E-posta Telefon
05315993709 | 5078
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  2018 - 2021
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

  Tez Adı: Politik pazarlama kapsamında makroekonomik göstergelerin türkiye'deki seçmen davranışlarına etkisi
 • Y

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2017
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Gaziantep'te kongre turizminin mevcut durumu ve geliştirilme stratejileri üzerine bir araştırma
 • L

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2013
  Lisans

  İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2022 Göçmenlerin Seçmen Davranışında Politik Pazarlama Unsurlarının Etkisi: Suriyeli Göçmenler Üzerine Bir İnceleme Ulusal ARMUTCU BARIŞ, Mavi Alper JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY 7 2 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2334748
2022 THE EFFECTS OF INTERNATIONAL MIGRATION POLICIES IN THE SCOPE OF POLITICAL MARKETING ON ECONOMIC GROWTH: AN EMPIRICAL RESEARCH ON TURKISH REPUBLICS Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, Mavi Alper Journal of Pure Social Sciences 3 4 file:///C:/Users/K%C4%B1smet%20Bilgisayar/Downloads/PAKSOS.2022c3s4-006.makale-85-98(armut%C3%A7u+at+all)%20(1).pdf
2022 BRICS-T ÜLKELERİNDE POLİTİK İSTİKRAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ulusal ARMUTCU BARIŞ Gaziantep University Journal of Social Sciences 21 4 https://scholar.google.com.tr/citations?view_op=view_citation&hl=tr&user=yLVbQmQAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=yLVbQmQAAAAJ:nb7KW1ujOQ8C
2021 The Effect of Economic Voting Theory on Voter Preference within the Scope of Political Marketing Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, TAN AHMET International Journal of Business & Economic Studies 3 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1843546
2021 The Impact of Economic Factors on Voter Preferences: The Case of Turkey Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, TAN AHMET International Journal of Business and Economic Studies 3 2 http://dx.doi.org/10.54821/uiecd.1032881
2016 Gaziantep Şehrinde Kongre Turizminin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Saha Araştırması Uluslararası GİRİTLİOĞLU İBRAHİM, ARMUTCU BARIŞ Gaziantep Şehrinde Kongre Turizminin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Saha Araştırması 2 3 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/792814
2016 Geleneksel Gaziantep Mutfağının Kuşaklararası Bilinirliğine Yönelik Bir Araştırma Uluslararası GİRİTLİOĞLU İBRAHİM, ARMUTCU BARIŞ, DÜZGÜN MEHMET Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 17 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/717707
2023 POSITIONING OF ISLAMIC HOTELS: A CORRESPONDENCE ANALYSIS APPROACH Uluslararası Alserhan Baker, Zeqiri Jusuf, Gleason Kimberly, Said Bilal, ARMUTCU BARIŞ GeoJournal of Tourism and Geosite 46 1 http://dx.doi.org/10.30892/gtg.46112-1006
2020 Türkiye’de Dijital Politik Pazarlama Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, TAN AHMET Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalışmaları Dergisi 2 1 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1290113
2023 SEÇMENLERİN SİYASAL DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: X-Y-Z KUŞAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ulusal ARMUTCU BARIŞ, TAN AHMET Nevsehir Haci Bektas Veli Universitesi SBE Dergisi 13 1 http://dx.doi.org/10.30783/nevsosbilen.1064889
2023 Social Media and Political Marketing Elements Affecting the Political Participation Behavior of Voters: A Field Research on Syrian Migrants Ulusal ARMUTCU BARIŞ, Mavi Alper Dumlupinar University Journal of Social Sciences 75 1 http://dx.doi.org/10.51290/dpusbe.1152720
2023 The role of social media in consumers’ intentions to buy green food: evidence from Türkiye Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, Ramadani Veland, Zeqiri Jusuf, Dana Leo-Paul British Food Journal http://dx.doi.org/10.1108/bfj-11-2022-0988
2023 Green product consumption behaviour, green economic growth and sustainable development: unveiling the main determinants Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, Zuferi Rasim, TAN AHMET Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Econom http://dx.doi.org/10.1108/jec-05-2023-0074
2023 A Study on Intentions of Generation Z Consumers to Buy Recyclable Products Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, Tan Muhammed Furkan Journal of Sustainable Marketing http://dx.doi.org/10.51300/jsm-2023-109
2023 SEÇMEN DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ulusal ARMUTCU BARIŞ 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ 58 3 http://dx.doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2174
2023 Avrupa Birliği Ülkelerinde Politik İstikrar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (The Relationship of Political Stability and Economic Growth in European Union Countries) Ulusal TEKBAŞ MURAT, ARMUTCU BARIŞ Journal of Business Research - Turk 15 3 http://dx.doi.org/10.20491/isarder.2023.1679
2023 Tourist behaviour: The role of digital marketing and social media Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, TAN AHMET, Amponsah Mary, Parida Subhadarsini, Ramkissoon Haywantee Acta Psychologica 240 104025 http://dx.doi.org/10.1016/j.actpsy.2023.104025
2023 FACTORS INFLUENTIAL ON POLITICAL PARTICIPATION AND VOTING BEHAVIOURS Uluslararası ARMUTCU BARIŞ Strategy International Journal of Middle East Research 5 1 http://ijmer.net/arsiv/614
2023 FACTORS AFFECTING THE POLITICAL PARTICIPATION BEHAVIOURS OF MIDDLE-CLASS CONSERVATIVE VOTERS: A RESEARCH ON GENERATION Y Uluslararası ARMUTCU BARIŞ Kütahya Dumlupinar Üniversitesi TOPLUM, EKONOMİ VE YÖNETİM DERGİSİ 4 http://dx.doi.org/10.58702/teyd.1353635
2023 Yeşil Pazarlamanın Kavramsallaştırılması ve Öne Çıkan Temalar Üzerine VOSviewerİle Bir Araştırma Uluslararası ARMUTCU BARIŞ UluslararasıAkademik Birikim Dergisi 6 https://akademikbirikimdergisi.com/index.php/uabd/article/view/142
2023 Politik Pazarlama ve Seçmen Tercihi İlişkisi Uluslararası ARMUTCU BARIŞ Social Sciences Research Journal 12 12 http://socialsciencesresearchjournal.com
2023 SEÇMEN DAVRANIŞI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ: VOSVİEWER İLE ARAŞTIRMA Uluslararası ARMUTCU BARIŞ Route Educational and Social Science Journal 10 5 http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3448
2023 BİR ÖRGÜTSEL TÜKETİCİ OLARAK ÇALIŞANLARIN PERFORMANSLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Uluslararası KIRVAÇ GAMZE, ARMUTCU BARIŞ R&S - Research Studies Anatolia Journal 6 4 http://dx.doi.org/10.33723/rs.1362611
2023 YAPAY ZEKANIN YEŞİL ÜRÜN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ Uluslararası CESUR MUSTAFA, ARMUTCU BARIŞ Journal of Public Economy and Public Financial Management 3 2 https://journals.academicianstudies.com/JPEPFM/article/view/209
2024 Antecedents of electric vehicle purchasing behaviors: Evidence from Türkiye Uluslararası Ramadani Veland, ARMUTCU BARIŞ, Reshidi Nail, TAN AHMET, İNCE ERCAN Business Ethics, the Environment & Responsibility http://dx.doi.org/10.1111/beer.12660
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2023 Marka Güveninin Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi Uluslararası Masalcı Merve, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW https://asc.academicianstudies.com/en/
2023 Bibliyometrik Analiz İle Geçmişten Geleceğe Metaverse Gelişiminin İncelenmes Uluslararası Balcı Muhammed Emin, ALTIN AYAZ YUSUF, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW https://asc.academicianstudies.com/en/
2023 Metaverse Dünyası'nın Tüketici Satın Alma Davranışları Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Uluslararası Alkan Nihat, TAN AHMET, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW https://asc.academicianstudies.com/en/
2023 Üretim Sektörü Üzerine Ampirik Bir Araştırma Uluslararası Aras Adnan, ALIYEV POLAD, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW https://asc.academicianstudies.com/en/
2023 Online Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler Uluslararası Masalcı İsmail, ALIYEV POLAD, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW https://asc.academicianstudies.com/en/
2023 E Ticaret ve Satın Alma Uluslararası Üzümcü Beyza, TAN AHMET, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW https://asc.academicianstudies.com/en/
2023 THE EFFECT OF MUSIC AS A POLITICAL MARKETING PRACTICE ON VOTER PREFERENCES Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, TAN AHMET V. ASC 2023 / Spring Congress Everchanging World: Challenges and Opportunities 10-12 May 2023, Multan - Pakistan http://publications.holistence.com
2023 Boykot'un Hazır Gıdalar Üzerine Etkisi Uluslararası Demir Veysel, ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW https://asc.academicianstudies.com/en/
2023 Yapay Zeka Pazarlama Çabaları Tüketici Davranışını Etkiliyor mu? Mobil Hizmet ve Mobil Sanal Ağ Operatör Kullanıcıları Üzerine Bir Çalışma Uluslararası Özcan Burcu, TAN AHMET, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW https://asc.academicianstudies.com/en/
2023 Yeşil Tüketim Davranışının Ana Öncülerinin Belirlenmesi Uluslararası Yetişkin Seher, GÜNGÖR HACİ YUSUF, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW file:///C:/Users/Asus/Downloads/ASC2023%20Fall%20ASC-%20Full%20Text%20Booklet.pdf
2023 Yapay Zekanın Satın Alma Davranışına Etkisi Uluslararası Süne Mihriban, AKGÜN LEYLA, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW https://asc.academicianstudies.com/en/
2023 Elektronik Ödeme Sistemlerinin Gelişimi ve Etkileri Uluslararası Akkuş Fidan, ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW https://asc.academicianstudies.com/en/
2023 Konaklama İşletmelerinde Yapay Zekanın Kullanımı ve Turizm Pazarlamasında Uygulama Örnekler Uluslararası Demirhan Engin, KARTAL MAHMUT, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW https://asc.academicianstudies.com/en/
2023 FAST FOOD Sektöründe Sosyal Medya Pazarlamasının Tüketicinin Satın Alma Kararına Etkisi Üzerine Bir Araştırma Uluslararası Taşbağ Fatih, ALPASLANOĞLU ALPASLAN, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW https://asc.academicianstudies.com/en/
2023 Bankacılık Sektörü Çalışanlarının Yapay Zeka Uygulamalarını Benimseme Niyeti Üzerine Bir Araştırma Uluslararası Er Ömer, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW https://asc.academicianstudies.com/en/
2023 Tüketici Satın Alma Davranışlarında Dini İnançların Etkisi Üzerine Bir Araştır Uluslararası Turgut Nurhat, MOÇ TURHAN, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW https://asc.academicianstudies.com/en/
2023 Yapay Zekanın Tüketicilerin Yeşil Ürün Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkiler Uluslararası Gider Erkan, ALTIN AYAZ YUSUF, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW
2023 Yapay Zekanın Aydınlık ve Karanlık Yönleri: Turistik Destinasyonlar Üzerine Bir Araştırma Uluslararası Er Ahmet, AKGÜN LEYLA, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW https://asc.academicianstudies.com/en/
2023 Infuancerların Tüketicilerin Davranışsal Niyetleri Üzerine Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma Uluslararası Özkan Fuat, ALPASLANOĞLU ALPASLAN, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW https://asc.academicianstudies.com/en/
2023 Sosyal Medya Pazarlamasının Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma Uluslararası Çalışkan Muhammet, TAN AHMET, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW https://asc.academicianstudies.com/en/
2023 Politik Pazarlama Unsurlarının Seçmen Davranışlarına Etkisi Üzerine Kapsamlı Bir Araştırma Uluslararası Baldız Mahmut, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW https://asc.academicianstudies.com/en/
2023 Dürtüsel Satın Alma Kararları Uluslararası Kılıç Eyüp, İNCE ERCAN, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW https://asc.academicianstudies.com/en/
2023 FAST FOOD Sektöründe Dijital Ödeme Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma Uluslararası Sönmez Reşat, AYKOL SELİN, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW https://asc.academicianstudies.com/en/
2023 Boykot'un Kozmetik Ürünler Üzerinde ki Etkis Uluslararası Taştan Taner, ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW https://asc.academicianstudies.com/en/
2023 Dini İnançların İnanç Turizmi Üzerine Etkisi Uluslararası Öztürk Ahmet, İNCE ERCAN, ARMUTCU BARIŞ VI. ASC 2023 / FALL SMART FUTURE: YESTERDAY, TODAY & TOMORROW https://asc.academicianstudies.com/en/
2023 POLİTİK PAZARLAMANIN 4P’Sİ Uluslararası ARMUTCU BARIŞ 11th International Conference on Culture and Civilization file:///C:/Users/K%C4%B1smet%20Bilgisayar/Desktop/masa%C3%BCst%C3%BC%20dosyalar/I%C4%9Fd%C4%B1r%20%C3%9Cni/Yay%C4%B1nlar/EK1-Madde%208c-2.%2012.%20POL%C4%B0T%C4%B0K%20PAZARLAMANIN%204P%E2%80%99S%C4%B0.pdf
2023 Generation Z Young Consumers’ Sustainable Purchasing Behaviors and Intent to Purchase Recyclable Products: A Comprehensive Study in Turkey using SEM Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, Tan Muhammed Furkan Business Research Proceedings, 1st Research Innovations in Sustainable Marketing: A Global Virtual Symposium https://luminousinsights.net/articles/BRP-2023-72
2022 AN ANALYSIS OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT PROCESS OF POLITICAL MARKETING Uluslararası ARMUTCU BARIŞ Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies-VII | March 3-4, 2022 https://www.middleeastconference.org/_files/ugd/614b1f_77fabd66c5054350a95423613bc913b6.pdf
2022 POLİTİK PAZARLAMA KAPSAMINDA GÖÇ, POLİTİK İSTİKRAR VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, Mavi Alper İSTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS –III https://www.istanbulkongresi.org/_files/ugd/614b1f_7c69123b1ff74f7ba3bcd85a6326e818.pdf
2022 The Relatıonshıp Between Islamıc Dıgıtal Marketıng And Islamıc Product Purchasıng Behavıours: An Analysıs Wıth SEM on Turkey Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, Gleason Kimberly, Zeqiri Jusuf, Alserhan Baker 13 th Global Islamic Marketing Conference, İstanbul.
2022 A research on the relationship between political marketing and traditional marketing Uluslararası ARMUTCU BARIŞ International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies https://www.izdas.org/_files/ugd/614b1f_1b2fcf28a37d437c8a2698fe95cf055b.pdf
2021 THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC VOTING THEORY AND VOTER BEHAVIORS: A LITERATURE REVIEW Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, Mavi Alper Anatolian Congresses 8th International Social Sciences Congress
2018 BİREYSEL MÜŞTERİLERİN BANKA TERCİHLERİ: KATILIM BANKALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ Ulusal ARMUTCU BARIŞ, EKŞİ İBRAHİM HALİL, Özyurt Hatice Kübra 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu https://www.researchgate.net/profile/Duygu-Kizildag/publication/330182135_Kusak_Farkliliklarinin_Politik_Davranis_Algisi_Uzerine_Etkisi/links/5c321782299bf12be3b30619/Kusak-Farkliliklarinin-Politik-Davranis-Algisi-Uezerine-Etkisi.pdf
2014 MARKA ŞEHİR GAZİANTEP’İN TURİSTİK ARZ VE TALEP YAPISI ÜZERİNE BİR İNCELEME Uluslararası ARMUTCU BARIŞ, GİRİTLİOĞLU İBRAHİM, OLCAY ATINÇ, AKÇİ YAVUZ 9 TH INTERNATIONAL CONFERENCE: NEW PERSPECTIVES IN TOURISM AND HOSPITALITY-BOOK OF PROCEEDINGS - TOURMAN 2014 https://www.researchgate.net/publication/329809285_9th_International_Conference_New_Perspectives_in_Tourism_and_Hospitality_25-27_September_2014_Burhaniye_Editor
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2023 Research on Social Sciences- IV. Post-Truth Marketing Bölüm(ler)
2023 Turizm Alanında Çok Yönlü Araştırmalar II Turizm Pazarlaması Üzerine VOSviewer İle Bir Araştırma Bölüm(ler)
2023 THE ESSENTIALS OF TODAY'S MARKETING 3 DIGITAL MARKETING Bölüm(ler)
2023 İLETIŞIM VE MEDYA ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XV SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI Bölüm(ler)
2023 SOSYAL, BEŞERI VE İDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XXVI RİTİMDEN SANDIĞA POLİTİK PAZARLAMANIN ROLÜ VE GÜCÜ Bölüm(ler)
2023 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI-IV TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ Bölüm(ler)
2023 Dijital Pazarlamada Öne Çıkan Başlıklar ve Uygulamalı Çalışmalar Çevrimiçi ve Dijital Pazarlama Üzerine Bibliyometrik Bir Araştırma Bölüm(ler)
2023 YAPAY ZEKÂ: ALAN UYGULAMALARI-2 YAPAY ZEKA İLE PAZARLAMA ALANINDA YENİLİKÇİ DÖNÜŞÜM Bölüm(ler)
2022 Stratejik İşletme Yönetiminde Teknolojinin Endüstriyel Süreci POLİTİK PAZARLAMA KAPSAMINDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ Bölüm(ler)
2022 POLİTİK PAZARLAMA VE EKONOMİ Tümü
2022 DİJİTAL PAZARLAMA Yaklaşım ve Uygulamalar DİJİTAL PAZARLAMADA SOSYAL MEDYA VE SEÇMEN TERCİHİ İLİŞKİSİ Bölüm(ler)
2022 ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİDE AVRASYA POLİTİKA, POLİTİK İSTİKRAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Bölüm(ler)
2022 SOSYAL-BILIMLERDE-SECME-KONULAR-5 SURİYE’DEKİ HALKIN SİYASAL KATILIM DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER Bölüm(ler)
2022 Geleneksel Pazarlamadan Dijital Pazarlamaya Geçiş DİJİTAL PAZARLAMANIN EVRİMİ Dijitalleşme ve Sosyal Medyanın Göç ve Eğitim Üzerindeki Etkileri Bölüm(ler)
2023 Pazarlamaya Yeni Bir Bakış: YAPAY ZEKÂ YAPAY ZEKÂ PAZARLAMASI ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR ARAŞTIRMA Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2023 Bir kurumsal tüketici olan çalışanların değişim yorgunluğunun iş stresi ve yaratıcılığı üzerindeki etkisi GAMZE KIRVAÇ Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2022-2023 REKLAMCILIK Lisans
2022-2023 HALKLA İLİŞKİLER Lisans
2023-2024 BİLİMSEL MAKALE VE TEZ YAZMA Yüksek Lisans
2023-2024 SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA Yüksek Lisans
2023-2024 KARİYER PLANLAMA Lisans
2023-2024 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Yüksek Lisans
2023-2024 SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA Lisans
2023-2024 HAVAYOLU PAZARLAMASI Lisans
2023-2024 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Lisans
2023-2024 PAZARLAMA İLKELERİ Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
SODES Yardımcı Personel Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ
Green Areas Manegement Proje Koordinatörü Diğer (Uluslararası)
IOM - Livestock's Project Yardımcı Personel Diğer (Uluslararası)
The European Sicentific Collaboration Project Araştırmacı Avrupa Birliği
Support for Turkısh Language Project Yardımcı Personel Diğer (Uluslararası)
Food Parcel Distribution Project for Earthquake Victims Yürütücü Diğer (Uluslararası)
The Impact of Artificial Intelligence on Consumers' Green Product Purchasing Behaviour: A Comprehensive Study on Generation Z Research Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Women Empowerment: Skills for Empolyment Project Yürütücü Diğer (Uluslararası)
Çocukların Deprem Sonrası Psikososyal İyileşmelerinde Etkili Olan Faktörlerin Tespit Edilmesi: Malatya İli Örneği Danışman TÜBİTAK PROJESİ
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
2024 Teşekkür Iğdır Üniversitesi Proje Ödülü Tübitak projeleri kabulü nedeniyle Iğdır Üniversitesi tarafından verilen Teşekkür Belgesi
2024 Başarı Belgesi IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Hizmet Ödülleri Görev ve sorumluluklardan dolayı Rektörlük makamınca verilen Başarı Belgesi
Kurum Durum
Sustainable Social and Economic Development Association (SSE) Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Derneği (SSE) Başkan
Gaziantep Kent Konseyi Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2023 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ