E-posta Telefon
05514457599 | 4605
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2018
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (DR)/

  Tez Adı: Dersaadet'te fuhuş: Mekânlar, aktörler ve söylemler (1876-1923)
 • Y

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2010
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Osmanlı İmparatorluğu'nda 1908 Grevleri ve Ta'til-i Eşgal Kanunu
 • L

  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2006
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR. (İÖ)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 Bounds of Passion: Adultery, Gender and Modernization of Penal Practices in Ottoman Society From the Classical Age to 1915 Uluslararası DOĞAN CEM Mavi Atlas 9 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumusmaviatlas
2019 ESKİ İSTANBUL’DA MAHALLE BEKÇİSİ VE II. MEŞRUTİYET’TE BEKÇİTEŞKİLATININ DÜZENLENMESİ BAĞLAMINDA MAHALLE BEKÇİLERİ NİZAMNAMESİ (1908-1918) Uluslararası DOĞAN CEM Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi 6 14 http://www.osmanlimirasi.net
2012 SON DÖNEM OSMANLI DÜŞÜNÜNDE KÜLTÜRELDEĞİŞME PLATFORMU OLARAK BATILILAŞMA DR ABDULLAH CEVDET VE İÇTİHAT DERGİSİ ÖRNEĞİ Ulusal DOĞAN CEM Memleket Siyaset Yönetim 7 18
2012 Türk İş Hukuku ve Çalışma İlişkileri Alanına Uzlaştırma Kurulunun Girişi Ta’xxtil-i Eşgâl Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme Ulusal DOĞAN CEM Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 31 http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/590
2015 KIRIM HARBİ NDEN I DÜNYA SAVAŞINA İSTANBUL DA DİLENCİLİK OLGUSUNA BİR BAKIŞ 1853 1914 Uluslararası DOĞAN CEM Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 3 6 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/avrasyad/article/view/5000093541
2021 Tender Mothers: Breastfeeding, Wetnursing, and the Limits of Social Critique From the Late Ottoman to the Early Republican Periods (1880-1930) Uluslararası DOĞAN CEM Mukaddime 12 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/mukaddime
2015 Geç Osmanlı Toplumunda Aşkın Kurucu Öğesi Olarak Mektup ve Fatma Cevdet Hanım dan İhsan Bey e Yakılmamış Mektuplar Uluslararası DOĞAN CEM Kebikeç 40 http://kebikecdergi.org/
2018 Fareler ve İnsanlar: 20. Yüzyılın Başında Galata Limanında Hijyen, Veba ve Farelerle Mücadele Uluslararası DOĞAN CEM Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 45 https://kebikecdergi.org
2021 Circumcision, Medicine and the Social Construction of Masculinity in the Late Ottoman Society (1872-1922) Uluslararası DOĞAN CEM Turkish Studies - Language and Literature 16 1 https://turkishstudies.net/language
2021 From Africa to Istanbul: A Contribution to the Sociomedical History of Sleeping Sickness in Turkey (1900-1940) Uluslararası DOĞAN CEM Tarihçi 1 1 https://tarihci.biz
2013 16 VE 17 YÜZYIL OSMANLI SİYASETNÂME VE AHLÂKNÂMELERİNDE İBNHALDÛNİZM KINALIZÂDE ALİ EFENDİ KÂTİP ÇELEBİ VE NA ÎMÂ ÖRNEKLERİ Uluslararası DOĞAN CEM uluslararası sosyal araştırmalar dergisi 6 27 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt6/sayi27turkce.htm
2013 An Example to the Quest of Identity of the Second Constitutionalist Period The Charter Structure and Aims of Committee of the Unity of Ottoman Ethnic Elements Uluslararası DOĞAN CEM Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 8 5 http://www.turkishstudies.net/Defaultx.Aspx?ID=9
2018 AN ASSESSMENT RELATED TO THE LABOUR RELATIONS OFEARLY REPUBLICAN PERIOD: MOSQUE SERVANTS AND MOSQUESERVANT CHARTER Uluslararası DOĞAN CEM Tarih Okulu Dergisi 11 33 https://johschool.com
2021 Modern Rebels: Banditry and the Crime of Ransom Kidnapping in the Reign of Abdulhamid II (1876-1906) Uluslararası DOĞAN CEM Vakanüvis Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi 6 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/vakanuvis
2015 RAPE CRIME AND OTTOMAN PUNITIVE DISCOURSES IN THE AGE OF MODERNIZATION (1750-1918) Uluslararası DOĞAN CEM Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 http://www.tidsad.com/DergiTamDetay.aspx?ID=91Detay=Ozet
2021 BEGGING TO THE SULTAN: THE ROYAL AMNESTIES AS A FORM OF ALMSGIVINGS AND MECHANISM OF POLITICAL PIERING IN THE REIGN OF ABDULHAMID II Uluslararası DOĞAN CEM Tarihin Peşinde 13 25 http://www.tarihinpesinde.com/tr/anasayfa/
2016 EVIL BE TO HIM WHO THINKS EVIL: THREE CASES OF SWEARING FROM ISTANBUL COURT REGISTERY IN THE CONTEXT OF GENDER CONSTRUCTION Uluslararası DOĞAN CEM Tarih İncelemeleri Dergisi 31 2 https://tarih.ege.edu.tr/tr-4905/tarih_incelemeleri_dergisi.html
2013 DOĞU İLE BATI ARASINDA BİR TÜRK FİLOZOFU AHMED MİDHAT EFENDİ NİN HAYATI VE BİLİMSEL FELSEFÎ DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE Ulusal DOĞAN CEM Ekev Akademi Dergisi 17 56 http://www.ekevakademi.org/Defaultx.Aspx?ID=19
2013 DÜELLONUN TARİHİ VE OSMANLI DÜELLOCULARI Uluslararası DOĞAN CEM International Journal of Social Science 6 1 http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=466Detay=Ozet
2021 Sultan ve Foucault: II. Abdülhamid Döneminde Cuma Selamlığı, Arz-ı Hâller ve İktidarın Mikrofiziğinde “Güç¸ Aşındırmaları” (1876-1908) Uluslararası DOĞAN CEM Universal Journal of History and Culture 3 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ujhc
2012 1845 POLİS NİZAMNAMESİ 12 ve 13 MADDELER ÜZERİNEBİR YENİDEN DEĞERLENDİRME Uluslararası DOĞAN CEM The Journal of Academic Social Science Studies 5 5 http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=215Detay=Ozet
2013 Osmanlı Devleti’nde Cadı Avı Var Mıydı?: Karşılaştırmalı Bir İnceleme Uluslararası DOĞAN CEM Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 2 1 http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/issue/view/5
2013 Filibeli Ahmet Hilmi nin Geç Dönem Osmanlı Materyalistlerine Cevapları Ulusal DOĞAN CEM Kutadgu Bilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi 24
2015 CONFLICT AND RECONCILIATION INOTTOMAN CRIMINAL LAW EXAMPLE OFLARCENY IN THE MODERNIZATION PERIOD 1839 1908 Uluslararası DOĞAN CEM Route Educational and Social Science Journal 2 2 http://www.ressjournal.com/Defaultx.Aspx?ID=27
2013 OSMANLI MEN İ MÜSKİRÂT CEMİYETİ VE MEN İ MÜSKİRÂT KÂNUNU Uluslararası DOĞAN CEM Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 26 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt6/cilt6sayi26_pdf/dogan_cem.pdf
2013 İTTİHAD-I İSLÂM YAHUT BU VATAN NASIL KURTULUR?: MEHMED AKİF’İN OSMANLISI Uluslararası DOĞAN CEM International Journal of Social Science 6 5 http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=1085Detay=Ozet
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: