bunyamin-yildirim.webp

Prof. Dr.

Bünyamin YILDIRIME-posta Telefon
05065579505 | 4068
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  1985 - 1990
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (DR)/

  Tez Adı: Patates bitkisinde çeşitli metodlar uygulanarak generatif gelişmenin teşvik edilmesi ve bitkinin tohumdan yetiştirilebilme imkanları üzerinde bir araştırma
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1977 - 1982
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 Chemical diversity of essential oilsfrom leaves of Ziziphora clinopodiodies groving in Van-Turkey Uluslararası OKUT NEŞE,SELÇUK NİLÜFER,YAĞMUR MEHMET,YILDIRIM BÜNYAMİN Fresenius environmental bulletin 27 5-2018
2004 Değişik Azot dozları ve Sıra üzeri mesafelerinin Patateste verim ve kalite üzerine etkisi Ulusal TUNÇTÜRK MURAT,TUNÇTÜRK RÜVEYDE,YILDIRIM BÜNYAMİN,ERYİĞİT TAMER YYÜ.Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 14 2
2021 Bazı Pamuk Çeşitlerinde iPBS Analiziyle Genetik Varyasyonun Ortaya Çıkarılması Ulusal KUMLAY AHMET METİN, EREN BARIŞ, DEMİREL SERAP, DEMİREL FATİH, YILDIRIM BÜNYAMİN European Journal of Science and Technology 21 www.ejosat.com
2011 Changes of micronutrients dry weight and plant development in canola Brassica napus L cultivars under salt stress Uluslararası TUNÇTÜRK MURAT,TUNÇTÜRK RÜVEYDE,YILDIRIM BÜNYAMİN,ÇİFTÇİ VAHDETTİN AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 10 19
1995 Van Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinde En Uygun Ekim Zamanı ve Azot Dozunun Saptanması Üzerine Bir Araştırma Ulusal Apak Rüstem,SÖNMEZ FAHRİ,ÜLKER MEHMET,YILMAZ NURİ,YILDIRIM BÜNYAMİN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 2
1993 Yağlı Tohum Üretimi ve Bitkisel Yağ İhtiyacının Türkiye Ekonomisindeki Önemi Ulusal Arslan Burhan, Yıldırım Bünyamin, Dede Özbay Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Derg 3 1
1994 Soya Çeşitlerine Uygulanan ALAR 85 Bitkisel Hormonunun Farklı Dozlarının Tane Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Uluslararası Akçin Abdulkadir, Önder Mustafa, Yıldırım Bünyamin Tr.J. of Agricultural and Forestry 18
1993 Farklı Azotlu Gübre Dozlarının Şeker Pancarında Beta vulgaris L Verim ve Kaliteye Etkisi Ulusal Akınerdem Fikret, Yıldırım Bünyamin, Babaoğlu Mehmet S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 3 5
1994 Soya Fasulyesinde Glycine max L Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Korelasyon ve Path Analizi Üzerinde Bir Araştırma Ulusal Arslan Burhan, Günel Erol, Yıldırım Bünyamin, İlbaş Ali İrfan, Yılmaz Nuri, Dede Özbay Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 4
1996 Sulama Sayısının Bazı Ayçiçeği Helianthus annuus L Çeşitlerinde Verim ve Önemli Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi Ulusal İlbaş Ali İrfan, Yıldırım Bünyamin, Arslan Burhan, Günel Erol Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 4
2011 Effect of salinity stress on plant fresh weight and nutrient compositionof some Canola Brassica napus L cultivars Uluslararası TUNÇTÜRK MURAT,TUNÇTÜRK RÜVEYDE,YILDIRIM BÜNYAMİN,ÇİFTÇİ VAHDETTİN AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 10 10
2018 Identification of chemical composition and antibacterial properties Juniperus oxycedrus L. subsp.oxycedrus leaf essential oil Ulusal OKUT NEŞE,YILDIRIM BÜNYAMİN,EKİCİ KAMİL,TERZİOĞLU ÖMER,ÖZGÖKÇE FEVZİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 http://dergipark.gov.tr/doi/10.29133/yyutbd.379647
2017 Chemical Composition, Antimicrobial and Antioxidant Properties of Schinus molle L. Essential Oil from Turkey Uluslararası ERYİĞİT TAMER,YILDIRIM BÜNYAMİN,EKİCİ KAMİL,ÇİRKA MUSTAFA Journal of Essential Oil Bearing Plants 20 2 http://dx.doi.org/10.1080/0972060x.2017.1304286
2008 Farklı sıra arası mesafeleri ve fosfor dozlarının Rezene Foeniculum vulgare Mill bitkisinde Bitki Gelişimi ve Verime Etkisi Ulusal Yıldırım Bünyamin, Tunçtürk Murat, Okut Neşe, Türközü Didem Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13 2
2013 Farklı potasyum dozlarında Arbuskuler mikorhizal Fungus AMF uygulamalarının patates Solanum tuberosum L in yumru verimi ve yumru iriliği dağılımı üzerine etkisi Ulusal Ekin Zehra, Demir Semra, Oğuz Faruk, Yıldırım Bünyamin YYÜ.Tarım Bilimleri Dergisi 23 2
2014 Determining essential oil composition antibacterial and antioxidant activity of Water Wormwood extracts Ulusal Altunkaya Arzu, Yıldırım Bünyamin, Ekici Kamil, Terzioğlu Ömer Gıda 39 1
2008 Effect of Different Sulphur Doses on Yield and Yield Components at Field Pea Pisum sativum ssp arvense L Genotypes Uluslararası Yıldırım Bünyamin, Erman Murat, Türközü Didem Journal of Animal and Veterinary Advances 7 8)
2008 Effect of Salinity Stress on Nutrient Composition of Field Pea Genotypes Pisum sativum ssp arvense L Uluslararası Yıldırım Bünyamin, Yaşar Fikret, Terzioğlu Ömer, Tamkoç Ahmet, Türközü Didem Journal of Animal and Veterinary Advances 7 8
2008 Ethnobotanical and Pharmacological Uses of Some Plants in The Districts of Karpuzalan and Adıguzel Van Turkey Uluslararası Yıldırım Bünyamin, Terzioğlu Ömer, Özgökçe Fevzi, Türközü Didem Journal of Animal and Veterinary Advances 7 7
2005 Determining Agronomic Properties of Some Pea Genotypes Uluslararası Yıldırım Bünyamin, Togay Necat, Togay Yeşim, Doğan Yusuf, Tamkoç Ahmet Research Journal of Agriculture and Biological Sciences 1 4
1992 Şeker Pancarında Beta vulgaris var saccharifera L Çeşit ve Ekim Zamanının Verim Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri Uluslararası Akçin Abdulkadir, Mulayim Mevlüt, Yıldırım Bünyamin, Sade Bayram, Tamkoç Ahmet, Önder Mustafa Doğa-Tr.J. of Agricultural and Forestry 16
2004 Determining Features and State of a Pasture Uluslararası YILDIRIM BÜNYAMİN Asian Journal of Plant Sciences 3 5
2006 Features of A Pasture Making of the Pasture Map and Determining of the Pasturate Regulatory Systems Uluslararası Terzioğlu Ömer, Hasdemir Mehmet, Yıldırım Bünyamin Research Journal of Applied Sciences 2 4
2008 A Comparison of Herbage and Protein Yields of Artificial Rangeland Forage Mixtures Uluslararası Terzioğlu Ömer, Yıldırım Bünyamin Journal of Animal and Veterinary Advances 7 7
2008 Yield Characteristics of Sorghum Sorghum bicolor L Moench and Sorghum X Sudan Grass Hybrids Sorghum bicolor L Moench X Sorghum sudanense Stapf Cultivated as Second Crop after Barley in Ercis Van Ecological Condition Uluslararası Terzioğlu Ömer, Yazıcı Levent, Yıldırım Bünyamin Journal of Animal and Veterinary Advances 7 8
1996 Farklı Azotlu Gübre Seviyeleri İle Şeker Pancarının Verimi Arasındaki İlişkinin Incelenmesi Doğal ve Ekonomik Optimum Azot Seviyesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ulusal İlbaş Ali İrfan, Günel Erol, Yıldırım Bünyamin, Arslan Burhan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 1
2005 Değişik Dikim Zamanlarının Farklı Patates Solanum tuberosum L Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi Ulusal Yıldırım Bünyamin, Tunçtürk Murat, Çiftçi Cengiz Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric.Sci.) 15 1
2014 Tarhun Artemisia dracunculus L bitkisinin doku kültürü yoluyla çoğaltılması üzerine çalışmalar Ulusal TÜRKÖZÜ DİDEM,YAŞAR FİKRET,ELLİALTIOĞLU ŞEKÜRE ŞEBNEM,YILDIRIM BÜNYAMİN YYÜ.Tar. Bil Derg 24 3
2015 Volatile oil components and antibacterial activity of Achillea biebersteinii Afan from Lake Van basin Turkey Uluslararası YILDIRIM BÜNYAMİN,EKİCİ KAMİL,REZAEIEH KIARASH AFSHAR POUR Asian Journal of Chemistry 27 12
2006 Kışlık İki Bezelye Hattı Pisum sativum ssp arvense L nda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi Ulusal TOĞAY NECAT,TOĞAY YEŞİM,ERMAN MURAT,YILDIRIM BÜNYAMİN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric.Sci.) 16 2
2011 The Effects of Varying Phosphorus Doses on Yield and Some Yield Components of Black Cumin Nigella Sativa L Uluslararası TUNÇTÜRK MURAT,TUNÇTÜRK RÜVEYDE,YILDIRIM BÜNYAMİN Advances in Environmental Biology 5 2
2008 Quality Characteristics of Sorghum Sorghum bicolor L Moench and Sorghum Sudan Grass Hybrids Sorghum bicolor L Moench Sorghum sudanense Stapf Cultivated as Second Crop after Barley in Erciş Van Ecological Condition Uluslararası Terzioğlu Ömer, Yazıcı Levent, Yıldırım Bünyamin Journal of Animal and Veterinary Advances 7 8
1996 Bitki Sıklığının Bazı Patates Solanum tuberosum L Çeşitlerinde Verim ve Önemli Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi Ulusal İlbaş Ali İrfan, Yıldırım Bünyamin, Arslan Burhan, Günel Erol Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 3
2008 Seyreltme ve Tekleme İşlemlerinin Farklı Gelişim Dönemlerinde Uygulanmasının Şeker Pancarında Beta vulgaris var saccharifera L Verim ve Kalite Üzerine Etkileri Ulusal YILDIRIM BÜNYAMİN,TUNÇTÜRK RÜVEYDE Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13 1
1997 CCC Chlorcholinchlorid Uygulamasının Soya Glycina max L Merrill da Verim ve Kaliteye Etkisi Üzerine Bir Araştırma Ulusal YILDIRIM BÜNYAMİN,DEDE ÖZBAY,İLBAŞ ALİ İRFAN,OKUT NEŞE,YILMAZ NURİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 7
2015 Screening biological activity of essential oils from Artemisia dracunculus Uluslararası KUMLAY AHMET METİN,YILDIRIM BÜNYAMİN,EKİCİ KAMİL,ERCİŞLİ SEZAİ Oxidation Communications 38 3
2014 Chemical composition and antibacterial activities ofJuniperus horizontalis essential oil Uluslararası ERYİĞİT TAMER,OKUT NEŞE,EKİCİ KAMİL,YILDIRIM BÜNYAMİN CANADIAN JOURNAL OF PLANT SCIENCE 4 2
1994 Şeker Pancarında Beta vulgaris L Seyreltmesiz Ekimle Optimum Bitki Sıklığının Tespiti ve Bunun Verim ve Kaliteye Etkisi Uluslararası Akınerdem Fikret, Yıldırım Bünyamin, Mülayim Mevlüt, Babaoğlu Mehmet Tr.J. of Agricultural and Forestry 18
2012 Effect of Sowing date and Varieties on Essential Oil Ratio and Essential Oil Components of Coriander Coriandrum sativum L in Van Ecological condition Uluslararası Gök Nihat, Yıldırım Bünyamin Journal of Animal and Veterinary Advances 11 11
1997 Erciş Şeker Fabrikası Pancar Alım Merkezlerinde Şeker Pancarı Fire Unsurlarının İncelenmesi Ulusal İlbaş Ali İrfan, Yıldırım Bünyamin, Arslan Burhan, Günel Erol, Dede Özbay, Ermiş Osman Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 1
2005 Farklı Fosfor Dozlarının Patates Solanum tuberosum L Çeşitlerinde Yumru Kalibrasyonu ve Kalitesine Etkisi Ulusal Tunçtürk Murat, Erman Murat, Yıldırım Bünyamin, Tunçtürk Rüveyde Ç.Ü.Z.F Dergisi 20 1
2015 Evaluation of Chemical composition and antimicrobial of vitex agnus castus L fruits essential oils from West Anatolia Turkey Uluslararası ERYİĞİT TAMER,ÇIĞ ARZU,OKUT NEŞE,YILDIRIM BÜNYAMİN,EKİCİ KAMİL journal of bearing plants 18 1
1996 Van Ekolojik Koşullarında Bazı Ayçiçeği Helianthus annuus L Çeşitlerinin Verimi ve Önemli Tarımsal Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma Ulusal İlbaş Ali İrfan, Yıldırım Bünyamin, Arslan Burhan, Dede Özbay, Günel Erol Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 3
2004 Van Koşullarında Şeker Pancarı Beta vulgaris var Saccharifera L nda Çeşit ve Ekim Zamanının Verim Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkisi Ulusal OKUT NEŞE,YILDIRIM BÜNYAMİN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric.Sci.) 14 2
2005 Aspir Carthamus tinctorius L de Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri Ulusal YILDIRIM BÜNYAMİN,TUNÇTÜRK MURAT,DEDE ÖZBAY,OKUT NEŞE Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 15 2
2004 Azot Dozları ve Sıra Arası Mesafelerinin Patateste Solanum tuberosum L Verim ve Kalite Üzerine Etkileri Ulusal TUNÇTÜRK MURAT,TUNÇTÜRK RÜVEYDE,YILDIRIM BÜNYAMİN,ERYİĞİT TAMER Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric.Sci.) 14 2
2009 Effect of Phosphorus Application and Rhizobium Inoculation on the Yield Nodulation and Nutrient Uptake in Field Pea Pisum sativum ssp arvense L Uluslararası ERMAN MURAT,YILDIRIM BÜNYAMİN,TOĞAY NECAT,ÇIĞ FATİH Journal of Animal and Veterinary Advances 8 2 http://www.medwelljournals.com/home.php
2008 Variations in Response to Salt Stress Among Field Pea Genotypes Uluslararası YILDIRIM BÜNYAMİN,YAŞAR FİKRET,Özpay Taylan,Türközü Didem,TERZİOĞLU ÖMER,TAMKOÇ AHMET Journal of Animal and Veterinary Advances 7 (8)
2016 DETERMINATION OF PHYSIOLOGICALı\ND BIOCHEMICALREACTIONS OF DIFFERENT PEA VARIETIES AND LINESUNDER CHILLING STRESS Uluslararası TOĞAY YEŞİM,YAŞAR FİKRET,TOĞAY NECAT,YILDIRIM BÜNYAMİN,ÖZLEM UZAL oxydation communication 39 4_I
2006 Effect of Seed Rates on Yield and Yield Components of Anise Pimpinella anisum Uluslararası TUNÇTÜRK MURAT,YILDIRIM BÜNYAMİN Indian Journal of Agrıcultural Sciences 76 11
2004 Effects of Different Forms and Doses of Nitrogen Fertilizers on Safflower Carthamus tinctorius L Uluslararası TUNÇTÜRK MURAT,YILDIRIM BÜNYAMİN Pakistan Journal of Biological sciences 7 8
2008 Relationships between yield and some yield components in Pea Pisumsativum ssp arvense L genotypes by using correlation and path analysis Uluslararası TOĞAY NECAT,TOĞAY YEŞİM,YILDIRIM BÜNYAMİN,DOĞAN YUSUF AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 7 23
2005 Effects of Different Row Spacing and Nitrogen Doses on Certain Agronomic Characteristics of Coriander Coriandrum sativum L Uluslararası OKUT NEŞE,YILDIRIM BÜNYAMİN Pakistan Journal of Biological Sciences 8 6
2008 The effects of maxicrop leaf fertilizer on the yield and quality ofsoybean Glycine max L Merril Uluslararası YILDIRIM BÜNYAMİN,OKUT NEŞE,TERZİOĞLU ÖMER,TUNÇTÜRK MURAT AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 7 12
2017 CHEMICAL COMPOSITION OF ESSENTIAL OIL OF MENTHA LONGIFOLIA L.SUBSP. LONGIFOLIA GROWING WILD Uluslararası OKUT NEŞE,YAĞMUR MEHMET,SELÇUK NİLÜFER,YILDIRIM BÜNYAMİN Pak. J. Bot 49 2
2016 Chemical constituents and antibacterial activities of essential oils of common mugwort (Artemisia vulgaris L.) from eastern Anatolia flora Uluslararası YILDIRIM BÜNYAMİN,KUMLAY AHMET METİN,EKİCİ KAMİL,rezaeah Kiarash Afshar Pour Ponte International scientific Research Journal 72 9
2023 ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF YARROW SPECIES (ACHILLEA MILLEFOLIUM L. AND ACHILLEA WILHELMSII L.): ANTIOXIDANT AND ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF ESSENTIAL OILS Uluslararası YILDIRIM BÜNYAMİN, EKİCİ KAMİL, KOÇAK MEHMET ZEKİ STUDIA UBB CHEMIA, 1 11
2021 Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Agromorfolojik Özellikleri Bakımından Biplot, Kümeleme ve Path Analizi Yöntemleri ile Değerlendirilmesi Ulusal DEMİREL FATİH, KUMLAY AHMET METİN, YILDIRIM BÜNYAMİN European Journal of Science and Technology 1 24 http://dx.doi.org/10.31590/ejosat.868789
2021 The influence of nitrogen doses on yield and yield properties of safflower (Carthamus tinctorius) varieties under micro-climate conditions of Igdir plain \u2013 Turkey Uluslararası ERYİĞİT TAMER, ALDEMİR REŞİT, KAYA ALİ RAHMİ, TUNÇTÜRK MURAT, YILDIRIM BÜNYAMİN Journal of Plant Nutrition 44 19 http://dx.doi.org/10.1080/01904167.2021.1921199
2023 Chemical composition, antioxidant and antibacterial properties of Juniperus excelsa M. Bieb. leaves from Türkiye Uluslararası ERYİĞİT TAMER, YILDIRIM BÜNYAMİN, EKİCİ KAMİL Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 22 1
2020 Determination Agromorphological Characteristics of Some Emmer Wheat (Triticum dicoccum L.) Genotypes by Biplot Analysis Method Ulusal DEMİREL FATİH, YILDIRIM BÜNYAMİN Journal of Agriculture 3 2 http://dx.doi.org/10.46876/ja.824328
2021 Bazı Soya (Glycine max L.) Çeşitlerinin IPBS Markörleriyle Moleküler Karakterizasyonu Uluslararası KUMLAY AHMET METİN, DEMİREL SERAP, DEMİREL FATİH, YILDIRIM BÜNYAMİN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 31 1
2022 Essential oil content and chemical profile of Cotinus coggygria Scop. from Eastern Anatolia Türkiye Ulusal KOÇAK MEHMET ZEKİ, YILDIRIM BÜNYAMİN International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences 6 1 http://dx.doi.org/10.31015/jaefs.2022.1.17
2021 Different Plant Growth Regulators on Improvement of Potato (Solanum tuberosum L.) Uluslararası KUMLAY AHMET METİN, KAYA CANAN, YILDIRIM BÜNYAMİN Journal of the Institute of Science and Technology 11 2
2023 Lavanta İçin Yeni Bir Teknolojik Uygulama Alanı ve Tarımsal Üreticiler İçin Ekonomik Kar Analizi Uluslararası ŞAHİN DEMİREL AYÇA NUR, BAGI FATMAGÜL, YILDIRIM BÜNYAMİN, DEMİREL SERKAN Iğdır Üniversitesi 13 http://dx.doi.org/10.21597/jist.1274733
2016 CHEMICAL COMPOSITION OF BIOACTIVE VOLATILE OILS FROM SILENE VULGARIS L. Uluslararası YILDIRIM BÜNYAMİN, KUMLAY AHMET METİN Ponte Academic Journal 72 9 http://dx.doi.org/10.21506/j.ponte.2016.9.15
2016 Characterization of Needle Essential Oil of Firwood (Abies nordmanniana subsp. bornmuelleriana Mattf.) from Eastern Turkey Uluslararası YILDIRIM BÜNYAMİN, KUMLAY AHMET METİN Ponte Academic Journal 72 8 http://dx.doi.org/10.21506/j.ponte.2016.8.35
2024 Revealing Genetic Diversity and Population Structure in Türkiye’s Wheat Germplasm Using iPBS-Retrotransposon Markers Uluslararası DEMİREL FATİH, YILDIRIM BÜNYAMİN, EREN BARIŞ, DEMİREL SERAP, TÜRKOĞLU ARAS, HALİLOĞLU KAMİL, HENRYK BUJAK, KAMİLA NOWOSAD, JAN BACİANOWSKİ Agronomy-Basel 14 2
2024 The importance of plant DNA examination in forensic botany Uluslararası AKKAN Özlem,YILDIRIM BÜNYAMİN,HÜRKAN KAAN,MUSTAFAYEVA Ulviyya Medicine Science 13 2 https://www.medicinescience.org/
2023 Tescilli Bazı Keten (Linum usitatissimum L.) Çeşitlerine Ait Yağ oranları ve Yağ Asidi Bileşimlerinin Belirlenmesi Ulusal KOÇAK MEHMET ZEKİ, YILDIRIM BÜNYAMİN, Kaysim Mustafa Güven ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 4 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufbd/issue/81418/1356555
2023 Kekik (Thymus eigii M. Zohary Et P.H. Davis) Jalas Türünün Uçucu Yağının Karakterizasyonu ve in silico Modelleme Perspektifi Ulusal SANCAKTAROĞLU SEZGİN, YILDIRIM BÜNYAMİN, EKİCİ KAMİL, DEMİREL FATİH Agro Science Journal of Igdir University 1 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/iutbd
2016 Chemical Constituents and Antibacterial Activities of Essential Oils of Common Mugwort (Artemisia vulgaris L.) from Eastern Anatolia Flora Uluslararası YILDIRIM BÜNYAMİN, KUMLAY AHMET METİN, EKİCİ KAMİL PONTE 72 9 http://dx.doi.org/10.21506/j.ponte.2016.9.12
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 Micropropogation Studies on Lavandula Species Ulusal SANCAKTAROĞLU SEZGİN, KUMLAY AHMET METİN, YILDIRIM BÜNYAMİN 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL & APPLIEDSCIENCE AGRICULTURE
2019 Chemical Characterization of Bioactive Molecules from Abies concolor Ulusal KUMLAY AHMET METİN, YILDIRIM BÜNYAMİN, SANCAKTAROĞLU SEZGİN, KOÇAK MEHMET ZEKİ 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL & APPLIEDSCIENCE AGRICULTURE
2018 Analysis as Bioinformatic of ERD4 (Early Responsive to Dehydration) Protein in Some Plants Uluslararası DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ,SAY AHMET,YILDIRIM BÜNYAMİN I.International Agricultural Science Congress
2018 Determining of some yield and quality characteristics of different Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) varieties and populations in Van ecological conditions. Uluslararası ELÇİ MEHMET ŞİRİN,YILDIRIM BÜNYAMİN I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey.
2018 Analysis as bioinformatic of ERD4 (Early responsive to dehydration) protein in some plants. Uluslararası DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,EREN BARIŞ,SAY AHMET,YILDIRIM BÜNYAMİN I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey.
2018 Biotechnology for Production of Bioactive Compounds in Mushrooms Uluslararası KOÇAK MEHMET ZEKİ,KUMLAY AHMET METİN,ALMA MEHMET HAKKI,YILDIRIM BÜNYAMİN,ÖZDEN EREN I. International Iğdır Congress On Multidisciplinary Studies
2018 Constituents and essential oils of naturally grown Chenopodium botrys at Suveren Campus, Igdir University. Uluslararası ARICAN AYSEL,REZAEİEH KİARASH AFSHAR POUR,KUMLAY AHMET METİN,YILDIRIM BÜNYAMİN,BAĞI FATMAGÜL I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey.
2018 Bioremediation To Clean The Earth And Agricultural Wastes With Mushrooms Uluslararası KOÇAK MEHMET ZEKİ,KUMLAY AHMET METİN,ALMA MEHMET HAKKI,YILDIRIM BÜNYAMİN,ÖZDEN EREN I. International Iğdır Congress On Multidisciplinary Studies
2018 Development biologically active substances of Ganoderma spp. Biotechnological methods. Uluslararası KOÇAK MEHMET ZEKİ,KUMLAY AHMET METİN,ALMA MEHMET HAKKI,YILDIRIM BÜNYAMİN,BAĞI FATMAGÜL I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey
2018 Determination of yield and quality characteristics of different Cotton varieties (Gossypium hirsitum L.) in Igdir Conditions. Uluslararası KALKAN AYŞEGÜL,YILDIRIM BÜNYAMİN I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey.
2018 Biotechnological methods for improvement of stevia plant. Uluslararası KONDAK SELAHATTİN,KUMLAY AHMET METİN,BAĞI FATMAGÜL,YILDIRIM BÜNYAMİN,ALMA MEHMET HAKKI I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey.
2018 Development Biologically Active Substances of Ganoderma spp. by Biotechnological Methods Uluslararası KOÇAK MEHMET ZEKİ,KUMLAY AHMET METİN,ALMA MEHMET HAKKI,YILDIRIM BÜNYAMİN,BAĞI FATMAGÜL I. International Agricultural Science Congress
2018 Plant Growth Regulators Used in Caper Micropropagation and Development of Biologically Active Substances in vitro Uluslararası BAĞI FATMAGÜL,KUMLAY AHMET METİN,YILDIRIM BÜNYAMİN,ALMA MEHMET HAKKI I. International Agricultural Science Congress
2018 Biotechnological Methods for Improvement of Stevia Plant Uluslararası KONDAK SELAHATTİN,KUMLAY AHMET METİN,BAĞI FATMAGÜL,YILDIRIM BÜNYAMİN,ALMA MEHMET HAKKI I. International Agricultural Science Congress
2018 BIOREMEDIATION TO CLEAN THE EARTH AND AGRICULTURAL WASTES WITH MUSHROOMS Uluslararası KOÇAK MEHMET ZEKİ,KUMLAY AHMET METİN,ALMA MEHMET HAKKI,YILDIRIM BÜNYAMİN,ÖZDEN EREN IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
2018 Plant growth regulators used in Caper micropropagation and development of biologically active substances in vitro. Uluslararası BAĞI FATMAGÜL,KUMLAY AHMET METİN,YILDIRIM BÜNYAMİN,ALMA MEHMET HAKKI I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey Van/Turkey
2017 Farklı potasyum dozlarında Arbuskuler Mikorhizal Fungus (AMF) uygulamasının patates yumrusunun bazı kalite özellikleri ve besin elementi içeriğine etkisi Ulusal EKİN ZEHRA,DEMİR SEMRA,OĞUZ FARUK,YILDIRIM BÜNYAMİN 12. Tarla Bitkileri kongresi, 12-15 Eylül 2017, Kahramanmaraş, Türkiye.
2017 Situation of Field Crops in Iğdır Province According to Years Uluslararası EREN BARIŞ,DEMİREL FATİH,KUMLAY AHMET METİN,YILDIRIM BÜNYAMİN II. International Igdir Symposium http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
2017 Improvement of Caper (Capparis spp.) Production and Employment of Women Labor in Iğdır-Aralık Erosion Prevention Area Uluslararası GÜVEN FATMAGÜL,AKBAY TOHUMCU SEDA,YILDIRIM BÜNYAMİN,KUMLAY AHMET METİN,ALMA MEHMET HAKKI II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
2017 Production Data of Organic Food Grain Legumes in Turkey Uluslararası DEMİREL FATİH,EREN BARIŞ,YILDIRIM BÜNYAMİN,KUMLAY AHMET METİN II. International Igdir Symposium http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
2017 Evaluation of Some Sesame (Sesamum İndicum L.) Varieties’ Performances Under Mıcro-Clımate Conditıons of Igdır-Turkey Uluslararası ERYİĞİT TAMER,KAYA ALİ RAHMİ,TUNÇTÜRK MURAT,Aldemir Rıza,YILDIRIM BÜNYAMİN VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym
2017 Farklı Potasyum Dozlarında Arbusküler Mikorhizal Fungus (Amf) Uygulamasının Patates Yumrusunun Bazı Kalite Özellikleri ve Besin Elementi İçeriğine Etkisi Ulusal EKİN ZEHRA,DEMİR SEMRA,OĞUZ FARUK,YILDIRIM BÜNYAMİN 12. Tarla Bitkileri Kongresi
2016 Stevia (Stevia rebudiana) nın süs potansiyeli- sınırlamalar ve üreme yöntemleri Ulusal KONDAK SELAHATTİN,REZAEİEH KİARASH AFSHAR POUR,YILDIRIM BÜNYAMİN VI. Süs Bitkileri Kongresi
2016 Dünyada süs bitkileri üzerinde geçmişten günümüze ıslah çalışmaları Ulusal KONDAK SELAHATTİN,REZAEİEH KİARASH AFSHAR POUR,YILDIRIM BÜNYAMİN VI.Süs bitkileri Kongresi
2016 Çiçekçilik ve süs bitkileri; biyoteknolojik gelişmelere genel bir bakış Ulusal KONDAK SELAHATTİN,REZAEİEH KİARASH AFSHAR POUR,YILDIRIM BÜNYAMİN,KUMLAY AHMET METİN VI.Süs Bitkileri Kongresi
2016 Buğday tanesinde gerçekleştirilen Proteomiks çalışmalarının önemi Ulusal DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,KUMLAY AHMET METİN,YILDIRIM BÜNYAMİN 1. Ulusal Tarımsal biyoteknoloji kongresi
2016 Ekinezya nın (Echinacea spp) süs bitkisi olarak kapasitesi Ulusal KONDAK SELAHATTİN,REZAEİEH KİARASH AFSHAR POUR,YILDIRIM BÜNYAMİN,SADABADİ RÖYA FARSHİ VI.Süs bitkileri kongresi
2016 Evaluation of some sesame Sesamum indicum L varieties performances Uluslararası ERYİĞİT TAMER,KAYA ALİ RAHMİ,TUNÇTÜRK MURAT,ALDEMİR REŞİT,YILDIRIM BÜNYAMİN Agrosym 2016 VII. International Scientific Agriculture Symposium http://www.agrosym.rs.ba
2015 Farklı aralığının yerfıstığında verim ve verim unsurlarına etkisi Ulusal ERYİĞİT TAMER,AKIŞ RECEP,YILDIRIM BÜNYAMİN,KAYA ALİRAHMİ 11. Tarla Bitkileri Kongresi
2015 Kekik Thymus eigii M Zohary et PH Davis Jalas türünün Uçucu yağ bileşenlerinin belirlenmesi Ulusal YILDIRIM BÜNYAMİN,EKİCİ KAMİL,TERZİOĞLU ÖMER,KUMLAY AHMET METİN,SANCAKTAROĞLU SEZGİN İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi
2015 Gelecekte buğday üretiminde klasik bitki ıslahı ve biyoteknolojinin rolü Ulusal DEMİREL FATİH,DEMİREL SERAP,YILDIRIM BÜNYAMİN,KUMLAY AHMET METİN 1.Ulusal Bitki biyolojisi kongresi
2015 Farklı sıra aralığının yer fıstığı (Arachis hypogea L)nda verim ve verim ögelerine etkisi Ulusal ERYİĞİT TAMER,AKIŞ RECEP,YILDIRIM BÜNYAMİN,KAYA ALİ RAHMİ 11.Tarla Bitkileri Kongresi
2015 Tüylü dağ çayı (Stachys lavandulifolia Vahl) türünün uçucu yağ kompozisyonu Ulusal YILDIRIM BÜNYAMİN,ERYİĞİT TAMER,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM 11.Tarla Bitkileri kongresi
2015 Moleküler markörler ve genetik haritaların patates (Solanum tuberosum L.) ıslahında kullanımı ve önemi Ulusal KUMLAY AHMET METİN,KAYA CANAN,YILDIRIM BÜNYAMİN 11.Tarla Bitkileri Kongresi
2015 Adaçayı (Salvia limbata C.A.Mey) türünün Uçucu yağ bileşenlerinin belirlenmesi Ulusal YILDIRIM BÜNYAMİN,TERZİOĞLU ÖMER,KUMLAY AHMET METİN,SANCAKTAROĞLU SEZGİN,DEMİREL FATİH 11. Tarla Bitkileri Kongresi
2015 Tıbbi bitkilerin kültüre alınması ıslahı ve çoğaltımında biyoteknolojik yöntemlerin kullanılması Ulusal KUMLAY AHMET METİN,REZAEİEH KİARASH AFSHAR POUR,YILDIRIM BÜNYAMİN,KAYA CANAN 11. Tarla Bitkileri Kongresi
2015 Screening the Phsycochemical and phytoterapic characteristics of milk thistle (Silybum marianum L. Gaert) Seed oil: A brief review Ulusal REZAEİEH KİARASH AFSHAR POUR,VASH FATEMEH NEJAD HABİP,ÇATIKKAŞ ELİF,YILDIRIM BÜNYAMİN 11.Tarla Bitkileri Kongresi
2015 The effects of different row distances and nitrogen fertilizer rates on yield and yield components od safflower Carthamus tinctrious under micro climate conditions of Iğdır Plain Turkey Uluslararası ERYİĞİT TAMER,YILDIRIM BÜNYAMİN,KUMLAY AHMET METİN,SANCAKTAROĞLU SEZGİN 3rdInternational Conference on Biological, Chemical & Environmental Sciences
2014 Determining of volatile oil components and antibacterial activity of Prangos ferulacea L Lindl species located in the basin of Lake Van Uluslararası YILDIRIM BÜNYAMİN,EKİCİ KAMİL,TUNÇTÜRK MURAT NAFI 2014 International Food Congress
2014 Isoprenoids Terpenoids in medicinal plants Uluslararası SANCAKTAROĞLU SEZGİN,KUMLAY AHMET METİN,YILDIRIM BÜNYAMİN 25th International scientific expert congress on agriculture and food Industry 2014
2014 Potato antioxidants Effect of environmental conditions and agronomical practices Uluslararası ERYİĞİT TAMER,KUMLAY AHMET METİN,YILDIRIM BÜNYAMİN 19th triennial conference of the European association for potato research
2014 Genetic engineering of potato to improve the quality traits Uluslararası YILDIRIM BÜNYAMİN,KUMLAY AHMET METİN,SANCAKTAROĞLU SEZGİN 19th Triennial conference of the European Association for potato research
2013 Antibacterial activity and essential oil of Wild Horse Mint Mentha longifolia L collected from eastern Anatolia Uluslararası Yıldırım Bünyamin, Tunçtürk Murat, Eryiğit Tamer, Okut Neşe, Ekici Kamil, Özgökçe Fevzi The first Mediterranean Symposium on Medicinal and aromatik Plants. (MESMAP-2013)
2013 Van Gölü Havzasında Bulunan Parzuk Hippomarathrum microcarpum M Bieb Fedtsch Türünün Uçucu Yağ Bileşenlerinin ve Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi Ulusal Yıldırım Bünyamin, Ekici Kamil, Tunçtürk Murat, Terzioğlu Ömer, Özgökçe Fevzi, Eryiğit Tamer X.Tarla Bitkileri Kongresi Konya
2013 Van Gölü Havzasında Bulunan Heracleum persicum Desf Türünün Uçucu Yağ Bileşenlerinin ve Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi Ulusal Yıldırım Bünyamin, Ekici Kamil, Tunçtürk Murat, Terzioğlu ömer, Özgökçe Fevzi, Kumlay Ahmet Metin X.Tarla Bitkileri Kongresi Konya
2013 Van Gölü Havzasında Bulunan Çakşır Ferula rigidula DC Türünün Uçucu Yağ Bileşenlerinin ve Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi Ulusal Yıldırım Bünyamin, Ekici Kamil, Tunçtürk Murat, Terzioğlu Ömer, Özgökçe Fevzi, Sancaktaroğlu Sezgin X.Tarla Bitkileri Kongresi Konya
2013 Antibacterial activity and chemical constitutions of Tymbra spicata L Uluslararası Yıldırım Bünyamin, Tunçtürk Murat, Ekici Kamil, Eryiğit Tamer, Tunçtürk Rüveyde, Özgökçe Fevzi The first Mediterranean Symposium on Medicinal and aromatik Plants. (MESMAP-2013)
2013 Farklı patates Solanum tuberosum L çeşitlerinin in vitro çoğaltımı Ulusal KUMLAY AHMET METİN,CANAN KAYA,ARSLAN NEŞET,SANCAKTAROĞLU SEZGİN,YILDIRIM BÜNYAMİN TÜRKİYE 10. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ
2010 Tıbbi amaçlarla kullanılabilen bazı süs bitkileri Ulusal Çığ Arzu, Yıldırım Bünyamin, Yılmaz Hüdai 4. Süs Bitkileri Kongresi
2010 The Effects of Varying Nitrogen and Phosphorus Doses on Seed Mineral Composition of Black cumin Nigella sativa L Uluslararası Tunçtürk Murat, Tunçtürk Rüveyde, Yıldırım Bünyamin 6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants Southeast European Countries
2009 Hypericum perforatum L Bitkisinin Farklı Gelişme Dönemlerinde Uçucu Yağ İçeriğinin Belirlenmesi Ulusal Yıldırım Bünyamin, Terzioğlu Ömer, Okut Neşe, Ekici Kamil, Özgökçe Fevzi VIII.Tarla Bitkileri Kongresi
2009 Kantaron Hypericum perforatum bitkisinin farklı gelişme dönemlerinde uçucu yağ içeriğinin belirlenmesi Ulusal YILDIRIM BÜNYAMİN,TERZİOĞLU ÖMER,OKUT NEŞE,EKİCİ KAMİL,FEVZİ ÖZGÖKÇE,ÖZGÖKÇE FEVZİ TÜRKİYE VIII.Tarla bitkileri Kongresi
2009 Humik Asit Uygulamasının Şeker Pancarı Beta Vulgaris L Var saccharifera Bitkisinde Fide Gelişimi Ve Besin Elementi Alımına Etkisi Ulusal Yıldırım Bünyamin, Aydın Adil, Terzioğlu Ömer, Türközü Didem VIII.Tarla Bitkileri Kongresi
2007 Van Ekolojik Koşullarında Farklı Azot Dozları ve Ekim Zamanlarının Çörekotu Nigella sativa L nda Verim Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri Ulusal Türközü Didem, Yıldırım Bünyamin VII.Tarla Bitkileri Kongresi
2007 Farklı Sıra Aralığı Uygulamalarının Bezelye Pisum sativum L de Verim ve Verim Öğelerine Etkisi Ulusal İnanç Serdar, Yıldırım Bünyamin VII.Tarla Bitkileri Kongresi
1999 Patateste Depolama Kayıpları Üzerine Farklı Azotlu Gübre Form ve Dozlarının Etkisi Ulusal Dede Özbay, Günel Erol, Yıldırım Bünyamin, Arslan Burhan, Okut Neşe II. Ulusal Patates Kongresi
1997 Farklı Formlarda ve Bölerek Uygulanan Azotlu Gübrelerin Şeker Pancarında Verim Üzerine Etkisi Ulusal İlbaş Ali İrfan, Yıldırım Bünyamin, Arslan Burhan, Günel Erol Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi
1997 The Effect of Sowing Date on Yield Characters of Varieties of Safflower Carthamus tinctorius L Uluslararası ARSLAN BURHAN,YILDIRIM BÜNYAMİN,İLBAŞ ALİ İRFAN,DEDE ÖZBAY,OKUT NEŞE IV. International Sufflower Conference,
1997 Şeker Pancarında Bedele Esas Ham Şeker Oranının Belirlenmesindeki Örnekleme ve Analiz Hassasiyeti Üzerine Bir Araştırma Ulusal İlbaş Ali İrfan, Arslan Burhan, Yıldırım Bünyamin, Ermiş Osman, Günel erol Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi
1993 Konya İlinde Kışlık Hububat Ekiminde Kullanılan Tohumluğun Tohumluk Değerleri ve Uygulanan Ekim Teknikleri Ulusal Akçin Abdulkadir, Mülayim Mevlüt, Sade Bayram, Yıldırım Bünyamin, Tamkoç Ahmet, Önder Mustafa, Topal Ali 1.Konya'da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu
Thymus spp identified in Mount Ararat Thymus fallax Fisch Mey Uluslararası REZAEİEH KİARASH AFSHAR POUR,GÜREL GÜLÜM,ÖZYOLCU EMİNE,YILDIRIM BÜNYAMİN,HABİB VASH FATEMEH NEJAD The second International and The Fifth Conference
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2023 Ziraat Orman ve Su ürünleri alanında uluslararası çalışmalar PAMUK BİTKİSİNDE KOZA AÇTIRMA-YAPRAK DÖKTÜRME UYGULAMALARI Bölüm(ler)
2023 TARIMDA ARAŞTIRMA KONULARI VE KONSEPTLERİ KETEN (Linum usitatissimum L.)’DE SEKONDER METABOLİTLER: FARMAKOLOJİK ETKİLERİNİN TEMEL ANAHTARLARI Bölüm(ler)
2023 Iğdır Araştırmaları II IĞDIR İLİ EROZYON ÖNLEME SAHASINDA KAPARİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞMALARI Bölüm(ler)
2023 Ziraat, Orman ve Su ürünleri alanında uluslararası araştırmalar Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Etkisinde Oluşan Kuraklığın Tarıma Etkileri Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
1995 Van ekolojik koşullarında şeker pancarında çeşit ve ekim zamanının verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri AYŞE OKUT Yüksek Lisans Tamamlandı
1998 Van ekolojik koşullarında azotlu gübre form ve dozlarının aspir (carthamus tinctorius l.) 'de verim ve verim unsurları üzerine etkisi MURAT TUNÇTÜRK Yüksek Lisans Tamamlandı
2001 Farklı azot dozları ve sıra arası mesafelerinin kimyon bitkisinde (cuminum cyminum) verim ve kalite üzerine etkisi NEŞE OKUT Doktora Tamamlandı
2001 Van-Erciş ekolojik koşullarında farklı azot dozları ve sıra üzeri mesafelerinin concorde patates (solanum tuberosum L.) çeşidinde verim ve kalite unsurları üzerine etkisi RÜVEYDE AYDIN Yüksek Lisans Tamamlandı
2001 Van-Erciş ekolojik koşullarında çeşit ve dikim zamanlarının patateste (solanum tuberosum) verim ve kalite üzerine etkisi CENGİZ ÇİFTÇİ Yüksek Lisans Tamamlandı
2003 Van-Gevaş koşullarında farklı azot ve fosfor dozları ile bakteri aşılamasının (Rhizobium phaseoli) şeker fasulyesi (Phaseolus vulgaris L. ) çeşidinin verim ve verim ögeleri üzerine etkisi NUMAN BİLDİRİCİ Doktora Tamamlandı
2005 Van ekolojik koşullarında farklı azot dozları ve ekim zamanlarının çörek otu (Nigella sativa L.)'nda verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri DİDEM TÜRKÖZÜ Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 Van koşullarında aspir (Carthamus tinctorius L.)'de farklı azot ve fosfor dozlarının verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri SAVAŞ SEZER Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 Farklı çemen (Trigonella foenum graecum L.) çeşit ve populasyonlarının van ekolojik koşullarında bazı verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi MEHMET ŞİRİN ELÇİ Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 Tarhun (Artemisia dracunculus L.) genotiplerinin doku kültürü ile çoğaltılması üzerinde araştırmalar DİDEM TÜRKÖZÜ Doktora Tamamlandı
2011 Farklı zamanlarda ekilen kişniş (Coriandrum sativum L.) çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi NİHAT GÖK Yüksek Lisans Tamamlandı
2007 Farklı sıra aralığı uygulamalarının bezelye (Pisum sativum ssp. arvense L.)'de verim ve verim öğelerine etkisi SERDAR İNANÇ Yüksek Lisans Tamamlandı
2017 Keten (Linum usitatissumum L.) çeşitlerinde farklı azot dozlarının verim ve kalite üzerine etkisi CEM KUTAY KARASU Yüksek Lisans Tamamlandı
1995 Van ekolojik koşullarında şeker pancarında (Beta vulgaris var.saccharifera) çeşit ve ekim zamanının verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri NEŞE OKUT Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanmış yerel buğday genotiplerinin morfolojik ve moleküler karakterizasyonu FATİH DEMİREL Doktora Tamamlandı
2019 Iğdır koşullarında yetiştirilen pamuk bitkisinde (Gossypium hirsutum l.) çeşit ve fosfor dozlarının verim ve kalite üzerine etkileri MUHAMMET HEVAL YENİGÜN Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Iğdır koşullarında farklı pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi AYŞEGÜL KALKAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Iğdır koşullarında bazı erkenci pamuk çeşitlerinin(Gossypium hirsutum L.) uygun ekim zamanlarının belirlenmesi VELAD KIZIL Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Farklı humik asit dozlarının soya (Glycine maxL.Merrill) çeşitlerinde verim ve kalite üzerine etkisi SERHAN TURHAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Iğdır koşullarında yetiştirilen pamuk bitkisinde (Gossypium hirsutum L.) çeşit ve azot dozlarının verim ve kalite üzerine etkisi ZEREFŞAN SİNCİ Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 Lif Bitkileri Öz. Yet. ve Islahı (Bahar) Yüksek Lisans
2018-2019 Melezleme Tekniği II (Bahar) Yüksek Lisans
2018-2019 Nişasta_Şeker Bitkileri Öz.Yet.ve Islahı (Bahar) Yüksek Lisans
2018-2019 Uçucu Yağ bilim ve teknolojisi (Güz) Yüksek Lisans
2018-2019 Etnobotanik Yöntemler (Güz) Yüksek Lisans
2018-2019 Melezleme tekniği I (Güz) Yüksek Lisans
2018-2019 Yağ Bitkileri (Güz) Lisans
2013-2014 Etnobotanik yöntemler Yüksek Lisans
2013-2014 Melezleme tekniği 2 Yüksek Lisans
2013-2014 Melezleme tekniği 1 Yüksek Lisans
2013-2014 Lif bitkileri öz.yet ve ıslahı Yüksek Lisans
2013-2014 Ni-şe Bitk. özel yet. ve ıslahı Yüksek Lisans
2013-2014 Yağ Bitkileri özel yet.ve ıslahı Yüksek Lisans
2013-2014 Lif Bitkileri Lisans
2013-2014 Mezuniyet çalışması Lisans
2013-2014 Mesleki uygulama Lisans
2021-2022 Melezleme tekniği II Doktora
2021-2022 Etnobotanik çalışma yöntemleri Yüksek Lisans
2021-2022 Tıbbi ve aromatik bitkiler Lisans
2021-2022 Uçucu yağ bilim ve teknolojisi Yüksek Lisans
2020-2021 Melezleme tekniği I Doktora
2021-2022 Çay Bitkileri Yüksek Lisans
2021-2022 Boya Bitkileri Yüksek Lisans
2020-2021 İyi tarım uygulamaları Lisans
2020-2021 Tıbbi ve aromatik bitkiler Lisans
2020-2021 Lif Bitkileri Lisans
2020-2021 Uçucu yağ bilim ve teknolojisi Yüksek Lisans
2020-2021 Çay Bitkileri Yüksek Lisans
2020-2021 Boya Bitkileri Yüksek Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Yağ Bitkileri (Güz)
Proje Adı Görev: Tür:
Keten Linum usitatissimum L çeşitlerinde farklı azot dozlarının verim ve kalite üzerine etkisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı soya (Glycine max) çeşitlerinde moleküler karakterizasyon Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır koşullarında bazı pamuk çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Farklı Humik asit dozlarının Soya (Glycine max L. Merrill) çeşitlerinde verim ve kalite üzerine etkisi Yönetici Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Van Gevaş Koşullarında Farklı Azot Ve Fosfor Dozları ve Bakteri Rhizobium phaseoli Aşılamasının Şeker Fasulye Phaseolus vulgaris L Çeşidinin Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi Araştırmacı DİĞER
Soğuk Stresi Altındaki Bezelye Çeşit ve Hatlarının Fizyolojik ve Biyokimyasal Tepkilerinin Belirlenmesi Araştırmacı DİĞER
Tarhun Artemisia dracunculus Genotiplerinin Doku Kültürü ile Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar Yönetici DİĞER
Van Gölü Havzasında Bulunan Apiaceae Familyasına Giren Bazı Türlerin Ferula sp Prangos sp Heracleum sp Hippomarathrum sp Chaerophyllum sp Uçucu Yağ Bileşenlerinin ve Antibakteriyel Özelliklerinin Belirlenmesi Yönetici DİĞER
Türkiye’xxnin Farklı Bölgelerinden Toplanmış Yerel Buğday Genotiplerinin Morfolojik olarak Tanımlanması ve Genetik Farklılıklarının belirlenmesi. Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kars’tan toplanmış yerel kavuzlu buğdayların morfolojik gözlemleri ve IPBS markörleri ile genetik farklılığının belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı Pamuk Çeşitlerinde IPBS Analiziyle Genetik Varyasyonun Ortaya Çıkarılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Koşullarında Bazı Erkenci Pamuk Çeşitlerinin (Gossypium hirsutum L) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Aspirde Farklı Ekim Zamanları ve Çeşit Özelliklerinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Yönetici DİĞER
Konya İlinde Bazı Ekmeklik Buğday Çeşit Ve Hatlarının Triticum aestivum L Tarımsal Ve Teknolojik Karakterlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar Araştırmacı DİĞER
Seyreltme ve Tekleme İşlemlerinin Farklı Gelişim Dönemlerinde Uygulanmasının Şeker Pancarında Beta vulgaris var saccharifera L Verim ve Kalite Üzerine Etkileri Araştırmacı DİĞER
Farklı Azot Dozları ve Sıra arası Mesafelerinin Kimyon Bitkisinde Cuminum cyminum Verim ve Kalite Üzerine Etkisi Yönetici DİĞER
Van Koşullarında Şeker Pancarı Beta vulgaris var saccharifera L nda Çeşit ve Ekim Zamanının Verim Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri Yönetici DİĞER
CCC Chlorcholinchlorid Uygulamasının Soya da Verim ve Kaliteye Etkisi Üzerine Bir Araştırma Yönetici DİĞER
Erciş Şeker Fabrikası Pancar Alım Merkezlerinde Şeker Pancarı Fire Unsurlarının İncelenmesi Araştırmacı DİĞER
Patates Solanum tuberosum L bitkisinde Arbusküler Mikorhiza AM uygulamaları Araştırmacı DİĞER
Iğdır Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Ketencik (Camelina sativa L. Crantz) Genotiplerinin Moleküler Karakterizasyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
TÜRKİYE’NİN FARKLI LOKASYONLARINDAN ELDE EDİLEN KETENCİK (Camelina sativa L. Crantz) ÇEŞİT ve GENOTİPLERİNİN MORFOLOJİK ve MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU Danışman Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Farklı keten çeşitlerinde (Linum usitatissimum L.) ekim sıklığının verim ve kalite üzerine etkileri Danışman Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Farklı aspir çeşitlerinde (Carthamus tinctorius L.) ekim sıklığının verim ve kalite üzerine etkileri Danışman Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Türkiye'nin Farklı Lokasyonlarından Elde Edilen Ketencik (Camelina sativa L. Crantz) Çeşit ve Genotiplerinin Morfolojik ve Moleküler karakterizasyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Ketencik (Camelina sativa L. Crantz) Genotiplerinin Moleküler Karakterizasyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2016 Dekan IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2016 Dekan IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2016 Rektör Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2013 Enstitü Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2016
2013 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2013 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
1995 Enstitü Müdür Yardımcısı YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2002
1997 MYO/Yüksekokul Müdürü YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2000