E-posta Telefon
04762230010 | 0000
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  1992 - 1998
  Doktora

  VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Septisemia neonatorumlu buzağılarda klinik, sağaltım ve bazı parametreler üzerine karşılaştırmalı araştırmalar
 • Y

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  1987 - 1992
  Yüksek Lisans

  VETERİNER FAKÜLTESİ/

  Tez Adı:
 • L

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  1987 - 1992
  Lisans

  VETERİNER FAKÜLTESİ/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 The Effects, Both Separate and Interactive, of Smoking and Tea Consumption on Urinary Fluoride Levels Uluslararası KOÇ EVREN,KARADEMİR BAŞARAN,SOOMRO NAJEEBULLAH,UZUN FATİH FLUORIDE 51 1
2007 Comparisons of some sample preparation methods for blood-serum copper and zinc at atomic absorption spectrometer Uluslararası KARADEMİR BAŞARAN Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 13 1
2003 The prevalance of traumatic reticuloperitonitis in cattle of Kars province Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,ATALAN GÜLTEKİN Veteriner Cerrahi Derg 9 3-4
2003 The incidence, geographical distribution and levels of Aflatoxin B1 on stored hay batches in Kars province of Turkey Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,DOĞAN ABDULLAH,KAYA İSMAİL Uludag Univ. J Fac Vet Med 22 1-2-3
2004 Efficiency of oral versus parenteral fluid therapy by isotonic saccarose / dexrose, sodium chloride and sodium bicarbonate for threatment of dehydration in calf diarrhoea Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,GÖNÜL REMZİ Veteriner Hek Der Derg 75 4
2006 Profile of venous blood gases of cattle kept in primitive barns during winter Uluslararası KARADEMİR BAŞARAN Indian Vet. J. 83
2003 Buzağı ishallerinde korunma ve kontrol Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,KARADEMİR GÜLER Vetaş Bülten 9
2007 Kış Koşulları Altındaki Akkaraman ve Tuj Koyunlarının Yaş ve Cinsiyete Göre Serum Bakır ve Çinko Düzeyleri Uluslararası KARADEMİR BAŞARAN Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg 13 1
2001 Kars ilinde sığırlarında mineral madde açığının saptanması üzerine bir araştırma Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,KAYA İSMAİL Lalahan Hay. Arşt. Enst. Derg 41 1
2003 1996-2001 yılları arasında KAÜ. Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Kliniğine getirilen ishalli buzağılar üzerine retrospektif bir çalışma. Ulusal ÇİTİL MEHMET,GÜNEŞ VEHBİ,KARADEMİR BAŞARAN Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 9 1
2003 Veteriner hekimliğinde Neomisin Ulusal KARADEMİR BAŞARAN Vetaş Bülten 11
2015 Bakır (II) Sülfat Toksikasyonunun Fare (Mus musculus) Karaciğer Histopatolojisi, Karaciğer Protein Elektroforezi ve Plazma Biyokimyası Üzerine Etkisi Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,KOÇ EVREN,ERSAN YUSUF,YILMAZ MUHİTDİN,USLU HAMİT Van Veterinary Journal 26 1
2014 The effect of agomelatine on the nociceptive System Uluslararası KIVRAK YÜKSEL,KARADEMİR BAŞARAN,AYGÜN HAYATİ,ERSAN YUSUF,ARI MUSTAFA,Karaahmet elif,YAĞCI İBRAHİM Bull Clin Psychophar 24 3
2011 Tavşanlarda kendiliğinden gelişen bağırsak koksidiyozisinin bazı serum enzim ve mineral düzeyleri üzerine etkisi Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,ERSAN YUSUF,KOÇ EVREN,Erdi Orhan,Uzun Fatih Van Veterinary Journal 22 2
2011 Effects of oral zinc sulfate applications at different pH (ascorbic acid, vinegar of graps and distillated water) on serum zinc levels in rabbits Uluslararası KARADEMİR BAŞARAN Ankara Üniv Vet Fak Derg 58
2011 Otohemoterapinin serum biyokimyasal parametreleri ve mineral madde düzeyleri üzerine etkileri Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,KOÇ EVREN,ERSAN YUSUF,Uzun Fatih,Erdi Orhan Van Veterinary Journal 22 1
2010 Effects of fluoride ingestion on serum levels of the trace minerals Co, Mo, Cr, Mn and Li in adult male mic Uluslararası KARADEMİR BAŞARAN Fluoride 43 3
1995 Dopamin, klorpromazin ve haloperidol’ün kuzularda yem alımı ve rumen hareketlerine etkileri Ulusal DOĞAN ABDULLAH,KARADEMİR BAŞARAN Vet Hek Derneği Derg 66 3
2002 Çayır-meranın Kars yöresi çiftlik hayvanlarının beslenmesi ve hastalık oluşturma-bulaştırmadaki rolü Ulusal KAYA İSMAİL,KARADEMİR BAŞARAN Lalahan Hayvancilik Araştirma Enstitüsü dergisi 42 1
2010 Histopathological Effect of Chronic Fluorosis on the Liver of Mice (Swiss albino) Uluslararası ERSAN YUSUF,KOÇ EVREN,ARI İSMAİL,KARADEMİR BAŞARAN Turkish Journal Of Medical Sciences 40 4
2010 The effect of oral Levothyroxine sodium on serum Zn, Fe, Ca and Mg levels during acute copper sulfate toxication in rabbits Uluslararası KARADEMİR BAŞARAN,ESECELİ HÜSEYİN,KART ASIM Journal of Animal and Veterinary Advances 9 2
2006 2000 – 2005 Yılları arasında Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar kliniğine getirilen hayvanların ve hastalıkların oransal değerlendirmesi Ulusal KARADEMİR BAŞARAN Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 12 2
2005 Keeping conditions of cattle related with health and productivity during the winter season in the north-eastern Anatolia Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,SAATCI MUSTAFA,KARADEMİR GÜLER Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52 1
2005 The effects of laying cycle upon the blood pH, blood gasses and other related parameters in geese Uluslararası KARADEMİR BAŞARAN,KAYA İSMAİL,UÇAR ÖMER,KARADEMİR GÜLER Revue Med. Vet 156
2001 Farklı tipteki ahırların Sığır Kan Gazı Değerleri üzerine etkisi Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,SAATCI MUSTAFA,Aksoy Ali Rıza İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27 2
2003 Buzağı ishallerinin sağaltımında gentamisin sülfatın günümüzdeki etkinliği Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,KARADEMİR GÜLER Vetaş Bülten 9
2009 The Effect of Oral Ampicillin Aplicaitons on Liver Mineral Status Uluslararası KARADEMİR BAŞARAN,KARADEMİR GÜLER,Tarhane serhat,çiftçi ünal,koç evren,ersan yusuf,BOZUKLUHAN KADİR J Anim Vet Adv 8 9
2009 The effects of oral Levothyroxine sodium application on serum copper concentration in rabbits Uluslararası KARADEMİR BAŞARAN Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg 15 6
2007 Effect of stress induced by vaccination on blood plasma copper, zinc, potassium and magnesium Uluslararası KARADEMİR BAŞARAN Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 13 1
2006 Evaluation of gulutaraldehyde test in traumatic reticuloperitonitis in cattle Uluslararası KARADEMİR BAŞARAN Indian Vet. J. 83
2005 Effect Of Intraperitoneal Exudate Existing Upon The Total and Differential Leukocyte Count in Cattle with Traumatic Reticuloperitonitis Ulusal KARADEMİR BAŞARAN Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 11 2
2004 Kış mevsiminde Kars yöresinde Zavot sığırlarının genel, yaş ve cinsiyete göre venöz kan gazı değerleri Ulusal KARADEMİR BAŞARAN Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 18 1
1999 Normal ve akciğer hastalıklı sığırlardaki radyografik bulgular Ulusal ÖZBA BURHAN,ATALAN GÜLTEKİN,gökçe gürbüz,erdoğan hidayet metin,gökçe halil ibrahim,KARADEMİR BAŞARAN Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 5 1
2003 Oksitetrasiklinin Buzağı ishali sağaltımı üzerindeki güncel etkinliğini ortaya koymaya yönelik bir araştırma Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,KARADEMİR GÜLER Vetaş Bülten 10
2006 Molibden ve hayvanlar için enzimsel fonksiyonları Ulusal KARADEMİR BAŞARAN Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 12 2
2004 The effects of diet supplemented with sodium bicarbonate upon blood pH, blood gases and eggshell quality in laying geese Uluslararası KAYA İSMAİL,KARADEMİR BAŞARAN,UÇAR ÖMER Vet-Med. Czech 49
2004 A practical method for estimation of blood acidity level using faecal pH in diarrhoeic calves Uluslararası KARADEMİR BAŞARAN,ÇİTİL MEHMET Indian Vet. J 81 2004
1999 Kapalı ahır şartlarında barındırılan sığırların venöz kan gazları değerleri Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,saatçı mustafa,ÇELEBİ FİKRET,erdoğan hidayet metn,aksoy ali rıza Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 5 2
2001 Buzağılarda septisemia neonatorum Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,Eker Tuncay,Akbay Kubilay,Güneş Vehbi T.C. KAÜ. Veteriner Fakültesi Seminer Notları - I 1
2001 KA.Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Kliniklerine 1999 yılında kabul edilen hayvanların genel durumu Ulusal KARADEMİR BAŞARAN İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27 2
2003 Yem katkı maddesi olarak kullanılan biyoteknolojik ürünler Ulusal KARADEMİR GÜLER,KARADEMİR BAŞARAN Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Derggisi 43 1
2003 Buzağıların Septisemia Neonatorum hastalığına genel bir bakış Ulusal KARADEMİR BAŞARAN Bülten DİF 21
2009 Fluoride levels of drinking waters of farm animal in Iğdir province, Turkey Uluslararası KARADEMİR BAŞARAN,KARADEMİR GÜLER Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg 15 6
2001 1996-2000 yılları arasında Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar kliniğine getirilen RPT’xxli sığırların istatistiksel değerlendirmesi Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,ÇİTİL MEHMET Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 7 2
2018 The effect of acute septic mastitis and clinical mastitis on serum levels of certain trace elements and macro minerals in cows Ulusal KURU MUSHAP,KARADEMİR BAŞARAN,ORAL HASAN,Uzun Fatih Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 15 1
2001 E. coli’xxnin neden olduğu ishalli buzağılarda klinik, hematolojik, biyokimyasal bulgular ve sağaltım uygulamalarının etkinliği Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,Şendil Çetinkaya Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 7 2
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2018 DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YAŞAYAN İNSANLARDA ALVEOLAR ECHİNOCOCCOSİS YAYGINLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası AKKAŞ ÖNDER,YILMAZ İSA,KARADEMİR BAŞARAN 1. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_b31e929e97e24635be4c219fdfb8ad2c.pdf
2018 THE EFFECT ON SERUM MINERAL LEVELS OF ACUTE SEPTIC MASTITIS AND CLINICAL MASTITIS IN COWS Uluslararası KURU MUSHAP,KARADEMİR BAŞARAN,ORAL HASAN,Uzun fatih 1. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES
2018 E.coli (K99) KÖKENLİ BUZAĞI İSHALLERİ SIRASINDA BAZI İZ VE MAKRO MİNERALLERİN DÜZEYLERİNİN DURUMLARI Uluslararası KARADEMİR BAŞARAN,YILMAZ İSA IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_6dffdce8935c459db50a5a04d8e0058c.pdf
2017 The Effects of Stress Result From Brucellosis up on to Blood Serum Trace and Macro Mineral Levels in Sheep and Cows Uluslararası KARADEMİR BAŞARAN I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (I. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress)
2017 Investigation of some blood serum trace and macro mineral levels in fighting rabbits Uluslararası KARADEMİR BAŞARAN VI. International Vocational Schools Symposium
2017 Evaluation of Trace and Macro Mineral Compositions under Stressful Conditions Originating From Toxic Puerperal Metritis and Chronic Endometritis of Cows Uluslararası KARADEMİR BAŞARAN,KURU MUSHAP,ORAL HASAN,KOÇ EVREN II. International Iğdır Symposium
2017 Comparison of Nickel and Porcelain Crucible Usage in Dry Combustion Method for Determination of Fluor Uluslararası KOÇ EVREN,KARADEMİR BAŞARAN VI. International Vocational Schools Symposium
2015 Trikofitili Sığırlarda Trikofitozisin Yaygınlığına Göre Serum Çinko Düzeyinin Değerlendirilmesi Ulusal Şimay Taner,KARADEMİR BAŞARAN 11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi
2014 Bakır (II) Sülfatın ergin farelerin (Mus musculus) oksidatif stres ve bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkilerinin araştırılması Ulusal KOÇ EVREN,ERSAN YUSUF,YILMAZ MUHİTDİN,KARADEMİR BAŞARAN,USLU HAMİT 40. Ulusal Fizyoloji kongresi
2012 Agomelatin’xx in Nosiseptif Sistem Üzerine Etkileri Ulusal KIVRAK YÜKSEL,KARADEMİR BAŞARAN,AYGÜN HAYATİ 48. Ulusal Psikiatri Kongresi
2009 Iğdır ili çiftlik hayvanları içme sularının Flor düzeyleri Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,KARADEMİR GÜLER 8. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi
2009 Tavşanlarda farklı asitleştirici ajanlarla (Askorbik asit ve üzüm sirkesi) çinko sülfat uygulamalarının serum çinko düzeyleri üzerine etkisi Ulusal KARADEMİR BAŞARAN 8. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi
2008 Kronik florozisin erişkin fare karaciğeri üzerine histopatolojik etkisi Ulusal KOÇ EVREN,ERSAN YUSUF,KARADEMİR BAŞARAN 19.Ulusal Biyoloji Kongresi
2005 Kış mevsiminde Kars yöresinde Zavot sığırlarının genel, yaş ve cinsiyete göre venöz kan gazı değerleri Ulusal KARADEMİR BAŞARAN 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi
2005 İshalli buzağılarda dehidrasyonun tedavisi için izotonik sakkaroz/dekstroz, sodyum klorür ve sodyum bikarbonat oral sıvı tedavisinin parenterale karşı etkinliği Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,GÖNÜL REMZİ 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi
2005 Kışın ilkel ahır koşullarında tutulan sığırların kan gazları ve ilgili parametrelerinin belirlenmesi Ulusal KARADEMİR BAŞARAN 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi
2005 Sığırların retikuloperitonitis travmatika (RPT) hastalığında total ve diferensial lökosit sayısı üzerine intraperitoneal eksudatın varlığının etkisi Ulusal KARADEMİR BAŞARAN 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi
2005 Sığırların retikuloperitonitis travmatikasında gluteraldehid testinin değerlendirmesi Ulusal KARADEMİR BAŞARAN 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi
2004 Kazlarda yumurtlama siklusunun kan pH’sı, kan gazları ve diğer ilgili parametreler üzerine etkileri Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,KAYA İSMAİL,UÇAR ÖMER,KARADEMİR GÜLER 3. Ulusal Reprodüksiyon ve Sun’i Tohumlama Kongresi
2004 Kazlarda rasyona katılan sodyumbikarbonatın kan pH’sı, kan gazları ve yumurta kalitesi üzerine etkileri Ulusal KAYA İSMAİL,KARADEMİR BAŞARAN,UÇAR ÖMER 3. Ulusal Reprodüksiyon ve Sun’i Tohumlama Kongresi
2003 The effects of irrigation of soil and stage of harvest on mineral contents of grasslands located at high altitude Uluslararası HAYIRLI ARMAĞAN,KAYA İSMAİL,HALİLOĞLU KAMİL,KARADEMİR BAŞARAN Forages Pastures
2003 Türkiyenin Kars ilinde stoklanan kuru ot yığınlarında Aflatoksin B1’in insidensi, coğrafik dağılımı ve düzeyleri Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,DOĞAN ABDULLAH,KAYA İSMAİL 5. Ulusal Veteriner İç. Hastalıkları Kongresi
2003 Kuzeydoğu Anadolu’da kış mevsimi süresince sığır yetiştiriciliğinde yönetimsel faktörler Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,SAATCI MUSTAFA,KARADEMİR GÜLER 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi
2003 Kars ili sığırlarında Reticulo Peritonitis Traumatikanın prevalansı Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,ATALAN GÜLTEKİN 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi
2003 İshalli buzağılarda Gaita pH’sı kullanımı ile kan asidite düzeyinin tahmini için pratik bir yol Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,ÇİTİL MEHMET 5. Ulusal Veteriner İç. Hastalıkları Kongresi
2003 Farklı tipteki ahırların sığır kan gazı değerleri üzerine etkisi Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,SAATCI MUSTAFA,Aksoy Alı Rıza 5. Ulusal Veteriner İç. Hastalıkları Kongresi
2003 Kars ili sığırlarında mineral madde açığının saptanması üzerine bir araştırma Ulusal KARADEMİR BAŞARAN,KAYA İSMAİL 5. Ulusal Veteriner İç. Hastalıkları Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2014 Trikofitili sığırlarda trikofitozisin yaygınlığına göre serum çinko düzeyinin değerlendirilmesi TANER ŞİMAY Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 Sistemik enfeksiyoz hastalıklar esnasında hayvan barınağı atmosferik koşullarının önemi Yüksek Lisans
2018-2019 Sığır Yetistiriciliğinde Minerallerin Önemi Yüksek Lisans
2018-2019 Buzağı İshalleri Esnasında Mineral ve Vitamin Takviye. Önemi Yüksek Lisans
2018-2019 Ruminantlarda Mera Uygulamasında Saatlerin ve Mevsimlerin Önemi Yüksek Lisans
2018-2019 Ağıl Yetiştiriciliğinde Koyun ve Keçi Hast Yüksek Lisans
2018-2019 Kapalı Besi Sığırcılığında Sığır Hast. Yüksek Lisans
2017-2018 Zoonoz Hastalıklar Önlisans
2017-2018 Sağlık Çalışanlarının Yasal sorumlulukları İ.Ö Önlisans
2017-2018 Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumlulukları ÖÖ Önlisans
2017-2018 Organik Kimya Önlisans
2018-2019 Organik Kimya Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Kars yöresinde çayırotu, kuzu ve annelerinin kan plazması kobalt, mangan ve molibden düzeylerinin belirlenmesi Yürütücü Kalkınma Bakanlığı
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2018 Fakülte Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2016 Bölüm Başkanı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2016