E-posta Telefon
- | 4068
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1977 - 1982
  Yüksek Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı:
 • D

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  1985 - 1990
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (DR)/

  Tez Adı: Patates bitkisinde çeşitli metodlar uygulanarak generatif gelişmenin teşvik edilmesi ve bitkinin tohumdan yetiştirilebilme imkanları üzerinde bir araştırma
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1977 - 1982
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Chemical Composition, Antimicrobial and Antioxidant Properties of Schinus molle L. Essential Oil from Turkey Uluslararası JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS 20 2
Identification of chemical composition and antibacterial properties Juniperus oxycedrus L. subsp.oxycedrus leaf essential oil Ulusal Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28
Chemical constituents and antibacterial activities of essential oils of common mugwort (Artemisia vulgaris L.) from eastern Anatolia flora Uluslararası Ponte International scientific Research Journal 72 9
Chemical diversity of essential oilsfrom leaves of Ziziphora clinopodiodies groving in Van-Turkey Uluslararası Fresenius environmental bulletin 27 5-2018
DETERMINATION OF PHYSIOLOGICALı\ND BIOCHEMICALREACTIONS OF DIFFERENT PEA VARIETIES AND LINESUNDER CHILLING STRESS Uluslararası oxydation communication 39 4_I
CHEMICAL COMPOSITION OF ESSENTIAL OIL OF MENTHA LONGIFOLIA L.SUBSP. LONGIFOLIA GROWING WILD Uluslararası Pak. J. Bot 49 2
Değişik Azot dozları ve Sıra üzeri mesafelerinin Patateste verim ve kalite üzerine etkisi Ulusal YYÜ.Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 14 2
Effect of salinity stress on plant fresh weight and nutrient compositionof some Canola Brassica napus L cultivars Uluslararası AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 10 10
The effects of maxicrop leaf fertilizer on the yield and quality ofsoybean Glycine max L Merril Uluslararası AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 7 12
Relationships between yield and some yield components in Pea Pisumsativum ssp arvense L genotypes by using correlation and path analysis Uluslararası AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 7 23
Effects of Different Forms and Doses of Nitrogen Fertilizers on Safflower Carthamus tinctorius L Uluslararası Pakistan Journal of Biological sciences 7 8
Effects of Different Row Spacing and Nitrogen Doses on Certain Agronomic Characteristics of Coriander Coriandrum sativum L Uluslararası Pakistan Journal of Biological Sciences 8 6
Effect of Seed Rates on Yield and Yield Components of Anise Pimpinella anisum Uluslararası Indian Journal of Agrıcultural Sciences 76 11
Variations in Response to Salt Stress Among Field Pea Genotypes Uluslararası Journal of Animal and Veterinary Advances 7 (8)
Effect of Phosphorus Application and Rhizobium Inoculation on the Yield Nodulation and Nutrient Uptake in Field Pea Pisum sativum ssp arvense L Uluslararası Journal of Animal and Veterinary Advances 8 2
The Effects of Varying Phosphorus Doses on Yield and Some Yield Components of Black Cumin Nigella Sativa L Uluslararası Advances in Environmental Biology 5 2
Azot Dozları ve Sıra Arası Mesafelerinin Patateste Solanum tuberosum L Verim ve Kalite Üzerine Etkileri Ulusal Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric.Sci.) 14 2
Van Koşullarında Şeker Pancarı Beta vulgaris var Saccharifera L nda Çeşit ve Ekim Zamanının Verim Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkisi Ulusal Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric.Sci.) 14 2
Aspir Carthamus tinctorius L de Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri Ulusal Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 15 2
Kışlık İki Bezelye Hattı Pisum sativum ssp arvense L nda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi Ulusal Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric.Sci.) 16 2
Tarhun Artemisia dracunculus L bitkisinin doku kültürü yoluyla çoğaltılması üzerine çalışmalar Ulusal YYÜ.Tar. Bil Derg 24 3
Van Ekolojik Koşullarında Bazı Ayçiçeği Helianthus annuus L Çeşitlerinin Verimi ve Önemli Tarımsal Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma Ulusal Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 3
Volatile oil components and antibacterial activity of Achillea biebersteinii Afan from Lake Van basin Turkey Uluslararası Asian Journal of Chemistry 27 12
Evaluation of Chemical composition and antimicrobial of vitex agnus castus L fruits essential oils from West Anatolia Turkey Uluslararası journal of bearing plants 18 1
Chemical composition and antibacterial activities ofJuniperus horizontalis essential oil Uluslararası CANADIAN JOURNAL OF PLANT SCIENCE 4 2
Screening biological activity of essential oils from Artemisia dracunculus Uluslararası Oxidation Communications 38 3
Van Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinde En Uygun Ekim Zamanı ve Azot Dozunun Saptanması Üzerine Bir Araştırma Ulusal Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 2
CCC Chlorcholinchlorid Uygulamasının Soya Glycina max L Merrill da Verim ve Kaliteye Etkisi Üzerine Bir Araştırma Ulusal Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 7
Seyreltme ve Tekleme İşlemlerinin Farklı Gelişim Dönemlerinde Uygulanmasının Şeker Pancarında Beta vulgaris var saccharifera L Verim ve Kalite Üzerine Etkileri Ulusal Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13 1
Changes of micronutrients dry weight and plant development in canola Brassica napus L cultivars under salt stress Uluslararası AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 10 19
Bitki Sıklığının Bazı Patates Solanum tuberosum L Çeşitlerinde Verim ve Önemli Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi Ulusal Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 3
Quality Characteristics of Sorghum Sorghum bicolor L Moench and Sorghum Sudan Grass Hybrids Sorghum bicolor L Moench Sorghum sudanense Stapf Cultivated as Second Crop after Barley in Erciş Van Ecological Condition Uluslararası Journal of Animal and Veterinary Advances 7 8
A Comparison of Herbage and Protein Yields of Artificial Rangeland Forage Mixtures Uluslararası Journal of Animal and Veterinary Advances 7 7
Yield Characteristics of Sorghum Sorghum bicolor L Moench and Sorghum X Sudan Grass Hybrids Sorghum bicolor L Moench X Sorghum sudanense Stapf Cultivated as Second Crop after Barley in Ercis Van Ecological Condition Uluslararası Journal of Animal and Veterinary Advances 7 8
Determining Features and State of a Pasture Uluslararası Asian Journal of Plant Sciences 3 5
Features of A Pasture Making of the Pasture Map and Determining of the Pasturate Regulatory Systems Uluslararası Research Journal of Applied Sciences 2 4
Determining Agronomic Properties of Some Pea Genotypes Uluslararası Research Journal of Agriculture and Biological Sciences 1 4
Şeker Pancarında Beta vulgaris var saccharifera L Çeşit ve Ekim Zamanının Verim Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri Uluslararası Doğa-Tr.J. of Agricultural and Forestry 16
Ethnobotanical and Pharmacological Uses of Some Plants in The Districts of Karpuzalan and Adıguzel Van Turkey Uluslararası Journal of Animal and Veterinary Advances 7 7
Effect of Salinity Stress on Nutrient Composition of Field Pea Genotypes Pisum sativum ssp arvense L Uluslararası Journal of Animal and Veterinary Advances 7 8
Determining essential oil composition antibacterial and antioxidant activity of Water Wormwood extracts Ulusal Gıda 39 1
Farklı potasyum dozlarında Arbuskuler mikorhizal Fungus AMF uygulamalarının patates Solanum tuberosum L in yumru verimi ve yumru iriliği dağılımı üzerine etkisi Ulusal YYÜ.Tarım Bilimleri Dergisi 23 2
Farklı sıra arası mesafeleri ve fosfor dozlarının Rezene Foeniculum vulgare Mill bitkisinde Bitki Gelişimi ve Verime Etkisi Ulusal Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13 2
Farklı Fosfor Dozlarının Patates Solanum tuberosum L Çeşitlerinde Yumru Kalibrasyonu ve Kalitesine Etkisi Ulusal Ç.Ü.Z.F Dergisi 20 1
Değişik Dikim Zamanlarının Farklı Patates Solanum tuberosum L Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi Ulusal Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric.Sci.) 15 1
Erciş Şeker Fabrikası Pancar Alım Merkezlerinde Şeker Pancarı Fire Unsurlarının İncelenmesi Ulusal Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 1
Farklı Azotlu Gübre Seviyeleri İle Şeker Pancarının Verimi Arasındaki İlişkinin Incelenmesi Doğal ve Ekonomik Optimum Azot Seviyesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ulusal Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 1
Sulama Sayısının Bazı Ayçiçeği Helianthus annuus L Çeşitlerinde Verim ve Önemli Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi Ulusal Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 4
Soya Fasulyesinde Glycine max L Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Korelasyon ve Path Analizi Üzerinde Bir Araştırma Ulusal Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 4
Farklı Azotlu Gübre Dozlarının Şeker Pancarında Beta vulgaris L Verim ve Kaliteye Etkisi Ulusal S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 3 5
Soya Çeşitlerine Uygulanan ALAR 85 Bitkisel Hormonunun Farklı Dozlarının Tane Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Uluslararası Tr.J. of Agricultural and Forestry 18
Şeker Pancarında Beta vulgaris L Seyreltmesiz Ekimle Optimum Bitki Sıklığının Tespiti ve Bunun Verim ve Kaliteye Etkisi Uluslararası Tr.J. of Agricultural and Forestry 18
Yağlı Tohum Üretimi ve Bitkisel Yağ İhtiyacının Türkiye Ekonomisindeki Önemi Ulusal Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Derg 3 1
Effect of Sowing date and Varieties on Essential Oil Ratio and Essential Oil Components of Coriander Coriandrum sativum L in Van Ecological condition Uluslararası Journal of Animal and Veterinary Advances 11 11
Effect of Different Sulphur Doses on Yield and Yield Components at Field Pea Pisum sativum ssp arvense L Genotypes Uluslararası Journal of Animal and Veterinary Advances 7 8)
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Development biologically active substances of Ganoderma spp. Biotechnological methods. Uluslararası I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey 09.05.2018
Biotechnology for Production of Bioactive Compounds in Mushrooms Uluslararası I. International Iğdır Congress On Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Development Biologically Active Substances of Ganoderma spp. by Biotechnological Methods Uluslararası I. International Agricultural Science Congress 09.05.2018
Bioremediation To Clean The Earth And Agricultural Wastes With Mushrooms Uluslararası I. International Iğdır Congress On Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Biotechnological Methods for Improvement of Stevia Plant Uluslararası I. International Agricultural Science Congress 09.05.2018
Plant Growth Regulators Used in Caper Micropropagation and Development of Biologically Active Substances in vitro Uluslararası I. International Agricultural Science Congress 09.05.2018
Evaluation of Some Sesame (Sesamum İndicum L.) Varieties’ Performances Under Mıcro-Clımate Conditıons of Igdır-Turkey Uluslararası VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 13.04.2017
Farklı Potasyum Dozlarında Arbusküler Mikorhizal Fungus (Amf) Uygulamasının Patates Yumrusunun Bazı Kalite Özellikleri ve Besin Elementi İçeriğine Etkisi Ulusal 12. Tarla Bitkileri Kongresi 12.09.2017
Analysis as Bioinformatic of ERD4 (Early Responsive to Dehydration) Protein in Some Plants Uluslararası I.International Agricultural Science Congress 09.05.2018
BIOREMEDIATION TO CLEAN THE EARTH AND AGRICULTURAL WASTES WITH MUSHROOMS Uluslararası IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
Production Data of Organic Food Grain Legumes in Turkey Uluslararası II. International Igdir Symposium 09.10.2017
Situation of Field Crops in Iğdır Province According to Years Uluslararası II. International Igdir Symposium 09.10.2017
Improvement of Caper (Capparis spp.) Production and Employment of Women Labor in Iğdır-Aralık Erosion Prevention Area Uluslararası II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM 09.10.2017
Constituents and essential oils of naturally grown Chenopodium botrys at Suveren Campus, Igdir University. Uluslararası I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey. 09.05.2018
Determining of some yield and quality characteristics of different Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) varieties and populations in Van ecological conditions. Uluslararası I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey. 09.05.2018
Biotechnological methods for improvement of stevia plant. Uluslararası I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey. 09.05.2018
Analysis as bioinformatic of ERD4 (Early responsive to dehydration) protein in some plants. Uluslararası I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey. 09.05.2018
Determination of yield and quality characteristics of different Cotton varieties (Gossypium hirsitum L.) in Igdir Conditions. Uluslararası I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey. 09.05.2018
Plant growth regulators used in Caper micropropagation and development of biologically active substances in vitro. Uluslararası I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey Van/Turkey 09.05.2018
Farklı potasyum dozlarında Arbuskuler Mikorhizal Fungus (AMF) uygulamasının patates yumrusunun bazı kalite özellikleri ve besin elementi içeriğine etkisi Ulusal 12. Tarla Bitkileri kongresi, 12-15 Eylül 2017, Kahramanmaraş, Türkiye. 12.09.2017
Buğday tanesinde gerçekleştirilen Proteomiks çalışmalarının önemi Ulusal 1. Ulusal Tarımsal biyoteknoloji kongresi 01.06.2016
Ekinezya nın (Echinacea spp) süs bitkisi olarak kapasitesi Ulusal VI.Süs bitkileri kongresi 19.04.2016
Çiçekçilik ve süs bitkileri; biyoteknolojik gelişmelere genel bir bakış Ulusal VI.Süs Bitkileri Kongresi 19.04.2016
Stevia (Stevia rebudiana) nın süs potansiyeli- sınırlamalar ve üreme yöntemleri Ulusal VI. Süs Bitkileri Kongresi 19.04.2016
Dünyada süs bitkileri üzerinde geçmişten günümüze ıslah çalışmaları Ulusal VI.Süs bitkileri Kongresi 19.04.2016
Gelecekte buğday üretiminde klasik bitki ıslahı ve biyoteknolojinin rolü Ulusal 1.Ulusal Bitki biyolojisi kongresi 02.09.2015
Moleküler markörler ve genetik haritaların patates (Solanum tuberosum L.) ıslahında kullanımı ve önemi Ulusal 11.Tarla Bitkileri Kongresi 07.09.2015
Tıbbi bitkilerin kültüre alınması ıslahı ve çoğaltımında biyoteknolojik yöntemlerin kullanılması Ulusal 11. Tarla Bitkileri Kongresi 07.09.2015
Screening the Phsycochemical and phytoterapic characteristics of milk thistle (Silybum marianum L. Gaert) Seed oil: A brief review Ulusal 11.Tarla Bitkileri Kongresi 07.09.2015
Tüylü dağ çayı (Stachys lavandulifolia Vahl) türünün uçucu yağ kompozisyonu Ulusal 11.Tarla Bitkileri kongresi 07.09.2015
Adaçayı (Salvia limbata C.A.Mey) türünün Uçucu yağ bileşenlerinin belirlenmesi Ulusal 11. Tarla Bitkileri Kongresi 07.09.2015
Farklı sıra aralığının yer fıstığı (Arachis hypogea L)nda verim ve verim ögelerine etkisi Ulusal 11.Tarla Bitkileri Kongresi 07.09.2015
Evaluation of some sesame Sesamum indicum L varieties performances Uluslararası Agrosym 2016 VII. International Scientific Agriculture Symposium 06.10.2016
Thymus spp identified in Mount Ararat Thymus fallax Fisch Mey Uluslararası The second International and The Fifth Conference
Farklı aralığının yerfıstığında verim ve verim unsurlarına etkisi Ulusal 11. Tarla Bitkileri Kongresi 07.09.2015
Kekik Thymus eigii M Zohary et PH Davis Jalas türünün Uçucu yağ bileşenlerinin belirlenmesi Ulusal İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi 28.04.2015
Farklı patates Solanum tuberosum L çeşitlerinin in vitro çoğaltımı Ulusal TÜRKİYE 10. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ 10.09.2013
Tıbbi amaçlarla kullanılabilen bazı süs bitkileri Ulusal 4. Süs Bitkileri Kongresi 20.10.2010
Kantaron Hypericum perforatum bitkisinin farklı gelişme dönemlerinde uçucu yağ içeriğinin belirlenmesi Ulusal TÜRKİYE VIII.Tarla bitkileri Kongresi 19.10.2009
The Effect of Sowing Date on Yield Characters of Varieties of Safflower Carthamus tinctorius L Uluslararası IV. International Sufflower Conference, 02.06.1997
The effects of different row distances and nitrogen fertilizer rates on yield and yield components od safflower Carthamus tinctrious under micro climate conditions of Iğdır Plain Turkey Uluslararası 3rdInternational Conference on Biological, Chemical & Environmental Sciences 21.09.2015
Determining of volatile oil components and antibacterial activity of Prangos ferulacea L Lindl species located in the basin of Lake Van Uluslararası NAFI 2014 International Food Congress 26.05.2014
Isoprenoids Terpenoids in medicinal plants Uluslararası 25th International scientific expert congress on agriculture and food Industry 2014 25.09.2014
Potato antioxidants Effect of environmental conditions and agronomical practices Uluslararası 19th triennial conference of the European association for potato research 06.07.2014
Genetic engineering of potato to improve the quality traits Uluslararası 19th Triennial conference of the European Association for potato research 06.07.2014
Van Gölü Havzasında Bulunan Çakşır Ferula rigidula DC Türünün Uçucu Yağ Bileşenlerinin ve Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi Ulusal X.Tarla Bitkileri Kongresi Konya 10.09.2013
Van Gölü Havzasında Bulunan Heracleum persicum Desf Türünün Uçucu Yağ Bileşenlerinin ve Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi Ulusal X.Tarla Bitkileri Kongresi Konya 10.09.2013
Van Gölü Havzasında Bulunan Parzuk Hippomarathrum microcarpum M Bieb Fedtsch Türünün Uçucu Yağ Bileşenlerinin ve Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi Ulusal X.Tarla Bitkileri Kongresi Konya 10.09.2013
Antibacterial activity and essential oil of Wild Horse Mint Mentha longifolia L collected from eastern Anatolia Uluslararası The first Mediterranean Symposium on Medicinal and aromatik Plants. (MESMAP-2013) 17.04.2013
Antibacterial activity and chemical constitutions of Tymbra spicata L Uluslararası The first Mediterranean Symposium on Medicinal and aromatik Plants. (MESMAP-2013) 17.04.2013
Patateste Depolama Kayıpları Üzerine Farklı Azotlu Gübre Form ve Dozlarının Etkisi Ulusal II. Ulusal Patates Kongresi 28.06.1999
Şeker Pancarında Bedele Esas Ham Şeker Oranının Belirlenmesindeki Örnekleme ve Analiz Hassasiyeti Üzerine Bir Araştırma Ulusal Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi 22.09.1997
Van Ekolojik Koşullarında Farklı Azot Dozları ve Ekim Zamanlarının Çörekotu Nigella sativa L nda Verim Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri Ulusal VII.Tarla Bitkileri Kongresi 25.06.2007
Farklı Formlarda ve Bölerek Uygulanan Azotlu Gübrelerin Şeker Pancarında Verim Üzerine Etkisi Ulusal Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi 22.09.1997
Konya İlinde Kışlık Hububat Ekiminde Kullanılan Tohumluğun Tohumluk Değerleri ve Uygulanan Ekim Teknikleri Ulusal 1.Konya'da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu 12.05.1993
Farklı Sıra Aralığı Uygulamalarının Bezelye Pisum sativum L de Verim ve Verim Öğelerine Etkisi Ulusal VII.Tarla Bitkileri Kongresi 25.06.2007
Humik Asit Uygulamasının Şeker Pancarı Beta Vulgaris L Var saccharifera Bitkisinde Fide Gelişimi Ve Besin Elementi Alımına Etkisi Ulusal VIII.Tarla Bitkileri Kongresi 19.10.2009
Hypericum perforatum L Bitkisinin Farklı Gelişme Dönemlerinde Uçucu Yağ İçeriğinin Belirlenmesi Ulusal VIII.Tarla Bitkileri Kongresi 19.10.2009
The Effects of Varying Nitrogen and Phosphorus Doses on Seed Mineral Composition of Black cumin Nigella sativa L Uluslararası 6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants Southeast European Countries 18.04.2010
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
1995 Van ekolojik koşullarında şeker pancarında çeşit ve ekim zamanının verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri AYŞE OKUT Yüksek Lisans Tamamlandı
1998 Van ekolojik koşullarında azotlu gübre form ve dozlarının aspir (carthamus tinctorius l.) 'de verim ve verim unsurları üzerine etkisi MURAT TUNÇTÜRK Yüksek Lisans Tamamlandı
2001 Farklı azot dozları ve sıra arası mesafelerinin kimyon bitkisinde (cuminum cyminum) verim ve kalite üzerine etkisi NEŞE OKUT Doktora Tamamlandı
2001 Van-Erciş ekolojik koşullarında farklı azot dozları ve sıra üzeri mesafelerinin concorde patates (solanum tuberosum L.) çeşidinde verim ve kalite unsurları üzerine etkisi RÜVEYDE AYDIN Yüksek Lisans Tamamlandı
2001 Van-Erciş ekolojik koşullarında çeşit ve dikim zamanlarının patateste (solanum tuberosum) verim ve kalite üzerine etkisi CENGİZ ÇİFTÇİ Yüksek Lisans Tamamlandı
2003 Van-Gevaş koşullarında farklı azot ve fosfor dozları ile bakteri aşılamasının (Rhizobium phaseoli) şeker fasulyesi (Phaseolus vulgaris L. ) çeşidinin verim ve verim ögeleri üzerine etkisi NUMAN BİLDİRİCİ Doktora Tamamlandı
2005 Van ekolojik koşullarında farklı azot dozları ve ekim zamanlarının çörek otu (Nigella sativa L.)'nda verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri DİDEM TÜRKÖZÜ Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 Van koşullarında aspir (Carthamus tinctorius L.)'de farklı azot ve fosfor dozlarının verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri SAVAŞ SEZER Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 Farklı çemen (Trigonella foenum graecum L.) çeşit ve populasyonlarının van ekolojik koşullarında bazı verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi MEHMET ŞİRİN ELÇİ Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 Tarhun (Artemisia dracunculus L.) genotiplerinin doku kültürü ile çoğaltılması üzerinde araştırmalar DİDEM TÜRKÖZÜ Doktora Tamamlandı
2011 Farklı zamanlarda ekilen kişniş (Coriandrum sativum L.) çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi NİHAT GÖK Yüksek Lisans Tamamlandı
2007 Farklı sıra aralığı uygulamalarının bezelye (Pisum sativum ssp. arvense L.)'de verim ve verim öğelerine etkisi SERDAR İNANÇ Yüksek Lisans Tamamlandı
2017 Keten (Linum usitatissumum L.) çeşitlerinde farklı azot dozlarının verim ve kalite üzerine etkisi CEM KUTAY KARASU Yüksek Lisans Tamamlandı
1995 Van ekolojik koşullarında şeker pancarında (Beta vulgaris var.saccharifera) çeşit ve ekim zamanının verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri NEŞE OKUT Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanmış yerel buğday genotiplerinin morfolojik ve moleküler karakterizasyonu FATİH DEMİREL Doktora Tamamlandı
2019 Iğdır koşullarında yetiştirilen pamuk bitkisinde (Gossypium hirsutum l.) çeşit ve fosfor dozlarının verim ve kalite üzerine etkileri MUHAMMET HEVAL YENİGÜN Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Iğdır koşullarında farklı pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi AYŞEGÜL KALKAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Iğdır koşullarında bazı erkenci pamuk çeşitlerinin(Gossypium hirsutum L.) uygun ekim zamanlarının belirlenmesi VELAD KIZIL Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Farklı humik asit dozlarının soya (Glycine maxL.Merrill) çeşitlerinde verim ve kalite üzerine etkisi SERHAN TURHAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 IĞDIR KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN PAMUK BİTKİSİNDE (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİT VE AZOT DOZLARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ ZEREFŞAN SİNCİ Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 Lif Bitkileri Öz. Yet. ve Islahı (Bahar) Yüksek Lisans
2018-2019 Melezleme Tekniği II (Bahar) Yüksek Lisans
2018-2019 Nişasta_Şeker Bitkileri Öz.Yet.ve Islahı (Bahar) Yüksek Lisans
2018-2019 Uçucu Yağ bilim ve teknolojisi (Güz) Yüksek Lisans
2018-2019 Etnobotanik Yöntemler (Güz) Yüksek Lisans
2018-2019 Melezleme tekniği I (Güz) Yüksek Lisans
2018-2019 Yağ Bitkileri (Güz) Lisans
2013-2014 Etnobotanik yöntemler Yüksek Lisans
2013-2014 Melezleme tekniği 2 Yüksek Lisans
2013-2014 Melezleme tekniği 1 Yüksek Lisans
2013-2014 Lif bitkileri öz.yet ve ıslahı Yüksek Lisans
2013-2014 Ni-şe Bitk. özel yet. ve ıslahı Yüksek Lisans
2013-2014 Yağ Bitkileri özel yet.ve ıslahı Yüksek Lisans
2013-2014 Lif Bitkileri Lisans
2013-2014 Mezuniyet çalışması Lisans
2013-2014 Mesleki uygulama Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Bazı soya (Glycine max) çeşitlerinde moleküler karakterizasyon Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı Pamuk Çeşitlerinde IPBS Analiziyle Genetik Varyasyonun Ortaya Çıkarılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Koşullarında Bazı Erkenci Pamuk Çeşitlerinin (Gossypium hirsutum L) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kars’xxtan toplanmış yerel kavuzlu buğdayların morfolojik gözlemleri ve IPBS markörleri ile genetik farklılığının belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Türkiye’xxnin Farklı Bölgelerinden Toplanmış Yerel Buğday Genotiplerinin Morfolojik olarak Tanımlanması ve Genetik Farklılıklarının belirlenmesi. Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Farklı Humik asit dozlarının Soya (Glycine max L. Merrill) çeşitlerinde verim ve kalite üzerine etkisi Yönetici Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır koşullarında bazı pamuk çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Keten Linum usitatissimum L çeşitlerinde farklı azot dozlarının verim ve kalite üzerine etkisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Van Gevaş Koşullarında Farklı Azot Ve Fosfor Dozları ve Bakteri Rhizobium phaseoli Aşılamasının Şeker Fasulye Phaseolus vulgaris L Çeşidinin Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi Araştırmacı DİĞER
Tarhun Artemisia dracunculus Genotiplerinin Doku Kültürü ile Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar Yönetici DİĞER
Van Gölü Havzasında Bulunan Apiaceae Familyasına Giren Bazı Türlerin Ferula sp Prangos sp Heracleum sp Hippomarathrum sp Chaerophyllum sp Uçucu Yağ Bileşenlerinin ve Antibakteriyel Özelliklerinin Belirlenmesi Yönetici DİĞER
Soğuk Stresi Altındaki Bezelye Çeşit ve Hatlarının Fizyolojik ve Biyokimyasal Tepkilerinin Belirlenmesi Araştırmacı DİĞER
Patates Solanum tuberosum L bitkisinde Arbusküler Mikorhiza AM uygulamaları Araştırmacı DİĞER
Seyreltme ve Tekleme İşlemlerinin Farklı Gelişim Dönemlerinde Uygulanmasının Şeker Pancarında Beta vulgaris var saccharifera L Verim ve Kalite Üzerine Etkileri Araştırmacı DİĞER
Farklı Azot Dozları ve Sıra arası Mesafelerinin Kimyon Bitkisinde Cuminum cyminum Verim ve Kalite Üzerine Etkisi Yönetici DİĞER
Aspirde Farklı Ekim Zamanları ve Çeşit Özelliklerinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Yönetici DİĞER
Erciş Şeker Fabrikası Pancar Alım Merkezlerinde Şeker Pancarı Fire Unsurlarının İncelenmesi Araştırmacı DİĞER
Konya İlinde Bazı Ekmeklik Buğday Çeşit Ve Hatlarının Triticum aestivum L Tarımsal Ve Teknolojik Karakterlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar Araştırmacı DİĞER
CCC Chlorcholinchlorid Uygulamasının Soya da Verim ve Kaliteye Etkisi Üzerine Bir Araştırma Yönetici DİĞER
Van Koşullarında Şeker Pancarı Beta vulgaris var saccharifera L nda Çeşit ve Ekim Zamanının Verim Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri Yönetici DİĞER
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2016 Dekan IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ 2017
2016 Dekan İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017
2016 Rektör Yardımcısı REKTÖRLÜK 2017
2013 Enstitü Müdürü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016
2013 Anabilim Dalı Başkanı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2013 Bölüm Başkanı IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
1995 Enstitü Müdür Yardımcısı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2002
1997 MYO/Yüksekokul Müdürü ÖZALP MESLEK YÜKSEKOKULU 2000