E-posta Telefon
| 4085
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2017
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM EKONOMİSİ (DR)/

  Tez Adı: Samsun İli Tarımsal Üretici Birlikleri’nde Güven ve Performansa Etkili Faktörler
 • Y

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2011
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Samsun İlindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde Ortak-Kooperatif İlişkilerinin Analizi
 • L

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2009
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı: Kız Çocuklarının Eğitimi: Samsun İli Ordubaşı Köyü Örneği
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Türkiye’de fındık üretim alanlarının daraltılması politikası Uluslararası Akademik Ziraat Dergisi 8 1
An Overview of Hazelnut Markets and Policy in Turkey Uluslararası Journal Of Agriculture and Nature 22 5
Forecasting the Amount of Beef Production in Turkey Ulusal Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi 5 2
Developments in the chestnut market of Turkey Uluslararası KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 22 1
Urban Households’ Willingness to Pay for Milk Safety in Samsun and Trabzon Provinces of Turkey Uluslararası British Food Journal 121
Forecasting of Onion Sown Area and Production in Turkey Using Exponential Smoothing Method Uluslararası Turkish Journal of Forecasting 3 2
Impacts of Climate Change on Turkish Agriculture Uluslararası Journal of International Environmental Application and Science 14 3
Türkiye’nin Üzümsü Meyveler Piyasası Uluslararası Bahçe Dergisi 48 Özel sayı
Forecasting of Apricot Production of Turkey by Using Box-Jenkins Method Uluslararası Turkish Journal of Forecasting 2 2
Forecasting Chestnut Production and Export of Turkey Using ARIMA Model Uluslararası Turkish Journal of Forecasting 2 2
Samsun İlindeki Fındık Tarımsal Üretici Birliklerinin MevcutDurum Analizi Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 4
Consumers’ Purchase Intention toward Safety Labeled Dairy Products in the Black Sea Region of Turkey Uluslararası Journal of Agricultural Sciences 20 2014
GÜNCEL GELİŞMELER KAPSAMINDA TÜRKİYE’DEKİ ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ
Tarım İşletmelerinde Çevresel, Ekonomik ve Sosyal Sürdürülebilirliğin Ölçülmesi Uluslararası Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 2 3
Tarımsal Üretici Birliklerinde Performans Ölçümü Uluslararası Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 31 3
Factors Affecting The Students’ Environmental Awareness, Attitudes And Behaviors In Ondokuz Mayis University, Turkey Uluslararası Fresenius Environmental Bulletin 25 4
Tarım İşletmelerinde Çevresel, Ekonomik ve Sosyal Sürdürülebilirliğin Ölçülmesi Uluslararası Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 2 3
GÜNCEL GELİŞMELER KAPSAMINDA TÜRKİYE’DEKİ ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 52
Economic sustainability of family dairy farming within the scope of technical efficiency: a case study of Bafra District, Turkey. Uluslararası Custos e @gronegócio 1
Samsun İlindeki tarımsal kalkınma kooperatiflerinde ortak kooperatif ilişkilerinin analizi Uluslararası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 3
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE ORGANİK TARIMA YÖNELİK YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Uluslararası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 1 3
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Forecasting Chestnut Production and Export of Turkey Using ARIMA Model Uluslararası International Web Conference Series on Forecasting 15.10.2018
Forecasting of Apricot Production by Using Box-Jenkins Method in Turkey Uluslararası International Web Conference Series on Forecasting 15.10.2018
Forecasting of Beef Meat Production in Turkey Uluslararası International Web Conference Series on Forecasting 15.10.2018
Forecasting of Onion Sown Area and Production in Turkey Using Exponential Smoothing Method Uluslararası 3rd International Web Conference on Forecasting 18.11.2019
The Causal Relationship Between Temperature Change and Food Indices Uluslararası 3rd International Web Conference on Forecasting 18.11.2019
Situation and Problems of Agricultural Producer Unions in Turkey Uluslararası 3. International conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences 16.04.2019
Türkiye’nin Üzümsü Meyveler Piyasası Ulusal VI. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu 05.09.2019
Impacts of Climate Change on Turkish Agriculture Uluslararası The 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on BIODIVERSITY 28.11.2018
Knowledge Levels of the Candidate Graduates of Agricultural Economics on Climate Change and Its Impacts on Agriculture Uluslararası INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD AND AGRICULTURAL ECONOMICS 27.04.2018
TARIM VE GIDA POLİTİKALARININ GELECEĞİ Ulusal XIII. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ 12.09.2018
Türkiye’nin havza bazlı destekleme modelinin değerlendirilmesi Uluslararası The 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on BIODIVERSITY 28.11.2018
Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik politikası Uluslararası The 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on BIODIVERSITY 28.11.2018
Türkiye’de gıda güvenliği mevzuatı ve uygulamaları Uluslararası The 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on BIODIVERSITY 28.11.2018
Türkiye Tarımında Teknik Etkinlik: Meta Analizi Ulusal XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 03.09.2014
Tüketicilerin Gıda Güvenliği Farkındalıkları ve Gıda Güvenliği Sertifikalı Süt ve Ürünlerini Satın Alma Niyetleri Ulusal XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 03.09.2014
Samsun İli Tarımsal Üretici Birlikleri’xxnde Güvenin Performansa Etkisi Ulusal II. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi 05.12.2015
Factors Affecting The Students’ Environmental Awareness, Attitudes and Behaviors in Ondokuz Mayis University, Turkey Ulusal XII.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 25.05.2016
Üyelerin Tarımsal Üretici Birliklerine Sermaye Katkısı Sağlama İsteklilikleri Ulusal XII.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 25.05.2016
Samsun İli Tarımsal Üretici Birliklerinde Güvene Etkili Faktörler Ulusal XII.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 25.05.2016
Samsun İlindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde Ortak-Kooperatif İlişkilerinin Analizi Uluslararası 21. International Turkish Cooperative Congress 14.05.2015
Performance Measurement in the Agricultural Producer Unions: A Case Study of Samsun Province, Turkey Uluslararası The International Co-operative Alliance Global Research Conference-United Kingdom 20.06.2017
Members’ Trust and It’s Determinants in the Agricultural Producer Union: A Case Study of Samsun Province, Turkey Uluslararası The International Co-operative Alliance Global Research Conference-United Kingdom 20.06.2017
Consumer s willingness to pay for ISO Certified Dairy Products in Turkey Uluslararası International Meeting-Perm/Russia 11.11.2014
Consumers Willingness to Pay for Food Safety in Milk Products in the Black Sea Region Turkey Uluslararası Meeting of Southern Agricultural Economics Association-USA 04.02.2012
Developments in the Chestnut Markets of Turkey Uluslararası 6th International Chestnut Symposium 09.10.2017
Measuring Environmental, Social and Economic Sustainability at the Farm Level Uluslararası International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development 21.09.2017
The Cost and Profitability of Chestnut Production in Aydin Province Uluslararası 6th International Chestnut Symposium 09.10.2017
Recent Developments in The Hazelnut Policy and Markets of Turkey Uluslararası IX. International Congress on Hazelnut 15.08.2017
Recent Developments in Turkish Hazelnut Policy and Markets of Turkey Uluslararası IX. International Congress on Hazelnut 15.08.2017
Güncel Gelişmeler Kapsamında Türkiye’deki Çiftçi Örgütlerine Yönelik Mevzuatın Değerlendirilmesi Uluslararası 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi 05.10.2017
Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’nin Fındık Politikası ve Piyasasının Değerlendirilmesi Ulusal İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu 10.05.2017
Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’nin Fındık Politikası ve Piyasasının Değerlendirilmesi Ulusal İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu 10.05.2017
Samsun İlindeki Fındık Tarımsal Üretici Birliklerinin Mevcut Durum Analizi Ulusal İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu 10.05.2017
The Cost and Profitability of Chestnut Production in Aydın Province, Turkey Uluslararası 6 th International Chestnut Symposium 09.10.2017
Developments in The Chestnut Market of Turkey Uluslararası 6 th International Chestnut Symposium 09.10.2017
Güncel Gelişmeler Kapsamında Türkiye’deki Çiftçi Örgütlerine Yönelik Mevzuatın Değerlendirilmesi Uluslararası The 22nd International Turkish Cooperatives Congress 05.10.2017
Tarım İşletmelerinde Çevresel, Ekonomik ve Sosyal Sürdürülebilirliğin Ölçülmesi Uluslararası International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development 21.09.2017
Member Satisfaction With The Organic Hazelnut Agricultural Producer Union In Samsun, Turkey. Uluslararası IX. International Congress on Hazelnut 15.08.2017
Kooperatifçilik ve Kadın Kooperatifleri Ulusal Birliği Esas Alan Girişimcilik Modeli: Kooperatifçilik 07.01.2016
Avrupa Birliği ve Türkiye de Tarımsal Üretici Birlikleri Ulusal 5. Tarımsal Kuruluşları Buluşturma Programı 05.05.2015
Samsun İli Kırsal Kesimde Yoksulluk Düzeyi Ulusal 10.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 03.09.2012
Samsun İlindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ortaklarının Kooperatifçilik İlkeleriyle İlgili Bilinç Düzeyleri Ulusal 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 03.09.2012
Samsun İlinde Kadın Çiftçilerin Kooperatifleşmeye Karşı Tutumları Ulusal 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 03.09.2012
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2011 Samsun ilindeki tarımsal kalkınma kooperatiflerinde ortak-kooperatif ilişkilerinin analizi Bakiye Kılıç Yüksek Lisans Tamamlandı
2017 Samsun ili tarımsal üretici birliklerinde güven ve performansa etkili faktörler BAKİYE KILIÇ TOPUZ Doktora Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri Yüksek Lisans
2018-2019 Veri Toplama ve Değerlendirme Teknikleri Yüksek Lisans
2019-2020 Avrupa Birliği ve Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik Yüksek Lisans
2019-2020 Zaman Serisi Analizleri Yüksek Lisans
2017-2018 Mesleki Uygulama Lisans
2017-2018 Tarımsal Yayım ve Haberleşme Lisans
2017-2018 Tarımsal Kooperatifçilik Lisans
2017-2018 Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Lisans
2017-2018 Makro Ekonomi Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Tarımsal Örgütlerde Üyelerin Bağlılıkları ve Sermaye Ödeme İsteklilikleri Arası İlişki: Iğdır İli Örneği Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İlinde Tüketicilerin Gıda Ürünleri Paketlerindeki Etiketleme Bilgileri Hakkında Bilgi Düzeyi, Satın Alım Yerleri ve Ambalaj Tercihlerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Samsun İli Tarımsal Üretici Birliklerinde Güvenin Performansa Etkisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
The Co-operative in England Üye
Türkiye Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği Üye
Türk Kooperatifçilik Kurumu Üye
Tarım Ekonomisi Derneği Üye
Türkiye Ziraat Mühendisleri Birliği Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: