E-posta Telefon
0476 223 00 40 | -
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1997 - 2001
  Lisans

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı:
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2012
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ (DR)/

  Tez Adı: Fenollerin ileri oksidasyon prosesleriyle giderimi ve toksisite üzerine etkisinin incelenmesi
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2005
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Fenolün ozonla giderimi ve ozonlanmanın biyolojik arıtılabilirliğe etkisi
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
The Response of CO2 Flux to Soil Warming, Manure Application and Soil Salinity Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 3
Evsel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Tarımsal Sulamada Kullanılabilirliği Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 4
Effects of wheel traffic and farmyard manure applications on soil CO2 emission and soil oxygen content Uluslararası Turkish Journal of Agriculture and Forestry 42 4
Embryotoxicity of nitrophenols to the early life stages of zebrafish Danio rerio Uluslararası Toxicology and Industrial Health 32 8
Avrupa Birliği ve Türkiye de Çevre Politikaları Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 1
Türkiye de Pestisit Kullanımı ve Çevreye Olan Etkileri Ulusal Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40 2
Küresel kirlilik Dünya Avrupa Birliği ve Türkiye de hava kirliliği örneği Ulusal Erciyes Üniversitei Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 27 2
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Domestıc Wastewater Treatment: Bulent Yurtseven Campus Example Uluslararası 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology 14.08.2017
DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT: BULENTYURTSEVEN CAMPUS EXAMPLE Uluslararası 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE,ECOLOGY AND TECHNOLOGY(ICONSETE’2017) 14.08.2017
Investigation of Physical and Chemical Properties of Drinking Water of Igdir University SehitBülent Yurtseven Campus Uluslararası 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ONSCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY(ICONSETE’2017) 14.08.2017
Ionic Characterization of The Diyadin Geothermal Waters Uluslararası IV. IMCOFE 23.08.2017
Trace Element Analysis of The Diyadin (Ağrı) Geothermal Waters Uluslararası IV. IMCOFE 23.08.2017
Determination of DFT Method Activities of Some Triazin Derivatives as Corrosion Inhibitors Uluslararası IV. IMCOFE INERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIAN 23.08.2017
Environmental Urbanization: Examples and Suggestions about Campus Design Uluslararası II International Igdır Symposium (IGDIRSEMP 2017) 09.10.2017
Environmental Urbanization: Examples and Suggestions about Campus Design. Uluslararası II.International Iğdır Symposium 09.11.2017
Environmental Permit and License In Turkey Uluslararası II.International Iğdır Symposium 09.11.2017
Ionic Characterization of Diyadin Geothermal Waters. Uluslararası International Multidisciplinary Congress Of Eurasia 23.08.2017
Trace Element Analysis of Diyadin(Ağrı) Geothermal Waters Uluslararası International Multidisciplinary Congress Of Eurasia 23.08.2017
Determination of DFT method Activities of Some Triazine Derivatives as Corrosion Inhibitors Uluslararası International Multidisciplinary Congress Of Eurasia 23.08.2017
Investigatıon of Physical and Chemical Properties of Drinking Water in Iğdır University Bulent Yurtseven Campus Uluslararası 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology 14.08.2017
Energy potential of Erzurum and The Environmental Effects of Solar Energy Uluslararası International Taşköprü Pompeiopolis Science, Culture, Research Symposium 10.04.2017
Energy Sources and Environmental Impacts Uluslararası International Taşköprü Pompeiopolis Science, Culture, Research Symposium 10.04.2017
Negative Impacts of Air Pollution on Historic Cultural Structures Uluslararası International Energy & Engineering Conference (UEMK) 13.10.2016
Renewable Energy Sources of Tra2 Region Igdir Kars Ardahan and Agri for Sustainable Development Uluslararası International Energy & Engineering Conference (UEMK) 13.10.2016
Negative Effect of e Waste on Environmental Health and Recycling Uluslararası 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS) 31.08.2016
Environmental Impact Assessment of Dairy Sector Uluslararası 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS) 31.08.2016
Ecological changes in Manyas bird paradise Uluslararası SER 2008: 6th European Conference on Ecological Restoration 08.09.2008
Acid rain in Turkey Uluslararası SER 2008: 6th European Conference on Ecological Restoration 08.09.2008
The impact of small scale instruction projects in Turkey s health safety and environmental policy statement Uluslararası SER 2008: 6th European Conference on Ecological Restoration 08.09.2008
The effects of Chernobyl accident on Turkey Uluslararası SER 2008: 6th European Conference on Ecological Restoration 08.09.2008
Using Bioremediation Technics for Removing Toxic Organic Compounds Uluslararası MESAEP: 15th International Symposiumon Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus onEnvironmental Threats in the Mediterranean Region:Problems and Solutions 07.10.2009
Heavy Metal Removal by Biosorption Uluslararası MESAEP: 15th International Symposiumon Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus onEnvironmental Threats in the Mediterranean Region:Problems and Solutions 07.10.2009
The Effects of Soil Tillage Systems on The Global Warming Uluslararası MESAEP: 15th International Symposiumon Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus onEnvironmental Threats in the Mediterranean Region:Problems and Solutions 07.10.2009
Use of Pesticides in Turkey and Its Effects on Environment Uluslararası MESAEP: 15th International Symposiumon Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus onEnvironmental Threats in the Mediterranean Region:Problems and Solutions 07.10.2009
Treability of Landfill Leachate by Electrochemical Oxidation Uluslararası MESAEP: 15th International Symposiumon Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus onEnvironmental Threats in the Mediterranean Region:Problems and Solutions 07.10.2009
New Chernobyl Metsamor Nuclear Power Plant Uluslararası ICOCEE: International Conference on Civil and Environmental Engineering 20.05.2015
Solid Waste Management and Recycling in Igdir Uluslararası ICOCEE: International Conference on Civil and Environmental Engineering 20.05.2015
Management of Solid Waste in the Sample of a Small Sized Turkish Town Erzurum Uluslararası ICOCEE: International Conference on Civil and Environmental Engineering 20.05.2015
Investigation of Air Pollution Parameter Variation on Between 2007 2014 The Case of Igdir Turkey Uluslararası ICOCEE: International Conference on Civil and Environmental Engineering 20.05.2015
Fenolün Ozonla Giderimi ve Ozonlamanın Biyolojik Arıtılabilirliğe Etkisi Ulusal EKK'2006: Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu 07.06.2006
Avrupa Birliği nin Çevre Politikaları ve Türkiye nin Avrupa Birliği ne Uyumu Ulusal UKAY'2010: 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi 18.10.2010
Sürdürülebilir Kalkınma ve Doğal Kaynakların Kullanımı Ulusal UKAY'2010: 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi 18.10.2010
Erzurum İli Tıbbi Atık Yönetimi Ulusal UKAY'2013: 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi 29.05.2013
Erzurum Katı Atık Deponi Sahası Sızıntı Sularının Karakteristiğinin Belirlenmesi Ulusal UKAY'2013: 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi 29.05.2013
Iğdır İli Katı Atık Problemi ve Çözüm Önerileri Ulusal UKAY'2013: 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi 29.05.2013
Van İli Katı Atık Yönetimi Ulusal UKAY'2013: 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi 29.05.2013
Energy Production from Organic Waste Uluslararası 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS) 31.08.2016
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Iğdır Havzası Yeraltı Suyollarının Bilgisayar Destekli Modellemesi Ali Ekber DOĞAN Yüksek Lisans Devam Ediyor
Küçük Ölçekli Yerleşim Bölgelerine Özgü Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin İşletme ve Performans Yönünden Değerlendirilmesi Emre TENLİK Yüksek Lisans Devam Ediyor
TRA2 Bölgesi Spor Sahaları Sulama ve Drenaj Yöntemleri Ercan ELİK Yüksek Lisans Devam Ediyor
Ağrı Dağı Doğu Yamaçlarının Taşkın Risk Modellemesi Muhammet Mehti MAKAS Yüksek Lisans Devam Ediyor
Küçük Ölçekli Kentsel Alanların Entegre Sulama Modellemesi İlyas ALİNAK Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Su Kaynakları Sistemleri Yüksek Lisans
2019-2020 İleri Akışkanlar Mekaniği Yüksek Lisans
2019-2020 Mühendislik Ekonomisi Lisans
2019-2020 Akışkanlar Mekaniği Lisans
2018-2019 Hidroklimatoloji Yüksek Lisans
2019-2020 Hidroklimatoloji Yüksek Lisans
2018-2019 Yeraltı Suyu Hidroliği Yüksek Lisans
2019-2020 Su Kaynakları Proje Lisans
2018-2019 Su Kaynakları Proje Lisans
2018-2019 Hidroloji Lisans
2019-2020 Hidroloji Lisans
2018-2019 Su Kaynakları Sistemleri Yüksek Lisans
2018-2019 İleri Akışkanlar Mekaniği Yüksek Lisans
2019-2020 Su Kaynakları Lisans
2018-2019 Su Kaynakları Lisans
2018-2019 Hidrolik Lisans
2019-2020 Hidrolik Lisans
2017-2018 Hidroklimatoloji Yüksek Lisans
2017-2018 Yeraltı Suyu Hidroliği Yüksek Lisans
2017-2018 Mühendislik Ekonomisi Lisans
2017-2018 Isı ve Kütle Aktarımı Lisans
2012-2013 Çevre Koruma Önlisans
2012-2013 Bilgisayar Uygulamaları-I Önlisans
2016-2017 ısı ve kütle aktarımı Lisans
2016-2017 hidroklimatoloji Yüksek Lisans
2016-2017 yeraltı suyu hidroliği Yüksek Lisans
2017-2018 mimari yapısal tasarım Lisans
2017-2018 hidrolik Lisans
2017-2018 SU KAYNAKLARI SİSTEMLERİ Yüksek Lisans
2017-2018 İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Yüksek Lisans
2017-2018 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Lisans
2016-2017 Akışkanlar Mekaniği Lisans
2016-2017 Su Kaynakları Sistemleri Yüksek Lisans
2016-2017 İleri Akışkanlar Mekaniği Yüksek Lisans
2014-2015 Enerji ve Kütle Denklikleri Lisans
2013-2014 Ekotoksikoloji Önlisans
2013-2014 Gıda Mevzuatı Önlisans
2014-2015 Klimatoloji Önlisans
2013-2014 Su Kirliliği ve Kontrolü Önlisans
2013-2014 Hava Kirliliği Önlisans
2013-2014 Çevre Sağlığı Uygulamaları Önlisans
2012-2013 Hidroloji Önlisans
2012-2013 Ekoloji Önlisans
2013-2014 Biyoteknoloji Önlisans
2012-2013 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Önlisans
2012-2013 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Önlisans
2012-2013 Teknik Resim Önlisans
2012-2013 Çevre Felsefesi ve Etiği Önlisans
2011-2012 Çevre Koruma Önlisans
2005-2006 Çevre Mühendisliği Temel İşlemler Laboratuarı II Lisans
2005-2006 Çevre Mühendisliği Temel İşlemler Laboratuarı I Lisans
2004-2005 Çevre Mühendisliği Laboratuarı II Lisans
2004-2005 Çevre Mühendisliği Laboratuarı I Lisans
2003-2004 Çevresel Analiz Laboratuarı II Lisans
2003-2004 Çevresel Analiz Laboratuarı I Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Arıtılmış Evsel Atıksularının Yeniden Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Suveren Mahallesi İçme Suyunun Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
2017-FBE-L13 IĞDIR HAVZASI YERALTI SUYOLLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEMESİ Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Toksik Organik Maddelerin Ozonlama Öncesi ve Sonrası Kirlilik Parametrelerinin KOİ BOİ TOC ve Ozonlamanın Biyolojik Arıtılabilirlik Üzerine Etkisinin İncelenmesi Araştırmacı DİĞER
Toksik organik bileşiklerin ileri oksidasyon yöntemleriyle giderimi Araştırmacı DİĞER
Toksik Organik Bileşiklerin Adsorbsiyon Biyosorbsiyon Yöntemleriyle Giderimi ve Mukayesesi Araştırmacı DİĞER
Pestisit Analizi ve Giderimi Araştırmacı DİĞER
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
TEMA Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2017 Bölüm Başkan Yardımcısı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2019
2017 Anabilim Dalı Başkanı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2015 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2015 Dekan Yardımcısı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015
2015 Bölüm Başkanı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015
2013 Bölüm Başkanı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015
2011 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015