belkis-muca.webp

Dr. Öğr. Üye.

Belkıs Muca YiğitE-posta Telefon
05392503796 | 3234
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2017
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (DR)/

  Tez Adı: Türkiye Gypsophila L. (Caryophyllaceae) cinsine ait Capituliformes Williams seksiyonunun revizyonu
 • Y

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2009
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Türkiye Ankyropetalum fenzl (Caryophyllaceae) cinsi taksonları üzerinde anatomik, palinolojik, taksonomik ve morfolojik araştırmalar
 • L

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2005
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2013 The variations of Rosa damascena Mill. in Turkey Ulusal ÖZÇELİK HASAN, YILDIRIM BEKİR, MUCA BELKIS Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 17 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdufenbed
2013 EDİTÖRE MEKTUP Ulusal ÖZÇELİK HASAN,MUCA BELKIS,ÇİNBİLGEL İLKER,KOCA AHMET SDU Journal of Science 8 2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/116383
2015 Editöre Mektup Ulusal ÖZÇELİK HASAN,ÇİNBİLGEL İLKER,MUCA BELKIS,TAVUÇ İBRAHİM SDU Journal of Science (E-Journal) 10 2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/116449
2015 EDİTÖRE MEKTUP. Ulusal ÖZÇELİK HASAN,KOCA AHMET,MUCA BELKIS,TAVUÇ İBRAHİM,BEBEKLİ ÖZLEM SDU Journal of Science (E-Journal) 10 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/116434
2010 Ankyropetalum Fenzl (Caryophyllaceae) Cinsine Ait Türlerin Türkiye’deki Yayılışı ve Habitat Özellikleri Ulusal ÖZÇELİK HASAN,MUCA BELKIS Biyolojik Bilimler Araştırma Dergisi 3 2 http://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/92/92
2014 Taxonomy and pollen morphology of Ankyropetalum Fenzl (Caryophyllaceae) species in Türkiye. Uluslararası MUCA BELKIS,ÖZÇELİK HASAN Pakistan journal of biological sciences : PJBS 17 4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25911834
2012 Isparta İlinin Halka Açık Alanlarında Bulunan Zehirli Süs Bitkileri Ulusal MUCA BELKIS,YILDIRIM BEKİR,ÖZÇELİK Şayeste,koca ahmet Biological Diversity and Conservation 5 1
2011 Rosa damascena Mill.’ nın Türkiye’ de Varyasyonu Ulusal ÖZÇELİK HASAN,YILDIRIM BEKİR,MUCA BELKIS Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
2014 Burdur İli Karasal ve İç Su Ekosistem Çeşitliliği, Koruma ve İzleme Çalışmaları Ulusal ÖZÇELİK HASAN,ÇİNBİLGEL İLKER,MUCA BELKIS SDU Journal of Science
2011 Isparta Yağgülü (Rosa x damascena Mill.) Yağı ve Çiçeklerinin Strese Bağlı Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıklara Etkileri Ulusal ÖZÇELİK HASAN,MUCA BELKIS,ÖZAVCI AYŞEGÜL MİNE Biyolojik Bilimler Araştırma Dergisi 4 2 http://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/133/133
2013 Rosa damascena Mill.’ nın Türkiye’ de Varyasyonu Uluslararası ÖZÇELİK HASAN,YILDIRIM BEKİR,MUCA BELKIS Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 17 2
2011 Isparta Gülcülüğüne Yeni Alternatifler Ulusal ÖZÇELİK HASAN,MUCA BELKIS,KORKMAZ MUSTAFA,ÖZGÖKÇE FEVZİ,ÜNAL MURAT,YILDIRIM BEKİR Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4 2 http://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/129/129
2021 Applicability of vitamins in the management of COVID-19: An overview Uluslararası MUCA BELKIS, Sundarrajan Priya, Bhagtaney Lekha, Zahra Kamal Fatima, Badra Boubakeur, Patel Nimisha, Alim Hina, Khan Johra, Alİ Ahmad, Zehra Sadaf, Shaikh Zoya Annals of Phytomedicine http://www.ukaazpublications.com/publications/
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 Medicinal and Aromatic Plants Used in Bath Culture in Gaziantep Uluslararası YİĞİT ŞAHİN SERAP,YAYLA FATİH,KOÇUM DİDEM,MUCA BELKIS,DOĞAN MUHİTTİN I.International Aromatical Plantsand Cosmetic Symposium
2019 Training in Cosmetic Status in Türkiye. Uluslararası MUCA BELKIS I. INTERNATIONAL AROMATIC PLANTS AND COSMETICS
2019 Medicinal and Aromatic Aspect of Seeds Uluslararası ÖZDEN EREN,MUCA BELKIS I. International Aromatic Plants and Cosmetic Symposium http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads//files/proceeding-book.pdf
2019 Medicinal and Aromatic Plants Used in Bath Culture in Gaziantep. 1. International Aromatic Plants and Cosmetics Uluslararası Şahin YİĞİİT Serap Şahin Yiğit,YAYLA FATİH,KOÇUM DİĞDEM,MUCA BELKIS,DOĞAN MUHİTTİN 1. International Aromatic Plants and Cosmetics Symposium-AROPCOS 2019.
2018 IĞDIR İLİNDE SÜS BİTKİSİ OLARAK KULLANILAN VEPEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE KULLANILABİLECEK DOĞAL BİTKİ TAKSONLARI Uluslararası MUCA BELKIS,AKDUMAN DUYGU,KUŞÇUOĞLU MERVE I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES https://iksadmakale.wixsite.com/website-87/kongre-kitaplari
2018 Iğdır İlinde Süs Bitkisi Olarak Kullanılan ve Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanılabilecek Doğal Bitki Taksonlari Uluslararası MUCA BELKIS,AKDUMAN DUYGU,KUŞÇUOĞLU MERVE Iğdır 1. UluslararasıMultidisipliner Çalışmalar Kongresi
2018 Tıbbı ve Aromatik Bitkilerin Süs Bitkisi Olarak Kullanılması Uluslararası KUŞÇUOĞLU MERVE,KOÇAK MEHMET ZEKİ,KUMLAY AHMET METİN,ALMA MEHMET HAKKI,MUCA BELKIS Iğdır 1.Uluslararası MultidisiplinerÇalışmalar Kongresi https://www.umteb.com/
2018 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN SÜS BİTKİSİ OLARAK KULLANILMASI Uluslararası KOÇAK MEHMET ZEKİ,KUMLAY AHMET METİN,ALMA MEHMET HAKKI,KUŞÇUOĞLU MERVE,MUCA BELKIS IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES http://www.igdir.edu.tr/duyuru/i-uluslararasi-igdir-multi-disipliner-calismalar-kongresi-ozet-kitabi-yayimlandi
2017 In the shadow of extinction: Investigations on Biology andEnvironmental Relations of Anchusa limbata That is Native Endemic to Antalya Uluslararası ÇİNBİLGEL İLKER,MUCA BELKIS II. UluslararasıTurizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi
2017 Relations between Some Ecological Site Factorsand Site Index of Turkish Pine (Pinus brutia Ten.) in Saruhanli District (Manisa) Uluslararası MUCA BELKIS,KUZUGÜDENLİ EMRE,KAYA CANPOLAT Ecology 2017 International Symposium
2017 Increasing the Personal-SocialDevelopment of the Disabled People with the Nature Themed Education Technique Uluslararası MUCA BELKIS,KUZUGÜDENLİ EMRE,KILIÇ AKİF FATİH,KAYA CANPOLAT Ecology 2017 International Symposium
2017 PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF LEAD AND COBALT ON SAFFLOWER (CARTHAMUS TINCTORIUS L.) SEEDLINGS Uluslararası YİĞİT ŞAHİN SERAP,UYSAL İMRAN,DOĞANÇAY GÜLSÜM,MUCA BELKIS,KOÇUM DİDEM,DOĞAN MUHİTTİN The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences http://www.gofmap.org/FileUpload/ds738246/File/jatuspab-2_abstract_book_finalweb.pdf
2016 Gypsophila Taksonlarının Türkiye’deki Yayılışı Ulusal MUCA BELKIS,ÖZÇELİK HASAN III.ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
2016 Isparta İli’nin Anıt Ağaçları Ulusal ÖZÇELİK HASAN,ÇİNBİLGEL İLKER,MUCA BELKIS,KOCA AHMET,TAVUÇ İBRAHİM,BEBEKLİ ÖZLEM 23. Ulusal Biyoloji Kongresi
2015 Göller Yöresinde Yayılış Gösteren Hypericum L. Türlerinin Bazı Tarımsal ve Kalite Özellikleri Ulusal ŞANLI ARİF,KARADOĞAN TAHSİN,TOSUN BEKİR,MUCA BELKIS,GÜLDALI FERHAT II.ULUSAL BOTANİK KONGRESİ http://fef.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/270/files/ii-ulusal-botanik-kongresi-06102015.pdf
2015 Ecosystem Diversity of Isparta and Its Important Species to be Monitored Uluslararası ÖZÇELİK HASAN,ÇİNBİLGEL İLKER,MUCA BELKIS,KOCA AHMET,TAVUÇ İBRAHİM,BEBEKLİ ÖZLEM International Congress On Applied Biological Sciences
2015 Teke Yöresi Bitkilerinin Halk Edebiyatındaki Yeri Ulusal ÖZKAN MUHAMMED ESAD,MUCA BELKIS,KOCA AHMET,ÖZÇELİK MEHMET SAİD II. Ulusal Botanik Kongresi
2015 Türkiye’de Çöven (Gypsophila L.) Ekonomisi Ulusal ÖZÇELİK HASAN,MUCA BELKIS II.ULUSAL BOTANİK KONGRESİ http://fef.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/270/files/ii-ulusal-botanik-kongresi-06102015.pdf
2015 Türkiye’de Biyokaçakçılık ve Yasal Çerçevesi Ulusal ÇETİN ABDULLAH,MUCA BELKIS II.ULUSAL BOTANİK KONGRESİ http://fef.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/270/files/ii-ulusal-botanik-kongresi-06102015.pdf
2015 Isparta İli Karasal ve İç Su Ekosistem Çeşitliliği, Koruma ve İzleme Çalışmaları Ulusal ÖZÇELİK HASAN,ÇİNBİLGEL İLKER,MUCA BELKIS,KOCA AHMET,TAVUÇ İBRAHİM,BEBEKLİ ÖZLEM II.ULUSAL BOTANİK KONGRESİ http://fef.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/270/files/ii-ulusal-botanik-kongresi-06102015.pdf
2015 Gypsophila Cinsi Capituliformes Williams Seksiyonu’nunTürkiye’de Yayılışı ve Habitat Özellikleri Ulusal MUCA BELKIS,ÖZÇELİK HASAN XII. Ulusal Ekoloji ve ÇevreKongresi
2015 Göller Yöresinde Yayılış Gösteren Hypericum L. Türlerinin Bazı Tarımsal ve Kalite Özellikleri Ulusal ŞANLI ARİF,KARADOĞAN TAHSİN,TOSUN BEKİR,MUCA BELKIS II. Ulusal Botanik Kongresi
2014 Mermer Ocaklarının Burdur Florası Üzerine Etkileri Ulusal ÖZÇELİK HASAN,ÇİNBİLGEL İLKER,KOCA AHMET,MUCA BELKIS Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu
2014 Isparta’nın Faydalı Bitkileri ve Yerel Adları Ulusal ÖZÇELİK HASAN,BEBEKLİ ÖZLEM,MUCA BELKIS I. Ulusal Botanik Kongresi
2013 Türkiye’de Coğrafi İşaretler ve Isparta Gülü (Rosa damascenaMill.) Ulusal MUCA BELKIS,KOCA AHMET V.SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ
2013 Essential Oil Composition of Some Medicinal and Aromatic Plants from Turkey Uluslararası AVCI AYŞE BETÜL,MUCA BELKIS,BİLİR NEBİ,ÖZÇELİK HASAN The First Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
2013 Essential Oil Composition of Some Medixinal andAromatic Plants From Turkey Uluslararası AVCI AYŞE BETÜL,ÖZÇELİK HASAN,MUCA BELKIS MESMAP
2013 Gülün Tarihte Simgeledikleri Ulusal KOCA AHMET,MUCA BELKIS,KESKİN NİLAY V. Süs Bitkileri Kongresi
2012 Kağızman’ ın (Kars) Çövenleri, Ulusal MUCA BELKIS,ARMAĞAN METİN,FİDAN MEHMET,ÖZÇELİK HASAN,ÖZGÖKÇE FEVZİ,KORKMAZ MUSTAFA Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağizman Sempozyumu, Kafkas Üniversitesi Kağızman Meslek Yüksek Okulu,
2012 Bazı Doğal Glycyrrhiza Meyan Taksonlarının Isparta Koşullarında Kültüre Alınması Ulusal AVCI AYŞE BETÜL,MUCA BELKIS,KESKİN A N,ÇULHACI H,GENCER S,DİRLİK O 21. Ulusal Biyoloji Kongres
2012 Rosa damascena Mill.’ nın Türkiye’ de Varyasyonu Ulusal ÖZÇELİK HASAN,YILDIRIM BEKİR,MUCA BELKIS GÜL SEMPOZYUMU
2012 Göller Yöresi’ nin Endemik Bitkileri Ulusal ÖZÇELİK HASAN,MUCA BELKIS,KOCA AHMET,ÇETİN ZEKİ,SULTAN ÖZSOY Ulusal Biyoçeşitlilik Sempozyumu https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP/Belgeler/dkmp/kutuphane/81.pdf
2012 Kağızman’ ın (Kars) Çövenleri Uluslararası ÖZÇELİK HASAN,ÖZGÖKÇE FEVZİ,KORKMAZ MUSTAFA,MUCA BELKIS,ARMAĞAN METİN,FİDAN MEHMET Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu
2012 Bazı Doğal Glycyrrhiza Taksonlarının Isparta Koşullarında Kültüre Edilmesi Ulusal AVCI AYŞE BETÜL,MUCA BELKIS,KESKİN NİLAY,ÇULHACI HASAN,GENCER SEVİM,DİRLİK ONUR 21. UlusalBiyoloji Kongresi
2011 Isparta İli Tarım Alanlarının Tıbbi Amaçlı Yabancı Otları Ulusal MUCA BELKIS,KOCA AHMET,KORKMAZTÜRK MAHMUT X. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi
2010 Isparta İlinin Halka Açık Alanlarında Bulunan Zehirli Süs Bitkileri Ulusal MUCA BELKIS,YILDIRIM BEKİR,ÖZÇELİK ŞAYESTE IV. Süs Bitkileri Kongresi
2010 Isparta Gülcülüğünde Alternatifler Ulusal ÖZÇELİK HASAN,YILDIRIM BEKİR,MUCA BELKIS Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları
2010 Isparta Gülü (Rosa x damascena Mill.) Yağı ve ÇiçeklerininStrese Bağlı Nöroloji ve Psikoloji Hastalarına Etkileri Ulusal MUCA BELKIS,ÖZAVCI AYŞEGÜL MİNE IV. SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ https://arastirma.tarimorman.gov.tr/alata/Belgeler/SusBitkileriKongresi/Sus-Bitkileri-Kongresi-Bildiriler.pdf
2009 Ankyropetalum Fenzl (Caryophyllaceae) Cinsine Ait TürlerinTürkiye’xxdeki Yayılışı ve Habitat Özellikleri Ulusal ÖZÇELİK HASAN,MUCA BELKIS IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2010 Isparta Değerleri Envanteri Isparta Gül Tarımına Yeni Materyaller Bölüm(ler)
2018 Resimli Türkiye Florası HALOPHILA Bölüm(ler)
2016 Burdur İli Bitki Envanteri BURDUR İLİ FLORASI Bölüm(ler)
2016 BURDUR İLİ BİTKİ ENVANTERİ BURDUR İLİNİN ANIT AĞAÇLARI Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 ORMANCILIK BİLGİSİ Önlisans
2021-2022 İşletme Yönetimi I Önlisans
2021-2022 Genel Botanik Önlisans
2021-2022 Genel Biyoloji Önlisans
2021-2022 TÜRKİYE BİTKİ ÖRTÜSÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLİŞKİSİ Yüksek Lisans
2020-2021 Botanik II Lisans
2020-2021 Bitki Toplama ve Saklama Teknikleri Yüksek Lisans
2020-2021 BİTKİ COĞRAFYASI Lisans
2020-2021 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Önlisans
2020-2021 Park ve Bahçelerde Kullanılan Tıbbi Aromatik Bitkiler Önlisans
2020-2021 Süs Bitkileri Muhafaza ve Pazarlama Önlisans
2020-2021 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Önlisans
2020-2021 TÜRKİYE BİTKİ ÖRTÜSÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLİŞKİSİ Yüksek Lisans
2020-2021 Genel Biyoloji Önlisans
2020-2021 Botanik Lisans
2020-2021 Etnobotanik Yüksek Lisans
2020-2021 İleri Tohumlu Bitkiler Sistematiği Yüksek Lisans
2020-2021 BİTKİ TANIMA II Önlisans
2019-2020 Bitki Tanıma 1 Laboratuvarı Önlisans
2019-2020 Bitki Tanıma 1 Önlisans
2019-2020 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Önlisans
2019-2020 Tıbbi Bitkisel Ürünler Önlisans
2019-2020 Etnobotanik Yüksek Lisans
2019-2020 İleri Tohumlu Bitkiler Sistematiği Yüksek Lisans
2019-2020 Bitki Ekolojisi Önlisans
2018-2019 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Doğa Benimle; Çevre Okuryazarıyım Her Yerde TÜBİTAK PROJESİ
Şanlıurfa İli’nin Karasal (orman, bozkır, alpin-subalpin, maki, pseudomaki, kumul, su kenarı, tarım, yerleşim vd.) ve iç su (akarsu, göl vd.) ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemesi Projesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Anchusa limbata Boiss Heldr. (Gövrek) Tür Eylem Planı Hazırlanması Hizmet Alım İşi Araştırmacı Diğer (Ulusal)
Gelenekten Geleceğe Mesleki Eğitim Atölyeleri Proje Koordinatör Yrd. Kalkınma Bakanlığı
Doğa Temalı Eğitim Modeli ile Engelli Gençlerin Kişisel Sosyal Gelişimlerinin Artırılması Eğitmen Kalkınma Bakanlığı
SESSİZ DOĞA 5 Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ
Kızıldağ Milli Parkı ve Çevresinde Doğa Eğitimi Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ
Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Uygulama Projesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
I.ULUSLARARASI AROMATİK BİTKİLER VE KOZMETİK SEMPOZYUMU Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
ŞANLIURFA İLİNDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE DAYALI GELENEKSEL BİLGİNİN BELİRLENMESİ Uzman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Adıyaman İli’nin Karasal (orman, bozkır, alpin-subalpin, maki, pseudomaki, kumul, su kenarı, tarım, yerleşim vd.) ve iç su (akarsu, göl vd.) ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemesi Projesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
ENGELSİZ DOĞA (2016-1-TR01-KA104-028517) Eğitmen Avrupa Birliği
GİZEMLİ ÇOCUKLAR DOĞADA 2 Yardımcı Personel TÜBİTAK PROJESİ
Gizemli Çocuklar Doğada 2 Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ
Isparta İli Karasal ve İç Su Ekosistemlerinin biyolojik çeşitlilik envanteri ve izleme işi, Ulusal Biyolojik çeşitlilik envanter projesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Kilis İli’nin Karasal (orman, bozkır, alpin-subalpin, maki, pseudomaki, kumul, su kenarı, tarım, yerleşim vd.) ve iç su (akarsu, göl vd.) ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemesi Projesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
SESSİZ DOĞA 4 Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ
ENGELLERİ AŞALIM DOĞAYLA BULUŞALIM Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ
Şanlıurfa İlinde Biyolojk Çeşitlliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesi projesi Uzman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
ENGELSİZ DOĞA (UYGULAMALI) Yardımcı Personel Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Iğdır İlinin Sulakalan Biyoçeşitliliğinin Belirlenmesi ve Korunmasına Yönelik Araştırmalar Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
SERHATIN ÇOCUKLARI DOĞADA Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ
Serhat’ın çocukları doğada Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ
Serhatın Çocukları Doğada Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ
Adıyaman İli’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi Araştırmacı Diğer (Ulusal)
Şanlıurfa İli’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi Araştırmacı Diğer (Ulusal)
Ağrı İli Biyoçeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesi İşi Araştırmacı Diğer (Ulusal)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Iğdır Üniversitesi Kalite Kurulu Komisyonu Üye
Proje Değerlendirme ve Koordinasyon Merkezi Üye
Iğdır Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2021 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2021 Rektör Danışmanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 Kalite Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Bologna Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2018 Komisyon Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Komisyon Başkanlığı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 Komisyon Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ