E-posta Telefon
4037 | 4037
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2019
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (DR)/

  Tez Adı: Iğdır ekolojik koşullarında toplanan adi yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinin bitkisel, verim, kalite ve moleküler karakterizasyon özelliklerinin belirlenmesi
 • Y

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2010
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (YL) (TEZSİZ)/

  Tez Adı:
 • Y

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013
  Yüksek Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Yoncaya (Medicago sativa L.) ait yabani aksesyonların, yerel çeşitlerin ve modern çeşitlerin morfolojik özellikler yönüyle karşılaştırılmaları
 • L

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  Fen Edebiyat Fakültesi/Biyoloji

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Doğal Yonca (Medicago Sativa L.) Genotiplerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası EREN BARIŞ, KESKİN BİLAL European Journal of Science and Technology 2021 http://dx.doi.org/10.31590/ejosat.851712
Bazı Pamuk Çeşitlerinde iPBS Analiziyle Genetik Varyasyonun Ortaya Çıkarılması Uluslararası KUMLAY AHMET METİN, EREN BARIŞ, DEMİREL SERAP, DEMİREL FATİH, YILDIRIM BÜNYAMİN European Journal of Science and Technology 0 21 2021 http://dx.doi.org/10.31590/ejosat.809479
Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Ot verimleri Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7 3 2020 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.30910/turkjans.670819
Gen Transfer Teknolojisi ve Yağ asidi Kompozisyonlarına Katkısı- CRSPR/Cas Teknolojisi Uluslararası EREN BARIŞ Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 2021
Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 1 2018 http://dergipark.gov.tr/ataunizfd/issue/34085/347907
Moleküler Veriler Işığında Medicago sativa L. Tür Kompleksinin Mevcut Durumu Ulusal ŞAKİROĞLU MUHAMMET,İLHAN DOĞAN,MAVİOĞLU KAYA MÜGE,demirözoğul orkun,ULUÇAY ORHAN,EREN BARIŞ Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 1 2011 https://dergipark.org.tr/en/pub/kujs/issue/30859/338703
Production Projection of Einkorn and Emmer Wheat Cultivated in Turkey Uluslararası DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ Journal of Agriculture 3 1 2020 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.46876/ja.716882
FİDE GELİŞİM DÖNEMİNDEKİ BAZI BUĞDAY GENOTİPLERİNDE ÖZELLİKLER ARASI KORELASYON ANALİZİ Uluslararası EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH Journal of Agriculture 3 1 2020
Historical Alfalfa Landraces Perform Higher Yield Under Dry Farming in Turkey Uluslararası ŞAKİROĞLU MUHAMMET,EREN BARIŞ,İLHAN DOĞAN,TUFAN TUNCAY Procedia Environmental Sciences 29 2015 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1878029615005319
Flow Sitometri ve Bitki Islahı Uluslararası DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ,DEMİREL SERAP,Erol Aybüke Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Online) 34 1 2020 https://dergipark.org.tr/en/pub/bursauludagziraat/issue/54627/615991
Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum andSudan Grass Varieties Grown as Second Product Ulusal KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ YYÜ TAR BİL DERG(YYU J AGR SCI) 28 4 2018
Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product. Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ YYÜ TAR BİL DERG(YYU J AGR SCI) 28 4 2018 https://dergipark.org.tr › download › article-file
Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi Ulusal KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg 49 1 2018
Determination of Yield and Plant Characteristics of Some Silage Corn Varieties Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 1 2017 http://www.igdir.edu.tr/academic-journal/cilt-7-sayı-1-2017-fen-bilimleri-enstitüsü-dergisi-2017-47-26-08-47
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Bazı yonca çeşitlerinin iğdır koşullarında adaptasyon çalışması Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018 https://www.umteb.com/kongre-kitaplari
Determination of Changes Occurring Annual Nutrient Content ofThorny Saltwort (Noaea mucronata) Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ I. International Agricultural Science Congress 09.05.2018
Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP) 09.10.2017
Analysis as Bioinformatic of ERD4 (Early Responsive to Dehydration) Protein in Some Plants Uluslararası DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ,SAY AHMET,YILDIRIM BÜNYAMİN I.International Agricultural Science Congress 09.05.2018
Analysis of GST Protein with Bioinformatic Tools in Barley Uluslararası DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ,KUMLAY AHMET METİN 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Production Data of Organic Food Grain Legumes in Turkey Uluslararası DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ,YILDIRIM BÜNYAMİN,KUMLAY AHMET METİN II. International Igdir Symposium 09.10.2017 http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
Situation of Field Crops in Iğdır Province According to Years Uluslararası EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH,KUMLAY AHMET METİN,YILDIRIM BÜNYAMİN II. International Igdir Symposium 09.10.2017 http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
Assesment of Mitogen Activated Protein Kinases in Oryza sativa Uluslararası DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ,KUMLAY AHMET METİN 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Bioinformatics-Based Evaluation of Phenylalanine ammonia-lyase (PAL) of Bread Wheat Uluslararası DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,SAY AHMET,EREN BARIŞ I.International Agricultural Science Congress 09.05.2018
A Novel Approach: Targeted Genom Editing Through CRISPR/Cas Model in Crop Plants Uluslararası DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ,SAY AHMET,KUMLAY AHMET METİN I. International Agricultural Science Congress 09.05.2018
Medicago truncatula as Model Plant of Legumes Uluslararası EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,KESKİN BİLAL 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
In-silico Analysis in Chickpea for Proteins of Heat Shock Transcription Factors Uluslararası DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Bioinformatic Evaluation of Chitinase Proteins in Bread Wheat Uluslararası DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Comparative Bioinformatic Analysis of Dehydrin Proteins in Alfalfa Uluslararası DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Retrotransposon-Based Molecular Markers for Genetic Diversity Uluslararası DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
An Analysis with Bioinformatic Tools for Early Nodulin Protein inVicia faba Uluslararası EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Farklı Tane Mısır (Zea Mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi Ulusal KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi 12.09.2017
Effects on Biodiversity of Organic and Intensive Agriculture Uluslararası DEMİREL SERAP,DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ II. International Igdir Symposium 09.10.2017 http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
Organic Production Situation in Iğdır Province Uluslararası DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ II. International Igdir Symposium 09.10.2017 http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
Organic Agriculture and Climate Change Uluslararası DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ II. International Igdir Symposium 09.10.2017 http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
The Yield and Yield Components of Some Silage Maize (Zea mays L.) varieties as the Second Crop Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,EREN BARIŞ VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017 http://www.agrosym.rs.ba/
Historical alfalfa landraces perform higher under dry farming in Turkey Uluslararası ŞAKİROĞLU MUHAMMET,EREN BARIŞ,İLHAN DOĞAN,TUFAN TUNCAY Agriculture and Climate Change- Adapting Crops to Uncertainty 15.02.2015
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ Yüksek Lisans
2020-2021 Transgenik Bitkiler Yüksek Lisans
2020-2021 Genel Biyoloji Lisans
2019-2020 BİTKİLERDE STRES TOLERANSININ MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Yüksek Lisans
2019-2020 GENETİK Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Iğdır Ekolojik Şartlarında Farklı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp.arvense L.) Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarındaki Tohum Verimi ve Besin Değerleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Iğdır Ekolojik Şartlarındaki Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı Yonca Genotiplerinin IPBS Markörleri Kullanılarak Moleküler Karakterizasyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bal Veriminin Artırılması Projesi (DAP) Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı
Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin bitkisel, verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ekolojik Şartlarında Farklı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp.arvense L.) Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarındaki Tohum Verimi ve Besin Değerleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Iğdır Ekolojik Şartlarındaki Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı Pamuk Çeşitlerinde IPBS Analiziyle Genetik Varyasyonun Ortaya Çıkarılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kars’xxtan toplanmış yerel kavuzlu buğdayların morfolojik gözlemleri ve IPBS markörleri ile genetik farklılığının belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı soya (Glycine max) çeşitlerinde moleküler karakterizasyon Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kars’tan toplanmış yerel kavuzlu buğdayların morfolojik gözlemleri ve IPBS markörleri ile genetik farlılığının belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı Pamuk Çeşitlerinde IPBS Analiziyle Genetik Varyasyonun Ortaya Çıkarılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin moleküler karakterizasyonu Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ