E-posta Telefon
+90.476.223 00 10 | 4035-3700
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  1993 - 1998
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (DR)/

  Tez Adı: Van kıraç şartlarında yetiştirilen adi otlak ayrığı (Agropyron cristatum l. gaertn)’xxna uygulanan değişik sıra aralığı ve gübrelerin ot ve tohum verimleri ile bazı verim unsurlarına etkileri üzerinde bir raştırma
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  1990 - 1992
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Van kıraç şartlarında dört farklı adi fiğ’xxe (Vicia Sative L.) uygulanan değişik sıra arlığı ve gübre dozunun verim ve kaliteye etkileri üzerine bir araştırma
 • L

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  1984 - 1988
  Lisans

  ŞANLIURFA ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Sulu ve Kuru Koşullarda Farklı Amarant Türlerine Ait Çeşitlerin Ot Verim Performanslarının Belirlenmesi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,ÇAKMAKÇI SELMA,TOSUN RAMAZAN Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 6 3 2020 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.24180/ijaws.788719
Kireçli Bir Mera Toprağında Arıtma Çamuru Dozlarının ve Uygulama Zamanının Ekstrakte Edilebilir Metal Konsantrasyonuna Etkisi Uluslararası BOZKURT MEHMET ALİ,AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 23 2 2020 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.18016/ksutarimdoga.vi.623765
Sulu ve Kuru Koşullarda Yetiştirilen Bazı Horoz İbiği Çeşitlerinin Tohum ve Samanında Yem Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,TOSUN RAMAZAN,ÇAKMAKÇI SELMA Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 6 3 2020 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.24180/ijaws.792115
Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Ot verimleri Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7 3 2020 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.30910/turkjans.670819
Effect of morphological components on the herbage yield and quality of quinoa (Chenopodium quinoa Wild.) grown at different dates Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL Turkish Journal of Agriculture and Forestry 44 5 2020
Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Besin İçeriğine Etkisi Uluslararası Temel Işıl,KESKİN BİLAL Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 5 1 2019 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijaws/issue/43026
Rüzgâr Erozyon Sahasında Gelişme Gösteren Dikenli Hölmez Otu (Noaea mucronata)’nun Toprağın Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkisi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 50 2 2019 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/45420
Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Tohum Verimi ve Bazı Bitkisel Özellikleri Üzerine Sıra Üzeri ve Sıra Arası Mesafelerinin Etkileri Uluslararası KESKİN BİLAL,ÖNKÜR HATİCE Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 22 Ek Sayı 1 2019 http://dogadergi.ksu.edu.tr/tr/issue/49073
Annual Evaluation of Nutritıonal Values of Salsola Ruthenica Evaluated as a Potential Feed Source in Arıid-Pasture Areas Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 28 10 2019 https://www.prt-parlar.de/download_feb_2019/
Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Ot Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Farklı Sıra Üzeri ve Sıra Arası Mesafelerin Etkileri Uluslararası Temel Işıl,KESKİN BİLAL Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 1 2019 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/43413
Herbage, Seed Yield, and Nutritive Value of Wild Oat (Avena fatua L.) is Influenced by Different Levels of Nitrogen Uluslararası AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,Akbar Hossain,Sohidul Islam Mohammad,Mobrouk Elsabagh,Omar Abdelhamid,Ayman El Sabagh FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 28 9 2019 https://www.prt-parlar.de/download_feb_2019/
The Effects of Different Nitrogen Levels on Yield and Yield Components of Some Silage Sorghum Sorghum vulgare L Varieties Grown Under Irrigated Conditions in Van Turkey Ulusal AKDENİZ HAKKI,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,KESKİN BİLAL,ARVAS ÖSMETULLAH Turkish Journal of Field Crops 7 2 2002
Değişik Mısır Çeşitlerinde Biçim Zamanlarının Bazı Agronomik Özellikler ile Sindirilebilir Kuru Madde Verimine Etkileri Ulusal AKDENİZ HAKKI,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,KESKİN BİLAL,KARSLI MEHMET AKİF Hayvancılık Araştırma Dergisi 13 1-2 2003
Determination of Chemical Composition Digestible Dry Matter Yields Some Silage Type Corn Varieties Ulusal AKDENİZ HAKKI,KARSLI MEHMET AKİF,KESKİN BİLAL,ANDİÇ NURAY Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 15 1-2 2004
Van Koşullarında Uygun Melez Tane Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi Ulusal YILMAZ İBRAHİM HAKKI,ZORER ÇELEBİ ŞEYDA,AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 1 2005
Yield and Metal Concentration in Garden burnet Sanguisorba minor Scop Bunyan 80 from Application of Sewage Sludge and Chemical Fertilizer Uluslararası AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL,BOZKURT MEHMET ALİ Journal of Animal and Veterinary Advances 8 4 2009
The Growth of Corn Plant İn Coal Fly Ash and Lime Stabilized Sewage Sludge Uluslararası BOZKURT MEHMET ALİ,AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL Fressenius Environmental Bulletin 18 1 2009 https://www.prt-parlar.de/download_feb_2009/
Van İli Gevaş İlçesi Yem Bitkileri Üreten İşletmelerin Mevcut Durumu ve Sorunları Ulusal ŞAHİN KASIM,KESKİN BİLAL Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 19 2 2010
Effects Of Sewage Sludge And Nitrogen Fertilizer Application On Nutrient And Heavy Metal Concentrations In Grass Legume Mixtures Uluslararası KESKİN BİLAL,BOZKURT MEHMET ALİ,AKDENİZ HAKKI Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 3 2012
Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 4 2018 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/617086
Devekıran (Atraphaxis spinosa l.) Çalısının Büyüme Sürecinde Besin İçeriğinin Değişimi Üzerine Bir Araştırma Uluslararası KARAKUŞ BAHATTİN,KESKİN BİLAL Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 4 1 2018 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/486250
Impact of Different Sowing Rates and Cutting Times on Quality Properties of Kentucky Bluegrass (Poa pratensis L. cv. Geronimo) Uluslararası AKDENİZ HAKKI,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,KESKİN BİLAL Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi 8 1 2018 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/444111
Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Seviyelerinin Bazı Silajlık Sorgum (Sorgum sp.) Çeşitleri Üzerine Etkileri Uluslararası Aras İbrahim,KESKİN BİLAL Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi 8 1 2018 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/444098
Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 1 2018 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/402283
Determination of monthly changes in mineral content of Spiny Atraphaxis (Atraphaxis spinosa L.) as an alternative fodder crop Uluslararası KESKİN BİLAL Progress in Nutrition 20 3 2018 http://mattioli1885journals.com/index.php/progressinnutrition/article/view/6817/7520
Erozyon Sahalarında Yetişen Devekıran (Atraphaxis spinosa L.) Bitkisinin Taç İçi/Dışı ile Farklı Derinliklerdeki Toprakların Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi Ulusal KARAKUŞ BAHATTİN,KESKİN BİLAL Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14 2 2017 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/392874
Sakız Geveni Astragallus gummifer L nin Yıllık Besin İçeriğinde Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi Uluslararası Demir Uygar,KESKİN BİLAL Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 4 2016
Determination of Some Yield Characters of Grain Corn in Eastern Region of Turkey Uluslararası KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,ARVAS ÖSMETULLAH Journal of Agronomy 4 1 2005
Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma Ulusal AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,ORAL EROL Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 14 2004
Accumulation of Macronutrients in Forage Grasses Under Saline and Alkaline Conditions Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,ŞİMŞEK UĞUR The Journal of Animal and Plant Sciences 27 3 2017 http://www.thejaps.org.pk/Volume/2017/27-03/index.php
Determination of Yield and Plant Characteristics of Some Silage Corn Varieties Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 1 2017 http://www.igdir.edu.tr/academic-journal/cilt-7-sayı-1-2017-fen-bilimleri-enstitüsü-dergisi-2017-47-26-08-47
The Effect of Soıls Having Different Salt Content on Mineral Accumulations of Some Forage Legume Species Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,ŞİMŞEK UĞUR,YILMAZ İBRAHİM HAKKI FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 25 4 2016
Sakız Geveni Astragallus gummifer L nin Taç İçi Taç Dışı ve Farklı Toprak Derinliklerindeki Bazı Toprak Özellikleri Uluslararası Demir Uygar,KESKİN BİLAL Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 4 2016
The effect of Halomorphic Soil on B Cu Mn Fe and Zn Content of Some Forage Grasses Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,ŞİMŞEK UĞUR Sylwan 160 9 2016 http://sylwan.ibles.org/archive.php?v=160&i=9
The Effect of Saline and Non saline Soil Conditions on Yield and Nutritional Characteristics of Some Perennial Legumes Forages Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,ŞİMŞEK UĞUR,YILMAZ İBRAHİM HAKKI Tarım Bilimleri Dergisi 22 4 2016
Effect of Sewage Sludge Application on the Heavy Metal Content of Crested Wheatgrass Agropyron cristatum L Gaertn Uluslararası AKDENİZ HAKKI,BOZKURT MEHMET ALİ,TERZİOĞLU ÖMER,KESKİN BİLAL Journal of Enviromental Science and Engineering B 3 5 2014
Sorgum x Sudanotu Melezi Sorghum bicolar x Sorghum sudanense Mtapf Çeşitlerinde Hasat Zamanının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Ulusal KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,AKDENİZ HAKKI Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 36 2005
Bazı Çok Yıllık Yem Bitkisi Türlerinin m2 deki Bitki Çıkışına Halomorfik Toprak Koşullarının Etkisi Ulusal TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,ŞİMŞEK UĞUR,YILMAZ İBRAHİM HAKKI Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 12 1 2015
Performance of Some Forage Grass Specıes in Halomorphic Soil Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,ŞİMŞEK UĞUR,YILMAZ İBRAHİM HAKKI Turkish Journal of Field Crops 20 2 2015
Effect of Sewage Sludge on Metal Content of Grassland Soil and Herbage in Semi Arid Land Uluslararası ARVAS ÖSMETULLAH,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 37 37 2013
The Effects of Sewage Sludge and Nitrogen Fertilizer Application on Nutrient and Heavy Metal Concentration of Soil and Smooth Bromegrass Bromus inermis Leyss Uluslararası KESKİN BİLAL,BOZKURT MEHMET ALİ,AKDENİZ HAKKI Journal of Animal and Veterinary Advances 9 5 2010
Yield Properties of Some Alfalfa Cultivars in East Anatolia Region of Turkey Uluslararası KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,ZORER ÇELEBİ ŞEYDA,ARVAS ÖSMETULLAH Research Journal of Biological Science 4 6 2009
Sewage Sludge as Nitrogen Source for Irrigated Silage Sorghum Uluslararası KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,BOZKURT MEHMET ALİ,AKDENİZ HAKKI Journal of Animal and Veterinary Advances 8 3 2009
Possibilities of using sewage sludge as nitrogen fertilizer for maize Uluslararası BOZKURT MEHMET ALİ,AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science 56 2 2006
The Effects of Sewage Sludge and Nitrogen Applications on Grain Sorghum Grown Sorghum vulgare L in Van Turkey Uluslararası AKDENİZ HAKKI,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,BOZKURT MEHMET ALİ,KESKİN BİLAL Polish Journal of Environmental Studie 15 1 2006
Yield and Qulity of Forage Corn Zea mays L as Influenced by Cultivar and Nitrogen Rate Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,TURAN NİZAMETTİN Journal of Agronomy 4 2 2005
Effects of Urea or Urea plus Molasses Supplementation to Silages with Different Sorghum Varieties Harvested at the Milk Stage on the Quality andI n Vitro Dry Matter Digestibility of Silages Uluslararası KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,KARSLI MEHMET AKİF,NURSOY HÜSEYİN Turkish journal of Veterinary and Animal Sciences 29 29 2005
Iğdır Ovası Taban Koşullarında Adi Fiğ Vicia sativa L Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,Veli Yıldız,Ahmet Eren Kır Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi 5 3 2015
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Yem bitkileri Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri Ulusal BAYSAL İSMET,MANGA İBRAHİM,ANDİÇ CENGİZ,ŞILDIR YUNUS,ACAR ZEKİ,TERZİOĞLU ÖMER,POLAT TAHİR,ERDEN İLKNUR,KESKİN BİLAL Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi 09.01.1995
Van Kıraç Şartlarında Yetiştirilen Bazı Adi Fiğ Vicia sativa L Çeşitlerinin Verim ve Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma Ulusal KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,DEVECİ METİN,AKDENİZ HAKKI,ANDİÇ NURAY,TERZİOĞLU ÖMER,ANDİÇ CENGİZ Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi 17.06.1996
Van Kıraç Şartlarında Nohut Mürdümüğü Lathyrus cicera L Hatlarının Yeşil ve Kuru Ot Verimlerine İlişkin Bir Araştırma Ulusal ANDİÇ CENGİZ,TERZİOĞLU ÖMER,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,DEVECİ METİN,AKDENİZ HAKKI,ANDİÇ NURAY,ARVAS ÖSMETULLAH Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi 17.06.1996
Van Kıraç Şartlarında Bazı Önemli Yonca Varyetelerinin Adaptasyonu ve Ot Verimi Üzerinde Bir Araştırma Ulusal YILMAZ İBRAHİM HAKKI,DEVECİ METİN,AKDENİZ HAKKI,ANDİÇ NURAY,TERZİOĞLU ÖMER,KESKİN BİLAL,ANDİÇ CENGİZ Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi 17.06.1996
Van Kıraç Şartlarında Adi Mürdümük Lathyrus sativus L Hatlarının Ot Verimi Üzerinde Bir Araştırma Ulusal ANDİÇ CENGİZ,AKDENİZ HAKKI,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,TERZİOĞLU ÖMER,KESKİN BİLAL,ANDİÇ NURAY,DEVECİ METİN,ARVAS ÖSMETULLAH Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi 17.06.1996
Tüylü Fiğ (Vicia villosa Roth) Hat ve Çeşitlerinin Ot Verimleri Üzerine Bir Araştırma Ulusal ANDİÇ CENGİZ,ANDİÇ NURAY,TERZİOĞLU ÖMER,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,DEVECİ METİN,AKDENİZ HAKKI,AKDEMİR HATİCE Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi 17.06.1996
Küsküt Cuscuta approximata Bab ün Bazı Yonca Çeşitlerini Parazitleme ve Zarar Seviyeleri Üzerinde Araştırmalar Ulusal TEPE IŞIK,DEVECİ METİN,KESKİN BİLAL Türkiye II. Herboloji Kongresi 01.09.1997
Van Kıraç Şartlarında Bazı Adi Yonca Çeşitlerinin Tohum Verimi Üzerinde Bir Araştırma Ulusal DEVECİ METİN,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,KESKİN BİLAL,ANDİÇ CENGİZ Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi 22.09.1997
Van Kıraç Şartlarında Bazı Fiğ (Vicia sp.) Türlerinin Kışlık Olarak Yetiştirme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma Uluslararası AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI Uluslararası Hayvancılık Kongresi 21.09.1999
Van Kıraç Şartlarında Kışlık Olarak Ekilen Bazı Tek Yıllık Baklagil Arpa Karışımlarının Farklı Biçim Zamanlarında Verim ve Botanik Kompozisyonlarının Tespiti Üzerinde Bir Araştırma Ulusal KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,AKDENİZ HAKKI Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi 15.11.1999
Van Doğal Meralarında Bulunan Bazı Önemli Baklagil Fabaceae Taksonları ve Bunların Botanik Özellikleri Ulusal ÖZGÖKÇE FEVZİ,AKDENİZ HAKKI,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,KESKİN BİLAL XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi 21.06.2004
Iğdır İlinde Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane ve Silaj Verimlerinin Belirlenmesi Ulusal KESKİN BİLAL,ZORER ÇELEBİ ŞEYDA,ARVAS ÖSMETULLAH,YILMAZ İBRAHİM HAKKI Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi 12.09.2011
Tuzlu Toprakların Düzeltilmesinde Biyo İyileştirici Olarak Tuza Tolerans Dereceleri Farklı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Etkisi Ulusal TEMEL SÜLEYMAN,ŞİMŞEK UĞUR,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi 10.09.2013
Performance of some forages species Festuca arundinacea L Chloris gayana var Katambora Lotus corniculatus L and Medicago sativa L in saline soil Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,ŞİMŞEK UĞUR,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI 22nd International Grassland Congress 15.09.2013
Toprak Tuzluluğu ve Alkaliliğinin Yonca Medicago sativa Bitkisinin Mineral İçeriği Üzerine Etkisi Ulusal ŞİMŞEK UĞUR,TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22.10.2013
Keçiler Tarafından Tercih Edilen Sakız Geveni Çalısının Aylara Göre Bazı Mikro-Mineral Madde İçeriği Değişiminin Belirlenmesi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL Umteb 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019 https://www.umteb.com/
Otlatma İdaresi Açısından Iğdır Erozyon Sahalarında Yetişen Devekıran Çalısının Bazı Fenolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019 https://www.umteb.com/
Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Tohum ve Saplarındaki Bazı Yem Kalite Özelliklerine Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Etkileri Uluslararası KESKİN BİLAL,ÖNKÜR HATİCE Umteb 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019 https://www.umteb.com/
Ruminantların Beslenemesi Açısından Sakız Geveni (Astragallus gummifer L.)’nin Aylık Makro Mineral İçeriğindeki Değişimler Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019 https://www.umteb.com/
Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Sakız Geveni (Astragallus gummifer L. ) Çalısının Bazı Fenolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019 https://www.umteb.com/
Farklı Sulama Sistemleri Ve Sulama Seviyelerinin Silajlık Mısır Üretiminin (Zea Mays L.) Verimi Üzerine Etkileri Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM Umteb 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019 https://www.umteb.com/
Bazı Yonca Çeşitlerinin Iğdır Koşullarında Adaptasyon Çalışması Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Farklı Tohum Miktarları ve Biçim Zamanlarının İngiliz Çiminin (Lolium perenne L. var. ovation) Çim Performansları Üzerine Etkileri Uluslararası HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Sorgum (Sorgum sp.)’un Besin İçeriği Üzerine Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Seviyelerinin Etkileri Uluslararası KESKİN BİLAL,Aras İbrahim Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Iğdır Ekolojik Koşullarında Bazı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarındaki Tohum Verimleri Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Iğdır Koşullarında Farklı Yem Bezelyesi Çeşitleri (Pisum sativum ssp. arvense L.) ve Ekim Zamanlarının Bazı Ot Verim Özelliklerine Etkisi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
The Effect of Different seed Quantities and Cutting Times on Quality Properties of Kentucy Bluegrass (Poa pratensis L. Geramino) Uluslararası AKDENİZ HAKKI,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,KESKİN BİLAL II.International Conference on Advances in Natural and Applied (ICANAS) 18.04.2017
Effects of Different Irrigations Systems and Irrigation Regimes on Yields of Silage Corn Production (Zea mays L.) Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF) 15.05.2017
Compositons and Feeding Values of Silage Corn (Zea mays L.) varieties Grown as the Second Crop Uluslararası AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017 http://www.agrosym.rs.ba/
Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,EREN BARIŞ VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017 http://www.agrosym.rs.ba/
The Yield and Yield Components of Some Silage Maize (Zea mays L.) varieties as the Second Crop Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017 http://www.agrosym.rs.ba/
The Effects of Different Seed Quantities on Turfgrass Performance of Rye Grass (Lolium perenne L. var. Ovation) Uluslararası HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP) 09.10.2017 http://sempozyum.igdir.edu.tr/
Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP) 09.10.2017 http://sempozyum.igdir.edu.tr/
Van Kıraç Koşullarına Adapte Olabilecek Burçak Vicia ervilia L Willd Hatlarının Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma Ulusal ANDİÇ CENGİZ,DEVECİ METİN,AKDENİZ HAKKI,ANDİÇ NURAY,TERZİOĞLU ÖMER,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,ARVAS ÖSMETULLAH Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi 17.06.1996
Determination of Nutritional Content of Some Silage Corn Varieties in Terms of Animal Feed Potential Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ,KARAKUŞ Bahattin VII. International Scientific Agriculture Symposium 06.10.2016 http://www.agrosym.rs.ba/agrosym/agrosym_2016/BOOK 20OF 20PROCEEDINGS 202016 20FINAL.pdf
Determination of Yields and Some Plant Features of Grain Corn Varieties Uluslararası EREN BARIŞ,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,KARAKUŞ Bahattin VII. International Scientific Agriculture Symposium 06.10.2016 http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/
Effects of Deficit Irrigation on Yield and Yield Components of Grain Corn Zea mays L Uluslararası AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI VII. International Scientific Agriculture Symposium 06.10.2016 http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/
Ağır ve Nispeten Hafif Otlatılan Bir Meranın Bitki Örtüleri İle Kuru Ot Verimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma Ulusal YILMAZ İBRAHİM HAKKI,TERZİOĞLU ÖMER,AKDENİZ HAKKI,KESKİN BİLAL Türkiye 3.Tarla Bitkileri Kongresi 15.11.1999
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2017 Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu Tümü
1993 YEMBİTKİLERİ KÜLTÜRÜ
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2014 Iğdır ekolojik şartlarına uygun silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin belirlenmesi SÜLEYMAN KABAKCI Yüksek Lisans Tamamlandı
2015 Farklı sulama yöntemleri ve seviyelerinin ikinci ürün silajlık mısır (Zea mays L.)'ın verim ve verim öğelerine etkileri MEHMET EMİN BULUT Yüksek Lisans Tamamlandı
2016 Iğdır ekolojik koşullarında yetişen sakız geveni (Astragallus gummifer L.) çalısının yıllık besin içeriği değişiminin belirlenmesi UYGAR DEMİR Yüksek Lisans Tamamlandı
2016 Marjinal alanlarda yetişen devekıran (Atraphaxis spinosa L.) çalısının yıllık besin içeriği değişimi ve toprak özelliklerine etkisi BAHATTİN KARAKUŞ Yüksek Lisans Tamamlandı
2017 Silajlık sorgum (Sorghum sp.)'un verim ve kalitesi üzerine farklı sulama suyu tuzluluk seviyelerinin etkileri İBRAHİM ARAS Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Farklı sıra üzeri ve aralıklarının kinoa (Chenopodium quinoa willd.) bitkisinde ot verimi ve kalitesine etkisi IŞIL TEMEL Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Iğdır ekolojik koşullarında kinoa (Chenopodium quinoa WILLD.)'da tane verimi için sıra arası ve sıra üzeri mesafelerinin belirlenmesi HATİCE ÖNKÜR Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Iğdır ekolojik koşullarında toplanan adi yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinin bitkisel, verim, kalite ve moleküler karakterizasyon özelliklerinin belirlenmesi BARIŞ EREN Doktora Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Yem Bitkilerinde Tohumluk Üretimi Yüksek Lisans
2019-2020 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Yüksek Lisans
2019-2020 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Yüksek Lisans
2019-2020 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 Bitki Fizyolojisi Lisans
2019-2020 Buğdaygil Yem Bitkileri Lisans
2018-2019 Yem Bitkilerinde Tohumluk Üretimi Yüksek Lisans
2018-2019 Çok Yıllık Yem Bitkileri Yüksek Lisans
2018-2019 Silaj Bitkileri Yetiştiriciliği Yüksek Lisans
2018-2019 Bitki Su ilişkileri Yüksek Lisans
2018-2019 Yemeklik Tane Baklagiller Lisans
2018-2019 Bitki Fizyolojisi Lisans
2018-2019 Buğdaygil Yem Bitkileri Lisans
2017-2018 Serin İklim Tahılları Lisans
2017-2018 BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİ Lisans
2017-2018 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Yüksek Lisans
2017-2018 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans
2017-2018 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Yüksek Lisans
2016-2017 İleri Bitki Fizyolojisi Yüksek Lisans
2016-2017 Bitki Su İlişkileri Yüksek Lisans
2016-2017 Çok Yıllık Yem Bitkileri Yüksek Lisans
2016-2017 Çayır Mera Yönetimi Lisans
2016-2017 Buğdaygil Yem Bitkileri Lisans
2014-2015 Tarım ve Çevre Lisans
2014-2015 Baklagil yem Bitkileri Lisans
2015-2016 Çayır mera Yönetimi Lisans
2015-2016 İleri Bitki Fizyolojisi Yüksek Lisans
2015-2016 Çayır mera Ekolojisi Yüksek Lisans
2014-2015 Silaj Bitkileri Yetiştiriciliği Yüksek Lisans
2015-2016 Çok Yıllık Yembitkileri Yüksek Lisans
2014-2015 Buğdaygil Yembitkileri Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Tarla Bitkileri Bölüm Laboratuvarının Bilimsel Araştırma ve Öğrenci Uygulama kapasitesinin Arttırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Sulu Koşullarda Ot Üretimi İçin Uygun Yem Bezelyesi Çeşitleri ile Bu Çeşitlerin Yazlık ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin moleküler karakterizasyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Farklı Sıra Üzeri ve Aralıklarının Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Bitkisinde Ot Verimi ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Marjinal Alanlarda Yetişen Deve kıran Atraphaxis Spinosa L Çalısının Gelişme Dönemlerine Göre Besin İçeriği Değişimi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Sakız Geveni Astragalus gummifer L nin Yıllık Besin İçeriği Değişiminin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Küçük Ağrı Dağı Yaylası Florası Meralarının Verim ve Kalitesi Araştırmacı BAP
Farklı Sulama Seviyelerinin İkinci Ürün Silajlık Mısır Zea mays L da Verim ve Verim Öğelerine Etkileri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Van Doğal Meralarında Bulunan Bazı Önemli Baklagil Fabaceae Taksonları ve Bunların Botanik Özellikleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Van Koşullarında Bazı Sorgum ve Mısır Çeşitlerinin Yetiştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma 2000 ZF 005 Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kentsel Arıtma Çamurunun Adi otlak ayrığı Agropyron cristatum L Gaertn ın Ot ve Tohum Verimi ile Bitki ve Toprağın Ağır Metal Birikimi Üzerine Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Van Kıraç Şartlarında Dört Adi Fiğ Vicia sativa L e Uygulanan Değişik Sıra aralığı ve Gübre Dozunun Verim ve Kaliteye Etkileri Üzerinde Bir Araştırma Araştırmacı DİĞER
Van Yöresinde Tane Sorgum Silaj Sorgum ve Silajlık Mısır Yetiştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Yem Bitkileri Yetiştirme Teknikleri Çayır ve Meraların ıslahı ve Amenajmanı ve Hayvan Besleme Teknikleri Konularında Eğitim ve Bazı Demonstrasyon Çalışmaları Proje Koordinatörü Avrupa Birliği
Eğitim Düzeyinin Yükseltilmesi için Çok Ortaklı Yerel Kalkınma Proje Koordinatörü Avrupa Birliği
Iğdır Ovasında Yaygınlık Gösteren Halomorfik Toprakların Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Yem Bitkisi Türlerinin Belirlenmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Van Doğal Mer alarında Bulunan Korunga Onobrychis sp Fiğ Vicia sp ve Mürdümük Lathyrus sp Türlerinin ve Ekotiplerinin Tespiti ve Bu Bitkilerin Kimi Agronomik Özellikleri üzerine Bir Araştırma Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 MYO/Yüksekokul Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2013 MYO/Yüksekokul Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2016
2013 Genel Sekreter IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2016
2009 Enstitü Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014
2009 Daire Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2012
2012 Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2015 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2016 Fakülte Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2013 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ