E-posta Telefon
| 4205
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  2014 -
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: Yahudi Dinî Literatüründe Ruh ve Kutsal Ruh/Ruaḥ ha-Kodeş: Kökeni ve Yansımaları
 • Y

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2014
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Yahudi ve İslam kutsal literatüründe Hz. Ya'kub ve seçilmişlik kavramı: Karşılaştırmalı bir çalışma
 • L

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Tarihte Kaybolmuş Bir Medeniyet: Etrüskler ve Etrüsk Dini Uluslararası BELLETEN 84 299
Yahudi Geleneğinde On İki Ata: İsrail’in Oğulları Uluslararası Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16
Lilith: Yahudi Mitolojisinde Ana Tanrıça’nın Düşüş ve Şeytana Dönüşüm Serüveni Uluslararası Bilimname: Düşünce Platformu 35 1
YAHUDİLİĞİN “ATA YAKUP VE ŞERİAT ALGISI” IŞIĞINDA MEDİNELİ MÜSLÜMANLAR VE YAHUDİLER ARASINDAKİ NESİH TARTIŞMASI Uluslararası Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 22 43
Polygamy in the Islamic World PSYCHOSOCIAL and Verbal Abuse Towards to Women and Treating The Women As Property Uluslararası International Journal of Arts and Commerce 3 8
Kitap Tanıtımı I 273 Uluslararası Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 1
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
TANIKLARIN İFADELERİ IŞIĞINDA BİTLİS-AHLAT’TA ERMENİFAALİYETLERİ Uluslararası I. Uluslararası 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu 16.10.2019
ARMENIAN ACTIVITIES IN BITLIS-AHLAT IN THE LIGHT OF WITNESSES’ STATEMENTS Uluslararası I. Uluslararası 20.yy’xxın İlk Yarısında Türk Ermeni İlişkileri Sempozyumu 16.10.2019
TANIKLARIN İFADELERİ IŞIĞINDA BİTLİS-AHLAT’TA ERMENİ FAALİYETLERİ Uluslararası I. Uluslararası 20. yy’xxın İlk Yarısında Türk Ermeni İlişkileri Sempozyumu 16.10.2019
YAHUDİLİKLE İLGİLİ ÂYETLERİN YORUMLANMASINDA FENOMENOLOJİKYÖNTEME BAŞVURULMASININ ÖNEMİ: SEÇİLMİŞLİK ÖRNEĞİ Uluslararası I. International Igdır Congress on Multidisciplinary Studies 06.08.2018
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Sociological Assays Tümü
2018 Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı Dinî Tarihte Kadının Toprak Ana’dan ”Tarla”ya Dönüşümünün İslam Geleneğine Yansımaları: Bakara 223. Âyet Örneği Bölüm(ler)
2016 Prof Dr M Cemal Sofuoğlu na Armağan Alternatif bir Okuma Örneği: Yahudi Literatürünün ‘Ata Ya’kûb Algısı’ Işığında Yûsuf Kıssasının Yorumlanması Bölüm(ler)
2017 Prof. Dr. M. Cemal Sofuoğlu’na Armağan Alternatif Bir Okuma Örneği: Yahudi Literatürünün ‘Ata Ya’kūb Algısı’ Işığında Yûsuf Kıssasının Yorumlanması Bölüm(ler)
2016 Türkiye de Dinler Tarihi nin Kurumsallaşması Sürecinde Prof Dr Abdurrahman Küçük Dârâ Şükûh ve Eseri Mecma'-i Bahreyn Üzerine Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: