AYDIN İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi 5 8 https://dergipark.org.tr/tr/pub/irtad/issue/70598/1029071
2022 Makâlât adlı eserinde Şems-i Tebrîzî Uluslararası ERYILMAZ AYDIN Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 2
2022 MÜRDE BUDEM ZİNDE ŞODEM GAZELİ ÖZELİNDE ŞEMS-İ TEBRÎZÎ’NİN MEVLÂNÂ’YA TESİRİ Uluslararası ERYILMAZ AYDIN The Journal of Turkic Language and Literature Surveys (TULLIS) 7 3 https://doi.org/10.30568/tullis.1188246
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 IN MEVLANA'S MASNEVİ THE FACE OF THE PROPHET Uluslararası ERYILMAZ AYDIN 8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
2022 HAZRAT IN THE KISSAS OF THE MASNEVIA BASED ON THE QURAN. PROPHET KUR’ÂN-I KERİM TEMELLİ MESNEVİ KISSALARINDA HZ. PEYGAMBER Uluslararası ERYILMAZ AYDIN held on November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Türkiye file:///C:/Users/k/Desktop/B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0LER/KUR%E2%80%99%C3%82N-I%20KER%C4%B0M%20TEMELL%C4%B0%20MESNEV%C4%B0%20KISSALARINDA%20HZ.%20PEYGAMBER%20-%20Kopya.pdf
2022 MEVLANA-SHAMS CONTRAST ON IRFANI AND PERSONAL PLANE Uluslararası ERYILMAZ AYDIN 2.INTERNATIONAL ANATOLIAN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS MEVLANA-SHAMS CONTRAST ON IRFANI AND PERSONAL PLANE
2022 MAKÂLÂT ADLI ESERİNDE ŞEMS-İ TEBRÎZÎ Uluslararası ERYILMAZ AYDIN . Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi file:///C:/Users/k/Desktop/B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0LER/%C5%9Eems%20kat%C4%B1l%C4%B1m%20belgesi.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 PARSA VE TERSA Tümü
2023 SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR 1 MESNEVİ PENCERESİNDE HZ. MUHAMMED Bölüm(ler)
2022 Sa'dî-i Şîrâzî Divânı Tümü
2022 Türkiye ve İran Tarihi Üzerine Yazılar Muhammed Rıza Şah Pehlevi Dönemi Toprak Reformu ve Petrol Politikaları(1953-1979) Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 AFET VE ACİL DURUM PSİKOLOJİSİ Önlisans
2019-2020 KRONOLOJİSİ Önlisans
2019-2020 HALK BİLİMLERİ Önlisans
2021-2022 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Önlisans
2021-2022 MESLEK ETİĞİ Önlisans
2020-2021 TOPLUM PSİKOLOJİ Önlisans
2020-2021 SUÇ SOSYOLOJİ Önlisans
2021-2022 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-I Lisans
2021-2022 KLASİK FARS MESNEVİLERİ Lisans
2021-2022 FARSÇA-II Lisans
2021-2022 FARSÇA-I Lisans
2019-2020 FARSÇA-I Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ