bakiye-topuz.webp

Dr. Öğr. Üye.

Bakiye KILIÇ TOPUZE-posta Telefon
| 4085
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2017
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM EKONOMİSİ (DR)/

  Tez Adı: Samsun İli Tarımsal Üretici Birlikleri’nde Güven ve Performansa Etkili Faktörler
 • Y

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2011
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Samsun İlindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde Ortak-Kooperatif İlişkilerinin Analizi
 • L

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2009
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı: Kız Çocuklarının Eğitimi: Samsun İli Ordubaşı Köyü Örneği
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2019 Urban Households’ Willingness to Pay for Milk Safety in Samsun and Trabzon Provinces of Turkey Uluslararası BOZOĞLU MEHMET,BİLGİÇ ABDULBAKİ,Huang CL,Florkowski WL,KILIÇ TOPUZ BAKİYE British Food Journal 121
2016 Tarımsal Üretici Birliklerinde Performans Ölçümü Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BOZOĞLU MEHMET Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 31 3 http://dergi.omu.edu.tr/omuanajas/article/view/5000194431/5000175547
2021 Member Satisfaction with the Organic Hazelnut Agricultural Producer Union in the Samsun Province, Turkey Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE, BOZOĞLU MEHMET KSU Journal of Agriculture and Nature 24 4 http://dogadergi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/62228/752291
2017 Güncel Gelişmeler Kapsamında Türkiye’deki Çiftçi Örgütlerine Yönelik Mevzuatın Değerlendirilmesi Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BOZOĞLU MEHMET,BAŞER UĞUR Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 52 http://tisej.com//makale_ozet.php?MSID=nYhYXeaKD6R71pLiPbo59jI2i94u9l3F_euy9PtFY8M
2015 Samsun İlindeki tarımsal kalkınma kooperatiflerinde ortak kooperatif ilişkilerinin analizi Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BOZOĞLU MEHMET Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 3 http://dergi.omu.edu.tr/omuanajas/article/view/5000115927/5000145605
2019 Forecasting of Onion Sown Area and Production in Turkey Using Exponential Smoothing Method Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BOZOĞLU MEHMET,Alhas Eroğlu Nevra,BAŞER UĞUR Turkish Journal of Forecasting 3 2
2020 Members’ Willingness to Invest Capital in the Agricultural Producer Unions: A Case of Samsun Province in Turkey Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE Journal of Agricultural Sciences-Tarim Bilimleri Dergisi 26 2020 https://dergipark.org.tr/en/pub/ankutbd/issue/52795/425327
2017 Tarım İşletmelerinde Çevresel, Ekonomik ve Sosyal Sürdürülebilirliğin Ölçülmesi Uluslararası BAŞER UĞUR,BOZOĞLU MEHMET,KILIÇ TOPUZ BAKİYE Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 2 3 http://bsyayinevi.com/wp-content/uploads/2017/11/Cilt-2-_1_-AJE_3_2_1.pdf
2019 Impacts of Climate Change on Turkish Agriculture Uluslararası BOZOĞLU MEHMET,BAŞER UĞUR,Alhas Eroğlu Nevra,KILIÇ TOPUZ BAKİYE Journal of International Environmental Application and Science 14 3 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jieas/issue/48886/560710
2017 Economic sustainability of family dairy farming within the scope of technical efficiency: a case study of Bafra District, Turkey. Uluslararası BOZOĞLU MEHMET,Sağlam Özge,KILIÇ TOPUZ BAKİYE Custos e @gronegócio 1 http://www.custoseagronegocioonline.com.br/numero2v13/OK201520sustainability.pdf
2018 Samsun İlindeki Fındık Tarımsal Üretici Birliklerinin MevcutDurum Analizi Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BOZOĞLU MEHMET Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 4
2019 Türkiye’nin Üzümsü Meyveler Piyasası Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE Bahçe Dergisi 48
2018 Forecasting of Apricot Production of Turkey by Using Box-Jenkins Method Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BOZOĞLU MEHMET,BAŞER UĞUR,Alhas Eroğlu Nevra Turkish Journal of Forecasting 2 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/forecasting/issue/39381/482914
2016 Factors Affecting The Students’ Environmental Awareness, Attitudes And Behaviors In Ondokuz Mayis University, Turkey Uluslararası BOZOĞLU MEHMET,BİLGİÇ ABDULBAKİ,KILIÇ TOPUZ BAKİYE,ARDALI YÜKSEL Fresenius Environmental Bulletin 25 4
2020 Comparative Analysis of Cost and Profitability in the Irrigated and Non-irrigated Chestnut Farming: Case of Aydin Province, Turkey Uluslararası BOZOĞLU MEHMET, BAŞER UĞUR, Alhas Eroğlu Nevra, KILIÇ TOPUZ BAKİYE Erwerbs-Obstbau 62 1 https://link.springer.com/article/10.1007/s10341-019-00467-9
2020 The Causal Relationship Between Temperature Change and Food Indices in The World Uluslararası Alhas Eroğlu Nevra, BOZOĞLU MEHMET, BAŞER UĞUR, KILIÇ TOPUZ BAKİYE Turkish Journal of Forecasting 4 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/forecasting/issue/57892/660525
2015 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE ORGANİK TARIMA YÖNELİK YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE,DEMİRYÜREK KÜRŞAT Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 1 3 http://dergi.omu.edu.tr/omuanajas/article/view/5000113583/5000145604
2014 Consumers’ Purchase Intention toward Safety Labeled Dairy Products in the Black Sea Region of Turkey Uluslararası BOZOĞLU MEHMET,Huang CL,Florkowski WJ,KILIÇ TOPUZ BAKİYE Journal of Agricultural Sciences 20 2014
2019 Forecasting the Amount of Beef Production in Turkey Ulusal Alhas Eroğlu Nevra,BOZOĞLU MEHMET,KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BAŞER UĞUR Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi 5 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/tead/issue/50910/664731
2019 An Overview of Hazelnut Markets and Policy in Turkey Uluslararası BOZOĞLU MEHMET,BAŞER UĞUR,KILIÇ TOPUZ BAKİYE,Alhas Eroğlu Nevra Journal Of Agriculture and Nature 22 5
2019 Türkiye’de fındık üretim alanlarının daraltılması politikası Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE,KILIÇ OSMAN,BOZ İSMET,AYDIN ERYILMAZ GAMZE Akademik Ziraat Dergisi 8 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/765382
2019 Developments in the chestnut market of Turkey Uluslararası BOZOĞLU MEHMET,BAŞER UĞUR,Alhas Eroğlu Nevra,KILIÇ TOPUZ BAKİYE Journal of Agriculture and Nature 22 1
2021 Iğdır İlindeki Çiftçi Örgütlerinin Mevcut Durumu ve Yönetici Profili Ulusal KILIÇ TOPUZ BAKİYE Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 36 2021 https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuanajas/issue/62682/868341
2018 Forecasting Chestnut Production and Export of Turkey Using ARIMA Model Uluslararası BAŞER UĞUR,BOZOĞLU MEHMET,Alhas Eroğlu Nevra,KILIÇ TOPUZ BAKİYE Turkish Journal of Forecasting 2 2 http://dergipark.gov.tr/forecasting/issue/39381/482789
2021 CHAID Algoritmasıyla Öğrencilerin İklim Değişikliği Bilgi Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Örneği Ulusal BOZOĞLU MEHMET, BAŞER UĞUR, KILIÇ TOPUZ BAKİYE, Alhas Eroğlu Nevra Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi 7 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/tead/issue/66076/1033157
2021 Structural Break Analysis in Beef Production of Turkey Uluslararası Alhas Eroğlu Nevra, BOZOĞLU MEHMET, BİLGİÇ ABDULBAKİ, KILIÇ TOPUZ BAKİYE, BAŞER UĞUR KSU Journal of Agriculture and Nature 24 5 http://dogadergi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/63222/812961
2022 Technical Efficiency of Dairy Buffalo Farms: A Case of Igdir Province, Turkey Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE, Karabulut Kader Custos e Agronegocio On Line 18 1 http://www.custoseagronegocioonline.com.br/numero1v18/OK%2011%20dairy.pdf
2022 CHAID Algoritması ile Üyelerin Tarımsal Örgütlerin Genel Kurul Toplantısına Katılımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Iğdır İli Örneği Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE, EYDURAN ECEVİT, ERTÜRK YAKUP ERDAL, BOZOĞLU MEHMET KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 25 2 http://dogadergi.ksu.edu.tr/tr/download/article-file/1704005
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 The Effects of Livestock Supports on Dairy Buffalo Farms: A Case of Igdir Province Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE, KARABULUT Kader, KÜLEKÇİ MURAT ISPEC 7th International Conference on Agriculture, Animal Science and Rural Development https://www.ispeco.org/_files/ugd/614b1f_a9c520805fb94ff2be010f3be89fddcc.pdf
2019 Türkiye’nin Üzümsü Meyveler Piyasası Ulusal KILIÇ TOPUZ BAKİYE VI. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu
2019 The Causal Relationship Between Temperature Change and Food Indices Uluslararası Alhas Eroğlu Nevra,BOZOĞLU MEHMET,BAŞER UĞUR,KILIÇ TOPUZ BAKİYE 3rd International Web Conference on Forecasting
2019 Situation and Problems of Agricultural Producer Unions in Turkey Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BOZOĞLU MEHMET 3. International conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences
2019 Forecasting of Onion Sown Area and Production in Turkey Using Exponential Smoothing Method Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BOZOĞLU MEHMET,Alhas Eroğlu Nevra,BAŞER UĞUR 3rd International Web Conference on Forecasting
2018 Impacts of Climate Change on Turkish Agriculture Uluslararası BOZOĞLU MEHMET,BAŞER UĞUR,Alhas Eroğlu Nevra,KILIÇ TOPUZ BAKİYE The 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on BIODIVERSITY
2018 Knowledge Levels of the Candidate Graduates of Agricultural Economics on Climate Change and Its Impacts on Agriculture Uluslararası BOZOĞLU MEHMET,KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BAŞER UĞUR,Alhas Eroğlu Nevra INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD AND AGRICULTURAL ECONOMICS
2018 Forecasting of Apricot Production by Using Box-Jenkins Method in Turkey Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BOZOĞLU MEHMET,BAŞER UĞUR,Alhas Eroğlu Nevra International Web Conference Series on Forecasting
2018 Forecasting of Beef Meat Production in Turkey Uluslararası Alhas Eroğlu Nevra,BOZOĞLU MEHMET,KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BAŞER UĞUR International Web Conference Series on Forecasting
2018 Forecasting Chestnut Production and Export of Turkey Using ARIMA Model Uluslararası BAŞER UĞUR,BOZOĞLU MEHMET,Alhas Eroğlu Nevra,KILIÇ TOPUZ BAKİYE International Web Conference Series on Forecasting
2018 Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik politikası Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BOZOĞLU MEHMET,Alhas Eroğlu Nevra,BAŞER UĞUR The 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on BIODIVERSITY
2018 Türkiye’nin havza bazlı destekleme modelinin değerlendirilmesi Uluslararası Alhas Eroğlu Nevra,BOZOĞLU MEHMET,KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BAŞER UĞUR The 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on BIODIVERSITY
2018 TARIM VE GIDA POLİTİKALARININ GELECEĞİ Ulusal BOZOĞLU MEHMET,SAYIN CENGİZ,BAŞER UĞUR,Alhas Eroğlu Nevra,KILIÇ TOPUZ BAKİYE XIII. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ
2018 Türkiye’de gıda güvenliği mevzuatı ve uygulamaları Uluslararası BAŞER UĞUR,BOZOĞLU MEHMET,KILIÇ TOPUZ BAKİYE,Alhas Eroğlu Nevra The 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on BIODIVERSITY
2017 Members’ Trust and It’s Determinants in the Agricultural Producer Union: A Case Study of Samsun Province, Turkey Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BOZOĞLU MEHMET,BİLGİÇ ABDULBAKİ The International Co-operative Alliance Global Research Conference-United Kingdom
2017 Member Satisfaction With The Organic Hazelnut Agricultural Producer Union In Samsun, Turkey. Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BOZOĞLU MEHMET IX. International Congress on Hazelnut
2017 The Cost and Profitability of Chestnut Production in Aydin Province Uluslararası BOZOĞLU MEHMET,BAŞER UĞUR,Alhas Eroğlu Nevra,KILIÇ TOPUZ BAKİYE 6th International Chestnut Symposium http://chestnut2017.org/Chestnut_2017_Abstract_Book.pdf
2017 Developments in the Chestnut Markets of Turkey Uluslararası BOZOĞLU MEHMET,BAŞER UĞUR,Alhas Eroğlu Nevra,KILIÇ TOPUZ BAKİYE 6th International Chestnut Symposium http://chestnut2017.org/Chestnut_2017_Abstract_Book.pdf
2017 Measuring Environmental, Social and Economic Sustainability at the Farm Level Uluslararası BAŞER UĞUR,BOZOĞLU MEHMET,KILIÇ TOPUZ BAKİYE International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development
2017 Performance Measurement in the Agricultural Producer Unions: A Case Study of Samsun Province, Turkey Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BOZOĞLU MEHMET The International Co-operative Alliance Global Research Conference-United Kingdom
2017 Güncel Gelişmeler Kapsamında Türkiye’deki Çiftçi Örgütlerine Yönelik Mevzuatın Değerlendirilmesi Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BOZOĞLU MEHMET,BAŞER UĞUR The 22nd International Turkish Cooperatives Congress
2017 The Cost and Profitability of Chestnut Production in Aydın Province, Turkey Uluslararası BOZOĞLU MEHMET,BAŞER UĞUR,Alhas Eroğlu Nevra,KILIÇ TOPUZ BAKİYE 6 th International Chestnut Symposium
2017 Samsun İlindeki Fındık Tarımsal Üretici Birliklerinin Mevcut Durum Analizi Ulusal KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BOZOĞLU MEHMET İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu
2017 Developments in The Chestnut Market of Turkey Uluslararası BOZOĞLU MEHMET,BAŞER UĞUR,Alhas Eroğlu Nevra,KILIÇ TOPUZ BAKİYE 6 th International Chestnut Symposium
2017 Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’nin Fındık Politikası ve Piyasasının Değerlendirilmesi Ulusal BOZOĞLU MEHMET,BAŞER UĞUR,KILIÇ TOPUZ BAKİYE İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu
2017 Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’nin Fındık Politikası ve Piyasasının Değerlendirilmesi Ulusal BOZOĞLU MEHMET,BAŞER UĞUR,KILIÇ TOPUZ BAKİYE İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu
2017 Güncel Gelişmeler Kapsamında Türkiye’deki Çiftçi Örgütlerine Yönelik Mevzuatın Değerlendirilmesi Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BOZOĞLU MEHMET,BAŞER UĞUR 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi http://koopkur.org.tr/uploads/files/22_Sosyal_Ekonomi_Aglari_bildiriler.pdf
2017 Recent Developments in The Hazelnut Policy and Markets of Turkey Uluslararası BOZOĞLU MEHMET,BAŞER UĞUR,KILIÇ TOPUZ BAKİYE IX. International Congress on Hazelnut
2017 Recent Developments in Turkish Hazelnut Policy and Markets of Turkey Uluslararası BOZOĞLU MEHMET,BAŞER UĞUR,KILIÇ TOPUZ BAKİYE IX. International Congress on Hazelnut
2017 Tarım İşletmelerinde Çevresel, Ekonomik ve Sosyal Sürdürülebilirliğin Ölçülmesi Uluslararası BAŞER UĞUR,BOZOĞLU MEHMET,KILIÇ TOPUZ BAKİYE International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development
2016 Kooperatifçilik ve Kadın Kooperatifleri Ulusal KILIÇ TOPUZ BAKİYE Birliği Esas Alan Girişimcilik Modeli: Kooperatifçilik
2016 Samsun İli Tarımsal Üretici Birliklerinde Güvene Etkili Faktörler Ulusal KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BOZOĞLU MEHMET XII.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi
2016 Üyelerin Tarımsal Üretici Birliklerine Sermaye Katkısı Sağlama İsteklilikleri Ulusal KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BOZOĞLU MEHMET XII.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi
2016 Factors Affecting The Students’ Environmental Awareness, Attitudes and Behaviors in Ondokuz Mayis University, Turkey Ulusal BOZOĞLU MEHMET,BİLGİÇ ABDULBAKİ,KILIÇ TOPUZ BAKİYE,ARDALI YÜKSEL XII.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi
2015 Samsun İli Tarımsal Üretici Birlikleri’xxnde Güvenin Performansa Etkisi Ulusal KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BOZOĞLU MEHMET II. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi
2015 Samsun İlindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde Ortak-Kooperatif İlişkilerinin Analizi Uluslararası KILIÇ TOPUZ BAKİYE,BOZOĞLU MEHMET 21. International Turkish Cooperative Congress
2015 Avrupa Birliği ve Türkiye de Tarımsal Üretici Birlikleri Ulusal KILIÇ TOPUZ BAKİYE 5. Tarımsal Kuruluşları Buluşturma Programı
2014 Türkiye Tarımında Teknik Etkinlik: Meta Analizi Ulusal Alhas Eroğlu Nevra,BOZOĞLU MEHMET,KILIÇ TOPUZ BAKİYE XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi
2014 Consumer s willingness to pay for ISO Certified Dairy Products in Turkey Uluslararası BOZOĞLU MEHMET,Huang CL,Florkowski WJ,KILIÇ TOPUZ BAKİYE International Meeting-Perm/Russia
2014 Tüketicilerin Gıda Güvenliği Farkındalıkları ve Gıda Güvenliği Sertifikalı Süt ve Ürünlerini Satın Alma Niyetleri Ulusal BOZOĞLU MEHMET,Huang CL,Florkowski WJ,KILIÇ TOPUZ BAKİYE,Alhas Eroğlu Nevra XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi
2012 Consumers Willingness to Pay for Food Safety in Milk Products in the Black Sea Region Turkey Uluslararası Bozoğlu M, Huang CL, Florkowski WJ, Kılıç Bakiye Meeting of Southern Agricultural Economics Association-USA
2012 Samsun İli Kırsal Kesimde Yoksulluk Düzeyi Ulusal Kılıç Bakiye, Sönmez Nur İlkay, Ceyhan Vedat, Kılıç Osman, Gündüz Orhan 10.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi
2012 Samsun İlindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ortaklarının Kooperatifçilik İlkeleriyle İlgili Bilinç Düzeyleri Ulusal Kılıç Bakiye, Bozoğlu Mehmet 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi
2012 Samsun İlinde Kadın Çiftçilerin Kooperatifleşmeye Karşı Tutumları Ulusal Hazneci Esin, Kılıç Bakiye, Hazneci Kerem, Ceyhan Vedat 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2011 Samsun ilindeki tarımsal kalkınma kooperatiflerinde ortak-kooperatif ilişkilerinin analizi Bakiye Kılıç Yüksek Lisans Devam Ediyor
2017 Samsun ili tarımsal üretici birliklerinde güven ve performansa etkili faktörler BAKİYE KILIÇ TOPUZ Doktora Tamamlandı
2021 Iğdır ili süt mandası yetiştiren işletmelerin etkinlik analizi KADER KARABULUT Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Tarım Ekonomisi Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri Yüksek Lisans
2021-2022 Veri Toplama ve Değerlendirme Teknikleri Yüksek Lisans
2021-2022 Mezuniyet Çalışması - II Lisans
2021-2022 Tarım Politikası-II Lisans
2021-2022 Tarımsal Yayım ve Haberleşme Lisans
2021-2022 Tarımsal Kooperatifçilik Lisans
2020-2021 Tarım Ekonomisi Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri Yüksek Lisans
2020-2021 Veri Toplama ve Değerlendirme Teknikleri Yüksek Lisans
2020-2021 Tarım Politikası II Lisans
2020-2021 Tarımsal Yayım ve Haberleşme Lisans
2020-2021 Tarımsal Kooperatifçilik Lisans
2018-2019 Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri Yüksek Lisans
2018-2019 Veri Toplama ve Değerlendirme Teknikleri Yüksek Lisans
2019-2020 Avrupa Birliği ve Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik Yüksek Lisans
2019-2020 Zaman Serisi Analizleri Yüksek Lisans
2017-2018 Mesleki Uygulama Lisans
2017-2018 Tarımsal Yayım ve Haberleşme Lisans
2017-2018 Tarımsal Kooperatifçilik Lisans
2017-2018 Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Lisans
2017-2018 Makro Ekonomi Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Iğdır İlinde Tüketicilerin Gıda Ürünleri Paketlerindeki Etiketleme Bilgileri Hakkında Bilgi Düzeyi, Satın Alım Yerleri ve Ambalaj Tercihlerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Tarımsal Örgütlerde Üyelerin Bağlılıkları ve Sermaye Ödeme İsteklilikleri Arası İlişki: Iğdır İli Örneği Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İlinde Tüketicilerin Gıda Ürünleri Paketlerindeki Etiketleme Bilgileri Hakkındaki Bilgi Düzeyi, Satın Alım Yerleri ve Ambalaj Tercihlerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Samsun İli Tarımsal Üretici Birliklerinde Güvenin Performansa Etkisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
2012 Consumers’ Willingness to Pay for Food Safety in Milk Products in the Black Sea Region, Turkey Meeting of Southern Agricultural Economics Association Birmingham-Alabama/ABD Bilim - Sanat Ödülleri En iyi bildiri ödülü
2014 Doktora Bursu TÜBİTAK Teşvik Ödülleri Öncelikli Alanlara Yönelik Yurt İçi Doktora Bursu
Kurum Durum
Türkiye Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği Üye
The Co-operative in England Üye
Türk Kooperatifçilik Kurumu Üye
Tarım Ekonomisi Derneği Üye
Türkiye Ziraat Mühendisleri Birliği Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: