E-posta Telefon
| 0
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2020
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: Tasavvuf düşünce sisteminde misâl âlemi
 • D

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2020
  Doktora

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TASAVVUF ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Tasavvuf düşünce sisteminde misâl âlemi
 • Y

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2014
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TASAVVUF (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Sühreverdî'nin Akl-ı surh, Kıssatü'l-Ğurbeti'l-Ğarbiyye ve Âvâz-i Per-i Cibrîl isimli sembolik hikâyelerinin tahlîli
 • Y

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2014
  Yüksek Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/

  Tez Adı: Sühreverdî’nin Akl-ı Surh, Kıssatü’l-Ğurbeti’l-Ğarbiyye ve Âvâz-i Per-i Cibrîl İsimli Sembolik Hikâyelerinin Tahlîli
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2022 Sühreverdî'nin İrfanî Risâlelerinde Misâl Âlemi Sembolü Uluslararası ARSLAN MEÇİN BUŞRA Marifetname 9 1 http://dx.doi.org/10.47425/marifetname.vi.1078820
2021 SÂİNÜDDÎN ALİ BİN TÜRKE’DE VARLIK MERTEBELERİ Uluslararası ARSLAN MEÇİN BUŞRA Van İlahiyat Dergisi
2020 Şeyh Ahmed Ahsâî’ye Göre Hurkalyâ Ulusal ARSLAN MEÇİN BUŞRA Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi
2019 SÜHREVERDÎ, İBNÜ\u2019L-ARABÎ VE MOLLA SADRÂ\u2019DA VARLIK DÜŞÜNCESİ Uluslararası ARSLAN MEÇİN BUŞRA e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR) 11 3 http://dx.doi.org/10.26791/sarkiat.627200
2018 e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)ISSN:1308-9633 Uluslararası ARSLAN MEÇİN BUŞRA e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR) http://dergipark.gov.tr/download/article-file/462901
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Tasavvuf Dili Olarak Farsça ve Bu Dilin Anadolu’daki Tasavvuf Üzerine Etkisi Uluslararası ARSLAN MEÇİN BUŞRA Uluslararası Şehriyâr Dil ve Edebiyat Sempozyumu https://ekitap.atauni.edu.tr
2021 Beden Mağarasındaki İnsân-ı Kâmil: Ashâbı Kehf Ulusal ARSLAN MEÇİN BUŞRA Uluslararası Ashabı Kehf ve Lice Sempozyumu/The International Symposium Of Ashâb-I Kehf And Lice
2017 Şeyh-i İşrâk Şihâbeddin Sühreverdî’ninFi Hakikati’l Aşk ya da Munisu’l Uşşak İsimli Sembolik Risâlesinin Tahlîli Uluslararası ARSLAN MEÇİN BUŞRA ŞARKİYAT ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Melekût Ülkesine Açılan Kapı: Misal Âlemi Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Tasavvuf Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: