no-foto2.png

Dr. Öğr. Üye.

Bingül Kurt UrhanE-posta Telefon
| 3105
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2020
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/NANOMALZEMELER (DR)/

  Tez Adı: Elektrokimyasal olarak sentezlenen nikel/indirgenmiş grafen oksit nanokompozitlerinin süperkapasitör ve biyosensör uygulamaları
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2015
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/NANOMALZEMELER (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: PbO-indirgenmiş grafen oksit nanokompozitlerinin elektrokimyasal sentezi ve karakterizasyonu
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2012
  Lisans

  KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ/ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. (5 YILLIK)/

  Tez Adı:
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -
  Lisans

  KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ/YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 Co3O4/Ni Köpük Nanokompozitlerinin Doğrudan Metanol Yakıt Hücresinde Elektrot Malzemesi Olarak Kullanımı Ulusal KURT URHAN BİNGÜL Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 2
2021 Cu/Electrochemically reduced graphene oxide layered nanocomposite for non-enzymatic H2O2 sensor Uluslararası TEMUR Elif, Eryiğit Mesut, KURT URHAN BİNGÜL, DEMİR ÜMİT, ÖZNÜLÜER ÖZER TUBA Elsevier BV 46 http://dx.doi.org/10.1016/j.matpr.2021.03.273
2022 Palladium-coated polyaniline nanofiber electrode as an efficient electrocatalyst for hydrogen evolution reaction Uluslararası KURT URHAN BİNGÜL, ÖZTÜRK DOĞAN HÜLYA, ÖZNÜLÜER ÖZER TUBA, DEMİR ÜMİT INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 47 7 https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.11.101
2019 Non‐Enzymatic Amperometric Detection of H 2 O 2 on One‐Step Electrochemical Fabricated Cu 2 O/Electrochemically Reduced Graphene Oxide Nanocomposite Uluslararası ÖZTÜRK DOĞAN HÜLYA, ÇEPNİ EMİR, KURT URHAN BİNGÜL, Eryiğit Mesut Wiley 4 http://dx.doi.org/10.1002/slct.201901588
2021 Electrochemical fabrication of lead oxide-electrochemically reduced graphene oxide nanocomposites (PbO-ERGO) and their photoelectrochemical properties Uluslararası KURT URHAN BİNGÜL, ÇEPNİ EMİR, TEMUR Elif, ÖZTÜRK DOĞAN HÜLYA, DEMİR ÜMİT Elsevier BV 46 http://dx.doi.org/10.1016/j.matpr.2021.01.553
2020 Nonenzymatic glucose sensor based on poly(3,4-ethylene dioxythiophene)/electroreduced graphene oxide modified gold electrode Uluslararası Eryiğit Mesut, ÇEPNİ EMİR, KURT URHAN BİNGÜL, ÖZTÜRK DOĞAN HÜLYA, ÖZNÜLÜER ÖZER TUBA Elsevier BV 268 http://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2020.116488
2021 One-pot electrochemical fabrication of SnO-reduced graphene oxide electrodes for amperometric sensing of dopamine Uluslararası ÖZTÜRK DOĞAN HÜLYA, KURT URHAN BİNGÜL, ÖZNÜLÜER ÖZER TUBA, DEMİR ÜMİT Society of Chemists and Technologists of Macedonia 40 http://dx.doi.org/10.20450/mjcce.2021.2427
2021 Ni(OH)2-electrochemically reduced graphene oxide nanocomposites as anode electrocatalyst for direct ethanol fuel cell in alkaline media Uluslararası KURT URHAN BİNGÜL, ÖZTÜRK DOĞAN HÜLYA, ÇEPNİ EMİR, Eryiğit Mesut, DEMİR ÜMİT, ÖZNÜLÜER ÖZER TUBA Elsevier BV 763 http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2020.138208
2020 Electrochemical fabrication of Ni nanoparticles-decorated electrochemically reduced graphene oxide composite electrode for non-enzymatic glucose detection Uluslararası KURT URHAN BİNGÜL, ÖZTÜRK DOĞAN HÜLYA, ÖZNÜLÜER ÖZER TUBA, DEMİR ÜMİT Elsevier BV 693 http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2019.137695
2022 CuBi2O4/Elektro-indirgenmiş Grafen Oksit Nanokompozitlerinin Yeni Bir Elektrokimyasal Teknik Kullanılarak Sentezi ve Karakterizasyonu Ulusal ÖZTÜRK DOĞAN HÜLYA, KURT URHAN BİNGÜL Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26 2
2023 Construction of palladium nanoparticles supported-poly(trypan blue) electro-catalyst towards ethanol oxidation Uluslararası YEŞİLYURT MUHAMMET KAAN, KURT URHAN BİNGÜL, ÖZTÜRK DOĞAN HÜLYA, ÇOMAKLI ÖMER, NADAROĞLU HAYRUNNİSA Elsevier BV 293 http://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2023.117288
2019 PbO-Grafen Elektrot Yüzeyinde Askorbik Asit ile Dopaminin Eşzamanlı Elektrokimyasal Tespiti Ulusal KURT URHAN BİNGÜL, ÖZNÜLÜER ÖZER TUBA, ÖZTÜRK DOĞAN HÜLYA Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 9 4
2022 ZnO Nanosheets-Decorated ERGO Layers: An Efficient Electrochemical Sensor for Non-Enzymatic Uric Acid Detection Uluslararası Eryiğit Mesut, KURT URHAN BİNGÜL, ÖZTÜRK DOĞAN HÜLYA, ÖZNÜLÜER ÖZER TUBA, DEMİR ÜMİT Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 22 http://dx.doi.org/10.1109/jsen.2022.3150088
2019 One-Pot Electrochemical Synthesis of Lead Oxide- Electrochemically Reduced Graphene Oxide Nanostructures and Their Electrocatalytic Applications Uluslararası KURT URHAN BİNGÜL, ÖZTÜRK DOĞAN HÜLYA, ÖZNÜLÜER ÖZER TUBA, DEMİR ÜMİT Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 19 http://dx.doi.org/10.1109/jsen.2019.2904738
2023 Hierarchical Ni/Co-hydroxides on NiCo2O4 for boosting the electrocatalytic activity of the oxygen evolution reaction Uluslararası KURT URHAN BİNGÜL Elsevier BV 48 http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.01.195
2020 One‐pot Electrochemical Synthesis of Ni Nanoparticles‐decorated Electroreduced Graphene Oxide for Improved NADH Sensing Uluslararası KURT URHAN BİNGÜL, ÖZTÜRK DOĞAN HÜLYA, ÖZNÜLÜER ÖZER TUBA, DEMİR ÜMİT Wiley 32 http://dx.doi.org/10.1002/elan.202060117
2019 Simultaneous electrochemical detection of ascorbic acid and dopamine on Cu2O/CuO/electrochemically reduced graphene oxide (CuxO/ERGO)-nanocomposite-modified electrode Uluslararası ÖZTÜRK DOĞAN HÜLYA, KURT URHAN BİNGÜL, ÇEPNİ EMİR, Eryiğit Mesut Elsevier BV 150 http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2019.104157
2019 Electrochemical fabrication of Ni or Ni(OH)2@Ni nanoparticle-decorated reduced graphene oxide for supercapacitor applications Uluslararası KURT URHAN BİNGÜL, DEMİR ÜMİT Elsevier BV 302 http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2019.02.020
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF COBALT CHROMITE NANOSTRUCTURES Uluslararası ÖZTÜRK DOĞAN HÜLYA, KURT URHAN BİNGÜL 7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES
2022 FACILE SYNTHESIS ROUTE OF NICKEL COBALTITE-ELECTROREDUCED GRAPHENE OXIDE (NiCo2O4/ERGO) ELECTROCATALYSTS Uluslararası KURT URHAN BİNGÜL, DEMİR ÜMİT 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES
2021 FABRICATION OF CHROMIUM (III) OXIDE ELECTROREDUCED GRAPHENE OXIDE (Cr2O3-ERGO) NANOCOMPOSITE VIA ONE-POT ELECTROCHEMICAL METHOD Uluslararası KURT URHAN BİNGÜL, ÖZTÜRK DOĞAN HÜLYA International World Energy Conference
2021 Electro-oxidation of Methanol on Cu2O-Graphene Nanocomposite Electrode Uluslararası KURT URHAN BİNGÜL, ÖZTÜRK DOĞAN HÜLYA World Congress on Applied Nanotechnology (W-CAN 2021)
2019 Amperometric Detection of H2O2 on Prussian Blue Nanocubes Decorated Electrochemical Reduced Graphene Oxide Electrode Uluslararası Eryiğit Mesut, Gür Eftade Pınar, TEMUR Elif, KURT URHAN BİNGÜL, ÇEPNİ EMİR, ÖZTÜRK DOĞAN HÜLYA, ÖZNÜLÜER ÖZER TUBA 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET)
2019 CuxO (x=1 or 2)/ERGO Nanocomposite Electrodes for Amperometric Detection of Dopamine Ulusal ÇEPNİ EMİR, ÖZTÜRK DOĞAN HÜLYA, KURT URHAN BİNGÜL, Eryiğit Mesut 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET), Bayburt Üniversitesi
2018 Amperometric Detection of H2O2 on Cu/Electrochemically Reduced Graphene Oxide Layered Nanocomposite Uluslararası TEMUR Elif, Eryiğit Mesut, KURT URHAN BİNGÜL, DEMİR ÜMİT, ÖZNÜLÜER ÖZER TUBA 2nd International Congress on Semiconductor Materials and Devices (ICSMD)
2017 One-Pot Electrochemical Fabrication of Reduced Graphene Oxide-Metal/Metal Oxide Nanocomposites for Catalytic, Sensor and Energy Storage Applications Uluslararası DEMİR ÜMİT, ÖZNÜLÜER ÖZER TUBA, ÖZTÜRK DOĞAN HÜLYA, KURT URHAN BİNGÜL 33rd European Conference on Surface Science (Ecoss 33)
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Üre Oksidasyonu için MCo2O4 (M: Ni, Mn, Cu)/Elektrokimyasal İndirgenmiş Grafen Oksit Elektro-Katalizörlerinin Geliştirilmesi Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: