E-posta Telefon
| 4691
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Atatürk Üniversitesi Fen/Edebiyat Fakültesi

 • Y

  Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Kars Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Öğretmenliği

 • D

  Doktora

  Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

A.1 Atlı Cengiz (2014).  1939 Erzincan Depreminde İngilizlerin Yardımları. Uluslararası

Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34), 247-255., (Kontrol No: 1439329)

 

A.2 Atlı Cengiz (2013). Iğdır Nahçıvan İlişkilerinde Önemli Geçiş Noktası Hasret Kapısı- Açılışı Ve İki Ülke İlişkilerindeki Rolü. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(28), 8-17., Atıf Sayısı: 1, (Kontrol No: 1439150)

 

A.3 Atlı Cengiz (2014). İngiliz Ve Cumhuriyet Arşiv Belgeleri Işığında 6-7 Eylül

Olayları. Turkısh Studies , 9(10), 39-53., Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.7827/Turkishstudies. 7619 , (Kontrol No: 1442980)

 

A.4 Atlı Cengiz (2013). Iğdır’ın Milli Mücadeleye Katkısı: Iğdır İstiklal

Madalyası Sahipleri.   Turkish Studies, 8(11), 39-53., Doi: Http://Dx.Doi.Org/10. 7827/Turkishstudies.5882 , (Kontrol No: 1442884)

 

A.5 Atlı Cengiz (2014). Türk Siyasi Hayatının Ardında Kalan İsim: Mustafa Abdulhalik. Hıstory

Studies, 6(5), 31-50., Doi: 10.9737/Historys1433 , (Kontrol No: 1442725

A.6 ATLI Cengiz (2014). Türkiye'de II. Dünya Savaşı Sırasında İngiliz ve Alman Büyükelçilerine Suikast Girişimi. The Journal Of Academic Social Science Studies (JASSS), 28(Autumn II 2014), 55-71., Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.9761/JASSS2546, (Kontrol No: 1443187)

 

A.7 Atlı Cengiz (2014).   Kore Savaşı Ve Kore Savaşına Iğdır'dan Katılanlar. Trakya

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 409-424., (Kontrol No: 1446793)


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B.1 Atlı Cengiz (2013). “1946-1950 Yıllarında Ağrı'da Siyasi Hayat”. Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi,2003,  714-725. (Tam Metin Bildiri) (Kontrol No: 1447176)

 

B.2 Atlı Cengiz “Demokrat Parti'nin Kuruluşu Ve Kars'ta Örgütlenmesi”.  1.Uluslararası Iğdır   

Sempozyumu, Iğdır 2012,  644-661., (Kontrol No: 1450192)

 

B.3.Atlı Cengiz, Cumhuriyet Dönemi (1927-1953), Türk Rus Ilişkileri Bağlaminda Iğdir, Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sempozyumu, 5-7 Kasım 2015.         

 

B.4. Atlı Cengiz,  “Cumhuriyetin İlk Döneminde (1923-1931) Kocaeli Milletvekili Seçimleri Ve Seçilen Milletvekillerinin Faaliyetleri”, Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, 25-27 Mart 2016.

B.5.Atlı Cengiz, Birinci Dünya Savaşında Şark Cephesinde Şehit Olan Azerbaycan Türkleri, Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu, , 17-19 Kasım 2016,  Nahcıvan

 

B 6. Atlı Cengiz, Arşiv Belgeleri Işığında Iğdır’da Ermeni Mezalimi Ve Topluma Yansıması( 1918-1920), II. Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi, 12-14 Ekim 2016, Ağrı,

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

C1.   İstanbul'da İki İngiliz Okulu İngiliz Kız Ortaokulu, İngiliz Erkek Lisesi (2015)., Atlı Cengiz, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 208, Isbn:978-975-255-424-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1447016)

 

C.2 Atlı Cengiz (2014). Kars'ta Siyasi Hayat. Atatürk Araştırma Merkezi, (Kontrol No: 1450251)

C.3 Atlı Cengiz (2013). Kars Halkevi Ve Faaliyetleri. Salkımsöğüt, (Kontrol No: 1450232)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

D.1 Atlı Cengiz (2013). 1950 Yılı Kars Milletvekilliği Ve Belediye Seçimleri. Atatürk Yolu

Dergisi, 13(51), 517-541., Doi: 10.1501/Tite_0000000369 (Kontrol No: 1446933)

D.2. Kürüm Esra, Atlı Cengiz, “Aklında Vatan Kalbinde Yaradan Kaleminde Kur’an Mısır’da Bir Mehmet Akif”, YYÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, S.31, Van, 2016, s.19-39.


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Paleografya

Tarih Metodolojisi

Osmanlıca

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

Tarih Metodolojisi

Siyasi Düşünceler Tarihi

Türk Hukuk Tarihi

H. Serhat Kalkınma Ajansına (SERKA)   TRA2-13DFD referans numaralı "Serka'nın Desteğiyle Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları Dile Geliyor “Proje Danışmanı, 2013-2014

Atatürk Araştırma Merkezi Haberleşme Üyesi, Üye, 2015-

Iğdır Üniversitesi Bap, Üye, 2014-

Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı