E-posta Telefon
4037 | 4037
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2019
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (DR)/

  Tez Adı: Iğdır ekolojik koşullarında toplanan adi yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinin bitkisel, verim, kalite ve moleküler karakterizasyon özelliklerinin belirlenmesi
 • Y

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013
  Yüksek Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Yoncaya (Medicago sativa L.) ait yabani aksesyonların, yerel çeşitlerin ve modern çeşitlerin morfolojik özellikler yönüyle karşılaştırılmaları
 • L

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  Fen Edebiyat Fakültesi/Biyoloji

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Moleküler Veriler Işığında Medicago sativa L. Tür Kompleksinin Mevcut Durumu Ulusal Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 1
Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerine Ait Ot Verimlerinin Belirlenmesi Uluslararası Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7 3
Production Projection of Einkorn and Emmer Wheat Cultivated in Turkey Uluslararası Journal of Agriculture 3 1
FİDE GELİŞİM DÖNEMİNDEKİ BAZI BUĞDAY GENOTİPLERİNDE ÖZELLİKLER ARASI KORELASYON ANALİZİ Uluslararası Journal of Agriculture 3 1
Historical Alfalfa Landraces Perform Higher Yield Under Dry Farming in Turkey Uluslararası Procedia Environmental Sciences 29
Flow Sitometri ve Bitki Islahı Uluslararası Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Online) 34 1
Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product. Uluslararası YYÜ TAR BİL DERG(YYU J AGR SCI) 28 4
Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi Uluslararası Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 1
Determination of Yield and Plant Characteristics of Some Silage Corn Varieties Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 1
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP) 09.10.2017
Determination of Changes Occurring Annual Nutrient Content ofThorny Saltwort (Noaea mucronata) Uluslararası I. International Agricultural Science Congress 09.05.2018
Bazı yonca çeşitlerinin iğdır koşullarında adaptasyon çalışması Uluslararası Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Analysis as Bioinformatic of ERD4 (Early Responsive to Dehydration) Protein in Some Plants Uluslararası I.International Agricultural Science Congress 09.05.2018
Analysis of GST Protein with Bioinformatic Tools in Barley Uluslararası 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Production Data of Organic Food Grain Legumes in Turkey Uluslararası II. International Igdir Symposium 09.10.2017
Situation of Field Crops in Iğdır Province According to Years Uluslararası II. International Igdir Symposium 09.10.2017
Assesment of Mitogen Activated Protein Kinases in Oryza sativa Uluslararası 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Bioinformatics-Based Evaluation of Phenylalanine ammonia-lyase (PAL) of Bread Wheat Uluslararası I.International Agricultural Science Congress 09.05.2018
A Novel Approach: Targeted Genom Editing Through CRISPR/Cas Model in Crop Plants Uluslararası I. International Agricultural Science Congress 09.05.2018
Medicago truncatula as Model Plant of Legumes Uluslararası 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
In-silico Analysis in Chickpea for Proteins of Heat Shock Transcription Factors Uluslararası 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Bioinformatic Evaluation of Chitinase Proteins in Bread Wheat Uluslararası 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Comparative Bioinformatic Analysis of Dehydrin Proteins in Alfalfa Uluslararası 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Retrotransposon-Based Molecular Markers for Genetic Diversity Uluslararası 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
An Analysis with Bioinformatic Tools for Early Nodulin Protein inVicia faba Uluslararası 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Analysis as bioinformatic of ERD4 (Early responsive to dehydration) protein in some plants. Uluslararası I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey. 09.05.2018
Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition Uluslararası VIII International Agriculture Symposium, Jahorina 05.10.2017
Farklı Tane Mısır (Zea Mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi Ulusal Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi 12.09.2017
The Yield and Yield Components of Some Silage Corn (Zea mays L.) Varieties as The Second Crop Uluslararası VIII International Agriculture Symposium, Jahorina 05.10.2017
Effects on Biodiversity of Organic and Intensive Agriculture Uluslararası II. International Igdir Symposium 09.10.2017
Organic Production Situation in Iğdır Province Uluslararası II. International Igdir Symposium 09.10.2017
Organic Agriculture and Climate Change Uluslararası II. International Igdir Symposium 09.10.2017
The Yield and Yield Components of Some Silage Maize (Zea mays L.) varieties as the Second Crop Uluslararası VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition Uluslararası VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Uluslararası II International Iğdır Symposium 09.10.2017
Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition Uluslararası VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
The Yield and Yield Components of Some Silage Maize (Zea mays L.) varieties as the Second Crop Uluslararası VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP) 09.10.2017
Historical alfalfa landraces perform higher under dry farming in Turkey Uluslararası Agriculture and Climate Change- Adapting Crops to Uncertainty 15.02.2015
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 BİTKİLERDE STRES TOLERANSININ MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Yüksek Lisans
2019-2020 GENETİK Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Bal Veriminin Artırılması Projesi (DAP) Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı
Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin bitkisel, verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ekolojik Şartlarında Farklı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp.arvense L.) Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarındaki Tohum Verimi ve Besin Değerleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Iğdır Ekolojik Şartlarındaki Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı soya (Glycine max) çeşitlerinde moleküler karakterizasyon Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kars’tan toplanmış yerel kavuzlu buğdayların morfolojik gözlemleri ve IPBS markörleri ile genetik farlılığının belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı Pamuk Çeşitlerinde IPBS Analiziyle Genetik Varyasyonun Ortaya Çıkarılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin moleküler karakterizasyonu Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: