bilcan-gokce.webp

Doç. Dr.

Bilcan GÖKCEE-posta Telefon
| 4658
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ (DR)/

  Tez Adı: Arkeolojik buluntular, betimleme sanatı ve yazılı kaynaklar ışığında Urartu Krallığı’xxnda tekerlekli taşıtlar
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2005
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ARKEOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Diyarbakır-Bismil yüzey araştırmasında (Dicle`nin Kuzeyi) saptanmış olan yerleşim yerlerinin çanak çömlek malzemesinin değerlendirilmesi
 • L

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  1996 - 2000
  Lisans

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ/PROTOHİSTORYA VE ÖN ASYA ARKEOLOJİSİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2010 Urartu Krallığında Harem Ulusal ÇAVUŞOĞLU RAFET,GÖKCE BİLCAN,IŞIK KENAN Colloquium Anatolicum/Anadolu Sohbetleri IX
2011 Urartu Krallığında İki Tekerlekli Yük Taşıtları Ulusal GÖKCE BİLCAN Toplumsal Tarih 215
2016 Urartuda Yemek Kültürü Uluslararası GÖKCE BİLCAN Journal of Human Sciences 13 2
2014 The Craftsmen and Manufacturers in the Urartian Civilization Uluslararası ÇAVUŞOĞLU RAFET,GÖKCE BİLCAN,IŞIK KENAN Anatolica 40 40
2011 Urartu Uygarlığında Dört Tekerlekli Taşıtlar Ulusal GÖKCE BİLCAN Arkeoloji ve Sanat 138
2019 Yeni Assur Krallığında Savaş Esirleri Üzerine Notlar Ulusal GÖKCE BİLCAN Masrop-E Dergi 13 2
2021 Lake Van Basin Urartian Period Road Routes Survey: First Preliminary Report (2017-2018): Muradiye and Tuşba Districts Uluslararası GÖKCE BİLCAN, KUVANÇ RIFAT, GENÇ BÜLENT Tarih İncelemeleri Dergisi 36 1 http://dx.doi.org/10.18513/egetid.974598
2014 Women and Their Status in Urartu A Critical Review Uluslararası ÇAVUŞOĞLU RAFET,IŞIK KENAN,GÖKCE BİLCAN Ancient Near Eastern Studies 51 51
2019 Doğu Anadolu Bölgesi Urartu Dönemi Dokuma Aletleri Ulusal GÖKCE BİLCAN,BİLEN GÖKHAN Anadolu 45 45
2018 Urartuda Libasyon Üzerine Bazı Düşünceler Uluslararası GÖKCE BİLCAN Arkeoloji ve Sanat 158 158
2017 Urartu Krallığında Din Görevlileri Ulusal GÖKCE BİLCAN BELLETEN 31 290
2017 Urartu Sanatında Hayvanlar Hakimi Betimi Ulusal GÖKCE BİLCAN Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 8 21
2016 Urartu Giyim Kuşamına Sosyo Kültürel Bir Bakış Uluslararası GÖKCE BİLCAN Tarih İncelemeleri Dergisi 31 2
2014 HORSES AND HORSE-BREEDING IN URARTIAN CIVILISATION Uluslararası GÖKCE BİLCAN,Işık Kenan Ancient West East 13 13
2012 Urartunun Tekerlekli Taşıtları Ulusal GÖKCE BİLCAN Aktüel Arkeoloji 30
2016 Van/Çavuştepe Kalesi Kazı ve Onarım Çalışmaları – 2015 Ulusal ÇAVUŞOĞLU RAFET,GÖKCE BİLCAN,IŞIK KENAN Haberler 41
2011 Three Urartian Bells from Haluk Perk Museum Ulusal GÖKCE BİLCAN TÜLİYA II 2 2
2020 Urartu Dönemi’nde Hayvan ve Hayvancılık: Çivi Yazılı Belgeler, Arkeolojik Bulgular ve Betim Sanatı Üzerinden Bir Değerlendirme Uluslararası GÖKCE BİLCAN Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi (PHASELIS) VI http://journal.phaselis.org/son-sayi
2020 GEÇ HİTİT KENT DEVLETLERİ DÖNEMİ DİNİ YAPISI ÜZERİNE GÖZLEMLER Ulusal GÖKCE BİLCAN,Pınarcık PINAR CEDRUS VIII http://www.mediterra.org/yayinlar/sureli-yayinlar/cedrus
2020 Elazığ Müzesinden Bir Grup Urartu Mühürü Ulusal Pınarcık PINAR,GÖKCE BİLCAN Seleucia X
2019 Inscribed stelae fragments and a stela base recently found at Karahan, eastern Turkey, and the problem of Karahan in Urartian epigraphy Uluslararası IŞIK KENAN,GENÇ BÜLENT,GÖKCE BİLCAN,KUVANÇ RIFAT Armenian Journal of Near Eastern Studies 2
2021 Yukarı Göklü Nekropolü'nden Bir Grup Süs İğnesi Ulusal GÖKCE BİLCAN, TÜRKER FUAT Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi 3 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/oannes
2015 Çavuştepe Kalesi-2014 Ulusal ÇAVUŞOĞLU RAFET,GÖKCE BİLCAN Haberler 39
2021 ‘I Have Made a Highway of Biainili’: Transportation and Road Networks in the Territories of the Urartian Kingdom Uluslararası ÇİFÇİ ALİ, GÖKCE BİLCAN Altorientalische Forschungen 48 2 https://www.degruyter.com/journal/key/aofo/html
2021 A Group of Jewellery from Diyarbakir Archaeological Museum Ulusal GÖKCE BİLCAN, KAÇMAZ LEVENT ESRA Arkeoloji Dergisi 27 http://dx.doi.org/10.51493/egearkeoloji.1001581
2010 Five Urartian Bronze Vessels From Bitlis- Ahlat Museum Ulusal ÇİFÇİ ALİ, GÖKCE BİLCAN Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 10 https://kvmgm.ktb.gov.tr/Eklenti/4923,turkarketnderg10.pdf?0
2022 Yeni Assur Krallığı’nda Şarap Kültürü Uluslararası AKYILDIZ ŞÜKRAN, GÖKCE BİLCAN, KAÇMAZ LEVENT ESRA PHASELIS 8 8 http://journal.phaselis.org/en/current-issue
2023 GEÇ HİTİT SANATINDA MİTOLOJİK YARATIKLAR Ulusal GÖKCE BİLCAN Belgü https://dergipark.org.tr/tr/pub/belgu/issue/75908
2023 Water supply and water storage systems at Urartian fortresses Uluslararası ÇİFÇİ ALİ, GÖKCE BİLCAN Ancient Near Eastern Studies 60 https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=ANES
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2023 Geç Hitit Sanatında Mitolojik Yaratıklar Uluslararası GÖKCE BİLCAN III. Uluslararası Mitoloji Sempozyumu https://dergipark.org.tr/tr/pub/belgu/issue/75908
2023 ARKEOLOJİK VE EPİGRAFİK BULGULAR IŞIĞINDA VAN GÖLÜ HAVZASI URARTU DÖNEMİ YOL GÜZERGÂHLARI 2021 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI: ERCİŞ VE MURADİYE İLÇELERİ ÇALIŞMALARI Uluslararası GÖKCE BİLCAN, KUVANÇ RIFAT, GENÇ BÜLENT, KAÇMAZ LEVENT ESRA 42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44761/arastirma-sonuclari-toplantilari.html
2020 MYTHOLOGICAL CREATURES IN URARTIAN RELIGIOUS RITUALS Uluslararası GÖKCE BİLCAN 6th INTERNATIONALEUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends https://www.euroasiasummit.org/kongre-kitaplari-1
2018 ARKEOLOJİK KAZI ALANLARININ TURİZME KAZANDIRILMASINA YÖNELİKDEĞERLENDİRMELER Uluslararası GÖKCE BİLCAN,BAYAT GÜLŞEN,Aras Sinan II Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi https://utkm.kongresi.org/Belgeler/29/29/TC39CRKBC4B0LC4B0M202420C396ZEL20SAYI.pdf
2018 Arkeolojik ve Epigrafik Bulgular Işığında Van Gölü Havzası Urartu Dönemi Yol Güzergâhları 2017 Yılı Yüzey Araştırması: Tuşba ve Muradiye İlçeleri Çalışmaları Uluslararası GÖKCE BİLCAN,GENÇ BÜLENT,KAÇMAZ LEVENT ESRA Araştırma Sonuçları Toplantısı chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://kvmgm.ktb.gov.tr/Eklenti/63782,40kazi1pdf.pdf?0
2016 Urartuların Yaşamında Tekerlekli Taşıtlar Uluslararası GÖKCE BİLCAN 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu https://asoscongress.com/2016/
2015 Urartu Dönemi Van Gölü Havzası Yaban Hayvanları Ulusal ÇAVUŞOĞLU RAFET,GÖKCE BİLCAN Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi/Kongre Özetleri Kitabı
2015 Van Çavuştepe Kalesinde Arkeolojik Kazılar 2014 Yılı Ulusal ÇAVUŞOĞLU RAFET,GÖKCE BİLCAN,USLU EROL 37. Kazı Sonuçları Toplantısı
2014 Urartu Krallığı’nda Av ve Avcılık Ulusal GÖKCE BİLCAN XVII. Türk Tarih Kongresi
2012 On Urartian Chariot Uluslararası GÖKCE BİLCAN,IŞIK KENAN,Değirmencioğlu Hatice proceedings of the first internationalchariot conference (cairo 2012) https://books.google.com.tr/books?id=zHJPAgAAQBAJprintsec=frontcoverdq=chasingchariothl=trsa=Xved=0ahUKEwjz28yLrqHoAhUxxaYKHZEpCQMQ6AEIMjABv=onepageq=chasing20chariotf=false
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 ANADOLU PREHİSTORYASINA ADANMIŞ BİR YAŞAM: JAK YAKAR’A ARMAĞAN/A LIFE DEDICATED TO ANATOLIAN PREHISTORY: FESTSCHRIFT FOR JAK YAKAR Urartuda Haremağaları Bölüm(ler)
2019 Urartu Krallığında Tekerlekli Taşıtlar/Whelled Vehicles in the Urartian Kingdom Tümü
2018 ZAİAHİNA’NIN BRONZLARI Doğubayazıt Urartu Metal Eserleri Ahmet Köroğlu Koleksiyonu At Koşum Takımları Bölüm(ler)
2013 TARHAN ARMAĞANI M. Taner Tarhan’a Sunulan Makaleler Essays in Honour of M. Taner Tarhan Urartu Krallığı’nda Metal Kazan Kullanımı Bölüm(ler)
2013 Tarhan Armağanı M Taner Tarhan a Sunulan Makaleler Essays in Honour of M Taner Tarhan ”Urartularda İnsan Biçimli Metal Heykelcikler” Bölüm(ler)
2019 Zaiahinanın Bronzları/Doğubayazıt Urartu Metal Eserleri Metal Kaplar Bölüm(ler)
2019 Rıfat Ergeç Armağanı Dog in Urartian Civilization Bölüm(ler)
2019 Çağlar Boyunca Üretim ve Ticaret: Prehistoryadan Bizans Dönemine/Production and Trade Through The Ages: From Prehistory to the Byzantine Period Urartuda Şarap ve Üretimi Üzerine Bir Değerlendirme Bölüm(ler)
2018 Anadolu’nun Eski Çağlarında İktisadi ve Zirai Hayat Anadolu ve Mezopotamya’da Saban (Başlangıcından Orta Demirçağ Sonuna Kadar) Bölüm(ler)
2017 Prof. Dr. Recep Yıldırım’xxa Armağan GEÇ HİTİT DÖNEMİ TASVİR SANATINDABETİMLENMİŞ AV SAHNELERİ ÜZERİNE BİRDEĞERLENDİRME Bölüm(ler)
2020 Amanosların Gölgesinde Hayriye Akıl Anı Kitabı MORS IMMATURA In the Shadow of Amanus In Memoriam Hayriye Akıl Urartu Krallığında Ritüel Kaplar Bölüm(ler)
2018 Zaiahina'nın Bronzları Doğubayazıt Urartu Metal eserleri Taşıt Aksamları Bölüm(ler)
2023 TEPEKÖY HÖYÜK I ERKEN TUNÇ ÇAĞI Tepeköy Höyüğü Erken Tunç Çağ Çanak Çömlekleri Bölüm(ler)
2023 38 Araştırma Sonuçları Toplantısı 1 ARKEOLOJİK VE EPİGRAFİK BULGULAR IŞIĞINDA VAN GÖLÜ HAVZASI URARTU DÖNEMİ YOL GÜZERGÂHLARI 2021 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI: ERCİŞ VE MURADİYE İLÇELERİ ÇALIŞMALARI Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2016 Yeni Assur'da yük taşıtları ESRA ÇİFTCİ Yüksek Lisans Tamamlandı
2017 Arkeolojik veriler ışığı'nda Yeni Assur'da av ve avcılık YENAL SÜRÜN Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Van/Çavuştepe 2014 ve 2015 yılları Urartu Dönemi çanak çömlekleri ÜMİT SİVİ Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Yukarı Göklü Nekropolü buluntuları FUAT TÜRKER Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Muş Tepeköy Höyüğü Erken Tunç Çağ çanak çömleği İLHAN KILIÇ Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Urartu, Geç Hitit ve Yeni Assur uygarlıklarında şarap kültürü ŞÜKRAN AKYILDIZ Yüksek Lisans Tamamlandı
2023 Urartu bronz kemerlerinde kadın tasvirleri SİNAN ARAS Yüksek Lisans Tamamlandı
2023 Geç Hitit Krallıklarında giyim kuşam TAYFUN YILMAZ Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Anadolu Madenciliği Yüksek Lisans
2019-2020 Mezopotamya Arkeolojisi I-II Yüksek Lisans
2019-2020 Yeni Assur Sanatı I-II Yüksek Lisans
2019-2020 Bilimsel Araştırma Teknikleri Yüksek Lisans
2019-2020 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyetleri III-IV Lisans
2019-2020 Kazı ve Araştırma Teknikleri I-II Lisans
2018-2019 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyetleri III-IV Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Arkeolojik Veriler Işığı’nda Yeni Assur’da Av ve Avcılık Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
İlk Çağ’dan Orta Çağ’a Kadar Muş Yüzey Araştırması.YYÜ Bilimsel Araştırmalar Projesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Arkeolojik ve Epigrafik Bulgular Işığında Van Gölü Havzası Urartu Dönemi Yol Güzergahları Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Arkeolojik ve Epigrafik Bulgular Işığında Van Gölü Havzası Urartu Dönemi Yol Güzergahları Yüzey Araştırması Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Üye
Hollanda Arkeoloji Enstitüsü Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ