E-posta Telefon
| 4258
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2020
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: Yahudi Dinî Literatüründe Ruh ve Kutsal Ruh/Ruaḥ ha-Kodeş: Kökeni ve Yansımaları
 • Y

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2014
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Yahudi ve İslam kutsal literatüründe Hz. Ya'kub ve seçilmişlik kavramı: Karşılaştırmalı bir çalışma
 • L

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 Lilith: Yahudi Mitolojisinde Ana Tanrıça’nın Düşüş ve Şeytana Dönüşüm Serüveni Uluslararası ÇINAR AYNUR Bilimname: Düşünce Platformu 35 1 http://bilimname.erciyes.edu.tr/sayilar/201801/20180113.pdf
2008 Kitap Tanıtımı I 273 Uluslararası ÜNSAL HADİYE,ÇINAR AYNUR Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 1 http://e-dergi-marmara.dergipark.gov.tr/cuilah/issue/4174/55028#author102953
2020 Tarihte Kaybolmuş Bir Medeniyet: Etrüskler ve Etrüsk Dini Uluslararası ÇINAR AYNUR BELLETEN 84 299 https://belleten.gov.tr/tam-metin/2635/tur
2014 Polygamy in the Islamic World PSYCHOSOCIAL and Verbal Abuse Towards to Women and Treating The Women As Property Uluslararası ÖZTÜRK EMİNE,SEYHAN AHMET EMİN,ÇINAR AYNUR International Journal of Arts and Commerce 3 8 http://www.ijac.org.uk/images/frontImages/gallery/Vol._3_No._8/18.pdf
2018 Yahudi Geleneğinde On İki Ata: İsrail’in Oğulları Uluslararası ÇINAR AYNUR Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/994384831_07_Cinar_(137-172).pdf
2017 YAHUDİLİĞİN “ATA YAKUP VE ŞERİAT ALGISI” IŞIĞINDA MEDİNELİ MÜSLÜMANLAR VE YAHUDİLER ARASINDAKİ NESİH TARTIŞMASI Uluslararası ÇINAR AYNUR Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 22 43
2021 Sokrates'in Teolojik Felsefesinde Tanrı ve İnsan Ruhu İlişkisi Uluslararası ÇINAR AYNUR Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 3 http://www.beytulhikme.org/Makaleler/1563063494_05_Cinar_(1079-1095).pdf
2021 Pythagorasçı Felsefede Tekliğin İlkesi Olarak Külli Ruh: Monad Uluslararası ÇINAR AYNUR Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 25 9 http://dx.doi.org/10.18505/cuid.878924
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 TANIKLARIN İFADELERİ IŞIĞINDA BİTLİS-AHLAT’TA ERMENİFAALİYETLERİ Uluslararası ÇINAR AYNUR I. Uluslararası 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu http://igdirturkermeniiliskileri2019.igdir.edu.tr/Shared/Files/Text/abstract-book.pdf
2019 TANIKLARIN İFADELERİ IŞIĞINDA BİTLİS-AHLAT’TA ERMENİ FAALİYETLERİ Uluslararası ÇINAR AYNUR I. Uluslararası 20. yy’xxın İlk Yarısında Türk Ermeni İlişkileri Sempozyumu http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads//files/i-uluslararasi-20-yy-in-ilk-yarisinda-turk-ermeni-iliskileri-sempozyumu-tam-metin-bildiriler-kitabi.pdf
2019 ARMENIAN ACTIVITIES IN BITLIS-AHLAT IN THE LIGHT OF WITNESSES’ STATEMENTS Uluslararası ÇINAR AYNUR I. Uluslararası 20.yy’xxın İlk Yarısında Türk Ermeni İlişkileri Sempozyumu http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads//files/i-uluslararasi-20-yy-in-ilk-yarisinda-turk-ermeni-iliskileri-sempozyumu-tam-metin-bildiriler-kitabi.pdf
2018 YAHUDİLİKLE İLGİLİ ÂYETLERİN YORUMLANMASINDA FENOMENOLOJİKYÖNTEME BAŞVURULMASININ ÖNEMİ: SEÇİLMİŞLİK ÖRNEĞİ Uluslararası ÇINAR AYNUR I. International Igdır Congress on Multidisciplinary Studies
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Sociological Assays Tümü
2017 Prof. Dr. M. Cemal Sofuoğlu’na Armağan Alternatif Bir Okuma Örneği: Yahudi Literatürünün ‘Ata Ya’kūb Algısı’ Işığında Yûsuf Kıssasının Yorumlanması Bölüm(ler)
2016 Türkiye de Dinler Tarihi nin Kurumsallaşması Sürecinde Prof Dr Abdurrahman Küçük Dârâ Şükûh ve Eseri Mecma'-i Bahreyn Üzerine Bölüm(ler)
2016 Prof Dr M Cemal Sofuoğlu na Armağan Alternatif bir Okuma Örneği: Yahudi Literatürünün ‘Ata Ya’kûb Algısı’ Işığında Yûsuf Kıssasının Yorumlanması Bölüm(ler)
2018 Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı Dinî Tarihte Kadının Toprak Ana’dan ”Tarla”ya Dönüşümünün İslam Geleneğine Yansımaları: Bakara 223. Âyet Örneği Bölüm(ler)
2020 Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi Yahve’nin Halkı Bölüm(ler)
2020 Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi Tanrıça Feministleri Bölüm(ler)
2020 Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi Gaia Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Dinlerde Tanrı Tasavvurları Yüksek Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
2014 Prof. Dr. Cemal Sofuoğlu Türk-İslam Araştırmaları Teşvik Ödülü İzmir Türk Ocağı Genç Bilim ve Sanat İnsanı Ödülü Yüksek Lisans Alanında Birincilik
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: