E-posta Telefon
04762230056 | 3044
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT ANABİLİM DALI

 • Y

  Yüksek Lisans

  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

 • D

  Doktora

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. Kızıldağ, Y., İzgi, Ç. (2017) Göçle Gelen Ailelerin ve Çocuklarının Eğitim-Öğrenim Hakkı ve Sorunları. 1.ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ YÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ KAYES 2017, 12-14 Ekim, Avşar Yerleşkesi, K.Maraş/ TÜRKİYE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

2. İzgi. Ç., Taş, S. (2019) Türkiye' de Elektronik Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 3. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ 20-22 Aralık, Van/ TÜRKİYE, p152. (Özet Bildiri/ Sözlü Sunum).

3. İzgi, Ç. (2019) Türkiye' de Sıcak Paranın Ekonomik Krizler Üzerindeki Etkisi (1990-2009 Dönemi), 3. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ 20-22 Aralık, Van/ TÜRKİYE, p155. (Özet Bildiri/ Sözlü Sunum).


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1. MİKRO EKONOMİ, 2019-2020

2. TEMEL HUKUK, 2019-2020

3. İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİNE GİRİŞ, 2019-2020

4. YANMA VE YANGIN BİLGİSİ, 2019-2020

5. PATLAYICI VE PARLAYICI MADDELER, 2019-2020

6. İTFAİYE ARAÇ VE EKİPMAN BİLGİSİ-I, 2019-2020