E-posta Telefon
| 4235
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1985 - 1990
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/

  Tez Adı:
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1990 - 1993
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM HUKUKU USULÜ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Usul-ü Fıkıh’xxta amm lafzın delaleti ve tahsisi
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 2001
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM HUKUKU (DR)/

  Tez Adı: İslam Ceza Hukukunda kanunilik ilkesi
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
İSLAM HUKUKÇULARININ ŞEHÎDLERİN YIKANMASI VE ÜZERLERİNE NAMAZ KILINMASIYLA İLGİLİ FARKLI YAKLAŞIMLARI Ulusal EKEV Akademi Dergisi 66
İslam Ceza Hukukunda Aile İçi Hırsızlık Ulusal İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARIDERGİSİ 20
İslam Ceza Hukukunda Cezaların Geçmişe Yürürlülüğü Ulusal Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5
Cezaların Bireyselleştirilmesi Açısından Zina Haddi Ulusal EKEV Akademi Dergisi 23
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Naslarda Yer Alan Lafızlar Arası İlişki Açısından Fıkıh Usulünde Mutlak-Mukayyed Uluslararası Uluslararası Din Bilimleri Çalıştayı 30.12.2017
Mecelle’nin Dille İlgili Külli Kaideleri Uluslararası Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu 30.11.2018
ÇOCUKLARIN AİLE İÇİ EĞİTİMİ AÇISINDANEHL İ KİTAP KADINLA EVLİLİK Uluslararası IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ULUSLARARASI AİLE İÇİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI 10.12.2016
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2018 İslam Ceza Hukukunda Kanunilik İlkesi Tümü
2016 İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNDE KAYNAK KAVRAMI Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Şafi’i Usulcülerine Göre Lafzın Umum İfade Etmesi Orhan AKTAN Yüksek Lisans Devam Ediyor
Zemahşeri’nin Ruûsül-Mesâil İsimli Kitabında Şâfi’i Mezhebinin Görüşlerini Değerlendirmesi Nevzat ŞAHİN Yüksek Lisans Devam Ediyor
Şafii Mezhebi Usul ve Füru’unda Nesh Mehmet Nuri AYYILDIZ Doktora Devam Ediyor
2016 Fıkıh usûlünde mutlak ve mukayyed MURAT SARI Yüksek Lisans Tamamlandı
2016 Şâtıbî'de fiillerin sonucunun i'tibâra alınması İDRİS DALMA Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 İslâm Hukukunda Edâ ve Kazâ YUNUS BÖLÜKBAŞ Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Lisans
2019-2020 İSLAM HUKUK USULÜ - II Lisans
2019-2020 İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNDE HÜKÜM ÇIKARMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 İSLAM HUKUKUNDA EVLİLİK Yüksek Lisans
2019-2020 İSLAM HUKUKUNDA EVLİLİK Doktora
2019-2020 İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNDE HÜKÜM ÇIKARMA YÖNTEMLERİ Doktora
2019-2020 İSLAM CEZA HUKUKU Doktora
2019-2020 İSLAM HUKUKUNDA KAYNAK KAVRAMI Doktora
2019-2020 İSLAM HUKUKU KLASİK METİNLERİ Doktora
2019-2020 İSLAM HUKUKU KLASİK METİNLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 İSLAM HUKUKUNDA KAYNAK KAVRAMI Yüksek Lisans
2019-2020 İSLAM CEZA HUKUKU Yüksek Lisans
2019-2020 Caferi İlmihali Lisans
2019-2020 İSLAM HUKUK USULÜ I Lisans
2018-2019 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Lisans
2018-2019 İSLAM CEZA HUKUKU Doktora
2018-2019 İSLAM HUKUK USULÜ II Lisans
2018-2019 İSLAM HUKUK USULÜ I Lisans
2018-2019 İSLAM HUKUK METEDOLOJİSİNDE HÜKÜM ÇIKARMA YÖNTEMLERİ Doktora
2018-2019 İSLAM HUKUKU KLASİK METİNLERİ Yüksek Lisans
2018-2019 İSLAM HUKUKUNDA KAYNAK KAVRAMI Yüksek Lisans
2017-2018 İSLAM HUKUK USULÜ I Yüksek Lisans
2017-2018 CAFERİ İLMİHALİ Yüksek Lisans
2017-2018 İSLAM HUKUKUNDA KAYNAK KAVRAMI Yüksek Lisans
2017-2018 İSLAM HUKUKU KLASİK METİNLERİ Yüksek Lisans
2017-2018 İSLAM HUKUK METEDOLOJİSİNDE HÜKÜM ÇIKARMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans
2017-2018 İSLAM CEZA HUKUKU Yüksek Lisans
2017-2018 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Lisans
2017-2018 İSLAM İBADET ESASLARI Lisans
2017-2018 İSLAM HUKUKU II Lisans
2017-2018 İSLAM HUKUKU I Lisans
2016-2017 İslam Ceza Hukuku Yüksek Lisans
2016-2017 İslam Hukuk Usulü II Lisans
2016-2017 İslam Hukuk Usulü Lisans
2016-2017 İslam Hukuku I Lisans
2016-2017 İslam Hukukunda Kaynak Kavramı Yüksek Lisans
2016-2017 İslam Hukuku II Lisans
2016-2017 İslam Hukuk Usulü I Lisans
2016-2017 Caferi İlmihali Lisans
2016-2017 İslam Hukukuna Giriş Lisans
2015-2016 İSLAM HUKUKUNDA EVLİLİK Yüksek Lisans
2015-2016 İSLAM HUKUKUNDA KAYNAK KAVRAMI Yüksek Lisans
2015-2016 İSLAM HUKUK METEDOLOJİSİNDE HÜKÜM ÇIKARMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans
2015-2016 İSLAM HUKUKU II Lisans
2015-2016 İSLAM HUKUK USULÜ II Lisans
2015-2016 İSLAM HUKUK USULÜ Lisans
2015-2016 İSLAM HUKUKU I Lisans
2015-2016 İSLAM HUKUKU KLASİK METİNLERİ Yüksek Lisans
2015-2016 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Yüksek Lisans
2015-2016 İSLAM HUKUK USULÜ I Lisans
2015-2016 İSLAM HUKUKU II Lisans
2015-2016 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Lisans
2014-2015 İSLAM HUKUKU II Lisans
2014-2015 İSLAM HUKUK USULÜ II Lisans
2014-2015 İSLAM HUKUK USULÜ Lisans
2014-2015 İSLAM HUKUKU I Lisans
2014-2015 İSLAM HUKUK USULÜ I Lisans
2014-2015 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Lisans
2011-2012 ARAPÇA Lisans
2011-2012 ARAPÇA GRAMER Lisans
2010-2011 PRATİK ARAPÇA Lisans
2009-2010 PRATİK ARAPÇA Lisans
2013-2014 İslam İbadet Esasları Lisans
2012-2013 İslam İbadet Esasları Lisans
2009-2010 İslam İbadet Esasları Lisans
2010-2011 İslam İbadet Esasları Lisans
2011-2012 Temel Hukuk Önlisans
2013-2014 İslam Hukuku Lisans
2011-2012 İslam Hukuku Lisans
2012-2013 İslam Hukuk Usulü Lisans
2013-2014 İslam Hukuk Usulü Lisans
2011-2012 İslam Hukuku Usulü Lisans
2012-2013 CAFERİ İLMİHALİ Lisans
2013-2014 CAFERİ İLMİHALİ Lisans
2011-2012 Caferi İlmihali Lisans
2011-2012 İslam Hukuk Metedolojisinde Hüküm Çıkarma Yöntemleri Yüksek Lisans
2013-2014 İslam Hukuk Metedolojisinde Hüküm Çıkarma Yöntemleri Yüksek Lisans
2009-2010 İslam Ceza Hukuku Yüksek Lisans
2010-2011 İslam Ceza Hukuku Yüksek Lisans
2011-2012 İslam Ceza Hukuku Yüksek Lisans
2013-2014 İslam Ceza Hukuku Yüksek Lisans
2009-2010 İslam Hukukunda Evlilik Yüksek Lisans
2010-2011 İslam Hukukunda Evlilik Yüksek Lisans
2011-2012 İslam Hukukunda Evlilik Yüksek Lisans
2013-2014 İslam Hukukunda Evlilik Yüksek Lisans
2009-2010 İslam Hukukunun Genel Prensipleri Yüksek Lisans
2010-2011 İslam Hukukunun Genel Prensipleri Yüksek Lisans
2011-2012 İslam Hukukunun Genel Prensipleri Yüksek Lisans
2013-2014 İslam Hukukunun Genel Prensipleri Yüksek Lisans
2010-2011 İslam Hukuku Klasik Metinleri Yüksek Lisans
2009-2010 İslam Hukuku Klasik Metinleri Yüksek Lisans
2011-2012 İslam Hukuku Klasik Metinleri Yüksek Lisans
2013-2014 İslam Hukuku Klasik Metinleri Yüksek Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Üye
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ DERGİSİ Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2013 Anabilim Dalı Başkanı İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2012 Bölüm Başkanı İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013
2009 Bölüm Başkanı İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2009