E-posta Telefon
4037 | 4037
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2019
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (DR)/

  Tez Adı: Iğdır ekolojik koşullarında toplanan adi yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinin bitkisel, verim, kalite ve moleküler karakterizasyon özelliklerinin belirlenmesi
 • Y

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2010
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (YL) (TEZSİZ)/

  Tez Adı:
 • Y

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013
  Yüksek Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Yoncaya (Medicago sativa L.) ait yabani aksesyonların, yerel çeşitlerin ve modern çeşitlerin morfolojik özellikler yönüyle karşılaştırılmaları
 • L

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  Fen Edebiyat Fakültesi/Biyoloji

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 1 http://dergipark.gov.tr/ataunizfd/issue/34085/347907
2011 Moleküler Veriler Işığında Medicago sativa L. Tür Kompleksinin Mevcut Durumu Ulusal ŞAKİROĞLU MUHAMMET,İLHAN DOĞAN,MAVİOĞLU KAYA MÜGE,demirözoğul orkun,ULUÇAY ORHAN,EREN BARIŞ Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 1 https://dergipark.org.tr/en/pub/kujs/issue/30859/338703
2021 Bazı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarındaki Tohum Verimi ve Bazı Verim Öğeleri Uluslararası KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi http://dx.doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.870115
2021 Farklı Zamanlarda Ekilen Bazı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp.arvense L.) Çeşitlerinin Tohum ve Kesinin Besin Değerleri Uluslararası KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 7 http://dx.doi.org/10.24180/ijaws.870687
2020 Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Ot verimleri Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 3 http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.670819
2018 Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg 49 1
2021 Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Doğal Yonca (Medicago Sativa L.) Genotiplerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası EREN BARIŞ, KESKİN BİLAL European Journal of Science and Technology http://dx.doi.org/10.31590/ejosat.851712
2021 Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ Journal of the Institute of Science and Technology http://dx.doi.org/10.21597/jist.854390
2017 Determination of Yield and Plant Characteristics of Some Silage Corn Varieties Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 1 http://www.igdir.edu.tr/academic-journal/cilt-7-sayı-1-2017-fen-bilimleri-enstitüsü-dergisi-2017-47-26-08-47
2021 Gen Transfer Teknolojisi ve Yağ asidi Kompozisyonlarına Katkısı- CRSPR/Cas Teknolojisi Uluslararası EREN BARIŞ Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi
2021 Bazı Pamuk Çeşitlerinde iPBS Analiziyle Genetik Varyasyonun Ortaya Çıkarılması Uluslararası KUMLAY AHMET METİN, EREN BARIŞ, DEMİREL SERAP, DEMİREL FATİH, YILDIRIM BÜNYAMİN European Journal of Science and Technology 0 21 http://dx.doi.org/10.31590/ejosat.809479
2020 FİDE GELİŞİM DÖNEMİNDEKİ BAZI BUĞDAY GENOTİPLERİNDE ÖZELLİKLER ARASI KORELASYON ANALİZİ Uluslararası EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH Journal of Agriculture 3 1
2020 Flow Sitometri ve Bitki Islahı Uluslararası DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ,DEMİREL SERAP,Erol Aybüke Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Online) 34 1 https://dergipark.org.tr/en/pub/bursauludagziraat/issue/54627/615991
2018 Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum andSudan Grass Varieties Grown as Second Product Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ YYÜ TAR BİL DERG(YYU J AGR SCI) 28 4 https://doi.org/10.29133/yyutbd.358318
2018 Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product. Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ YYÜ TAR BİL DERG(YYU J AGR SCI) 28 4 https://dergipark.org.tr › download › article-file
2020 Production Projection of Einkorn and Emmer Wheat Cultivated in Turkey Uluslararası DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ Journal of Agriculture 1 http://dx.doi.org/10.46876/ja.716882
2023 Mammalian Sex Hormones as Steroid-Structured Compounds in Wheat Seedling: Template of the Cytosine Methylation Alteration and Retrotransposon Polymorphisms with iPBS and CRED-iBPS Techniques Uluslararası DEMİREL FATİH, TÜRKOĞLU ARAS, HALİLOĞLU KAMİL, EREN BARIŞ MDPI AG 13 http://dx.doi.org/10.3390/app13179538
2021 Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Doğal Yonca (Medicago Sativa L.) Genotiplerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal EREN BARIŞ, KESKİN BİLAL Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 22 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat/issue/59649/851712
2021 Bazı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarındaki Tohum Verimi ve Verim Öğelerine Olan Etkileri Uluslararası KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 24 6 http://dogadergi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/64829/870115
2015 Historical Alfalfa Landraces Perform Higher Yield Under Dry Farming in Turkey Uluslararası ŞAKİROĞLU MUHAMMET,EREN BARIŞ,İLHAN DOĞAN,TUFAN TUNCAY Procedia Environmental Sciences 29 http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1878029615005319
2021 Effects on Yield Components and Seed Yield of Some Feed Pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) Varieties at Different Sowing Times Uluslararası KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE 24 6
2021 Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/61423/854390
2022 Biotechnological Advancements in Coriander (Coriandrum sativum L.) Uluslararası YILMAZ ABDURRAHİM, YILMAZ HİLAL, Çelik Ali, Nadeem Muhammad Azhar, DEMİREL FATİH, DEMİREL SERAP, EREN BARIŞ, EMİRALİOĞLU ORKUN, ARSLAN MEHMET European Journal of Science and Technology 35 http://dx.doi.org/10.31590/ejosat.1072325
2023 Sodium Azide as a Chemical Mutagen in Wheat (Triticum aestivum L.): Patterns of the Genetic and Epigenetic Effects with iPBS and CRED-iPBS Techniques Uluslararası EREN BARIŞ, DEMİREL FATİH, TÜRKOĞLU ARAS, HALİLOĞLU KAMİL, TOSUN METİN MDPI AG 13 http://dx.doi.org/10.3390/agriculture13061242
2021 Effects on Yield Components and Seed Yield of Some Feed Pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) Varieties at Different Sowing Times Uluslararası KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE 24 6 http://dogadergi.ksu.edu.tr/en/download/article-file/1540334
2022 Assessment of genetic diversity and population structure in local alfalfa genotypes using iPBS molecular markers Uluslararası EREN BARIŞ, KESKİN BİLAL, DEMİREL FATİH, DEMİREL SERAP, TÜRKOĞLU ARAS, HALİLOĞLU KAMİL, YILMAZ ABDURRAHİM Springer Science and Business Media LLC http://dx.doi.org/10.1007/s10722-022-01450-2
2023 Ethyl Methanesulfonate (EMS) Mutagen Toxicity-Induced DNA Damage, Cytosine Methylation Alteration, and iPBS-Retrotransposon Polymorphisms in Wheat (Triticum aestivum L.) Uluslararası EREN BARIŞ, DEMİREL FATİH, TÜRKOĞLU ARAS, HALİLOĞLU KAMİL, TOSUN METİN MDPI AG 13 http://dx.doi.org/10.3390/agronomy13071767
2023 Prediction of Grain Yield in Wheat by CHAID and MARS Algorithms Analyses Uluslararası DEMİREL FATİH, EREN BARIŞ, YILMAZ ABDURRAHİM, TÜRKOĞLU ARAS, HALİLOĞLU KAMİL MDPI AG 13 http://dx.doi.org/10.3390/agronomy13061438
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 Path analysis on character association in some emmer wheat landraces Uluslararası EREN BARIŞ, KOÇAK MEHMET ZEKİ, DEMİREL FATİH 2. INTERNATIONAL SIIRT CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH https://www.umteb.com/_files/ugd/614b1f_59feb89994d245bba2bb0b560b5eae95.pdf
2022 Korunga bitkisinde genomik analiz için altyapı ve yöntem geliştirme Uluslararası ŞAKİROĞLU MUHAMMET, Karabulut Ebar, Erkoç Kübra, AYDIN MAHMUT, EREN BARIŞ, TUNA METİN ISPEC 1. Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Kongresi
2022 Farklı Yetişme Ortamlarının Keten (Linum usitatissimum L.)’in Çimlenmesi Üzerine Etkisi Uluslararası KOÇAK MEHMET ZEKİ, EREN BARIŞ, DEMİREL FATİH 2nd. Internatıonal Symposıum of Scıentıfıc Research and Innovatıve Studıes (ISSRIS'22)
2022 BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STRESS-BASED AND DNA METHYLATION STUDIES IN WHEAT PLANT Uluslararası EREN BARIŞ, DEMİREL FATİH III. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS https://www.umteb.com/_files/ugd/614b1f_b83559e33a7a4d9a986d28e128adaf39.pdf
2018 Retrotransposon-Based Molecular Markers for Genetic Diversity Uluslararası DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS
2018 A Novel Approach: Targeted Genom Editing Through CRISPR/Cas Model in Crop Plants Uluslararası DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ,SAY AHMET,KUMLAY AHMET METİN I. International Agricultural Science Congress
2018 Bioinformatics-Based Evaluation of Phenylalanine ammonia-lyase (PAL) of Bread Wheat Uluslararası DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,SAY AHMET,EREN BARIŞ I.International Agricultural Science Congress
2018 Assesment of Mitogen Activated Protein Kinases in Oryza sativa Uluslararası DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ,KUMLAY AHMET METİN 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS
2018 Analysis of GST Protein with Bioinformatic Tools in Barley Uluslararası DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ,KUMLAY AHMET METİN 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS
2018 Comparative Bioinformatic Analysis of Dehydrin Proteins in Alfalfa Uluslararası DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS
2018 Bioinformatic Evaluation of Chitinase Proteins in Bread Wheat Uluslararası DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS
2018 In-silico Analysis in Chickpea for Proteins of Heat Shock Transcription Factors Uluslararası DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS
2018 Medicago truncatula as Model Plant of Legumes Uluslararası EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,KESKİN BİLAL 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS
2018 An Analysis with Bioinformatic Tools for Early Nodulin Protein inVicia faba Uluslararası EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS
2018 Analysis as Bioinformatic of ERD4 (Early Responsive to Dehydration) Protein in Some Plants Uluslararası DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ,SAY AHMET,YILDIRIM BÜNYAMİN I.International Agricultural Science Congress
2018 Bazı yonca çeşitlerinin iğdır koşullarında adaptasyon çalışması Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies https://www.umteb.com/kongre-kitaplari
2018 Determination of Changes Occurring Annual Nutrient Content ofThorny Saltwort (Noaea mucronata) Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ I. International Agricultural Science Congress
2017 Production Data of Organic Food Grain Legumes in Turkey Uluslararası DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ,YILDIRIM BÜNYAMİN,KUMLAY AHMET METİN II. International Igdir Symposium http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
2017 Situation of Field Crops in Iğdır Province According to Years Uluslararası EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH,KUMLAY AHMET METİN,YILDIRIM BÜNYAMİN II. International Igdir Symposium http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
2017 Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP)
2017 Effects on Biodiversity of Organic and Intensive Agriculture Uluslararası DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ II. International Igdir Symposium http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
2017 Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,EREN BARIŞ VIII. International Scientific Agriculture Symposium http://www.agrosym.rs.ba/
2017 The Yield and Yield Components of Some Silage Maize (Zea mays L.) varieties as the Second Crop Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ VIII. International Scientific Agriculture Symposium
2017 Organic Agriculture and Climate Change Uluslararası DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ II. International Igdir Symposium http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
2017 Farklı Tane Mısır (Zea Mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi Ulusal KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi
2017 Organic Production Situation in Iğdır Province Uluslararası DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ II. International Igdir Symposium http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
2017 The Yield and Yield Components of Some Silage Maize (Zea mays L.) varieties as the Second Crop Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ VIII. International Scientific Agriculture Symposium http://www.agrosym.rs.ba/
2017 Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,EREN BARIŞ VIII International Agriculture Symposium, Jahorina http://www.agrosym.rs.ba/agrosym/agrosym_2017/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2017_FINAL.pdf
2017 Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ II International Iğdır Symposium http://www.igdir.edu.tr//Addons/Resmi/uploads/files/139II. 20International 20I C4 9Fd C4 B1r 20Symposium 20Abstract 20Book-First 20Draft.pdf
2017 The Yield and Yield Components of Some Silage Corn (Zea mays L.) Varieties as The Second Crop Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ VIII International Agriculture Symposium, Jahorina http://www.agrosym.rs.ba/agrosym/agrosym_2017/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2017_FINAL.pdf
2017 Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,EREN BARIŞ VIII. International Scientific Agriculture Symposium
2016 Determination of Yield and Some Plant Characteristics in Some Silage Corn Varieties Uluslararası KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ VII. International Scientific Agriculture Symposium
2015 Historical alfalfa landraces perform higher yield under dry farming in Turkey Uluslararası ŞAKİROĞLU MUHAMMET,EREN BARIŞ,İLHAN DOĞAN,TUFAN TUNCAY Agriculture and Climate Change - Adapting Crops to Increased Uncertainty (AGRI 2015)
2015 Historical alfalfa landraces perform higher under dry farming in Turkey Uluslararası ŞAKİROĞLU MUHAMMET,EREN BARIŞ,İLHAN DOĞAN,TUFAN TUNCAY Agriculture and Climate Change- Adapting Crops to Uncertainty
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ Yüksek Lisans
2020-2021 Transgenik Bitkiler Yüksek Lisans
2020-2021 Genel Biyoloji Lisans
2019-2020 BİTKİLERDE STRES TOLERANSININ MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Yüksek Lisans
2019-2020 GENETİK Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Iğdır Ekolojik Şartlarında Farklı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp.arvense L.) Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarındaki Tohum Verimi ve Besin Değerleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı Pamuk Çeşitlerinde IPBS Analiziyle Genetik Varyasyonun Ortaya Çıkarılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kars’tan toplanmış yerel kavuzlu buğdayların morfolojik gözlemleri ve IPBS markörleri ile genetik farlılığının belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kars’xxtan toplanmış yerel kavuzlu buğdayların morfolojik gözlemleri ve IPBS markörleri ile genetik farklılığının belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı Pamuk Çeşitlerinde IPBS Analiziyle Genetik Varyasyonun Ortaya Çıkarılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Iğdır Ekolojik Şartlarındaki Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ekolojik Şartlarında Farklı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp.arvense L.) Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarındaki Tohum Verimi ve Besin Değerleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin bitkisel, verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bal Veriminin Artırılması Projesi (DAP) Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı
Bazı Yonca Genotiplerinin IPBS Markörleri Kullanılarak Moleküler Karakterizasyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Iğdır Ekolojik Şartlarındaki Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin moleküler karakterizasyonu Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı soya (Glycine max) çeşitlerinde moleküler karakterizasyon Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ