badel-uysal.webp

Arş. Gör. Dr.

Badel UYSAL ŞAHİNE-posta Telefon
4090 | 4090
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2019
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİTKİ KORUMA (DR)/

  Tez Adı: FASULYEDE Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola ve Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli’xx YE KARŞI DAYANIKLILIK MEKANİZMALARININ BELİRLENMESİ
 • Y

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2012
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİTKİ KORUMA (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: FARKLI DOZLARDA KULLANILAN BAZIHERBİSİTLERİN MISIRDA YABANCI OTLANMAYAETKİSİ
 • L

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/BİTKİ KORUMA PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2020 ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF ESSENTIAL OILS AND EXTRACTS OF SATUREJA SPECIES AGAINST PLANT PATHOGENIC BACTERIA IN BEAN Uluslararası YEŞİLDAĞ MESUDE FİGEN, UYSAL BADEL, USANMAZ BOZHÜYÜK AYŞE Journal of Agriculture 3 2 http://dx.doi.org/10.46876/ja.825656
2015 BIOLOGICAL CONTROL OF ROOT ROT DISEASECAUSED BY Rhizoctonia solani Kühn ON POTATOAND BEAN USING ANTAGONIST BACTERIA Uluslararası DÖNMEZ MESUDE FİGEN,UYSAL BADEL,DEMİRCİ ERKOL,ERCİŞLİ SEZAİ,ÇAKMAKÇI RAMAZAN Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 5 14
2018 Defense reactions of bean genotypes to bacterial pathogens in controlled conditions Uluslararası UYSAL BADEL,BAŞTAŞ KUBİLAY KURTULUŞ IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 142 http://stacks.iop.org/1755-1315/142/i=1/a=012068?key=crossref.ba970875f1421ba1d4637b91ed65c77a
2020 Effects of Different Bacteria Applications on Tomato (Solanum lycopersicum L.) Plant Growth Ulusal UYSAL BADEL,YEŞİLDAĞ MESUDE FİGEN Journal of the Institute of Science and Technology 10 3 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.21597/jist.655657
2021 Bazı Herbisitlerin Mısır ve Yabancı Otlar ile Kültür Bitkileri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Ulusal KADIOĞLU İZZET, UYSAL BADEL Journal of the Institute of Science and Technology 11 3 http://dx.doi.org/10.21597/jist.825590
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 SCREENING OF RESISTANCE GENES AND SOME REACTIVE OXYGEN SPECIFIC ENZYMES AGAINST XANTHOMONAS AXONOPODIS PV. PHASEOLI AND PSEUDOMONAS SAVASTANOI PV. PHASEOLICOLA IN BEAN VARIETIES Uluslararası Belete Tibebu,UYSAL BADEL,BAŞTAŞ KUBİLAY KURTULUŞ INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS
2017 Molecular Characterization of Pseudomonassavastanoi pv. phaseolicola Uluslararası UYSAL BADEL,BAŞTAŞ KUBİLAY KURTULUŞ International WorkshopPlant Health: Challenges and Solutions
2017 Defence reactions of bean genotypes to bacterial pathogens in controlled conditions Uluslararası UYSAL BADEL,BAŞTAŞ KUBİLAY KURTULUŞ 4th ICSAE
2016 Farklı Bakteri Uygulamalarının Domates Solanum lycopersicum L Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi Uluslararası UYSAL BADEL,DÖNMEZ MESUDE FİGEN Uluslararası Katılımlı VI. Bitki Koruma Kongresi
2016 ENZYME ACTIVITIES OF BEAN GENOTYPES TO BACTERIAL COMMON BLIGHTINFECTIONS WITHIN SUSTAINABLE MANAGEMENT APPROACHES Uluslararası UYSAL BADEL,BAŞTAŞ KUBİLAY KURTULUŞ 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment http://www.3rdicsae.org/documents/proceedings_book.pdf
2015 ROLE OF ENZYMES IN PLANT RESISTANCE TO BACTERIAL PATHOGENS Uluslararası UYSAL BADEL,BAŞTAŞ KUBİLAY KURTULUŞ 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2nd_ICSAE_sempozyum_22.pdf
2014 Iğdır İli Mısır Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otlar ve Kimyasal Mücadelesi Ulusal Uysal Badel, Kadıoğlu İzzet V. Bitki Koruma Kongresi
2013 Control Of Weeds With Different Herbicides In Silage Maize Uluslararası Uysal Badel, Kadıoğlu İzzet European Weed Research Society Symposium
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Bakterilerin Hastalık Yapma Mekanizmaları Yüksek Lisans
2020-2021 Bitki Koruma Lisans
2020-2021 Genel Mikrobiyoloji Lisans
2019-2020 Moleküler Bitki Patojen İnteraksiyonları Yüksek Lisans
2019-2020 Bitki Bakteri Hastalıkları Lisans
2019-2020 Moleküler Biyoloji Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Satureja Türlerinden Elde Edilen Uçucu Yağ ve Ekstrelerinin Fasülyede Hastalık Oluşturan Bakteriyel Patojenlere Karşı Bakterisidal Etkisinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fasulyede Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola ve Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli’ ye Karşı Dayanıklılık Mekanizmalarının Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Türkiye Fitopatoloji Derneği Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: