E-posta Telefon
- | 7676
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  2019 -
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı:
 • Y

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2017
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ARAP DİLİ VE BELAGATI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Yusuf bin Abdulmelik ve "El-Mazbût fî Şerhi'l-Maksûd" adlı eseri
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2015
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) (İLİTAM) (LİSANS TAMAMLAMA)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2020 SARF İLMİNDE İF’ÂL BABI VE KAPSADIĞI ANLAMLAR Ulusal ARVASİ BÜNYAMİN Genç Mütefekkirler Dergisi 1 2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1423865
2022 Arap Dilinde Hadisle İstişhad ve Şemseddin esSivâsî’nin Hallü Meâkıdi’l-Kavâid Adlı Eserinde İstişhad Edilen Hadislerin Tahlili Ulusal ARVASİ BÜNYAMİN Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19 http://ifder.igdir.edu.tr/Makaleler/1502066684_05_Arvasi_(103-115).pdf
2022 Tasavvufta Hadis Usulü Esnekliği (Regâib Namazı Bağlamında) Ulusal ARVASİ BÜNYAMİN Genç Mütefekkirler Dergisi 1 20 https://dergipark.org.tr/tr/pub/gemder/issue/70174/1093498
2022 Arap Dilinde Hâl ve Mef’ûlü Bih Üzerine Bir İnceleme ve Mukâyese Ulusal ARVASİ BÜNYAMİN İslami İlimler Araştırmaları Dergisi 11 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2343450
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2008 es-Sarfu'l-Manzum Tümü
2020 Yusuf bin Abdulmelik'in Hayatı İlmi Kişiliği ve el-Mazbut fi şerhi'l-Maksut Adlı Eseri Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: