E-posta Telefon
04762230010 | 3721
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

 • Y

  Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

 • D

  Doktora

  Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

A1. Karademir B. ve Çitil M., “A practical method for estimation of blood acidity level using faecal pH in diarrhoeic calves.” Indian Vet. J., 81:80-82 (2004).

A2. Kaya İ., Karademir B. ve Uçar Ö., “The effects of diet supplemented with sodium bicarbonate upon blood pH, blood gases and eggshell quality in laying geese.” Vet-Med. Czech, 49, 201-206 (2004).

A3. Karademir B., Kaya İ., Uçar Ö. ve Karademir G., “The effects of laying cycle upon the blood pH, blood gasses and other related parameters in geese” Revue Med. Vet., 156, 275-280 (2005).

A4. Karademir B., Evaluation of gulutaraldehyde test in traumatic reticuloperitonitis in cattle. Indian Vet. J., 83: 996-998, (2006).

A5. Karademir B., Profile of venous blood gases of cattle kept in primitive barns during winter. Indian Vet. J., 83: 1164-1165, (2006).

A6. Karademir B., Aşı uygulamasının oluşturduğu stresin kan plazması bakır, çinko, potasyum ve magnezyum değerleri üzerine etkisi. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 13(1):49-54 (2007).

A7. Karademir B., Kış Koşulları Altındaki Akkaraman ve Tuj Koyunlarının Yaş ve Cinsiyete Göre Serum Bakır ve Çinko Düzeyleri. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 13(1):55-59 (2007).

A8. Karademir B., Atomik Absorbsiyon Spektrofotometrede Kan-Serumu Bakır ve Çinko Analizleri İçin Bazı Numune Hazırlama Yöntemlerinin Karşılaştırılmaları. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 13(1):61-66 (2007).

A9. Karademir B., Karademir G, Tarhane S, Çiftci Ü, Koç E, Ersan Y, Bozukluhan K., The Effect of Oral Ampicillin Aplicaitons on Liver Mineral Status. J Anim Vet Adv, 8(9): 1846-1850 (2009).

A10. Karademir B., Karademir G., Fluoride levels of drinking waters of farm animal in Iğdir province, Turkey. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 15(6): 919-923 (2009).

A11. Karademir B., The effects of oral Levothyroxine sodium application on serum copper concentration in rabbits. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 15(6): 937-942 (2009).

A12. Karademir B., Eseceli H, Kart A., The effect of oral Levothyroxine sodium on serum Zn, Fe, Ca and Mg levels during acute copper sulfate toxication in rabbits. J Anim Vet Adv,  9(2): 240-247 (2010).

A13. Karademir B., Effects of fluoride ingestion on serum levels of the trace minerals Co, Mo, Cr, Mn and Li in adult male mice. Fluoride, 43(3): 174-178 (2010).

A14. Ersan Y., Koç E., Arı İ., Karademir B., Histopathological effects of chronic fluorosis on the liver of mice (Swiss albino). Turk J Med Sci., 40(4): 619-622 (2010).

A15. Karademir B., Effects of oral zinc sulfate applications at different pH (ascorbic acid, vinegar of graps and distillated water) on serum zinc levels in rabbits. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 58: 11-16 (2011).

A16. Kivrak Y., Karademir B., Aygun H, Ersan Y., Ari M., Karaahmet E., YagciI., The effect of agomelatine on the nociceptive System. Bull Clin Psychophar, 24(3):220-225, (2014).

A17. Karademir B., Kuru M., Oral H., Koç E., Evaluation of trace and macro mineral compositions under stressful condition originating from toxic puerperal metritis and chronic endometritis of cows. Wulfenia Journal, 24(6): 151-167, (2017).

A18. Koç E., Karademir B., Soomro N, Uzun F., The effects, both separate and interactive, of smoking and tea consumption on urinary fluoride levels. Fluoride, 51(1): 84-96, (2018).


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Doğan, A. ve Karademir, B., “Dopamin, klorpromazin ve haloperidol’ün kuzularda yem alımı ve rumen hareketlerine etkileri.” Vet. Hek. Derneği Derg. 66 (3-4):38-41 (1995).

D2. Özba, B., Atalan, G., Gökçe G., Erdoğan H.M., Gökçe H.İ. ve Karademir B. “Normal ve akciğer hastalıklı sığırlardaki radyografik bulgular.” Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 5(1):29-35 (1999).

D3. Karademir B., Saatcı M., Çelebi F., Erdoğan H.M. ve Aksoy A., “Kapalı ahır şartlarında barındırılan sığırların venöz kan gazları değerleri.” Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 5(2): 155-159 (1999).

D4. Karademir B. Saatcı M ve Aksoy A., “Farklı tipteki ahırların Sığır Kan Gazı Değerleri üzerine etkisi.” İstanbul Üniv.  Vet. Fak. Derg. 27(2): 385-392 (2001).

D5. Karademir B. ve Kaya İ. “Kars ilinde sığırlarında mineral madde açığının saptanması üzerine bir araştırma.” Lalahan Hay. Arşt. Enst. Derg. 41(1): 21-30 (2001).

D6. Karademir B.,  Çitil M. “1996-2000 yılları arasında Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar kliniğine getirilen RPT'li sığırların istatistiksel değerlendirmesi.” Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg ., 7(2):163-167 (2001).

D7. Karademir B. ve Şendil Ç., “E. coli'nin neden olduğu ishalli buzağılarda klinik, hematolojik, biyokimyasal bulgular ve sağaltım uygulamalarının etkinliği.” Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 7(2): 175-183 (2001).

D8. Karademir B. “KA.Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Kliniklerine 1999 yılında kabul edilen hayvanların genel durumu.”  İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 27(2): 377-383 (2001).

D9. Kaya İ. ve Karademir B., “Çayır-meranın Kars yöresi çiftlik hayvanlarının beslenmesi ve hastalık oluşturma-bulaştırmadaki rolü.” Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 42(1): 59-66 (2002).

D10. Çitil M., Güneş V. ve Karademir B., “1996-2001 yılları arasında KAÜ. Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Kliniğine getirilen ishalli buzağılar üzerine retrospektif bir çalışma.” Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 9(1): 39-42 (2003).

D11. Karademir G. ve Karademir B.,  “Yem katkı maddesi olarak kullanılan biyoteknolojik ürünler” Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 43(1): 61-74 (2003).

D12. Karademir B. “Buzağıların Septisemia Neonatorum hastalığına genel bir bakış.” Bültendif. 21: 10-15 (2003).

D13. Karademir B., Atalan G. “The prevalance of traumatic reticuloperitonitis in cattle of Kars province.” Veteriner Cerrahi Derg. 9(3-4): 26-28 (2003).

D14. Karademir B., Doğan A., Kaya İ. “The incidence, geographical distribution and levels of Aflatoxin B1 on stored hay batches in Kars province of Turkey.” Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med., 22(1-2-3): 65-68 (2003).

D15. Karademir B. “Kış mevsiminde Kars yöresinde Zavot sığırlarının genel, yaş ve cinsiyete göre venöz kan gazı değerleri” F.Ü. Sağlık Bil. Derg. 18(1): 35-39 (2004).

D16. Karademir B., Saatci M., Karademir G. “Keeping conditions of cattle related with health and productivity during the winter season in the north-eastern Anatolia.” Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 52(1): 39-43, (2005).

D17. Karademir B., Gönül R., “Efficiency of oral versus parenteral fluid therapy by isotonic saccarose / dexrose, sodium chloride and sodium bicarbonate for threatment of dehydration in calf diarrhoea” Vet. Hek. Der. Derg., 75 (4):28-31 (2004).

D18. Karademir B., Effect Of Intraperitoneal Exudate Existing Upon The Total and Differential Leukocyte Count in Cattle with Traumatic Reticuloperitonitis. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 11(2):159-161 (2005).

D19. Karademir B., 2000 – 2005 Yılları arasında Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar kliniğine getirilen hayvanların ve hastalıkların oransal değerlendirmesi. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 12(2): 111-116 (2006).

D20. Karademir B., Molibden ve hayvanlar için enzimsel fonksiyonları. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 12(2): 217-224 (2006).

D21.Karademir B., Koç E., Ersan Y., Uzun F., Orhan E., Otohemoterapinin serum biyokimyasal parametreleri ve mineral madde düzeyleri üzerine etkileri. YYÜ Vet Fak Derg, 22(1): 23-26 (2011).

D22. Karademir B., Ersan Y., Koç E., Orhan E., Uzun F., Tavşanlarda kendiliğinden gelişen bağırsak koksidiyozisinin bazı serum enzim ve mineral düzeyleri üzerine etkisi. YYÜ Vet Fak Derg, 22(2): 67-70 (2011).

D23. Karademir B., Koç E., Ersan Y., Yılmaz M, Uslu H, The effect of copper (II) sulphate toxicaiton on the liver histopathoogy, liver protein electrophoresis and plasma biochemistry of mice (Mus musculus). Van Vet J, 26(1): 25-30, 2015.

D24. Kuru M., Karademir B., Oral H., Uzun F. The effect of acute septic mastitis and clinical mastitis on serum levels of certain trace elements and macro minerals in cows, Erciyes Univ Vet Fak Derg, 15(1): 11-16, 2018

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

B1. Hayırlı A., Kaya İ., Haliloğlu K. ve Karademir B., “The effects of irrigation of soil and stage of harvest on mineral contents of grasslands located at high altitude.” J. Anim. Sci 81( Suppl. 1):283-284, 2003.

(Hayırlı A., Kaya İ., Haliloğlu K. ve Karademir B, Forages & Pastures konferansı dahilinde "J. Anim. Sci" bildiri kitapçığındaki "The effects of irrigation of soil and stage of harvest on mineral contents of grasslands located at high altitude", 283-284 pp., Wisconson, USA, 25-06-2003)

B2. Karademir B., Investigation of some blood serum trace and macro mineral levels in fighting rabbits. VI. International Vocational Schools Symposium – Vol.1, 396-404 pp. Sarajevo, Bosnia Herzegovina. 18-20 May 2017.

B3. Koç E., Karademir B., Comparison of Nickel and Porcelain Crucible Usage in Dry Combustion Method for Determination of Fluoride Levels in Cattle, Sheep and Chicken Liver Samples. VI. International Vocational Schools Symposium – Vol. 1, 405-411 Sarajevo, Bosnia Herzegovina. 18-20 May 2017.

B4. Karademir B., The Effects of Stress Result From Brucellosis up on to Blood Serum Trace and Macro Mineral Levels in Sheep and Cows. I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (I. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress). 36-37 pp Antalya,Turkey. 10-13 October 2017.

B5. Karademir B., Kuru M., Oral H., Koç E. Evaluation of Trace and Macro Mineral Compositions under Stressful Conditions Originating From Toxic Puerperal Metritis and Chronic Endometritis of Cows. II. International Iğdır Symposium. 433 pp. Iğdır – Turkey. 9-11 October 2017.

B6. Karademir Başaran, Yılmaz İsa (2018).  E.coli (K99) kökenli buzağı ishalleri sırasında bazı iz ve makro minerallerin düzeylerinin durumları.  1. Iğdır International Conference on  Multidisciplinary Studies, 1(1), 38-47. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum Iğdır-Turkey, 06-07 November 2018

B7. Kuru Mushap, Karademir Başaran, Oral Hasan, Uzun Fatih (2018).  The effect on serum mıneral levels of acute septıc mastıtıs and clınıcal mastıtıs ın cows.  1. Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies, 1(1), 415-415. Özet Bildiri/Poster, Iğdır-Turkey, 06-07 November 2018

B8. Akkaş Önder, Yılmaz İsa, Karademir Başaran (2018).  Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan insanlarda Alveolar Echinococcosis yaygınlığının değerlendirilmesi.  1. Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies, 1(1), 189-189. Özet Bildiri/Sözlü Sunum, Iğdır-Turkey, 06-07 November 2018


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

E1. Karademir B., Doğan A. ve Kaya İ. “Türkiyenin Kars ilinde stoklanan kuru ot yığınlarında Aflatoksin B1’in insidensi, coğrafik dağılımı ve düzeyleri.” 5. Ulusal Veteriner İç. Hastalıkları Kongresi, 175, Van, 2003.

E2. Karademir B. ve Çitil M. “İshalli buzağılarda Gaita pH’sı kullanımı ile kan asidite düzeyinin tahmini için pratik bir yol.” 5. Ulusal Veteriner İç. Hastalıkları Kongresi, 116, Van, 2003.

E3. Karademir B., Saatci M. ve Aksoy A.R. “Farklı tipteki ahırların sığır kan gazı değerleri üzerine etkisi.” 5. Ulusal Veteriner İç. Hastalıkları Kongresi, 115, Van, 2003.

E4. Karademir B. ve Kaya, İ. “Kars ili sığırlarında mineral madde açığının saptanması üzerine bir araştırma.” 5. Ulusal Veteriner İç. Hastalıkları Kongresi, 113, Van, 2003.

E5. Karademir B. ve Saatci M., Karademir G. “Kuzeydoğu Anadolu’da kış mevsimi süresince sığır yetiştiriciliğinde yönetimsel faktörler.” 5. Ulusal Veteriner İç .Hastalıkları Kongresi, 26, Van, 2003.

E6. Karademir B. ve Atalan G. “Kars ili sığırlarında Reticulo Peritonitis Traumatikanın prevalansı.” 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 112, Van, 2003.

E7. Kaya İ., Karademir B. ve Uçar Ö., “Kazlarda rasyona katılan sodyumbikarbonatın kan pH’sı, kan gazları ve yumurta kalitesi üzerine etkileri” 3. Ulusal Reprodüksiyon ve Sun’i Tohumlama Kongresi, 43, Antalya, 2004.

E8. Karademir B., Kaya İ., Uçar Ö. ve Karademir G., “Kazlarda yumurtlama siklusunun kan pH’sı, kan gazları ve diğer ilgili parametreler üzerine etkileri.” 3. Ulusal Reprodüksiyon ve Sun’i Tohumlama Kongresi, 118, Antalya, 2004.

E9. Karademir B. “Kış mevsiminde Kars yöresinde Zavot sığırlarının genel, yaş ve cinsiyete göre venöz kan gazı değerleri” 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 80, Kars, 4-7 Temmuz 2005.

e10. Karademir B., Gönül R. “İshalli buzağılarda dehidrasyonun tedavisi için izotonik sakkaroz/dekstroz, sodyum klorür ve sodyum bikarbonat oral sıvı tedavisinin parenterale karşı etkinliği” ” 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 79, Kars, 4-7 Temmuz 2005.

e11. Karademir B., Sığırların retikuloperitonitis travmatika (RPT) hastalığında total ve diferensial lökosit sayısı üzerine intraperitoneal eksudatın varlığının etkisi, 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 77, Kars, 4-7 Temmuz 2005.

e12. Karademir B. “Kışın ilkel ahır koşullarında tutulan sığırların kan gazları ve ilgili parametrelerinin belirlenmesi” 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 78, Kars, 4-7 Temmuz 2005.

e13. Karademir B. “Sığırların retikuloperitonitis travmatikasında gluteraldehid testinin değerlendirmesi. 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 76, Kars, 4-7 Temmuz 2005.

E14. Koç E, Ersan Y, Karademir B. “Kronik florozisin erişkin fare karaciğeri üzerine histopatolojik etkisi.” 19.Ulusal Biyoloji Kongresi, 180, Trabzon, 2008.

E15. Karademir B., Karademir G., Iğdır ili çiftlik hayvanları içme sularının Flor düzeyleri. 8. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 146-147, Selçuk, İzmir, 01-04 Temmuz 2009.

E16. Karademir B., Tavşanlarda farklı asitleştirici ajanlarla (Askorbik asit ve üzüm sirkesi) çinko sülfat uygulamalarının serum çinko düzeyleri üzerine etkisi. 8. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 180-181, Selçuk, İzmir, 01-04 Temmuz 2009.

E17. Kivrak Y, Karademir B, Aygun H, Ari M Yagci İ, Yenilmez Y, Karaahmet E,  Agomelatin' in Nosiseptif Sistem Üzerine Etkileri. Bursa, 22, 48. Ulusal Psikiatri Kongresi, 09-13 Ekim 2012.

E18. Koç E, Ersan Y, Yılmaz M, Karademir B, Uslu H, Bakır (II) Sülfatın ergin farelerin (Mus musculus) oksidatif stres ve bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkilerinin araştırılması. 40. Ulusal Fizyoloji kongresi, Kayseri, 186, 02-06 Eylül 2014.

E19. Şimay T, Karademir B,  “Trikofitili Sığırlarda Trikofitozisin Yaygınlığına Göre Serum Çinko Düzeyinin Değerlendirilmesi. 11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 106, Samsun, 21-24 Mayıs 2015.

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

ŞİMAY TANER, (2014). Trikofitili sığırlarda trikofitozisin yaygınlığına göre serum çinko düzeyinin değerlendirilmesi, Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı

1. Veteriner İç Hastalıklarına Giriş

2. Veteriner İç Hastalıkları I

3. Veteriner İç Hastalıkları II

4. Veteriner İç Hastalıkları III

5. Veteriner İç Hastalıkları IV

6. Veteriner İç Hastalıkları V

7. Veteriner Adli Tıp

8. Egzotik Hayvan Hastalıkları

 

1. Kars yöresi çayır otu, kuzu ve annelerinin kan kobalt, mangan ve molibden düzeylerinin belirlenmesi. T.C. Başbakanlık DPT projesi. Proje No 2003K120710, Proje Yöneticisi

2. HYP/Muhtelif/2018/221 numaralı Altyapı Destek Projesi, Hayvan Hastanesi Tamamlama Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Soğu Anadolu Projesi bölge kalkınma idaresi başkanlığı (DAP). Yardımcı araştırmacı.

Bölüm Başkanı