E-posta Telefon
04762230010 | 4084
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ORDU ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2020
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BAHÇE BİTKİLERİ (DR)/

  Tez Adı: ARAS HAVZASINDA YETİŞTİRİLEN ŞALAK (APRİKOZ) KAYISI ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU
 • Y

  ORDU ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2012
  Yüksek Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Çorum ili İskilip ilçesinde yetiştirilen mahalli misket elmalarının fenolojik, morfolojik, pomolojik özelliklerinin belirlenmesi ve moleküler olarak tanımlanması
 • L

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2009
  Lisans

  ORDU ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Analysis of Genetic Diversity Among ‘Misket’ Apple Clones Using AFLP,SSR and RAPDMarkers Uluslararası DOĞRU ÇOKRAN BERNA,KARADENİZ TURAN,İKTEN HATİCE Erwerbs-Obstbau 32 1 2019
Effects of Different Harvest Dates on Some Fruit Quality Parameters and Health Promoting Compounds of Morus alba L. and Morus nigra L. Fruit Uluslararası PEHLUVAN MÜCAHİT,DOĞRU ÇOKRAN BERNA,BOZHÜYÜK MEHMET RAMAZAN Alınteri Journal of Agriculture Sciences 33 2 2018 http://dergipark.gov.tr/alinterizbd/issue/41846/359409
Giberalik Asit GA3 Uygulamalarının 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Bazı Meyve Özelliklerine Etkisi Uluslararası Pehluvan M, Bozhüyük M R, Doğru B, Özden E, Aslantaş R Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 43 1 2012
The effect of frozen storage on the phenolic compounds of Morusnigra L black mulberry and Morus alba L white mulberry fruit Uluslararası PEHLUVAN MÜCAHİT,KAYA TUNCAY,DOĞRU ÇOKRAN BERNA,ISABEL LARA Fruits 70 2 2015 http://www.fruits-journal.org/10.1051/fruits/2015004
Organic Acid Composition of Selected Mulberry Genotypes from Aras Valley Uluslararası BOZHÜYÜK MEHMET RAMAZAN,PEHLUVAN MÜCAHİT,KAYA TUNCAY,DOĞRU ÇOKRAN BERNA Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi 46 2 2016
Effects of gibberellic acid GA3 applications on fruit quality of sweet cherry cv 0900 Ziraat Uluslararası PEHLUVAN MÜCAHİT,DOĞRU ÇOKRAN BERNA,ASLANTAŞ RAFET Journal of the Faculty of Agriculture of Atatürk University 2012
Aprikoz Şalak Kayısı Ağaçlarında Farklı Yaş Gruplarının Meyve Dalı Profili ve Meyve Tutum Oranı Üzerine Etkisi Uluslararası KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,DOĞRU ÇOKRAN BERNA,BOZHÜYÜK MEHMET RAMAZAN Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 2 2013
Tuzluca Iğdır İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Seleksiyonu Ulusal GÜLSOY ERSİN,KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,DOĞRU ÇOKRAN BERNA,BOZHÜYÜK MEHMET RAMAZAN BAHÇE 45 1 2016
Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Ağaç Yaşı İle ilişkilerinin Belirlenmesi Ulusal KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,GÜLSOY ERSİN,DOĞRU ÇOKRAN BERNA BAHÇE 45 1 2016
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Posof Elmasının Bazı Pomolojik Özellikleri Uluslararası KARADENİZ TURAN,DOĞRU ÇOKRAN BERNA II. Uluslararası Tarım Kongresi 21.11.2019
Şalak Kayısısı ve Iğdır İçin Önemi Ulusal DOĞRU ÇOKRAN BERNA,KARADENİZ TURAN II.Uluslararası Tarım Kongresi (UTAK 2019) 21.11.2019
Türkiye ve Dünya’da Kayısı Yetiştiriciliğinin Genel Durumu Uluslararası KARADENİZ TURAN,DOĞRU ÇOKRAN BERNA 3rd International Agricultural Congress 05.03.2020 https://utak2020tunus.files.wordpress.com/2020/03/c396zet-kitapc3a7c4b1c49fc4b1-tunus-5-9-mart-2020.pdf
Tuzluca Iğdır İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Seleksiyonu Ulusal GÜLSOY ERSİN,KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,DOĞRU ÇOKRAN BERNA,BOZHÜYÜK MEHMET RAMAZAN VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25.08.2015
The Effects of Different Harvest Dates on Some Fruit Quality Parameters and Health Promoting Compounds of Morus alba L. and Morus nigra L. Fruit. Uluslararası PEHLUVAN MÜCAHİT,DOĞRU ÇOKRAN BERNA,BOZHÜYÜK MEHMET RAMAZAN International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies ICAFOF 15.05.2017
Alteration of some physical and chemical composition in apricot (Prunus armeniaca L.) during fruit development. Uluslararası PEHLUVAN MÜCAHİT,DOĞRU ÇOKRAN BERNA,ÇATAK ESENGÜL II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
Effect of Indole-3-Butyric Acid (IBA) and Plant Growth Promoting Rizobacteria on Root Formation in Black Mulberry (Morus nigra L.) Cuttigns Uluslararası PEHLUVAN MÜCAHİT,BOZHÜYÜK MEHMET RAMAZAN,DOĞRU ÇOKRAN BERNA,SEVİLMİŞ EZGİ II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
Quality Characteristics of Long Apple Variety Uluslararası KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,DOĞRU ÇOKRAN BERNA VII International Scientific Agriculture Symposium, Agrosym 2016 06.10.2016
TEXTURAL AND PHYSICO CHEMICAL CHARACTERISTICS OF ALAK APRICOSE APRICOT CULTIVAR Uluslararası GÜLSOY ERSİN,KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,DOĞRU ÇOKRAN BERNA VII International Scientific Agriculture Symposium“Agrosym 2016” 06.10.2016
Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların AğaçYaşı İle ilişkilerinin Belirlenmesi Ulusal KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,GÜLSOY ERSİN,DOĞRU ÇOKRAN BERNA VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ 25.08.2015
Tuzluca Iğdır İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen CevizlerinSeleksiyonu Ulusal GÜLSOY ERSİN,KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,DOĞRU ÇOKRAN BERNA,BOZHÜYÜK MEHMET RAMAZAN VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ 25.08.2015
Aras Vadisinden Selekte Edilen Bazı Dut Genotiplerinin Organik Asit Kompozisyonu Ulusal BOZHÜYÜK MEHMET RAMAZAN,PEHLUVAN MÜCAHİT,KAYA TUNCAY,DOĞRU ÇOKRAN BERNA,ASLANTAŞ RAFET VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25.08.2015
Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Ağaç Yaşı İle İlişkilerinin Belirlenmesi Ulusal KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,GÜLSOY ERSİN,DOĞRU ÇOKRAN BERNA VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25.08.2015
Aras Havzasında Yetiştirilen Şalak Kayısı Çeşidinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri Üzerine Yetiştirme Yerinin Etkisi Ulusal DOĞRU ÇOKRAN BERNA,KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,GÜLSOY ERSİN VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25.08.2015
A new weed in fruit orchard tree of heaven Ailanthus altissima Mill Swingle Uluslararası ULUDAĞ AHMET,PEHLUVAN MÜCAHİT,DOĞRU ÇOKRAN BERNA 4th International Symposium of Environmental Weeds and Invasive Plants. 19.06.2014
Farkı Lokasyon ve Hasat Zamanlarınan Karadutların Morus nigra L Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi Ulusal Pehluvan M, Kaya T, Doğru B, Bozhüyük M R IV Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu 03.10.2012
Frenk Üzümünün Fonksiyonel Bileşenleri ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi Uluslararası Eyduran S P, Doğru B, Akın M I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 19.04.2012
İskilip te Yetiştirilen Mahalli Misket Elmalarının Pomolojik Özellikleri Ulusal Doğru B, Karadeniz T, İkten H, Çorumlu, M S Ulusal Tarım Kongresi 26.10.2013
Farklı Yaşlardaki Şalak Kayısı Çeşidi Ağaçlarının Meyve Dalı Tiplerinin ve Meyve Tutum Oranlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma Ulusal Kaya T, Pehluvan M, Doğru B, Bozhüyük M R Ulusal Tarım Kongresi 26.10.2013
Kirazın Ziraat 900 Meyve Kalitesi Üzerine Giberallik Asit Uygulamalarının Etkisi Ulusal Pehluvan M, Bozhüyük M R, Doğru B, Özden E, Aslantaş R Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 04.10.2011
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Proje Adı Görev: Tür:
Iğdır’da Yetiştirilen Şalak Kayısı Çeşidinde Gölgelemenin Geç Çiçeklenme Üzerine Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’xxne Elma Bahçesi Tesisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde Yer Alan Bal Ormanına Badem Bahçesi Tesisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Aras Havzası’nda Yetiştirilen Farklı Şalak (Aprikoz) Kayısı Klonlarının Pomolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Farklı Rakım ve Hasat Zamanlarının Dut (Morus alba L., Morus nigra L.) Meyvelerinin Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Ziraat Mühendisleri Odası Üye
Bahçe Bitkileri Derneği Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2014 Erasmus Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ