E-posta Telefon
0531593709 | 5078
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  2018 - 2021
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

  Tez Adı: Politik pazarlama kapsamında makroekonomik göstergelerin türkiye'deki seçmen davranışlarına etkisi
 • Y

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2017
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Gaziantep'te kongre turizminin mevcut durumu ve geliştirilme stratejileri üzerine bir araştırma
 • L

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2013
  Lisans

  İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2022 Göçmenlerin Seçmen Davranışında Politik Pazarlama Unsurlarının Etkisi: Suriyeli Göçmenler Üzerine Bir İnceleme Ulusal ARMUTCU BARIŞ, Mavi Alper JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY 7 2 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2334748
2022 THE EFFECTS OF INTERNATIONAL MIGRATION POLICIES IN THE SCOPE OF POLITICAL MARKETING ON ECONOMIC GROWTH: AN EMPIRICAL RESEARCH ON TURKISH REPUBLICS Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, Mavi Alper Journal of Pure Social Sciences 3 4 file:///C:/Users/K%C4%B1smet%20Bilgisayar/Downloads/PAKSOS.2022c3s4-006.makale-85-98(armut%C3%A7u+at+all)%20(1).pdf
2022 BRICS-T ÜLKELERİNDE POLİTİK İSTİKRAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ulusal ARMUTCU BARIŞ Gaziantep University Journal of Social Sciences 21 4 https://scholar.google.com.tr/citations?view_op=view_citation&hl=tr&user=yLVbQmQAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=yLVbQmQAAAAJ:nb7KW1ujOQ8C
2021 The Effect of Economic Voting Theory on Voter Preference within the Scope of Political Marketing Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, TAN AHMET International Journal of Business & Economic Studies 3 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1843546
2021 The Impact of Economic Factors on Voter Preferences: The Case of Turkey Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, TAN AHMET International Journal of Business and Economic Studies 3 2 http://dx.doi.org/10.54821/uiecd.1032881
2016 Gaziantep Şehrinde Kongre Turizminin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Saha Araştırması Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, GİRİTLİOĞLU İBRAHİM Gaziantep Şehrinde Kongre Turizminin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Saha Araştırması 2 3 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/792814
2016 Geleneksel Gaziantep Mutfağının Kuşaklararası Bilinirliğine Yönelik Bir Araştırma Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, GİRİTLİOĞLU İBRAHİM, DÜZGÜN MEHMET Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 17 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/717707
2023 POSITIONING OF ISLAMIC HOTELS: A CORRESPONDENCE ANALYSIS APPROACH Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, Alserhan Baker, Zeqiri Jusuf, Gleason Kimberly, Said Bilal GeoJournal of Tourism and Geosite 46 1 http://dx.doi.org/10.30892/gtg.46112-1006
2020 Türkiye’de Dijital Politik Pazarlama Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, TAN AHMET Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalışmaları Dergisi 2 1 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1290113
2023 SEÇMENLERİN SİYASAL DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: X-Y-Z KUŞAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ulusal ARMUTCU BARIŞ, TAN AHMET Nevsehir Haci Bektas Veli Universitesi SBE Dergisi 13 1 http://dx.doi.org/10.30783/nevsosbilen.1064889
2023 Social Media and Political Marketing Elements Affecting the Political Participation Behavior of Voters: A Field Research on Syrian Migrants Ulusal ARMUTCU BARIŞ, Mavi Alper Dumlupinar University Journal of Social Sciences 75 1 http://dx.doi.org/10.51290/dpusbe.1152720
2023 The role of social media in consumers’ intentions to buy green food: evidence from Türkiye Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, Zeqiri Jusuf, Ramadani Veland, Dana Leo-Paul Emerald http://dx.doi.org/10.1108/bfj-11-2022-0988
2023 Green product consumption behaviour, green economic growth and sustainable development: unveiling the main determinants Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, Zuferi Rasim, TAN AHMET Emerald http://dx.doi.org/10.1108/jec-05-2023-0074
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2023 POLİTİK PAZARLAMANIN 4P’Sİ Uluslararası ARMUTCU BARIŞ 11th International Conference on Culture and Civilization file:///C:/Users/K%C4%B1smet%20Bilgisayar/Desktop/masa%C3%BCst%C3%BC%20dosyalar/I%C4%9Fd%C4%B1r%20%C3%9Cni/Yay%C4%B1nlar/EK1-Madde%208c-2.%2012.%20POL%C4%B0T%C4%B0K%20PAZARLAMANIN%204P%E2%80%99S%C4%B0.pdf
2023 Generation Z Young Consumers’ Sustainable Purchasing Behaviors and Intent to Purchase Recyclable Products: A Comprehensive Study in Turkey using SEM Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, Tan Muhammed Furkan Business Research Proceedings, 1st Research Innovations in Sustainable Marketing: A Global Virtual Symposium https://luminousinsights.net/articles/BRP-2023-72
2023 THE EFFECT OF MUSIC AS A POLITICAL MARKETING PRACTICE ON VOTER PREFERENCES Ulusal ARMUTCU BARIŞ, TAN AHMET V. ASC 2023 / Spring Congress Everchanging World: Challenges and Opportunities 10-12 May 2023, Multan - Pakistan http://publications.holistence.com
2022 The Relatıonshıp Between Islamıc Dıgıtal Marketıng And Islamıc Product Purchasıng Behavıours: An Analysıs Wıth SEM on Turkey Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, Gleason Kimberly, Zeqiri Jusuf, Alserhan Baker 13 th Global Islamic Marketing Conference, İstanbul. https://www.researchgate.net/publication/370602949_THE_RELATIONSHIP_BETWEEN_ISLAMIC_DIGITAL_MARKETING_AND_ISLAMIC_PRODUCT_PURCHASING_BEHAVIOURS_AN_ANALYSIS_WITH_SEM_ON_TURKEY_ISLAMI_DIJITAL_PAZARLAMA_ILE_ISLAMI_URUN_SATIN_ALMA_DAVRANISLARI_ARASINDAKI_#fullTextFileContent
2022 A research on the relationship between political marketing and traditional marketing Uluslararası ARMUTCU BARIŞ International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies https://www.izdas.org/_files/ugd/614b1f_1b2fcf28a37d437c8a2698fe95cf055b.pdf
2022 AN ANALYSIS OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT PROCESS OF POLITICAL MARKETING Uluslararası ARMUTCU BARIŞ Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies-VII | March 3-4, 2022 https://www.middleeastconference.org/_files/ugd/614b1f_77fabd66c5054350a95423613bc913b6.pdf
2022 POLİTİK PAZARLAMA KAPSAMINDA GÖÇ, POLİTİK İSTİKRAR VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, Mavi Alper İSTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS –III https://www.istanbulkongresi.org/_files/ugd/614b1f_7c69123b1ff74f7ba3bcd85a6326e818.pdf
2021 THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC VOTING THEORY AND VOTER BEHAVIORS: A LITERATURE REVIEW Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, Mavi Alper Anatolian Congresses 8th International Social Sciences Congress
2018 BİREYSEL MÜŞTERİLERİN BANKA TERCİHLERİ: KATILIM BANKALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ Ulusal ARMUTCU BARIŞ, EKŞİ İBRAHİM HALİL, Özyurt Hatice Kübra 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu https://www.researchgate.net/profile/Duygu-Kizildag/publication/330182135_Kusak_Farkliliklarinin_Politik_Davranis_Algisi_Uzerine_Etkisi/links/5c321782299bf12be3b30619/Kusak-Farkliliklarinin-Politik-Davranis-Algisi-Uezerine-Etkisi.pdf
2014 MARKA ŞEHİR GAZİANTEP’İN TURİSTİK ARZ VE TALEP YAPISI ÜZERİNE BİR İNCELEME Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, GİRİTLİOĞLU İBRAHİM, OLCAY ATINÇ, AKÇİ YAVUZ 9 TH INTERNATIONAL CONFERENCE: NEW PERSPECTIVES IN TOURISM AND HOSPITALITY-BOOK OF PROCEEDINGS - TOURMAN 2014 https://www.researchgate.net/publication/329809285_9th_International_Conference_New_Perspectives_in_Tourism_and_Hospitality_25-27_September_2014_Burhaniye_Editor
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2023 Research on Social Sciences- IV. Post-Truth Marketing Bölüm(ler)
2022 Stratejik İşletme Yönetiminde Teknolojinin Endüstriyel Süreci POLİTİK PAZARLAMA KAPSAMINDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ Bölüm(ler)
2022 POLİTİK PAZARLAMA VE EKONOMİ Tümü
2022 DİJİTAL PAZARLAMA Yaklaşım ve Uygulamalar DİJİTAL PAZARLAMADA SOSYAL MEDYA VE SEÇMEN TERCİHİ İLİŞKİSİ Bölüm(ler)
2022 ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİDE AVRASYA POLİTİKA, POLİTİK İSTİKRAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Bölüm(ler)
2022 SOSYAL-BILIMLERDE-SECME-KONULAR-5 SURİYE’DEKİ HALKIN SİYASAL KATILIM DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER Bölüm(ler)
2022 Geleneksel Pazarlamadan Dijital Pazarlamaya Geçiş DİJİTAL PAZARLAMANIN EVRİMİ Dijitalleşme ve Sosyal Medyanın Göç ve Eğitim Üzerindeki Etkileri Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2022-2023 REKLAMCILIK Yüksek Lisans
2022-2023 HALKLA İLİŞKİLER Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2023 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ