E-posta Telefon
05392503796 | 04762230010 (3235)
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2005
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ PR./

  Tez Adı:
 • Y

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2009
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Türkiye Ankyropetalum fenzl (Caryophyllaceae) cinsi taksonları üzerinde anatomik, palinolojik, taksonomik ve morfolojik araştırmalar
 • D

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2017
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (DR)/

  Tez Adı: Türkiye Gypsophila L. (Caryophyllaceae) cinsine ait Capituliformes Williams seksiyonunun revizyonu
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
EDİTÖRE MEKTUP. Ulusal SDU Journal of Science (E-Journal) 10 1
Editöre Mektup Ulusal SDU Journal of Science (E-Journal) 10 2
EDİTÖRE MEKTUP Ulusal SDU Journal of Science 8 2
Isparta Gülcülüğüne Yeni Alternatifler Ulusal Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4 2
Isparta Yağgülü (Rosa x damascena Mill.) Yağı ve Çiçeklerinin Strese Bağlı Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıklara Etkileri Ulusal Biyolojik Bilimler Araştırma Dergisi 4 2
Ankyropetalum Fenzl (Caryophyllaceae) Cinsine Ait Türlerin Türkiye’xxdeki Yayılışı ve Habitat Özellikleri Ulusal Biyolojik Bilimler Araştırma Dergisi 3 2
Burdur İli Karasal ve İç Su Ekosistem Çeşitliliği, Koruma ve İzleme Çalışmaları Ulusal SDU Journal of Science
Rosa damascena Mill.’ nın Türkiye’ de Varyasyonu Ulusal Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Isparta İlinin Halka Açık Alanlarında Bulunan Zehirli Süs Bitkileri Ulusal Biological Diversity and Conservation 5 1
Taxonomy and pollen morphology of Ankyropetalum Fenzl (Caryophyllaceae) species in Türkiye. Uluslararası Pakistan journal of biological sciences : PJBS 17 4
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Medicinal and Aromatic Aspect of Seeds Uluslararası I. International Aromatic Plants and Cosmetic Symposium 03.10.2019
Medicinal and Aromatic Plants Used in Bath Culture in Gaziantep Uluslararası I.International Aromatical Plantsand Cosmetic Symposium 03.10.2019
Iğdır İlinde Süs Bitkisi Olarak Kullanılan ve Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanılabilecek Doğal Bitki Taksonlari Uluslararası ğdır 1. UluslararasıMultidisipliner Çalışmalar Kongresi 06.11.2018
Tıbbı ve Aromatik Bitkilerin Süs Bitkisi Olarak Kullanılması Uluslararası Iğdır 1.Uluslararası MultidisiplinerÇalışmalar Kongresi 06.11.2018
In the shadow of extinction: Investigations on Biology andEnvironmental Relations of Anchusa limbata That is Native Endemic to Antalya Uluslararası II. UluslararasıTurizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi 11.12.2017
Increasing the Personal-SocialDevelopment of the Disabled People with the Nature Themed Education Technique Uluslararası Ecology 2017 International Symposium 11.05.2017
Ecosystem Diversity of Isparta and Its Important Species to be Monitored Uluslararası International Congress On Applied Biological Sciences 16.09.2015
PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF LEAD AND COBALT ON SAFFLOWER (CARTHAMUS TINCTORIUS L.) SEEDLINGS Uluslararası The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences 11.09.2017
Relations between Some Ecological Site Factorsand Site Index of Turkish Pine (Pinus brutia Ten.) in Saruhanli District (Manisa) Uluslararası Ecology 2017 International Symposium 11.05.2017
Essential Oil Composition of Some Medixinal andAromatic Plants From Turkey Uluslararası MESMAP 17.04.2013
Gypsophila Cinsi Capituliformes Williams Seksiyonu’nunTürkiye’de Yayılışı ve Habitat Özellikleri Ulusal XII. Ulusal Ekoloji ve ÇevreKongresi 14.09.2015
Teke Yöresi Bitkilerinin Halk Edebiyatındaki Yeri Ulusal II. Ulusal Botanik Kongresi 25.08.2015
Gülün Tarihte Simgeledikleri Ulusal V. Süs Bitkileri Kongresi 06.05.2013
Bazı Doğal Glycyrrhiza Taksonlarının Isparta Koşullarında Kültüre Edilmesi Ulusal 21. UlusalBiyoloji Kongresi 03.09.2012
Isparta İli Tarım Alanlarının Tıbbi Amaçlı Yabancı Otları Ulusal X. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi 04.10.2011
Isparta İlinin Halka Açık Alanlarında Bulunan Zehirli Süs Bitkileri Ulusal IV. Süs Bitkileri Kongresi 20.10.2010
Isparta İli’nin Anıt Ağaçları Ulusal 23. Ulusal Biyoloji Kongresi 05.09.2016
Gypsophila Taksonlarının Türkiye’deki Yayılışı Ulusal III.ULUSAL BOTANİK KONGRESİ 26.07.2016
Göller Yöresinde Yayılış Gösteren Hypericum L. Türlerinin Bazı Tarımsal ve Kalite Özellikleri Ulusal II.ULUSAL BOTANİK KONGRESİ 25.08.2015
Türkiye’de Biyokaçakçılık ve Yasal Çerçevesi Ulusal II.ULUSAL BOTANİK KONGRESİ 25.08.2015
Isparta İli Karasal ve İç Su Ekosistem Çeşitliliği, Koruma ve İzleme Çalışmaları Ulusal II.ULUSAL BOTANİK KONGRESİ 25.08.2015
Türkiye’de Çöven (Gypsophila L.) Ekonomisi Ulusal II.ULUSAL BOTANİK KONGRESİ 25.08.2015
Isparta’nın Faydalı Bitkileri ve Yerel Adları Ulusal I. Ulusal Botanik Kongresi 25.10.2014
Mermer Ocaklarının Burdur Florası Üzerine Etkileri Ulusal Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu 18.09.2014
Türkiye’de Coğrafi İşaretler ve Isparta Gülü (Rosa damascenaMill.) Ulusal V.SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ 06.06.2013
Rosa damascena Mill.’ nın Türkiye’ de Varyasyonu Ulusal GÜL SEMPOZYUMU 06.06.2012
Göller Yöresi’ nin Endemik Bitkileri Ulusal Ulusal Biyoçeşitlilik Sempozyumu 22.05.2012
Kağızman’ ın (Kars) Çövenleri Uluslararası Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu 24.05.2012
Isparta Gülcülüğünde Alternatifler Ulusal Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları 26.04.2010
Isparta Gülü (Rosa x damascena Mill.) Yağı ve ÇiçeklerininStrese Bağlı Nöroloji ve Psikoloji Hastalarına Etkileri Ulusal IV. SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ 20.10.2010
Ankyropetalum Fenzl (Caryophyllaceae) Cinsine Ait TürlerinTürkiye’xxdeki Yayılışı ve Habitat Özellikleri Ulusal IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 07.10.2009
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN SÜS BİTKİSİ OLARAK KULLANILMASI Uluslararası IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
Medicinal and Aromatic Plants Used in Bath Culture in Gaziantep. 1. International Aromatic Plants and Cosmetics Uluslararası 1. International Aromatic Plants and Cosmetics Symposium-AROPCOS 2019. 03.10.2019
Training in Cosmetic Status in Türkiye. Uluslararası I. INTERNATIONAL AROMATIC PLANTS AND COSMETICS 03.10.2019
IĞDIR İLİNDE SÜS BİTKİSİ OLARAK KULLANILAN VEPEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE KULLANILABİLECEK DOĞAL BİTKİ TAKSONLARI Uluslararası I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2018 Resimli Türkiye Florası HALOPHILA Bölüm(ler)
2016 BURDUR İLİ BİTKİ ENVANTERİ BURDUR İLİNİN ANIT AĞAÇLARI Bölüm(ler)
2016 Burdur İli Bitki Envanteri BURDUR İLİ FLORASI Bölüm(ler)
2010 Isparta Değerleri Envanteri Isparta Gül Tarımına Yeni Materyaller Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Bitki Tanıma 1 Laboratuvarı Önlisans
2019-2020 Bitki Tanıma 1 Önlisans
2019-2020 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Önlisans
2019-2020 Tıbbi Bitkisel Ürünler Önlisans
2019-2020 Etnobotanik Yüksek Lisans
2019-2020 İleri Tohumlu Bitkiler Sistematiği Yüksek Lisans
2019-2020 Bitki Ekolojisi Önlisans
2018-2019 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
SERHATIN ÇOCUKLARI DOĞADA Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ
Bioecological Investigation of Doğu Beyazıt Reeds (Turkey-Ağrı) Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İlinin Sulakalan Biyoçeşitliliğinin Belirlenmesi ve Korunmasına Yönelik Araştırmalar Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
ŞANLIURFA İLİNDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE DAYALI GELENEKSEL BİLGİNİN BELİRLENMESİ Uzman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Isparta İli Karasal ve İç Su Ekosistemlerinin biyolojik çeşitlilik envanteri ve izleme işi, Ulusal Biyolojik çeşitlilik envanter projesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Uygulama Projesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
I.ULUSLARARASI AROMATİK BİTKİLER VE KOZMETİK SEMPOZYUMU Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Gelenekten Geleceğe Mesleki Eğitim Atölyeleri Proje Koordinatör Yrd. Kalkınma Bakanlığı
Gizemli Çocuklar Doğada 2 Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ
Anchusa limbata Boiss Heldr. (Gövrek) Tür Eylem Planı Hazırlanması Hizmet Alım İşi Araştırmacı Diğer (Ulusal)
SESSİZ DOĞA 4 Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ
ENGELSİZ DOĞA (2016-1-TR01-KA104-028517) Eğitmen Avrupa Birliği
GİZEMLİ ÇOCUKLAR DOĞADA 2 Yardımcı Personel TÜBİTAK PROJESİ
ENGELLERİ AŞALIM DOĞAYLA BULUŞALIM Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ
Kızıldağ Milli Parkı ve Çevresinde Doğa Eğitimi Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ
SESSİZ DOĞA 5 Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ
Iğdır Ovasında Toplanan Kültür Bitkilerinin Muhafaza edilmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
ENGELSİZ DOĞA (UYGULAMALI) Yardımcı Personel Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Şanlıurfa İlinde Biyolojk Çeşitlliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesi projesi Uzman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Şanlıurfa İli’nin Karasal (orman, bozkır, alpin-subalpin, maki, pseudomaki, kumul, su kenarı, tarım, yerleşim vd.) ve iç su (akarsu, göl vd.) ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemesi Projesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Kilis İli’nin Karasal (orman, bozkır, alpin-subalpin, maki, pseudomaki, kumul, su kenarı, tarım, yerleşim vd.) ve iç su (akarsu, göl vd.) ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemesi Projesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Adıyaman İli’xxnin Karasal (orman, bozkır, alpin-subalpin, maki, pseudomaki, kumul, su kenarı, tarım, yerleşim vd.) ve iç su (akarsu, göl vd.) ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemesi Projesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Doğa Temalı Eğitim Modeli ile Engelli Gençlerin Kişisel Sosyal Gelişimlerinin Artırılması Eğitmen Kalkınma Bakanlığı
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Iğdır Üniversitesi Kalite Kurulu Komisyonu Üye
Proje Değerlendirme ve Koordinasyon Merkezi Üye
Iğdır Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Kalite Kurulu Üyeliği REKTÖRLÜK
2018 Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2019 Bologna Koordinatörü IĞDIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2019 Bölüm Başkanı IĞDIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2019
2018 Komisyon Üyeliği IĞDIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2018 Komisyon Başkanlığı IĞDIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU