E-posta Telefon
04762230010 | 4602
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  1995 - 1999
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR./

  Tez Adı:
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2010
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİKOKİMYA (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Pyronin B ve pyronin Y bileşiklerinin polivinil alkol içeren sulu ortamda fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2015
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİKOKİMYA (DR)/

  Tez Adı: Merosiyanin 540 (MC540) dye bileşiğinin ince filmlerinin hazırlanması ve fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Detection of Al3 and Fe3 Ions with Phthalocyanine-Merocyanine 540 dye Based FRET Uluslararası BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY 41 9
Determination of the pH-dependent immobilization efficacy of α-glycosidase and its catalytic performance on SnO2:Sb/ITO thin films Uluslararası BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 163
Yüzeyi Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemiyle Grafen Kaplanmış Gümüş Yüzeyin Yansıtma ve Islatılabilme Özelliklerinin İncelenmesi Uluslararası Journal of the Institute of Science and Technology 10 1
Investigation of the Capacitive Properties of Molybdenum Oxide-Octadecylamine / Pluronic®F127 Composite Electrodes Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Characterization of merocyanine 540-octadecylamine thin films fabricated by Langmuir-Blodgett and Spin-Coating techniques Uluslararası JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1197
A facile immobilization of polyphenol oxidase enzyme on graphene oxide and reduced graphene oxide thin films: An insight into in-vitro activity measurements and characterization Uluslararası COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 562
Preparation of bio-electrodes via Langmuir-Blodgett technique for pharmaceutical and waste industries and their biosensor application Uluslararası COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 583
Sustainable Chemistry Green Chemistry Uluslararası Journal of the Institute of Science and Technology 6 2
High enzymatic activity preservation of malate dehydrogenase immobilized in a Langmuir Blodgett film and its electrochemical biosensor application for malic acid detection Uluslararası RSC Adv. 6 83
Graphene oxide sheets as a template for dye assembly graphene oxide sheets induce H aggregates of pyronin Y dye Uluslararası RSC Advances 3 29
Preparation and characterization of mixed monolayers and Langmuir Blodgett films of merocyanine 540 octadecylamine mixture Uluslararası Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 414
Photophysical and adsorption properties of pyronin B in natural bentonite clay dispersion Uluslararası Applied Surface Science 359
Novel phenomena for aggregation induced emission enhancement highly fluorescent hydrophobic TPE BODIPY couples in both organic and aqueous media Uluslararası RSC Advances 3 36
The effect of poly vinyl alcohol on the photophysical properties of pyronin dyes in aqueous solution A spectroscopic study Uluslararası Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 101
Fabrication of morphology controlled graphene oxide dye composite films at the air water interface Uluslararası RSC Adv. 5 1
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
INVESTIGATION OF THE SURFACE PROPERTIES OF GRAPHENE COATED SILVER Uluslararası 2. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES 04.07.2020
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA ORYANTASYON EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası 3rd INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES 22.11.2019
İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ BAZI MEVZUATIN ÖĞRENCİLERDE OLUŞTURMUŞ OLDUĞU FARKINDALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası 3rd INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES 22.11.2019
Zn Doped TiO2 Thin Film Prepared By Spin Coating Technique For Dye Sensitized Solar Cells Uluslararası The 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies 26.10.2016
Toplum Yararına Çalışma Programına İlişkin İş Sağlığı Ve Güvenliği İncelemesi: Gaziantep İli Örneği Uluslararası Iğdir International Conference On Multidisciplinary Studies 06.10.2018
İş Makinaları Operatörlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları Ve Eğitimi Uluslararası Iğdir International Conference On Multidisciplinary Studies 06.10.2018
Yüksekte Çalışan Personellerin Farkındalıklarının İncelenmesi Uluslararası Zeugma II. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi 18.10.2019
Two Important Questions In Existential Thought How Much Of Life Can Neo-Darwinism Explain? To What Stage Can Design Thinking Extend To Understanding Viability? Uluslararası 3rd International Creation Congress in The Light of Sciences 24.10.2019
Evaluation of Mutations in the Context of Negative Entropy Uluslararası 3rd International Creation Congress in The Light of Sciences 24.10.2019
Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme, Purified from Moral Mushroom (Morchella esculenta), via LangmuirBlodgett and Spin-Coating (SC) Films Techniques and Its Biosensor Application Uluslararası International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) 26.04.2018
Determination of Antioxidant Capacity PPO Enzyme Purified from Morchella Esculenta by FRAP and CUPRAC Methods Uluslararası International Biochemistry Congress 19.10.2017
Determination of Antioxidant Capacity PPO Enzyme Purified from Morchella Esculenta by ABTS and DPPH Methods Uluslararası 3rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development-DRD 2017 05.10.2017
IMMOBILIZATION OF MALATE DEHYDROGENASE ENZYME BY LANGMUIR BLODGETT TECHNIQUE AND ITS BIOSENSOR APPLICATIONS Uluslararası The 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies 26.10.2016
Fe3O4 Nanoparticles Decorated Graphene/Silicon Heterojunction Device towards Photodector Applications Uluslararası International Congress on Semiconductor Materials and Devices, ICSMD’2017 17.08.2017
Biosensor Applications of Enzyme Immobilized to Cationic Octadecylamine by Langmuir-Blodgett Techniques Uluslararası International Congress on Semiconductor Materials and Devices, ICSMD’2017 17.08.2017
Biosensor Applications of Enzyme Immobilized to Cationic Octadecylamine by Langmuir-Blodgett Techniques Uluslararası International Congress on Semiconductor Materials and Devices 17.08.2017
Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme on Graphene Oxide and Reduced Graphene Oxide LB Thin Films: An insight into in-vitro Activity Measurements and Characterization Uluslararası International Congress on Semiconductor Materials and Devices, ICSMD’2017 17.08.2017
XRD Analysis and Possible Minerals of Volcanic Basaltiv Radiation in Ağrı Mountain Uluslararası III. International Symposium on Multidisciplinary Studies, ISMS-2017 10.11.2017
Photo physical Properties of Pyronin B in Natural Bentonite Clay Dispersion Uluslararası 1st Iranian Applied Chemistry Seminar (1IACS) 22.08.2016
Merosiyanin540 Dye Bileşiğinin Langmuir Blodgett LB Filmleri Optik ve Morfolojik Karakterizasyonu Ulusal 25. Ulusal Kimya Kongresi 27.06.2011
Polivinil Alkol ün Sulu Çözeltilerde Pyronin B PyB ve Pyronin Y PyY Bileşiklerinin Fotofiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi Ulusal 25. Ulusal Kimya Kongresi 27.06.2011
Merocyanine 540 MC540 Octadecylamine ODA Langmuir Blodgett LB Filmlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu Ulusal 4. Fiziksel Kimya Kongresi 05.06.2014
Hava Su Ara Yüzeyinde Morfoloji Kontrollü Grafen Oksit Boya Kompozit Filmlerinin Üretilmesi Ulusal 5. Fiziksel Kimya Kongresi 16.05.2015
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 İş Sağlığı ve Güvenliği (Mühendislik, Hukuk, Sağlık ve Temel Bilimler Yaklaşımıyla Çözüm Önerileri) Kimyasal Risk Etmenleri Bölüm(ler)
2019 Çalışma Ortamındaki Risk Etmenleri Fiziksel Risk Etmenleri Bölüm(ler)
2019 Çalışma Ortamındaki Risk Etmenleri Biyolojik Risk Etmenleri Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2020 Tüp Dolum Tesisinde Fine-Kinney, Olursa Ne Olur? Analizi Yöntemleri ve Çalışanların Fiziksel, Kimyasal Risk Etmenlerine Karşı Duyarlılığının Belirlenmesi: Elazığ Örneği ŞENAY ARSLAN Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI Yüksek Lisans
2019-2020 FOTOFİZİK VE FOTOKİMYANIN TEMEL PRENSİPLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Yüksek Lisans
2019-2020 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 RİSK DEĞERLENDİRME VE RİSK YÖNETİMİ Yüksek Lisans
2019-2020 KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 BİYOSENSÖRLER VE KİMYADAKİ UYGULAMALARI Yüksek Lisans
2018-2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Yüksek Lisans
2018-2019 Biyolojik Risk Etmenleri Yüksek Lisans
2018-2019 Fotofizik ve Fotokimyanın Temel Prensipleri Yüksek Lisans
2018-2019 Bilimsel Araştırma Teknikleri Yüksek Lisans
2018-2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans
2018-2019 Kimyasal Risk Etmenleri Yüksek Lisans
2018-2019 Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi Yüksek Lisans
2018-2019 Biyosensörler ve Kimyadaki Uygulamaları Yüksek Lisans
2017-2018 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Önlisans
2017-2018 Temel Lab. Uyg. II Önlisans
2017-2018 Enstrümental Analiz Lisans
2017-2018 Temel Lab. Uyg. I Önlisans
2017-2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Önlisans
2017-2018 GENEL KİMYA Önlisans
2016-2017 BİLİM-EĞİTİM VE ETİK Yüksek Lisans
2016-2017 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Önlisans
2016-2017 SU KİMYASI Önlisans
2016-2017 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Önlisans
2016-2017 GENEL KİMYA Önlisans
2015-2016 Su Kimyası Önlisans
2015-2016 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Önlisans
2015-2016 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Önlisans
2015-2016 Fizikokimya Lisans
2015-2016 Genel Kİmya Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
Iğdır Kumtaşı Majör Ve Minor Elementlerinin XPS ve ICP-MS Kantitatif Oranlarının Karşılaştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Sepsis Biyobelirteci Olan Prokalsitoninin Hassas Deteksiyonuna Yönelik Grafen/Hexagonal Bor Nitrür (G/hBN) Temelli Biyosensör Uygulaması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Boya Duyarlı Güneş Pillerinde Farklı Fotoanot Tabakalarının Geliştirilmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Spintronik uygulamalar için multiferroik malzemelerin sentezi ve geliştirilmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
YAKIT HÜCRESİNDE MEMBRAN OLARAK KULLANILABİLME POTANSİYELİNE SAHİP POLİMERLERİN SENTEZİ Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kuzugöbeği (Morchella esculenta) mantarından saflaştırılan polifenol oksidaz enziminin Langmuir-Blodgett (LB) ve Spin-Coating (SC) film teknikleri ile immobilizasyonu ve biyosensör uygulamaları Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Silver Ag and Iron Oxide Fe3O4 Nanoparticles Decorated Graphene Silicon Junction Photodetector Application Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Ağrı Dağı volkanik kayaçlarının yeraltı ve yerüstü sularına etkisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Suda çözünebilen polimer kullanılarak dye bileşiklerinin floresans özelliklerinin artırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2016 MYO/Yüksekokul Müdürü IĞDIR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2019
2018 Anabilim Dalı Başkanı SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2018 Enstitü Müdürü SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020
2018 Dekan Yardımcısı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2018
2018 Bölüm Başkanı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2018
2017 Bölüm Başkanı IĞDIR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2018
2016 Enstitü Müdürü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017